Home » 0 Miroslav Zdravković, Strane direktne investicije » Rang Srbije prema vrednosti priliva SDI u 2017.

Rang Srbije prema vrednosti priliva SDI u 2017.

Према подацима из базе података УНКТАД-а у 2017 је прилив СДИ у свету износио 1.429,8 милијарди долара и био је смањен за 23,5% у односу на 2016. Разлог за пад прилива био је смањење улагања у развијене земље (-37,1%) а посебно у ЕУ (-42,1%).

ЕУ је маргинализована по значају за прилив СДИ јер је учествовала са 21,2% у 2017. док је њен удео у 2007. био дупло већи (43,5%).

Србија је имала раст вредности прилива за 22% и повећала је удео у укупном светском приливу инвестиција са 0,13% на 0,2%. По глави становника имала је прилив двоструко већи од просечног у свету.

Према апсолутној вредности прилива Србија је била на 58 месту и само је Румунија, од земаља са којима се граничи, имала већу вредност од ње. Србија је имала већу вредност прилива од 11 земаља чланица ЕУ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>