Најважнији производи у извозу Кине, САД и Немачке у 2023.

Кина, САД и Немачка су водећи извозници у светској економији у XXI веку.

Кина је постала највећи светски извозник у 2009. када је, услед светске економске кризе, смањен извоз САД-а и Немачке. Од тада се постепено приближавала, и још увек није премашила, збирну вредност извоза ове две земље.

У 2023. години вредност робног извоза Кине износила је 3.389 милијарди долара, САД 2.019 а Немачке 1.487 милијарди долара.

У односу на 2022. Кина је смањила вредност извоза за 5,7%, САД су смањиле за 2,1% док је Немачка повећала за 1,9%.

У односу на 2019. годину, Кина је повећала вредност извоза за 35,6%, САД за 22,9% а Немачка за 13,6%.

Прва табела приказује 50 производа који су у збиру имали највећу вредност извоза код ове три државе. Збирна вредност извоза код ових производа износила је 3.646 милијарди долара и учествовала је са 51,4% у укупној збирној вредности извоза Кине, САД и Немачке.

Код ових 50 производа удео у укупном извозу Кине износио је 49,2%, код САД-а 56% а код Немачке 50,3%. То значи да је Кина имала много већи број производа код којих је имала већу вредност извоза од САД и Немачке, ван ове групе одабраних производа.

Међу ових 50 производа Кина је имала највећу вредност извоза код 30 а САД и Немачка су имале највећу вредност код по десет производа. Код првих десет производа САД су имале највећу вредност код четири а Кина и Немачка код по три, што значи да је у следећих 40 Кина имала највећу вредност код 27, Немачка код 7 а САД код 6.

Пошто је Кина постала доминантан светски извозник робе, интересантније је погледати где су, још увек, САД и Немачка задржале доминантну позицију (не рачунајући остале земље).

САД имају највећу вредност извоза не-класификоване робе, деривата нафте, сирове нафте и вакцина (код којих је извоз након масовне светске вакцинације у 2022. смањен).

Пошто је извоз деривата и сирове нафте већи код низа извозница ових производа, морамо загледати ниже на листи како би смо открили производе код којих САД доминирају, а то су природни гас, медицински апарати и инструменти, возила за транспорт робе, злато, машине за производњу полупроводника и соја.

Немачка је имала већу вредност извоза путничких аутомобила од збирне Кине и САД-а. Имала је и не много већу вредност извоза делова за аутомобиле. Била је значајно већи извозник лекова за малопродају, па следе центрифуге, машине за посебне намене и још неколико производа машинске индустрије. Извоз борбених авиона и хеликоптера био је значајно већи него код САД, али је код ових других он био под не-разврстаним производима.

За Кину не вреди набрајати где је све највећи извозник, а листа почиње са мобилним телефонима, полупроводницима и рачунарима.

СТО и УНКТАД

У 2023, у односу на 2019, извоз Кине повећан је за 890 милијарди долара, САД за 376 а Немачке за 202 милијарде долара.

У другој табели је приказано по 20 производа који су имали највећи раст вредности код све три земље.

Код Кине 20 производа је повећало вредност извоза за 427 милијарди долара и учествовали су за 47,9% у укупном повећању вредности извоза. Код САД вредност је повећана за 242 а удео у укупном износио је 64,3%, а код Немачке раст за 139 уз удео од 68,8% у укупном порасту.

Код Кине, најимпресивнији је раст извоза путничких аутомобила који је повећан девет пута: са 8,6 на 77,7 милијарди долара. Следе електрични акумулатори где је извоз повећан 3,8 пута, са 16,9 на 69,9 милијарди долара.

Због ограничења за извоз нафте и гаса из Русије у развијене земље, САД су највише повећале извоз сирове нафте, природног гаса и деривата нафте, у збиру за 114,5 милијарди долара. Тек на четвртом месту је раст извоза вакцина, па следе лекови и соја.

Немачка је највише повећала извоз путничких возила, вакцина, лекова и делова за авионе.

Исто

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *