Home » 3 Turizam » Noćenja stranih turista

Noćenja stranih turista

Док је у целој 2013 години регистровано 1.988.393 ноћења странаца у Србији, закључно са новембром овај број је премашен и износио је 2.000.777 регистрованих ноћења. У новембру је регистровано 143.914 ноћења, што је за 5,8% више него у истом месецу 2013 године, а у периоду јануар-новембар кумулативан раст износи 9,2%.

У новембру је највише регистровано ноћења гостију из БиХ (12.230), Хрватске (11.485), Русије (9.433), Словеније (8.744) и из Италије (8.494), и из ових пет земаља је остварено у збију више од једне трећине од укупног броја ноћења.

Укупан пораст броја ноћења, у периоду јануар-новембар 2014, у односу на исти период 2013 године, износио је 167.831. У томе је највећи пораст остварен код повећања ноћења из Русије (за 32.815), Турске (25.730), Пољске (17.574), Хрватске (14.889) и из Бугарске (12.503). Раст броја ноћења из ових земаља објашњава три петине од укупног повећања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>