Home » Spoljni dug » Spoljni dug na kraju 2014 godine

Spoljni dug na kraju 2014 godine

Према подацима НБС спољни дуг Србије износио је 26.029,9 милиона евра, на крају 2014 године. У односу на крај 2013 године повећан је за 284,1 милиона евра, док је у односу на новембар смањен за 328,5 милиона.

Дугорочни дуг је износио 25.914,8 милиона евра, а краткорочни 115,1 милиона евра. Дугорочни дуг је повећан за 366,2 милиона евра током 2014г, а смањен је за 309,8м у односу на новембар, док је краткорочни смањен за 82,1м током године, у чему за 18,7 милиона евра у децембру.

Јавни део спољног дуга износио је 14.186,3 милиона евра и повећан је за 1.020,3 милиона евра током 2014 године, а само у децембру за 236,2 милиона евра.

Привреда је дуговала 9.309 милиона евра на крају 2014 године, и дуг је повећан за 104,5 милиона евра у 2014 години, а у децембру је смањен за 399,2 милиона евра.

Банке су на крају 2014 године дуговале 2.285,2 милиона евра и оне су се током 2014 године раздуживале: смањиле су прекогранични дуг током 2014г за 814,6 милиона евра, а у томе у децембру за 163 милиона евра.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>