Tag Archives: Vodoprivreda

Vodoprivreda u Srbiji: zaposleni i investicije po opštinama u 2012

У водопривреду спадају снабдевање водом и управљање отпадним водама. Рекло би се водовод и канализација. Ова делатност у Србији запошљава 32,8 хиљада лица, што је 2,45% од укупне запослености у правним лицима, а у 2012 години инвестирано је у нове основне фондове 12,4 милијарди динара, што је 2% од укупних инвестиција. Због ниске стопе запослености становништва водопривреда има већи релативан …

Pročitajte Još »