PODSTICAJI RURALNOG RAZVOJA SRBIJE IZ UGLA DRŽAVNOG REVIZORA

Akta otežavaju ocenu ruralnog razvoja

Prosečna starost nosioca gazdinstva u Republici Srbiji je 61 godina, i u odnosu na 2012. godinu povećana je za dve godine, izjavio je danas dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije (DRI)  i generalni državni revizor,m na konferenciji za medije. Polјoprivredna mehanizacija u Republici Srbiji smatra se zastarelom, rekao je dr Pejović i dodao da je više od 80 odsto traktora i kombajna starije od 20 godina. Izveštaj je pokazao da, iako je izdvojeno najmanje 26 milijardi dinara za podsticaje merama ruralnog razvoja, nije moguće oceniti stepen ostvarenja cilјeva politike ruralnog razvoja, zato što planska akta nisu blagovremeno doneta i ne sadrže očekivane rezultate pojedinih mera.

Nacionalni program ruralnog razvoja, kao jedan od klјučnih dokumenta za realizaciju cilјeva politike ruralnog razvoja, nije blagovremeno donet i ne sadrži jasno definisane indikatore za merenje očekivanog rezultata. Iz navedenih razloga teško je utvrditi da li su programi podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja JLS i APV usklađeni sa nacionalnim programom.

Strategijom polјoprivrede i ruralnog razvoja je planirano povećanje učešća nosilaca polјoprivrednih gazdinstava do 35 godina starosti tako da dostigne 20 odsto u ukupnom broju nosilaca polјoprivrednih gazdinstava, rekao je dr Pejović na konferenciji za medije tokom predstavlјanja Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Podsticaji merama ruralnog razvoja“. On je još dodao da je u analiziranom vremenu smanjeno učešće nosilaca gazdinstava koji su mlađi od 35 godina sa 4,6 odsto u 2012. godini na 3,1 odsto u 2018. godini.

Poslednjih godina u Republici Srbiji je usvojen veliki broj dokumenata, strategija, zakona, kao i podzakonskih akata, koji regulišu oblast ruralnog razvoja, ipak stanje još uvek nije zadovolјavajuće, kazao je dr Pejović. Kako je naglasio, posebno treba istaći veliki značaj polјoprivrede za privredi rast zemlјe.  Prema podacima iz Fiskalne strategije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, učešće ove delatnosti u bruto domaćem proizvodu Republike Srbije je oko osam odsto, što je značajno iznad proseka zemalјa EU.Po njegovim rečima, u periodu 2017-2019. godine ukupna realizovani novac za podsticaje merama ruralnog razvoja iznosila su 26 milijardi dinara, i to iz budžeta Republike Srbije su 78 odsto, iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS) su 16 odsto i iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (APV) šest odsto.

Đurđa Kovačević, vođa tima za sprovođenje revizije, je naglasila da je DRI u fazi planiranja revizije poslala upitnike na adrese 145 JLS i utvrdila da samo 26 odsto gradova i opština ima usvojene strateške planove ruralnog razvoja u 2019. godini! Upravo gradovi i opštine koji izdvajaju najviše sredstava za podsticaje merama ruralnog razvoja, nemaju strateške planove, kazala je Kovačević.

Dug period obrade zahteva, česte izmene obima podsticaja, izmene pravilnika kojim se uređuju uslovi, korisnici, prihvatlјive investicije, kao i način ostvarivanja prava na podsticaje za sredstva iz budžeta Republike Srbije, utiče na planiranje srednjoročnih i dugoročnih investicionih aktivnosti, objasnila je Kovačević.

U vremenu revizije, pravo na podsticajna sredstva iz budžeta Republike Srbije, ostvarili su svi uredno podneti zahtevi korisnika podsticaja bez obzira na visinu planiranih sredstava za datu vrstu podsticaja. Međutim, Uprava za agrarna plaćanja jednim korisnicima podsticaja obradi zahteve u roku kraćem od 30 dana, dok je za druge neophodno čak više od 500 dana.

Uprava za agrarna plaćanja nije sprovodila postupak bodovanja i rangiranja uredno primlјenih zahteva mladih polјoprivrednih proizvođača. Sredstva za ove namene se nisu isplaćivala na osnovu rang liste, a rang lista podnosilaca prijava na konkurs nije objavlјena na internet stranici Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Izveštaj o reviziji je pokazao i da Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne vodi Registar podsticaja u kome treba da budu upisani javni podaci o vrsti i visini ostvarenih podsticaja po korisniku podsticaja, što dovodi do netransparentnog trošenja finansijskih sredstava, konstatuje se u saopštenju DRI posle PRESS konferencije.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi kontrolu na licu mesta isklјučivo kao vanredni inspekcijski nadzor po nalozima Uprave za agrarna plaćanja, umesto na bazi procene rizika, jer ne obavlјa uvid u evidenciju korisnika podsticaja, što stvara rizik od nenamenskog korišćenja podsticajnih sredstava od strane korisnika podsticaja, istakla je Kovačević.

DRI dala je subjektima revizije – Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja, Pokrajinskom  sekretarijatu za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine i Opštini Mali Zvornik preporuke za unapređenje ove oblasti.

                                                                                                         B. Gulan

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *