Štek užitak okupacije

Дана 30.3. у 19х29м пред дневник РТС-а видео сам рекламу месне индустрије из Врбовског, Хрватска, о ужитку. У том минуту се шаље јача порука него што могу да је пошаљу све странке у Србији заједно у пар минута предвиђених у другој половини Дневника. Разлог: рекламе су након временске прогнозе а пред ударне вести, а након којих много „гледатеља“ одлучи да не прати вести.

Приликом одласка у Јагодину, у петак 25.3. у ДИС-у сам купио чипс „Добро“ за 70РСД 150 грама, што ми је био одличан однос цене и квантитета. Знатижељно сам прочитао ко је произвођач, и пише да је Канаан доо, Доњи Михољац, Хрватска. Купујмо у домаћој трговини хрватске производе, рекло би се.

Шта повезује ове две информације? Окупација. И континуитет у уништавању и самоуништењу.

Прво су усташе клале децу, жене, старце, мушкарце, само зато што су били Срби. Затим су 54 година након усташа домобранитељи протерали више од 300.000 Срба из Хрватске. Сада, 21 годину након бљеска и олује, 16 година након демократских промена и приватизације, имамо хрватску окупацију Србије где се од штека и ужитка програмирано мења свест Срба да су се осамосталили 2006 године (па је српска држава најмлађа у региону), хрватизми постају најчешће речи, и шта ће се још догађати? Ко не памти, изнова доживљава, отпевао би Џони у песми Слобода.

Ово све примећујем, што нисам раније чинио, јер сам обрадио порекло становништва у више од 7.000 насеља у Србији, Црној Гори, Херцеговини и северном делу Македоније БЈР. Усташе су ми „олакшале“ истраживање јер су побиле толико Срба у свим насељима у Хрватској и Босни да је попис побијених много више од репрезентативног узорка: то је истребљење које је скоро довршено 1995 године, али су још потребни штекови и ужици пред сам завршетак.

У општини Доњи Михољац је 1931 године живело 26.961 становника у томе 21.937 римокатолика, 4.412 православна, 173 других конфесија, 358 евангелистичке протестантске вероисповести, 80 остале хришћанске и 1 исламске вероисповести.

У Другом светском рату је, према подацима Музеја жртава геноцида из Београда у Доњем Михољцу страдало 1.332 лица, у томе 402 Рома, 323 Срба, 254 Хрвата, 240 осталих, 105 Јевреја, 7 Мађара и 1 Словенац.

У општини Врбовско 1931г живело је 17.228 становника у томе 14.317 римокатоличке, 2.859 православне (у томе у Српским Моравицама 2.614, након ослобођења и домовинског рата зову се само Моравице) и 52 осталих вероисповести.

У Врбовску је у ДСР страдало 754 лица, у чему 519 Срба, 136 Хрвата, 46 осталих, 41 Рома, 10 Јевреја и по један Словенац и Црногорац.

Данас у ове две општине, као и у свим деловима Хрватске, живе Срби као мањина пред потпуним нестанком.

 

Opština DONJI MIHOLJAC

 

Beničanci

 

Berenštein (Nn) Venjanin, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Pokupsko (2824040028)

Marić (Mijo) Jozo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sarvaš (2292018001)

Nikolić (Đuro) Đuro, rođen 1891. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019004)

Nikolić (Đuro) Jozo, rođen 1892. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019007)

Nikolić (Đuro) Jozo, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019006)

Nikolić (Đuro) Šandor, rođen 1903. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009065)

Nikolić (Jovo) Đuro, rođen 1872. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009063)

Nikolić (Jovo) Milka, rođena 1890. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009068)

Nikolić (Jozo) Ceca, rođena 1920. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292019021)

Nikolić (Jozo) Ivan, rođen 1916. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019009)

Nikolić (Jozo) Jozo, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009067)

Nikolić (Jozo) Milan, rođen 1918. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292019020)

Nikolić (Jozo) Roza, rođena 1922. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292019022)

Nikolić (Milka) Reza, rođena 1890. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2292019005)

Nikolić (Nikola) Kata, rođena 1890. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292019019)

Nikolić (Tomo) Ana, rođena 1914. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2292019014)

Nikolić (Tomo) Dušan, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019018)

Nikolić (Tomo) Jozo, rođen 1909. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019011)

Nikolić (Tomo) Jula, rođena 1894. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2292019008)

Nikolić (Tomo) Kata, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2292019013)

Nikolić (Tomo) Koreja, rođen 1912. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292019017)

Nikolić (Tomo) Šandor, rođen 1908. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019016)

Nikolić (Tomo) Šandor, rođen 1909. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019010)

Nikolić (Tomo) Terezija, rođena 1890. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2292019015)

Nikolić (Tomo) Tomo, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2292019012)

Nježić (Dušan) Željko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Slavonska Požega (0926010016)

Pavlović (Roko) Marko, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Osijek (2292019003)

Šajn (Tomo) Ana, rođena 1910. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010028)

Savić (Nn) Dane, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donji miholjac (2331017020)

Vidaković (Franjo) Stjepan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Virovitica (2292018002)

Vuković (Josip) Đuro, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Voćin i humljin (2318072002)

Vuković (Roko) Imro, rođen 1924. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Dachau (2292019001)

Zetović (Jula) Nikola, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Osijek (2292019002)

 

 

 

Bočkinci

 

 

 

Nikolić (Andrija) Janko, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021022)

Nikolić (Andrija) Šandor, rođen 1912. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021019)

Nikolić (Đuro) Ana, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021015)

Nikolić (Đuro) Andrija, rođen 1882. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021017)

Nikolić (Đuro) Đuro, rođen 1899. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021001)

Nikolić (Đuro) Đuro, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021012)

Nikolić (Đuro) Janko, rođen 1921. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021011)

Nikolić (Đuro) Jozo, rođen 1916. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021008)

Nikolić (Đuro) Luka, rođen 1914. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021006)

Nikolić (Đuro) Manda, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021016)

Nikolić (Đuro) Martin, rođen 1904. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021003)

Nikolić (Đuro) Mato, rođen 1926. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021013)

Nikolić (Đuro) Reza, rođena 1927. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021014)

Nikolić (Đuro) Tomo, rođen 1920. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021010)

Nikolić (Janko) Milka, rođena 1918. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021007)

Nikolić (Jozo) Reza, rođena 1884. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021018)

Nikolić (Luka) Brenka, rođena 1915. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021020)

Nikolić (Martin) Jozo, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021005)

Nikolić (Nn) Reza, rođena 1900. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001117)

Nikolić (Šandor) Adam, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292021021)

Nikolić (Stevo) Draga, rođena 1922. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021023)

Nikolić (Tomo) Kata, rođena 1891. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021002)

Nikolić (Tošo) Draga, rođena 1919. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021009)

Nikolić (Tošo) Rozika, rođena 1907. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292021004)

 

 

 

Brezovica

 

 

 

Babić (Miljan) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2299011027)

Bajić (Stevan) Timotije, rođen 1880. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Zaječar (2298001008)

Ćeran (Nn) Anica, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Aleksinac (2298001012)

Čubra (Nikola) Dušan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cerje kod niša (2298001013)

Đerić (Rade) Jovan, rođen 1923. Srbin, umro 1942. pri deportaciji, Koceljevo (2298001014)

Dragičević (Ilija) Danica, rođena 1928. Srpkinja, umrla 1941. Pri deportaciji, Zaječar (0894015028)

Dragićević (Nikola) Petra, rođena 1888. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Rgotina (2298001011)

Duvnjak (Marko) Stojan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Cerje kod niša (2298001009)

Fabijančić (Juro) Nikola, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sloven grad (2302029002)

Grandić (Stevo) Pavle, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bijeljina (2298001001)

Marinković (Aran) Božo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kamenski vis-ni (2397006005)

Marinković (Aran) Nikola, rođen 1928. Srbin, umro 1943. u NOBu, Negotin (2397006004)

Nikolić (Milan) Ljubo, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Zagreb (2399041004)

Nikolić (Mile) Ljuban, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Zagreb (2330006007)

Nježić (Gavra) Rade, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Laznica (0894015029)

Nježić (Gavro) Rade, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Loznica (2298001015)

Oluić (Simo) Branko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grabovo-srem (2298001010)

Prstojević (Aćim) Todor, rođen 1920. Srbin, nestao 1944. u NOBu, Nepoznato (0823017003)

Puljek (Juraj) Stjepan, rođen 1899. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Osijek (2399042010)

Rašković (Jovo) Gavro, rođen 1889. Srbin, umro 1943. Pri deportaciji, Brusnik (2298001007)

Rašković (Nikola) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bela reka (2298001006)

Rašković (Nikola) Slavko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Bela reka (2298001005)

Sinković (Antun) Janko, rođen 1907. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Virovitica (2302031032)

Vojnović (Stanko) Vukosava, rođena 1926. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Suzići (2298001002)

Vorih (Jakob) Nikola, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Brezovački hum (2399045005)

 

 

 

Čamagajevci

 

 

 

Azenić (Ivan) Ivan, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Valpovo (2292022002)

Brkanić (Tadija) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bjeloševci (2292022001)

Nikolić (Joko) Šandor, rođen 1898. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022004)

Nikolić (Jozo) Dragan, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022017)

Nikolić (Jozo) Liloš, rođen 1920. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022007)

Nikolić (Jozo) Tonoš, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022005)

Nikolić (Lila) Branko, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022018)

Nikolić (Lila) Draga, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022021)

Nikolić (Nema) Ana, rođena 1906. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022012)

Nikolić (Nema) Draga, rođena 1921. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022014)

Nikolić (Nema) Jelica, rođena 1898. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022011)

Nikolić (Nema) Milka, rođena 1887. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022009)

Nikolić (Nema) Tereza, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022013)

Nikolić (Nema) Terka, rođena 1924. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022010)

Nikolić (Nn) Dragica, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022015)

Nikolić (Nn) Jela, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022016)

Nikolić (Šandor) Dragica, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2292022022)

Nikolić (Šandor) Janko, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022020)

Nikolić (Šandor) Jozo, rođen 1922. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022006)

Nikolić (Šandor) Milan, rođen 1927. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022019)

Nikolić (Tone) Mikan, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022008)

Nikolić (Zile) Joko, rođen 1889. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2292022003)

 

Čret Viljevski

 

Borojević (Rade) Ljuban, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osijek (2299011007)

Davidović (Mihajlo) Mirko, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Osjek (2298002011)

Franjić (Petar) Pavo, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Donji miholjac (2432032003)

Ilibašić (Petar) Dušan, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2298002012)

Ilibašić (Sava) Mile, rođen 1924. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2298002006)

Jovičić (Mile) Aleksa, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Koprivnica (2298002005)

Kepčija (Mile) Stojša, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2298002009)

Kličković (Jovan) Anđelija, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Lazovnik (2298002019)

Kosijer (Đuro) Stevka, rođena 1940. Srpkinja, umrla 1941. Pri deportaciji, Nepoznato (2300013005)

Lončarević (Mija) Adam, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osjek (2298002014)

Mađarac (Nn) Ilija, rođen 1878. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Nepoznato (2298002010)

Menićanin (Branko) Stana, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Karlice (2527045081)

Menićanin (Branko) Stana, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Rujevac (2298002007)

Menićanin (Dragan) Ljubomir, rođen 1911. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Luščani-glina (2527045078)

Menićanin (Ilija) Dragan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osjek (2298002008)

Mrđenović (Jakov) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2299011008)

Orać (Tomo) Đuro, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pitomača (2814041011)

Popović (Milan) Marko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Osjek (2298002004)

Popović (Miloš) Toša, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Blanja miholjac (0441003014)

Sanader (Božo) Mile, rođen 1885. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Šabac (2298002001)

Sanader (Mile) Božo, rođen 1923. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Šabac (2298002003)

Sanader (Mile) Lazo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osjek (2298002002)

Slepčević (Stevo) Deva, rođena 1889. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Kovin (2298002020)

Tatalović (Đuro) Milan, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Donje viljevo (0862052015)

Tatalović (Pavle) Đura, rođen 1902. Srbin, zaklan od ustaša 1941. U direktnom teroru, Donje viljevo (0862052014)

 

 

 

Črnkovci

 

 

 

Bauer (Đuro) Josip, rođen 1922. Mađar, poginuo 1944. u NOBu, Batina (2292023002)

Majdenić (Nikola) Franjo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (2292023005)

Majdenić (Nn) Ana, rođena 1912. Hrvatica, poginula 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Črnkovci (2292023004)

Marjanac (Imro) Imro, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Črnkovci (2292023001)

Strišković (Stevo) Milan, rođen 1925. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Pariz francuska (2292023003)

 

 

 

Donji Miholjac

 

 

 

Adamović (Ivan) Marija, rođena 1905. Hrvatica, ubijena 1944. U zatvoru, Osjek (2298008009)

Adamović (Lovra) Mato, rođen 1921. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Bolnica split (2298006001)

Božić (Nikola) Dušan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bučje (2366061053)

Čavić (Andrija) Antonije, rođen 1898. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sl.orahovica (2300012007)

Čavić (Vladimir) Stevo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2335069025)

Čošić (Mate) Josip, rođen 1900. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2298010001)

Čošić (Mavro) Olga, rođena 1909. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2298010002)

Ćušić (Nn) Zlata, rođena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2298010082)

Dajč (Adolf) Franciska, rođena 1874. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2332039032)

Dajč (Nn) Josip, rođen 1873. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2332039031)

Debeljević (Mika) Gavro, rođen 1908. Srbin, ubijen od partizana 1944. u zatvoru, Šabac (6001s00027)

Dejanović (Adam) Zvonko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, D,miholjac (2298009013)

Domanović (Jakob) Ljudevit, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Novi sad (2298010007)

Dominović (Marijan) Imro, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1945. u logoru, Lopoglava (2333051010)

Erih (Hermen) Emil, rođen 1911. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298007005)

Erih (Hermen) Fani, rođena 1906. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298007003)

Erih (Hermen) Nikola, rođen 1913. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298007006)

Erih (Hermen) Zoltan, rođen 1908. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298007004)

Erlih (Aleksandar) Leo, rođen 1930. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s01571)

Erlih (Mirko) Dete, rođeno 1936. Jevrejin, ubijeno od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s00743)

Erlih (Monko) Rudolf, rođen 1899. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0837007015)

Erlih (Nn) Imre, rođen 1910. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006438)

Erlih (Nn) Jolanka, rođena 1903. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0837007016)

Erlih (Nn) Mavro, rođen 1908. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006439)

Erlih (Nn) Mirko, rođen 1906. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006440)

Erlih (Nn) Rela, rođena 1909. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006442)

Erlih (Nn) Terezija, rođena 1908. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006444)

Erlih (Nn) Zoltan, rođen 1910. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006445)

Erlih (Rudolf) Oskar, rođen 1929. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006441)

Erlih (Rudolf) Slavko, rođen 1931. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006443)

Eterović (Josip) Marija, rođena 1923. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, D.miholjac (2298010072)

Farkaševac (Lavro) Adam, rođen 1885. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Donji miholjac (2298007007)

Fas (Nn) Gustav, rođen 1896. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006446)

Filih (Leopold) Malevina, rođena 1876. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298007002)

Fišer (Nn) Ignjat, rođen 1890. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006447)

Frajnlih (Dragutin) Mirjana, rođena 1923. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006453)

Frajnlih (Dragutin) Mirko, rođen 1921. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006454)

Frajnlih (Ignjat) Greta, rođena 1921. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006451)

Frajnlih (Nn) Dragutin, rođen 1896. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006448)

Frajnlih (Nn) Etelka, rođena 1899. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006449)

Frajnlih (Nn) Frida, rođena 1900. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006450)

Frajnlih (Nn) Ignjat, rođen 1895. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006452)

Frajnlih (Nn) Vilma, rođena 1879. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006455)

Franković (Stjepan) Marija, rođena 1882. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, D.miholjac (2298010073)

Glasner (Nn) Bernard, rođen 1876. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298005001)

Glasner (Nn) Kata, rođena 1873. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298005002)

Glasner (Nn) Katarina, rođena 1880. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006456)

Hirš (Nn) Elza, rođena 1912. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006457)

Hirš (Nn) Oto, rođen 1910. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006458)

Jezdić (Đerkan) Evica, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u zatvoru, Grabovica (2335071007)

Kalanjoš (Đuro) Jozo, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000869)

Kalanjoš (Janoš) Đuro, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000867)

Kalanjoš (Nn) Janoš, rođen 1882. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000866)

Kalanjoš (Nn) Mara, rođena 1914. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000868)

Karuga (Nikola) Jelena, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (0944039019)

Kiršner (David) Ljudevit, rođen 1890. Jevrej, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1133061016)

Kiršner (Nn) Ljudevit, rođen 1895. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006459)

Kišner (Nn) Margita, rođena 1900. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006460)

Klasić (Franjo) Viktorija, rođena 1902. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Donji miholjac (2343152012)

Knežević (Stjepan) Mirko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Pod.moslavina (2298010005)

Konstantin (Mrkalj) Stojan, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Nepoznato (2850020033)

Kopić (Božo) Božo, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Rakitovica (2298008011)

Kovijanović (Nn) Milica, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Bukovik (0008027002)

Kranjec (Ivan) Vinko, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Osijek (2750016009)

Krizman (Andrija) Andrija, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1944. U zatvoru, Našice (2813035010)

Kupčarić (Bartol) Mirko, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Beograd (2337091004)

Kuršner (Nn) Margita, rođena 1897. Jevrejka, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1133061017)

Lehner (Izidor) Ivojka, rođena 1924. Mađarica, ubijena od Nemacа 1943. u logoru, Auschwitz (2298006008)

Lehner (Jakob) Izidor, rođen 1912. Mađar, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (2298006007)

Lehner (Šamuel) Blanka, rođena 1910. Mađarica, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (2298006006)

Libling (Nn) Elza, rođena 1895. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006461)

Libling (Nn) Ljudevit, rođen 1890. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006462)

Libling (Nn) Ulrih, rođen 1892. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298003002)

Luburić (Miloš) Risto, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Mathausen (2330003007)

Majzl (Marko) Ela, rođena 1931. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s01474)

Majzl (Marko) Hilda, rođena 1930. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s01630)

Majzl (Marko) Vladimir, rođen 1927. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s02055)

Maković (Đuro) Franjo, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, D.miholjac (2298003019)

Maler (Nn) Antonija, rođena 1870. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Osijek-donji gr (2819004016)

Malovina (Josip) Kohn, rođena 1900. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Tenja (2767072022)

Marić (Franjo) Mirko, rođen 1941. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Donji miholjac (2298008013)

Milinković (Ilija) Marko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bjelovar (2366061054)

Mioković (Stevan) Dragan, rođen 1912. Srbin, umro 1943. u NOBu, Gračac (0429009007)

Nikolić (Andrija) Ljubica, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000896)

Nikolić (Antun) Antun, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000886)

Nikolić (Antun) Dragica, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000884)

Nikolić (Antun) Jozo, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000885)

Nikolić (Antun) Ljubica, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000888)

Nikolić (Đuro) Andrija, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000895)

Nikolić (Đuro) Jozo, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009055)

Nikolić (Đuro) Lenka, rođena 1905. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009057)

Nikolić (Đuro) Šandor, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009054)

Nikolić (Gustav) Vjekoslav, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000873)

Nikolić (Ivan) Antun, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009070)

Nikolić (Joco) Dragica, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009048)

Nikolić (Joco) Jozo, rođen 1920. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009047)

Nikolić (Joco) Ljubica, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009049)

Nikolić (Jovo) Ceca, rođena 1894. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009046)

Nikolić (Jovo) Jula, rođena 1882. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009017)

Nikolić (Jovo) Kata, rođena 1904. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009040)

Nikolić (Joze) Stevo, rođen 1872. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009016)

Nikolić (Jozo) Jula, rođena 1882. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009038)

Nikolić (Jozo) Šandor, rođen 1882. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009060)

Nikolić (Jozo) Tomo, rođen 1904. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009039)

Nikolić (Jozo) Zlatko, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009051)

Nikolić (Karlo) Lenka, rođena 1913. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009032)

Nikolić (Mato) Dragica, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000880)

Nikolić (Mato) Jozo, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000881)

Nikolić (Mihajilo) Perica, rođen 1939. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (5015s00121)

Nikolić (Nikola) Dete, rođeno 1939. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000899)

Nikolić (Nn) Antun, rođen 1890. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000882)

Nikolić (Nn) Ceca, rođena 1892. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000892)

Nikolić (Nn) Dragica, rođena 1914. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000874)

Nikolić (Nn) Dragica, rođena 1925. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000879)

Nikolić (Nn) Đuro, rođen 1897. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000893)

Nikolić (Nn) Gusta, rođena 1870. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000870)

Nikolić (Nn) Gustav, rođen 1872. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000872)

Nikolić (Nn) Jula, rođena 1880. Romkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (M0000876)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1887. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000883)

Nikolić (Nn) Lenka, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000890)

Nikolić (Nn) Ljubica, rođena 1916. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000887)

Nikolić (Nn) Mato, rođen 1904. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000878)

Nikolić (Nn) Milka, rođena 1897. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000894)

Nikolić (Nn) Mitar, rođen 1923. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000897)

Nikolić (Nn) Nikola, rođen 1900. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000898)

Nikolić (Nn) Reza, rođena 1874. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000871)

Nikolić (Nn) Stevo, rođen 1880. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000875)

Nikolić (Nn) Tomo, rođen 1903. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000889)

Nikolić (Roko) Dragica, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009033)

Nikolić (Roko) Jozo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009034)

Nikolić (Šandor) Đuro, rođen 1901. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009052)

Nikolić (Šandor) Jozo, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009050)

Nikolić (Šandor) Mila, rođena 1914. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009069)

Nikolić (Šandor) Pero, rođen 1882. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009037)

Nikolić (Stevo) Dragan, rođen 1925. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009019)

Nikolić (Stevo) Joco, rođen 1892. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009045)

Nikolić (Stevo) Jozo, rođen 1915. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009020)

Nikolić (Stevo) Ljuba, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000877)

Nikolić (Stevo) Ljubica, rođena 1921. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009018)

Nikolić (Stevo) Marica, rođena 1912. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009035)

Nikolić (Stevo) Milka, rođena 1901. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009053)

Nikolić (Stevo) Roko, rođen 9999. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009031)

Nikolić (Stevo) Toma, rođen 1903. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009056)

Nikolić (Tomo) Andro, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000891)

Nikolić (Tomo) Antun, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009041)

Nikolić (Tomo) Dragica, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009042)

Nikolić (Tomo) Jozo, rođen 1926. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009043)

Nikolić (Tomo) Ljubica, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009059)

Nikolić (Tomo) Milka, rođena 1915. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009044)

Nikolić (Tomo) Tomo, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009058)

Oldrin (Josip) Ton, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pisarevina (2333052037)

Partić (Anton) Anton, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Donji miholjac (0105013012)

Pejin (Karlo) Fabjan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Vočin (2302026001)

Polgar (Bernard) Roza, rođena 1902. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298003004)

Polgar (Ignac) Vilim, rođen 1873. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298003007)

Polgar (Josip) Mladen, rođen 1932. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298003006)

Polgar (Josip) Zoran, rođen 1938. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298003005)

Polgar (Nn) Julijana, rođena 1877. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298003008)

Polgar (Nn) Ruža, rođena 1905. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006463)

Polgar (Ruža) Mladen, rođen 1933. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s01191)

Polgar (Ruža) Žarko, rođen 1928. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (8000s01922)

Polgar (Vilma) Alador, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2298003010)

Proić (Marijo) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Čađavica d.miho (2311007043)

Rehnicer (Nn) Ilonka, rođena 1885. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298003009)

Rozental (Filip) Lavoslav, rođen 1902. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006464)

Rozental (Lavoslav) Dete, rođeno 1932. Jevrejin, ubijeno od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s01353)

Rozental (Lavoslav) Dete, rođeno 1934. Jevrejin, ubijeno od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s01088)

Rozental (Leo) Branka, rođena 1939. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2332039029)

Rozental (Leo) Hedviga, rođena 1937. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2332039030)

Rozenthal (Filip) Leo, rođen 1902. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2332039027)

Rozenthal (Nn) Filma, rođena 1905. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2332039028)

Rušanac (Lovra) Lovro, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ogulin (2298008010)

Šajn (Aco) Branko, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002068)

Šajn (Aco) Danica, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002066)

Šajn (Aco) Zlato, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002067)

Šajn (Adam) Jolanka, rođena 1912. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010056)

Šajn (Bano) Dete, rođeno 1941. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000937)

Šajn (Bano) Zvonka, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000936)

Šajn (Đuro) Jole, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000909)

Šajn (Đuro) Mara, rođena 1870. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010039)

Šajn (Đuro) Tošo, rođen 1887. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010048)

Šajn (Guste) Tilda, rođen 1888. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010027)

Šajn (Janko) Branko, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010043)

Šajn (Janko) Jozo, rođen 1914. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010042)

Šajn (Janko) Mišo, rođen 1921. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010059)

Šajn (Joco) Zvonko, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002063)

Šajn (Jole) Dete, rođeno 1940. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000910)

Šajn (Jozo) Dete, rođeno 1939. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000934)

Šajn (Jozo) Zvonko, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000933)

Šajn (Keje) Dragica, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010046)

Šajn (Keje) Milan, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010047)

Šajn (Luka) Jozefina, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010030)

Šajn (Luka) Milka, rođena 1941. Romkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2298010031)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1928. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000912)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1932. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000913)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1935. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000922)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1936. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000914)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1940. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000915)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1942. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000905)

Šajn (Milan) Dete1, rođeno 1940. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000923)

Šajn (Milka) Dete, rođeno 1925. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000925)

Šajn (Milka) Dete, rođeno 1937. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000926)

Šajn (Miloš) Dete, rođeno 1930. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000918)

Šajn (Miloš) Dete, rođeno 1935. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000919)

Šajn (Miloš) Dragica, rođena 1923. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010029)

Šajn (Nn) Adela, rođena 1914. Romkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (M0000928)

Šajn (Nn) Bano, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000935)

Šajn (Nn) Draga, rođena 1894. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000911)

Šajn (Nn) Dragica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002064)

Šajn (Nn) Dragica, rođena 1924. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000906)

Šajn (Nn) Dragica, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000904)

Šajn (Nn) Đuro, rođen 1894. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000908)

Šajn (Nn) Hrđa, rođena 1919. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000920)

Šajn (Nn) Jozo, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000931)

Šajn (Nn) Ljubica, rođena 1900. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000907)

Šajn (Nn) Ljubica, rođena 1904. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000903)

Šajn (Nn) Luca, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000932)

Šajn (Nn) Milan, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000921)

Šajn (Nn) Mileva, rođena 1899. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000917)

Šajn (Nn) Milka, rođena 1870. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000902)

Šajn (Nn) Milka, rođena 1895. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000924)

Šajn (Nn) Miloš, rođen 1899. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000916)

Šajn (Nn) Pinter, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000927)

Šajn (Nn) Trifun, rođen 1870. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000901)

Šajn (Pinter) Dete, rođeno 1939. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000930)

Šajn (Pinter) Dragica, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000929)

Šajn (Rade) Dragica, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010025)

Šajn (Rade) Marica, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010026)

Šajn (Stevan) Josip, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010014)

Šajn (Stevan) Luka, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010018)

Šajn (Stevan) Rade, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010016)

Šajn (Stevo) Ljuba, rođena 1906. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010044)

Šajn (Stevo) Ruža, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002062)

Šajn (Tošo) Aco, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002065)

Šajn (Tošo) Joco, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002071)

Šajn (Tošo) Ljubica, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002070)

Šajn (Trivun) Gujo, rođen 1904. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010040)

Šajn (Trivun) Janko, rođen 1890. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010041)

Šajn (Trivun) Ljuba, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010045)

Šajn (Vlado) Trivun, rođen 1866. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010038)

Salamon (Nn) Ljubica, rođena 1908. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006465)

Salamon (Nn) Oskar, rođen 1897. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006466)

Salamon (Oskar) Vesna, rođena 1939. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s00416)

Šandl (Dragutin) Ljudevit, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, D.miholjac (2298009021)

Šandl (Dragutin) Stjepan, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, D.miholjac (2298009022)

Schlesinger (Mavro) Oto, rođen 1910. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2795017120)

Selthofer (Ivan) Ivan, rođen 1902. Mađar, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2330011016)

Sevanović (Nn) Nada, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000900)

Šiklušić (Albert) Ivan, rođen 1910. Hrvat, umro od Nemaca 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (2298009002)

Šimag (Andrija) Milan, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donji miholjac (2860071001)

Skeledžija (Nikola) Anica, rođena 1924. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, D.miholjac (2298009014)

Šlezinger (Nn) Berta, rođena 1893. Jevrejka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2298010080)

Šlezinger (Nn) Elizabeta, rođena 1914. Jevrejka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2298010079)

Šlezinger (Nn) Fanika, rođena 1876. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006467)

Šlezinger (Nn) Imre, rođen 1908. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2298010077)

Šlezinger (Nn) Mavro, rođen 1873. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Auschwitz (M0006468)

Šlezinger (Nn) Mavro, rođen 1890. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2298010081)

Šlezinger (Nn) Mirko, rođen 1912. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006469)

Šlezinger (Nn) Olga, rođena 1909. Jevrejka, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (M0006470)

Šlezinger (Nn) Oto, rođen 1910. Jevrej, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2298010078)

Smrekar (Janez) Janez, rođen 1902. Slovenac, poginuo 1944. U NOBu, Novo mjesto (2298003017)

Špicer (Josip) Helena, rođena 1887. Jevrejka, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2396156019)

Špicer (Jozef) Helena, rođena 1903. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1941. u logoru, Auschwitz (2410056012)

Špicer (Mavro) Hugo, rođen 1899. Jevrej, ubijen od Nemaca 1941. u logoru, Auschwitz (2410056011)

Špicer (Nn) Helena, rođena 1909. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (0875039077)

Špicer (Nn) Helenka, rođena 1900. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006471)

Špicer (Nn) Hugo, rođen 1890. Jevrej, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2396156020)

Špicer (Nn) Hugo, rođen 1895. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006472)

Špicer (Nn) Hugo, rođen 1906. Jevrej, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Auschwitz (0875039076)

Špitzer (Adolf) Paula, rođena 1873. Hrvatica, ubijena 1943. U zatvoru, Osijek (2811011015)

Spitzer (Nn) Marko, rođen 1878. Jevrej, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Nemački logor (2765057023)

Spitzer (Rođ.first) Paula, rođena 1880. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1941. u logoru, Nemački logor (2765057024)

Šrajber (Nn) Ema, rođena 1884. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006473)

Šrajber (Nn) Ljudevit, rođen 1878. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006474)

Šrajber (Nn) Marko, rođen 1883. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006475)

Staklenac (Imre) Mato, rođen 1928. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Bolnica beograd (2298009001)

Stamenković (Čedomir) Ljubinko, rođen 1911. Srbin, umro od Nemaca 1944. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor

(0791014009)

Stanivuković (Nn) Jovan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Novo selo (0791018007)

Stanković (Petar) Đuro, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Donji miholjac (2198020006)

Stefanović (Nn) Nada, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00903)

Šulhof (Eugen) Cvjeta, rođena 1923. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2778001006)

Šulhop (Eugen) Cveta, rođena 1923. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298005009)

Šulhop (Marko) Jeta, rođen 1887. Hrvat, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298005008)

Šulhop (Maxa) Eugen, rođen 1885. Jevrej, nestao od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298005007)

Šulof (Nn) Jela, rođena 1882. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006476)

Šuntak (Antun) Mijo, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (5102s00076)

Šutak (Antun) Mijo, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2298010003)

Šutak (Mija) Milan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, D.lapac (2298010004)

Tisanić (Vilim) Josip, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2298004006)

Tivanovac (Jozo) Slavko, rođen 1934. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Donji miholjac (2298010071)

Toth (Nn) Karolina, rođena 1883. Hrvatica, ubijena 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2337096007)

Ulman (Henrih) Šamuel, rođen 1873. Mađar, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (2298006005)

Ursić (Stevan) Mladen, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. Pri deportaciji, Lojanice-šabac (2365056013)

Vajs (Lea) Katica, rođena 1924. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298003015)

Vajs (Mišo) Ljubica, rođena 1902. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2331026016)

Vajs (Nn) Aleksandar, rođen 1900. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2331026017)

Vajs (Nn) Ana, rođena 1879. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006477)

Vajs (Nn) Aranka, rođena 1902. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (M0006478)

Vajs (Nn) Aranka, rođena 9999. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2298003014)

Vajs (Nn) Eva, rođena 1867. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298003016)

Vajs (Nn) Julijan, rođen 1875. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006479)

Vajs (Nn) Ljuba, rođena 1899. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (M0006480)

Vajs (Samuel) Leo, rođen 1899. Jevrej, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Auschwitz (2298003013)

Vlaisavljević (Mićo) Kojo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (2230004013)

Zemunić (Marko) Stevo, rođen 1931. Srbin, nestao 1945. nepoznato, Nepoznato (0846006006)

Zuber (Nikola) Milica, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1941. u logoru,Sisak (2298008001)

 

 

 

Đurađ

 

 

 

Bogdanić (Marijan) Stjepan, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Đurađ (2302026005)

Nikolić (Draga) Liza, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001010)

Nikolić (Draga) Marica, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001008)

Nikolić (Draga) Mile, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001009)

Nikolić (Janko) Meća, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025005)

Nikolić (Joco) Joco, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025030)

Nikolić (Joco) Marica, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025029)

Nikolić (Jozo) Dete, rođeno 1939. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001002)

Nikolić (Jozo) Pavao, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001001)

Nikolić (Milan) Agica, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025019)

Nikolić (Milan) Liza, rođena 1923. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025016)

Nikolić (Milan) Marica, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025018)

Nikolić (Milan) Milan, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025017)

Nikolić (Mile) Dete, rođeno 1938. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001014)

Nikolić (Mile) Marica, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001013)

Nikolić (Nn) Draga, rođena 1907. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025015)

Nikolić (Nn) Draga, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001007)

Nikolić (Nn) Jela, rođena 1887. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001004)

Nikolić (Nn) Jozo, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001006)

Nikolić (Nn) Liza, rođena 1885. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025004)

Nikolić (Nn) Liza, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000997)

Nikolić (Nn) Ljubica, rođena 1920. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025028)

Nikolić (Nn) Mara, rođena 1887. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025021)

Nikolić (Nn) Mara, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025024)

Nikolić (Nn) Marica, rođena 1884. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000998)

Nikolić (Nn) Marica, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001012)

Nikolić (Nn) Marica, rođena 1915. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001015)

Nikolić (Nn) Marica, rođena 1922. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025006)

Nikolić (Nn) Mile, rođen 1908. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001011)

Nikolić (Nn) Parasteja, rođena 1920. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025011)

Nikolić (Nn) Šandor, rođen 1872. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000995)

Nikolić (Nn) Stojka, rođena 1877. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000996)

Nikolić (Nn) Tomaš, rođen 1885. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001003)

Nikolić (Šandor) Janko, rođen 1890. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025003)

Nikolić (Šandor) Ljubica, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025013)

Nikolić (Šandor) Milan, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025025)

Nikolić (Šandor) Pajo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025012)

Nikolić (Šandor) Pavo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025026)

Nikolić (Stevak) Šandor, rođen 1860. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025002)

Nikolić (Stevan) Šandor, rođen 1912. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025023)

Nikolić (Stevan) Stevo, rođen 1886. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025020)

Nikolić (Stevan) Tomo, rođen 1884. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025007)

Nikolić (Stevo) Jozo, rođen 1913. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001000)

Nikolić (Stevo) Ljubica, rođena 1922. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025022)

Nikolić (Stevo) Mile, rođen 1908. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000999)

Nikolić (Tomaš) Bango, rođen 1909. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001005)

Nikolić (Tomo) Joco, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025027)

Nikolić (Tomo) Ljubica, rođena 1921. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025008)

Nikolić (Tomo) Mato, rođen 1921. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025009)

Nikolić (Tomo) Milan, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302025014)

Nikolić (Tomo) Šandor, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302025010)

Vrbanić (Karlo) Karlo, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2302025001)

Zvocak (Josip) Karlo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Požega orahovic (2302026002)

 

 

 

Gložđe

 

 

 

 

Babić (Simo) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bučje – bor (2299011010)

Bašić (Đuro) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2299011038)

Borojević (Rade) Evica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Donji miholjac (2299011047)

Borota (Nikola) Marija, rođena 1941. Srpkinja, poginula 1941. Pri deportaciji, Veliko orašje (2299011036)

Carić (Pavle) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bijeljna (2299011030)

Dozet (Jovo) Mirko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Slavonija (2126044003)

Draća (Nikola) Rade, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sunja (2299011037)

Gajić (Pero) Jelena, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Dvor (2299011019)

Gajić (Pero) Nikola, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Dvor (2299011018)

Gajić (Stevo) Anka, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Požarkovec (2345161062)

Kojić (Đuro) Miloš, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Mali mokri lug (2299011013)

Lazarević (Nn) Jovo, rođen 1893. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Selo ljubičevac (2299011046)

Lazić (Gavro) Nikola, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ljubovija (2299011026)

Lukić (Stojan) Glišo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Beograd (5007s00591)

Lukić (Stojan) Nedeljko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Nepoznato (5007s00592)

Malešević (Rade) Stevo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Velika obarska (2299011012)

Maljković (Mitar) Anđelija, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Žabari-šabac (2299011016)

Milanović (Stevan) Mihajlo, rođen 1864. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Predvorica (2299011014)

Mujadin (Nikola) Milan, rođen 1925. Srbin, umro 1941. Pri deportaciji, Beograd (2299011034)

Mujadin (Nikola) Rade, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zaječar (2299011033)

Munižaba (Janko) Marko, rođen 1890. Srbin, umro 1944. Pri deportaciji, Požarevac (2299011029)

Nišević (Miloš) Kata, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Donji miholjac (2299011045)

Pribičević (Adam) Julika, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Deliblato-kovin (2299011020)

Pribićević (Adam) Julka, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1945. U logoru, Deliblato (2149104039)

Pribičević (Đuro) Stevan, rođen 1885. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Vinkovci (2299011023)

Pribičević (Mihajlo) Dušan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Čađavica (2299011011)

Pribičević (Stevan) Đuro, rođen 1907. Srbin, umro 1943. u NOBu, Nepoznato (2299011017)

Radojčić (Nn) Ružica, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Donji miholjac (2299011052)

Resanović (Vaso) Danica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Tuzla (2299011039)

Resanović (Vaso) Nikola, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kucanci (2299011040)

Rešković (Marko) Gliša, rođen 1879. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Mali borak (2299011032)

Sekulić (Đuro) Sava, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (2299011024)

Sekulić (Jovan) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2299011025)

Sibinčić (Jovo) Dmitar, rođen 1892. Srbin, umro 1941. Pri deportaciji, Vojuga (2299011031)

Sitar (Nn) Mirko, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1944. nepoznato, Banja luka (1603013016)

Skrobar (Pava) Jovo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Ivančica šuma (2299011044)

Stanivuković (Dušan) Jovan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Novo selo (0148002004)

Šumiga (Izidor) Dragutin, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Gložđe (2343152009)

Tadić (Miloš) Obrad, rođen 1895. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Donji miholjac (2299011051)

Trivanović (Luka) Ružica, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Nepoznato (2299011003)

Trivanović (Marko) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosanski novi (2299011004)

Trivanović (Marko) Simo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosanski novi (2299011005)

Trivanović (Mile) Janja, rođena 1868. Srpkinja, umrla 1944. U NOBu, Kosna (2299011006)

Trivanović (Rade) Ljubica, rođena 1914. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Zut (2299011001)

Trivanović (Vaso) Marko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Bosanski novi (2299011002)

Vlaisavljević (Mile) Dane, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zaječar (2299011021)

Vlaisavljević (Petar) Milica, rođena 1906. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Beograd-bolnica (2299011022)

 

 

 

Golinci

 

 

 

Grgić (Nikola) Mato, rođen 1894. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U zatvoru, Lepoglava (2302027004)

Kusturić (Karlo) Mato, rođen 1911. Hrvat, umro 1945. na prinudnom radu, Zagreb (2302027006)

Medić (Đuro) Đuro, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Cazin (2302027002)

Mikić (Ivan) Marko, rođen 1922. Hrvat, nestao 1944. u NOBu, 13 udarna div (0952103007)

Mikić (Mato) Imro, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Rakitovica (2302027049)

Mikić (Žigo) Antun, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Orahovica (2302027007)

Miladić (Pavle) Đuro, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Orahovica (2335066020)

Miladić (Pavo) Đuro, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Riječani (2302033001)

Nikolić (Andro) Jozo, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027033)

Nikolić (Andro) Stevo, rođen 1926. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027034)

Nikolić (Dragan) Lenka, rođena 1927. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027016)

Nikolić (Dragan) Ljuba, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027018)

Nikolić (Dragan) Stevo, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027017)

Nikolić (Đuro) Ana, rođena 1910. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027009)

Nikolić (Đuro) Bara, rođena 1877. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027010)

Nikolić (Đuro) Branko, rođen 1924. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027044)

Nikolić (Đuro) Ceca, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027030)

Nikolić (Đuro) Dragan, rođen 1902. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027014)

Nikolić (Đuro) Dragica, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027032)

Nikolić (Đuro) Dragica, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027046)

Nikolić (Đuro) Đuro, rođen 1898. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027035)

Nikolić (Đuro) Ivan, rođen 1896. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027039)

Nikolić (Đuro) Jeca, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027036)

Nikolić (Đuro) Kata, rođena 1880. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027020)

Nikolić (Đuro) Kata, rođena 1902. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027042)

Nikolić (Đuro) Kazimir, rođen 1897. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027029)

Nikolić (Đuro) Ljubica, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027045)

Nikolić (Đuro) Marica, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027027)

Nikolić (Đuro) Marko, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027038)

Nikolić (Đuro) Mato, rođen 1906. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027011)

Nikolić (Đuro) Mila, rođena 1895. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027048)

Nikolić (Đuro) Pero, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027047)

Nikolić (Đuro) Riba, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027012)

Nikolić (Đuro) Ruža, rođena 1901. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027040)

Nikolić (Đuro) Slavko, rođen 1926. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027043)

Nikolić (Đuro) Stevo, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027037)

Nikolić (Đuro) Tepka, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027015)

Nikolić (Đuro) Tomo, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027008)

Nikolić (Janko) Karlo, rođen 1877. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027019)

Nikolić (Janko) Stevo, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027023)

Nikolić (Jozo) Mato, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009036)

Nikolić (Karlo) Janko, rođen 1912. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027021)

Nikolić (Karlo) Jozo, rođen 1917. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027024)

Nikolić (Karlo) Ljuba, rođena 1915. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027022)

Nikolić (Karlo) Šandor, rođen 1898. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027026)

Nikolić (Kazimir) Andro, rođen 1913. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027031)

Nikolić (Šandor) Ana, rođena 1919. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027025)

Nikolić (Šandor) Dragica, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302027028)

Nikolić (Tomo) Jozo, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302027013)

 

 

 

Kapelna

 

 

 

Balog (Đuro) Adam, rođen 1880. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2300012078)

Balog (Josip) Kata, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2300012080)

Balog (Nikola) Roza, rođena 1891. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2300012079)

Branković (Ljuboje) Pero, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Čaglin (2300012026)

Branković (Mile) Milan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zdenci (2300012010)

Branković (Pantelija) Ljuboja, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012040)

Branković (Pero) Ignjac, rođen 1894. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sl orahovica (2300012045)

Branković (Pero) Ignjac, rođen 1905. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drenovac (2338099055)

Branković (Slavko) Milanka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Nepoznato (2300012011)

Brijevarac (Bogoljub) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Babina greda (2300012100)

Brnjevarac (Nikola) Savo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kapelna (2300012085)

Dakić (Jovo) Stevo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2300012018)

Dakić (Stevo) Koviljka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2300012019)

Dakić (Stevo) Rade, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2300012020)

Dakić (Tane) Bogdan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod slatina (2300012098)

Dakić (Tane) Jovo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. prilikom borb ili bombardovanja, Voćin (2300012097)

Dakić (Vaso) Mile, rođen 1874. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012082)

Dakić (Vaso) Mirko, rođen 1873. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012050)

Damjanović (Andrija) Milutin, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Zemun Sajmište (2300012016)

Damjanović (Milan) Ljuboja, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Severin v. Pis. (2338109012)

Dejanović (Milan) Stevo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012101)

Drakulić (Jovan) Marija, rođena 1863. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kapelna (2298010070)

Đurđević (Adam) Grozda, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012059)

Đurđević (Blagoje) Nikola, rođen 1879. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012054)

Đurđević (Blagoje) Rade, rođen 1866. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012077)

Đurđević (Franjo) Anka, rođena 1915. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012072)

Đurđević (Jovo) Jovo, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2300012061)

Đurđević (Jovo) Kata, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012062)

Đurđević (Jovo) Rade, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2300012064)

Đurđević (Jovo) Roza, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012063)

Đurđević (Ladomir) Jula, rođena 1919. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012057)

Đurđević (Lazo) Jela, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012070)

Đurđević (Lazo) Luka, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2300012069)

Đurđević (Lazo) Marica, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012075)

Đurđević (Lazo) Nikola, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2300012068)

Đurđević (Lazo) Savo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2300012074)

Đurđević (Marko) Lazo, rođen 1915. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012071)

Đurđević (Milan) Adam, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2300012067)

Đurđević (Milan) Zlata, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012065)

Đurđević (Milan) Zora, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012066)

Đurđević (Nikola) Milan, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012056)

Đurđević (Nikola) Smila, rođena 1913. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012058)

Đurđević (Nn) Adam, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00251)

Đurđević (Nn) Gvozda, rođena 1927. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001516)

Đurđević (Nn) Jovo, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00271)

Đurđević (Nn) Kata, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00272)

Đurđević (Nn) Ljuba, rođena 1885. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001517)

Đurđević (Nn) Ljubica, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00276)

Đurđević (Nn) Mika, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001518)

Đurđević (Nn) Mira, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00281)

Đurđević (Nn) Reza, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001519)

Đurđević (Nn) Roza, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00294)

Đurđević (Nn) Zlata, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00304)

Đurđević (Nn) Zora, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00306)

Đurđević (Pero) Jula, rođena 1879. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012055)

Đurđević (Rade) Draginja, rođena 1901. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012076)

Đurđević (Stevo) Bara, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2300012060)

Grozdanić (Andrija) Milan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Voćin (2300012102)

Grozdanić (Glišo) Dušan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Donji miholjac (2292008005)

Grozdanić (Mato) Glišo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Kapelna (2300012046)

Grozdanić (Mato) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Zdenci (2427097039)

Grozdanić (Nn) Dušan, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Donji miholjac (2335072010)

Grozdanović (Vaso) Božo, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Nepoznato (2300012024)

Grujić (Đokan) Ljuba, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2300012029)

Jokić (Aleksa) Jovo, rođen 1878. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012087)

Jokić (Bogoljub) Jovo, rođen 1940. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (2300012017)

Jokić (Jovo) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Pod slatina (2300012036)

Jokić (Jovo) Slavko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012088)

Jokić (Mato) Pavle, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2300012023)

Jokić (Rade) Mile, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Vetovo (2300012103)

Jokić (Vaso) Mile, rođen 1891. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donji miholjac (2300012047)

Lazić (Gavro) Milan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Đulovac (2300012025)

Mandić (Mato) Stjepan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grabovac (2300012030)

Milošević (Vid) Ilija, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Orahovica (2300012002)

Pačanić (Gavro) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kapelna (2338099027)

Pačarić (Glišo) Branislav, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Voćin (2300012093)

Papkić (Marko) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, U bosni (2300012027)

Papnić (Marko) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sutjeska (2338099028)

Paprić (Jovan) Simo, rođen 1875. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012052)

Paprić (Pavo) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012037)

Posavac (Mirko) Ljuboje, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012081)

Posavac (Pane) Mileva, rođena 1916. Srpkinja, poginula 1945 prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2300012003)

Praskalo (Mirko) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2300012012)

Pupić (Đuro) Mile, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Zdenci (2300012008)

Radanović (Ilija) Vaso, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Čačinci (2300012014)

Radosavljević (Adam) Miholjka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Kapelna (2300012041)

Radosavljević (Andrija) Jovo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, D.viljevo (2300012089)

Radosavljević (Andrija) Mile, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Čačinci (2300012051)

Radosavljević (Pero) Jovo, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. U logoru, Osijek (2300012048)

Radošević (Glišo) Milivoj, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Garešnica (2300012038)

Radošević (Luka) Stanko, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Mathausen (2300012092)

Radošević (Mile) Milutin, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sl.drenovac (2300012084)

Radošević (Pero) Zdravko, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. U zatvoru, Osijek (2300012039)

Radošević (Vaso) Arsenije, rođen 1866. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012091)

Šajin (Nn) Mara, rođena 1872. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001522)

Šajin (Stevan) Drena, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001520)

Šajn (Janko) Mara, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010013)

Šajn (Josip) Josip, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010021)

Šajn (Josip) Marica, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010023)

Šajn (Josip) Milorad, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010022)

Šajn (Kosta) Branko, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010012)

Šajn (Kosta) Drena, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010010)

Šajn (Kosta) Rade, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010011)

Šajn (Stevan) Drena, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001521)

Šajn (Stevan) Josip, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010015)

Šajn (Stevan) Milan, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010017)

Šajn (Stevo) Mara, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2298010024)

Šajn (Tomo) Ljuba, rođena 1915. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010009)

Savić (Gavro) Jovo, rođen 1881. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2300012022)

Savić (Jovo) Lazo, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2300012021)

Savić (Jovo) Savo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Orenovac (2338099026)

Sekulić (Nikola) Pero, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2300012015)

Stojčević (Andrija) Milka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2300012005)

Stojčević (Ignjac) Stevo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zdenci (2300012035)

Stojčević (Josip) Jovo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. kod kuće, Kapelna (2300012001)

Stojčević (Jovan) Milutin, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Hercegovac (2300012094)

Stojčević (Jovo) Rade, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Sl orahovica (2300012099)

Stojčević (Jovo) Tomo, rođen 1874. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kapelna (2300012032)

Stojčević (Mato) Pero, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Voćin (2300012004)

Stojčević (Mihajlo) Gavro, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012086)

Stojčević (Mile) Branko, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gašinci (2300012013)

Stojčević (Pantelija) Stojan, rođen 1875. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012083)

Stojčević (Petar) Stanko, rođen 1871. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012090)

Stojčević (Savo) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kapelna (2300012053)

Stojčević (Tane) Dragan, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Bizovac (2300012095)

Stojčević (Tomo) Pero, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sl orahovica (2300012031)

Vojnović (Pantelija) Tešo, rođen 1870. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kapelna (2300012042)

Vojnović (Simo) Stana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2300012006)

Zdelar (Lazo) Jovan, rođen 1873. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Donji miholjac (2292008004)

Zdelar (Lazo) Jovo, rođen 1876. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2300012009)

Zdelar (Tomo) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Paka (2298006004)

Zdjelar (Lazo) Lazo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Motična (2156026003)

 

 

 

Krčenik Moslavački

 

 

 

Butko (Stjepan) Franjo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Vukosavljevica (2302028006)

Jakovina (Stevo) Stevo, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pleternica (2302028002)

Kiš (Pavle) Franja, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nartvalpovo (0174003078)

Milković (Martin) Petar, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pleternica (2302028005)

Paurača (Miloš) Božo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pleternica (2302028008)

Viduka (Boro) Jerko, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Virovitica (2339113004)

Vilupek (Antun) Antun, rođen 1921. ostalo, poginuo 1944. u NOBu, Marička brežnic (2326038038)

 

 

 

Krunoslavje

 

 

 

Bogdanović (Nikola) Milka, rođena 1888. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Nepoznato (2300013015)

Divjak (Mile) Čedomir, rođen 1937. Srbin, umro 1941. pri deportaciji, Donji miholjac (2343155023)

Maričić (Tomo) Milan, rođen 1932. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Podravska slatina (2300013016)

Mrđenović (Nikola) Đuro, rođen 1870. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Obrenovac (2397002001)

Mrdjenović (Nn) Ružica, rođena 1880. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Obrenovac (2397002002)

Radojčić (Đuro) Đurđija, rođena 1874. Srpkinja, umrla 1941. Pri deportaciji, Ljubina (2300013009)

Vojnović (Đuro) Miladin, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Virovitica (2300013019)

Vojnović (Tomo) Đuro, rođen 1888. Srbin, umro 1943. Pri deportaciji, Karađorđevo (2300013018)

 

 

 

Kućanci

 

 

 

 

Aleksić (Tomo) Dušan, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Klisa (2301014007)

Čavić (Milan) Jovo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Kokočak (2301014014)

Čavić (Milan) Milutin, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šuma brešće (2338102008)

Čavić (Milan) Milutin, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kućanci (2301014013)

Čavić (Stevan) Vaso, rođen 1897. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šljivošina (2301014030)

Čavić (Vaso) Miladin, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Sirač-doljani (2301014031)

Čavić (Vaso) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kućanci (2301014010)

Ceranić (Živko) Milan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2301014026)

Ćosić (Dionisije) Milivoj, rođen 1906. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šuma jasenik (2301014032)

Ćosić (Ilija) Milorad, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2301014033)

Ćosić (Mirko) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Đakovo (2298010074)

Ćosić (Petar) Ilija, rođen 1873. Srbin, poginuo 1943. u direktnom teroru, Orahovica (2301014034)

Ćosić (Radovan) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kućanci (2298010075)

Ćosić (Stevan) Pavle, rođen 1925. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2302026003)

Ćosić (Stevan) Todor, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2302026004)

Crnek (Mihailo) Svetozar, rođen 1875. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kućanci (2301014008)

Crnek (Nikola) Svetozar, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kućanci (2301014009)

Đurđević (Miloš) Flora, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014084)

Đurđević (Miloš) Milan, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014070)

Đurđević (Miloš) Teja, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014085)

Đurđević (Nn) Ilinka, rođena 1924. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014080)

Đurđević (Nn) Ilinka, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014067)

Đurđević (Nn) Joco, rođen 1914. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014066)

Đurđević (Nn) Jozo, rođen 1896. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014074)

Đurđević (Nn) Jula, rođena 1890. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014075)

Đurđević (Nn) Kata, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014073)

Đurđević (Nn) Ladomir, rođen 1920. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014078)

Đurđević (Nn) Lenka, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014081)

Đurđević (Nn) Lenka, rođena 1911. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014076)

Đurđević (Nn) Lenka, rođena 1924. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014082)

Đurđević (Nn) Marko, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014077)

Đurđević (Nn) Miko, rođen 1889. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014083)

Đurđević (Nn) Miko, rođen 1922. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014079)

Đurđević (Nn) Miloš, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014065)

Đurđević (Nn) Orgulja, rođen 1916. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014071)

Đurđević (Nn) Sinula, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014068)

Đurđević (Nn) Žarko, rođen 1920. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2301014072)

Đurđević (Šandor) Jela, rođena 1890. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014086)

Đurđević (Sinula) Kata, rođena 1905. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014069)

Jakić (Milan) Lazo, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Mathausen (2301014045)

Jakić (Milan) Momčilo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Orahovica (2301014044)

Jakić (Mirko) Milan, rođen 1893. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brešće (2301014043)

Kadić (Pajo) Mirko, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Auschwitz (2301014057)

Kadić (Stevan) Svetozar, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru  Osijek (2301014058)

Kalazić (Jozo) Mato, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kućanci (2301014001)

Knežević (Stevan) Stevo, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vrbovec (2301015006)

Kos (Luka) Matija, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Kučanci (1392010022)

Kosović (Stevo) Gojko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zvečevo (2301014020)

Lazić (Aleksa) Milorad, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Orahovica (2301014039)

Lazić (Ćiro) Aleksa, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2301014038)

Lazić (Ćiro) Savo, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kućanci (2301014041)

Lazić (Glišo) Ilinka, rođena 1913. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Kućanci (2301014040)

Lekić (Radovan) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Auschwitz (2340126020)

Lekić (Savo) Petar, rođen 1881. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2301015007)

Lovrić (Mihajlo) Đuro, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Korice (2301014052)

Lukaj (Miketa) Ivan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Skoplje (2301015008)

Marić (Dionisije) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo od Mađara 1945. u NOBu, Barč mađarska (2301014029)

Marić (Đuro) Simo, rođen 1879. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Donji miholjac (2301014049)

Marić (Filip) Pero, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Čačinci (2301014050)

Marić (Josip) Dionisije, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šljivošani (2301014028)

Miković (Glišo) Rajko, rođen 1904. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šljivoševci (2301014036)

Milić (Ilija) Nada, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. pri deportaciji, Vladimirci (2301015013)

Milić (Ilija) Stevo, rođen 1935. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Nard (2301015005)

Mišljenović (Gavro) Đorđe, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Čačinci (2301014042)

Pavkov (Novak) Savo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Šljivoševci (2301014024)

Plavšić (Maksim) Dušan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Papuk (2301015010)

Plavšić (Maksim) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru Đurđevac (2301015011)

Radaković (Milan) Nebojša, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Nepoznato (2301014037)

Savić (Jovo) Mile, rođen 1895. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kokoćak (2301014027)

Savić (Nikola) Milivoj, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Pag (2333053021)

Šijan (Mojsije) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kućanci (2301014015)

Šijan (Rade) Dragan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, 18 brigada (2301014011)

Šijan (Rade) Pero, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Beograd (2301014012)

Singer (Aleksandar) Fanika, rođena 1939. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (8000s00418)

Singer (Nn) Jelisava, rođena 1920. Jevrejka, ubijena 1942. u logoru, Nepoznato (2301014062)

Singer (Rudolf) Šandor, rođen 1918. Jevrej, ubijen 1942. u logoru, Nepoznato (2301014061)

Singer (Rudolf) Zdenka, rođena 1934. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014063)

Singer (Samuel) Kata, rođena 1900. Jevrejka, ubijena 1942. U logoru, Nepoznato (2301014060)

Singer (Šandor) Rudolf, rođen 1939. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2301014064)

Šišan (Stevan) Slavko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kalnik (2301014006)

Škorić (Aleksa) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od Mađara 1943. U logoru, Bačka topola (2301014018)

Škorić (Gavro) Đuro, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Pag (2301014025)

Škorić (Gavro) Đuro, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Osijek (2339120007)

Stojaković (Bogdan) Đoko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Banja koviljača (2301014017)

Stojaković (Mihajlo) Jovo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Šljivoševci (2301014046)

Tankosić (Aksentije) Milan, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Kućanci (2301014005)

Tankosić (Jeko) Pero, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vučjak-voćin (2301014021)

Tankosić (Marko) Jovo, rođen 1899. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kućanci (2301014004)

Tankosić (Marko) Trivo, rođen 1878. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Šljivoševci (2301014003)

Tankosić (Petar) Stevo, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Šljivoševci (2301014035)

Tankosić (Savo) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Koprivnica (2301014051)

Tankosić (Svetozar) Petar, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Durlik (2301014002)

Tepšić (Janko) Milan, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Auschwitz (2301014056)

Tepšić (Janko) Milan, rođen 1918. Srbin, umro od Nemaca 1943. U logoru, Auschwitz (0901068009)

Terzić (Stevan) Bogoljub, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Ćulovci (0778003005)

Torjanac (Mato) Stevo, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (1634081022)

Višnjić (Simo) Vlado, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. pri deportaciji, Nepoznato (2301014016)

Vodeničar (Marko) Mato, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Čačinci (2301014053)

Vukašinović (Stanko) Dušanka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Zrinjska (2301014047)

Vukašinović (Stanko) Petar, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Mikleuš (2301014048)

Živković (Ivan) Mate, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kumaja (2301014055)

Žukić (Stevo) Zdravko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Apatovac (2298005006)

Žutić (Simo) Dimitrije, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Pag (2333053022)

 

 

Kunišinci

 

 

 

Mitrić (Marko) Šimo, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (2302029001)

 

 

 

Lacići

 

 

 

Filipović (Žigo) Ilija, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Dolci (2302030001)

Nikolić (Kulaš) Nikola, rođen 1898. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302030006)

Nikolić (Nn) Jeca, rođena 1893. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302030004)

Nikolić (Nn) Mara, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302030005)

Nikolić (Pepo) Antun, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302030003)

Nikolić (Pepo) Nikola, rođen 1893. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302030002)

 

 

 

Marjanci

 

 

 

Alšić (Antun) Karlo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pavlovac bjelov (2302031028)

Babić (Karlo) Tomo, rođen 1911. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Sombor (2302031030)

Bartolović (Šimo) Stevo, rođen 1919. Hrvat, umro 1942. u NOBu, Bos. Petrovac (2302031033)

Dorkić (Nikola) Šimo, rođen 1912. Hrvat, umro od Italijana 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Omiš (2292007013)

Dorkić (Nikola) Stjepan, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Kučanci (2302031029)

Dorkić (Nikola) Stjepan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Našice (2292007012)

Fišer (Nn) Hermina, rođena 1874. Hrvatica, ubijena 1943. u logoru, Zagreb (2302031031)

Geto (Nn) Imro, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2333046016)

Nikolić (Baro) Bartol, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031024)

Nikolić (Baro) Jozo, rođen 1914. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031008)

Nikolić (Baro) Marijan, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031009)

Nikolić (Baro) Tomo, rođen 1901. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031001)

Nikolić (Drago) Antun, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031006)

Nikolić (Drago) Dragan, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031003)

Nikolić (Drago) Jozo, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031005)

Nikolić (Drago) Marica, rođena 1923. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031004)

Nikolić (Jeca) Bara, rođena 1925. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031019)

Nikolić (Jeca) Janko, rođen 1920. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031018)

Nikolić (Jeco) Jela, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031020)

Nikolić (Jeco) Jozo, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031021)

Nikolić (Jeco) Marija, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031022)

Nikolić (Jeco) Matija, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031023)

Nikolić (Milka) Jozo, rođen 1931. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031027)

Nikolić (Milka) Kata, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031026)

Nikolić (Nn) Bara, rođena 1880. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031007)

Nikolić (Nn) Dragica, rođena 1908. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031002)

Nikolić (Nn) Jeca, rođena 1898. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031017)

Nikolić (Nn) Milka, rođena 1906. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031025)

Nikolić (Nn) Miško, rođen 1896. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031016)

Nikolić (Nn) Reza, rođena 1915. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031010)

Nikolić (Reza) Antun, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031011)

Nikolić (Reza) Helena, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031014)

Nikolić (Reza) Ivan, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031012)

Nikolić (Reza) Kata, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302031013)

Nikolić (Reza) Milan, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302031015)

Šijan (Božidar) Dragomir, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Goražde (0632020007)

 

 

 

Martinci Miholjački

 

 

 

Čurčija (Mile) Petra, rođena 1872. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Nepoznato (2301016002)

Lasković (Dušan) Spaso, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Šabac-zasavica (2298004007)

Ljiljak (Stojan) Ilija, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Šabac-zasavica (0928027017)

Mirčić (Petar) Ljubica, rođena 1919. Srpkinja, umrla 1942. Pri deportaciji, Jalovik (2301016004)

Nogić (Nikola) Pavle, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bjeljina (2301016003)

Nožinić (Petar) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1943. Pri deportaciji, Nepoznato (2301016001)

Paunović (Mile) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Bjeljina (0919077024)

Trbović (Milan) Branko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Glogovo (2301016005)

Vujić (Lazo) Savo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bjeljina (2335066023)

 

 

 

Miholjački Poreč

 

 

 

Babić (Žigo) Josip, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2302033002)

 

 

 

Moslavina Podravska

 

Benčić (Petar) Mato, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. moslavina (2302035015)

Berec (Josip) Rudi, rođen 1933. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Moslavina Podravska (2302035009)

Berec (Stjepan) Stjepan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Varaždin (2302034004)

Bertić (Stevo) Mato, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. moslavina (2302035003)

Đurđević (Antun) Dragana, rođena 1940. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009012)

Đurđević (Antun) Pero, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009011)

Đurđević (Ivan) Martin, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009010)

Đurđević (Jovo) Draginja, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009004)

Đurđević (Pero) Marica, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009008)

Đurđević (Stevo) Antun, rođen 1911. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009006)

Đurđević (Stevo) Ivan, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009005)

Đurđević (Stevo) Ljubica, rođena 1920. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009009)

Đurđević (Tomo) Jela, rođena 1916. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009007)

Horvat (Petar) Stjepan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Našice (2302034002)

Horvat (Stjepan) Jozo, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. moslavina (2302035004)

Ileš (Nn) Franjo, rođen 1879. Mađar, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302034040)

Kovač (Adam) Josip, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod suhopolja (2340121019)

Kovač (Adam) Josip, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2774043004)

Majstorivić (Ivan) Šimun, rođen 1871. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. moslavina (2302035002)

Majstorović (Matin) Kata, rođena 1928. Hrvatica, poginula 1944. U NOBu, Okučani (2302034001)

Marković (Stjepan) Zdravko, rođen 1940. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Moslavina Podravska (2302035014)

Mikolašević (Antun) Fabijan, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Velike (2302034006)

Radinovac (Stjepan) Mato, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Grubišno Polje (2302034007)

Raknić (Mato) Martin, rođen 1886. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Podr. moslavina (2332034004)

Sabo (Nn) Mara, rođena 1896. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302034039)

Šajin (Adam) Branko, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034009)

Šajin (Adam) Ivica, rođen 1926. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034013)

Šajin (Adam) Marica, rođena 1923. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034011)

Šajin (Adam) Nevenka, rođena 1925. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034012)

Šajin (Adam) Stevo, rođen 1918. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034010)

Šajin (Đuro) Marija, rođena 1910. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034032)

Šajin (Đuro) Soka, rođena 1878. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034008)

Šajin (Franjo) Jozo, rođen 1900. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034026)

Šajin (Janko) Antun, rođen 1913. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034015)

Šajin (Janko) Ljubica, rođena 1920. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034017)

Šajin (Janko) Mirko, rođen 1917. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034016)

Šajin (Janko) Miško, rođen 1923. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034018)

Šajin (Joško) Janko, rođen 1884. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034014)

Šajin (Joško) Milan, rođen 1908. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034035)

Šajin (Joško) Mirko, rođen 1915. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034024)

Šajin (Joško) Miško, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034030)

Šajin (Joško) Tošo, rođen 1900. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034023)

Šajin (Jovan) Joško, rođen 1864. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034021)

Šajin (Marko) Reza, rođena 1914. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034027)

Šajin (Milan) Slavka, rođena 1922. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034038)

Šajin (Mirko) Jana, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034025)

Šajin (Miško) Andrija, rođen 1911. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034031)

Šajin (Pavo) Mara, rođena 1891. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034022)

Šajin (Stevo) Kata, rođena 1916. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034037)

Šajin (Tomo) Dragica, rođena 1913. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302034036)

Šajn (Andrija) Dragan, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034034)

Šajn (Andrija) Milan, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034033)

Šajn (Antun) Branko, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034019)

Šajn (Antun) Jozo, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001120)

Šajn (Antun) Jozo, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034020)

Šajn (Antun) Pero, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001121)

Šajn (Branko) Danica, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001130)

Šajn (Branko) Đuro, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001129)

Šajn (Branko) Jozo, rođen 1927. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001128)

Šajn (Branko) Milan, rođen 1925. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001127)

Šajn (Jozo) Milan, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034028)

Šajn (Jozo) Mirko, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302034029)

Šajn (Nn) Antun, rođen 1911. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001140)

Šajn (Nn) Draga, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001137)

Šajn (Nn) Dragan, rođen 1927. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001133)

Šajn (Nn) Evica, rođena 1929. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001124)

Šajn (Nn) Ivica, rođen 1926. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001132)

Šajn (Nn) Janko, rođen 1888. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001135)

Šajn (Nn) Mara, rođena 1882. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001141)

Šajn (Nn) Meća, rođen 1894. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001139)

Šajn (Nn) Milan, rođen 1908. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001136)

Šajn (Nn) Mirko, rođen 1915. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001138)

Šajn (Nn) Mirko, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001122)

Šajn (Nn) Miško, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001123)

Šajn (Nn) Reza, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001142)

Šajn (Nn) Soka, rođena 1878. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001125)

Šajn (Nn) Soka, rođena 1884. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001118)

Šajn (Nn) Stevo, rođen 1919. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001131)

Šajn (Nn) Tošo, rođen 1902. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001134)

Šajn (Soka) Antun, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001119)

Šajn (Soka) Branko, rođen 1905. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001126)

Šimara (Stjepan) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Teslić (2337095003)

Starčević (Marko) Jozo, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Šaptinovci (2302034003)

Tacović (Fabijan) Mato, rođen 1935. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Moslavina Podravska (2302035005)

Trcović (Fabijan) Josip, rođen 1923. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Lepoglava (2302035006)

Trošić (Fabijan) Stjepan, rođen 1888. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302034041)

Zetaić (Marko) Ivan, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. moslavina (2302035012)

Zetaić (Miško) Ivan, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pleternica (2302035001)

Zetaić (Pavo) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pod. moslavina (2302034005)

 

 

 

Orešnjak

 

 

 

Alaica (Adam) Nikola, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u logoru, Negotin (2294026008)

Čupurdija (Đuro) Dušanka, rođena 1929. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Zvečka (2301017003)

Ćupurdija (Đuro) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Berkasovo (2301017002)

Jamborčić (Nikola) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. U zatvoru, Nepoznato (2292017006)

Jamborčić (Petar) Nikola, rođen 1892. Srbin, umro 1942. u zatvoru, Nepoznato (2301017005)

Kosanović (Kosta) Branko, rođen 1940. Srbin, umro 1944. Pri deportaciji, Smederevo (2292017007)

Maravić (Milenko) Sava, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5006s00717)

Marić (Stevo) Pero, rođen 1941. Srbin, umro 1943. pri deportaciji, Veliki kamen (2301017001)

Marović (Miladin) Savo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru Nepoznato (2301017004)

Martinović (Joka) Jovan, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5006s00718)

Pajić (Draginja) Rade, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Nepoznato (5006s00719)

Pajić (Nn) Rade, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Osijek (2331017021)

Pajić (Nn) Rade, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (0936082015)

Španić (Đuro) Janko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Podr.moslavina (2753053004)

 

 

 

Podgajci Podravski

 

 

 

Culek (Stjepan) Josip, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. Podgajci (2302037001)

Kohaen (Josip) Malvina, rođena 1901. Hrvatica, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Auschwitz (2827068011)

Kohn (Nn) Emil, rođen 1890. Jevrej, ubijen 1941. u logoru, Nepoznato (2767072055)

Likačević (Marko) Ivan, rođen 1934. Hrvat, poginuo 1945. nepoznato, Podgajci Podravski (2302036004)

Mijatović (Nn) Todor, rođen 1909. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Podgradci (2597137007)

Nikolić (Janko) Janko, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000944)

Nikolić (Milan) Dete, rođeno 1932. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000940)

Nikolić (Milan) Dete, rođeno 1940. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000941)

Nikolić (Nn) Dragica, rođena 1900. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000939)

Nikolić (Nn) Janko, rođen 1892. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000942)

Nikolić (Nn) Ljuba, rođena 1894. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000943)

Nikolić (Nn) Milan, rođen 1897. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000938)

Nikolić (Nn) Nikola, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000945)

Petrović (Stjepan) Ivo, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Podgajci Podravski (2302036001)

Šain (Đuro) Dragica, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302037015)

Šain (Đuro) Pajo, rođen 1922. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036010)

Šain (Đuro) Zlato, rođen 1917. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036007)

Šain (Janko) Tošo, rođen 1920. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037017)

Šain (Jozo) Janko, rođen 1907. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037007)

Šain (Jozo) Marica, rođena 1923. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037010)

Šain (Jozo) Milan, rođen 1902. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037004)

Šain (Jozo) Raco, rođen 1912. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037006)

Šain (Milan) Joco, rođen 1917. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037008)

Šain (Milan) Ljubica, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037009)

Šain (Milan) Milka, rođena 1921. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037016)

Šain (Nn) Đuro, rođen 1892. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036005)

Šain (Nn) Janko, rođen 1892. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037012)

Šain (Nn) Janko, rođen 1918. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036015)

Šain (Nn) Jeca, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036008)

Šain (Nn) Jela, rođena 1922. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036012)

Šain (Nn) Jozo, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037011)

Šain (Nn) Jozo, rođen 1892. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037002)

Šain (Nn) Jozo, rođen 1923. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036011)

Šain (Nn) Ljuba, rođena 1902. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037005)

Šain (Nn) Mara, rođena 1892. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037003)

Šain (Nn) Meća, rođena 1927. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036016)

Šain (Nn) Milan, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037014)

Šain (Nn) Milica, rođena 1922. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036014)

Šain (Nn) Raco, rođen 1915. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037013)

Šain (Nn) Raco, rođen 1921. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036009)

Šain (Nn) Terka, rođena 1892. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036006)

Šain (Tozo) Milan, rođen 1925. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302036013)

Šajn (Adam) Marija, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002085)

Šajn (Avram) Stevo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002084)

Šajn (Joco) Janko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002074)

Šajn (Joco) Joška, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002073)

Šajn (Joco) Milan, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002088)

Šajn (Joco) Raco, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002075)

Šajn (Joco) Zlato, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002072)

Šajn (Joco) Zvonko, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002069)

Šajn (Jozo) Milan, rođen 1897. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000948)

Šajn (Milan) Dete, rođeno 1936. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000950)

Šajn (Milan) Mejo, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037018)

Šajn (Mito) Jela, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002079)

Šajn (Nn) Bara, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037019)

Šajn (Nn) Draga, rođena 1877. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000960)

Šajn (Nn) Draga, rođena 1899. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000949)

Šajn (Nn) Draga, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002086)

Šajn (Nn) Draga, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000961)

Šajn (Nn) Jozo, rođen 1882. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000946)

Šajn (Nn) Jozo, rođen 1913. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000954)

Šajn (Nn) Ljuba, rođena 1907. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U  logoru, Jasenovac (M0000958)

Šajn (Nn) Ljuba, rođena 1913. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000955)

Šajn (Nn) Ljuba, rođena 1914. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000952)

Šajn (Nn) Mara, rođena 1882. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000947)

Šajn (Nn) Marija, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002083)

Šajn (Nn) Mile, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000956)

Šajn (Nn) Raco, rođen 1905. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000957)

Šajn (Nn) Tošo, rođen 1909. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000963)

Šajn (Nn) Zlato, rođen 1908. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000951)

Šajn (Raco) Bruno, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302037021)

Šajn (Raco) Dete, rođeno 1929. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000962)

Šajn (Raco) Dete, rođeno 1934. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000959)

Šajn (Stevo) Pavle, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002080)

Šajn (Stevo) Raco, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002082)

Šajn (Stevo) Zlato, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002081)

Šajn (Tošo) Ljubica, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302037020)

Šajn (Tošo) Milka, rođena 1938. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302037022)

Šajn (Zlato) Dete, rođeno 1937. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000953)

Šajn (Zlato) Joco, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002077)

Šajn (Zlato) Ljubica, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002078)

Šajn (Zlato) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2303002076)

Šimenić (Julo) Luka, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zvornik (2302036003)

Šimenić (Nikola) Ivica, rođen 1930. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. Podgajci (2302036002)

 

 

 

Radikovci

 

 

 

Babić (Jozo) Jozo, rođen 1918. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302038003)

Karoli (Đula) Vilim, rođen 1928. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Radikovci,osije (1661022021)

Karoli (Nn) Slavica, rođena 1915. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Rodikovci,osije (1661022020)

Miličić (Mate) Luka, rođen 1902. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, S.radikovci (2330001006)

Nikolić (Đuro) Dete, rođeno 1934. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000991)

Nikolić (Đuro) Dete, rođeno 1939. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000989)

Nikolić (Gadžo) Anica, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038006)

Nikolić (Jovo) Anica, rođena 1890. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009062)

Nikolić (Jozo) Marica, rođena 1884. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009061)

Nikolić (Marcika) Dete, rođeno 1928. Rom, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000985)

Nikolić (Marcika) Dete, rođeno 1935. Rom, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000986)

Nikolić (Milan) Dete, rođeno 1927. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000979)

Nikolić (Milan) Dete, rođeno 1929. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000980)

Nikolić (Milan) Dete, rođeno 1931. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000981)

Nikolić (Milan) Dete, rođeno 1933. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000982)

Nikolić (Mile) Dete, rođeno 1930. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000992)

Nikolić (Mile) Dete, rođeno 1933. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000993)

Nikolić (Mile) Dete, rođeno 1935. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000994)

Nikolić (Nn) Ana, rođena 1867. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000983)

Nikolić (Nn) Ana, rođena 1872. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000972)

Nikolić (Nn) Bora, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000970)

Nikolić (Nn) Đuro, rođen 1913. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038031)

Nikolić (Nn) Dvojak, rođen 1921. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000990)

Nikolić (Nn) Gadžo, rođen 1898. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038004)

Nikolić (Nn) Ječmenac, rođen 1912. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038013)

Nikolić (Nn) Jozo, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038035)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1882. Romkinja, ubijena od ustaša 1942  u logoru, Jasenovac (M0000988)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038005)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000978)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1917. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038033)

Nikolić (Nn) Keka, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038032)

Nikolić (Nn) Ljuba, rođena 1912. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038014)

Nikolić (Nn) Lola, rođen 1915. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038008)

Nikolić (Nn) Marcika, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000984)

Nikolić (Nn) Marcika, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038037)

Nikolić (Nn) Marica, rođena 1903. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038010)

Nikolić (Nn) Milan, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000977)

Nikolić (Nn) Mile, rođen 1904. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038009)

Nikolić (Nn) Milka, rođena 1887. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000969)

Nikolić (Nn) Milka, rođena 1898. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038018)

Nikolić (Nn) Milka, rođena 1901. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038023)

Nikolić (Nn) Reza, rođena 1875. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009064)

Nikolić (Nn) Riba, rođen 1901. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038026)

Nikolić (Nn) Riba, rođena 1892. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000965)

Nikolić (Nn) Roza, rođena 1911. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038036)

Nikolić (Nn) Šandor, rođen 1928. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038011)

Nikolić (Nn) Stevo, rođen 1892. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000964)

Nikolić (Nn) Stevo, rođen 1901. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038025)

Nikolić (Nn) Temka, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038007)

Nikolić (Nn) Tile, rođen 1894. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000968)

Nikolić (Nn) Tile, rođen 1901. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038022)

Nikolić (Nn) Tomo, rođen 1882. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000987)

Nikolić (Nn) Tomo, rođen 1905. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038030)

Nikolić (Nn) Tono, rođen 1887. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038034)

Nikolić (Nn) Tono, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038012)

Nikolić (Nn) Zurka, rođen 1897. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038017)

Nikolić (Šandor) Dete, rođeno 1940. Rom, ubijeno od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000971)

Nikolić (Stevo) Andrija, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000966)

Nikolić (Stevo) Andro, rođen 1915. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038027)

Nikolić (Stevo) Bečar, rođen 1920. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000967)

Nikolić (Stevo) Bećar, rođen 1925. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038029)

Nikolić (Stevo) Jozo, rođen 1918. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038028)

Nikolić (Tile) Šandor, rođen 1917. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038024)

Nikolić (Tomo) Dete, rođeno 1926. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000974)

Nikolić (Tomo) Dete, rođeno 1939. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000976)

Nikolić (Tomo) Dete, rođeno 9999. Rom, ubijeno od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0000975)

Nikolić (Tomo) Jozo, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038016)

Nikolić (Tomo) Lela, rođena 1931. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0000973)

Nikolić (Tone) Anica, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038015)

Nikolić (Zurka) Jozo, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302038021)

Nikolić (Zurka) Mitra, rođena 1916. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038020)

Nikolić (Zurka) Šandor, rođen 1914. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302038019)

Plužarić (Nikola) Antun, rođen 1920. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Travnik (2302038001)

Popović (Andrija) Mato, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Medinci (2302033003)

Šmaguc (Đuro) Mirko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302038002)

 

 

 

Rakitovica

 

 

 

Čoklić (Nikola) Lovro, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302039001)

Nikolić (Adam) Nikola, rođen 1879. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040001)

Nikolić (Antun) Draga, rođena 1926. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040005)

Nikolić (Antun) Lenkica, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040006)

Nikolić (Đuro) Draga, rođena 1901. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040008)

Nikolić (Joco) Ružica, rođena 1925. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040017)

Nikolić (Joco) Soka, rođena 1909. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040015)

Nikolić (Jozo) Branko, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040013)

Nikolić (Jozo) Mara, rođena 1883. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040002)

Nikolić (Jozo) Zorica, rođena 1923. Hrvatica, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2302040012)

Nikolić (Karlo) Franjo, rođen 1923. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040016)

Nikolić (Karlo) Franjo, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040019)

Nikolić (Karlo) Milan, rođen 1933. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040020)

Nikolić (Karlo) Petrica, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040018)

Nikolić (Nikola) Antun, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040003)

Nikolić (Nikola) Karlo, rođen 1907. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040014)

Nikolić (Nikola) Pavo, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040007)

Nikolić (Pavo) Jozo, rođen 1919. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040011)

Nikolić (Pavo) Milan, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040010)

Nikolić (Pavo) Žiga, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302040009)

Nikolić (Pero) Kata, rođena 1909. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302040004)

Ninković (Nn) Mara, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Oralik (2164029007)

Vrhović (Nn) Bartol, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Reka una (2330006027)

 

 

 

Šljivoševci

 

 

 

Azenić (Ignjo) Ivo, rođen 1884. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Šljivoševci (2302041004)

Azenić (Marko) Tomo, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Beli manastir (2302041003)

Plužarić (Tomo) Roko, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Sl. adolfovac (2302041005)

Plužarić (Tomo) Roko, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Voćin (2397003002)

Tirst (Ivan) Franjo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 12 slavonska (2298005010)

Vuković (Luko) Šimo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Orahovica (2302041001)

Vuksanić (Nikola) Mato, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bjelovar (2302041002)

 

 

 

Viljevo

 

 

 

Barjaktarić (Mato) Mato, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Prijedor (2302042005)

Bobovec (Mijo) Anđelka, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Viljevo (2302042021)

Bobovec (Mijo) Roza, rođena 1927. Hrvatica, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2302042020)

Đurđević (Ivan) Mara, rođena 1867. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001503)

Đurđević (Janko) Draga, rođena 1906. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001512)

Đurđević (Janko) Pero, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001510)

Đurđević (Janko) Štef, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001508)

Đurđević (Janko) Zora, rođena 1922. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001509)

Đurđević (Josip) Branko, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001514)

Đurđević (Josip) Ivica, rođen 1941. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001515)

Đurđević (Josip) Zlatko, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001513)

Đurđević (Mato) Josip, rođen 1902. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001511)

Đurđević (Nn) Janko, rođen 1892. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001506)

Đurđević (Nn) Slava, rođena 1893. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001507)

Đurđević (Tomo) Kata, rođena 1930. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001505)

Horvat (Stjepan) Lenka, rođena 1930. Hrvatica, ubijena 1945. U direktnom teroru, D. viljevo (2332035024)

Kiršner (Isa) Stevo, rođen 1914. Jevrej, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Mathausen (1133061010)

Kiršner (Iso) Julijana, rođena 1920. Jevrejka, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Mathausen (1133061013)

Kiršner (Lazar) Ivana, rođena 1878. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1133061009)

Kišner (Nn) Ana, rođena 1884. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042015)

Kišner (Nn) Juliška, rođena 1910. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302042018)

Kišner (Nn) Nikica, rođen 1915. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042016)

Kišner (Nn) Pišta, rođen 1913. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042017)

Kovač (Nn) Mara, rođena 1877. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Viljevo (2302042002)

Kovač (Stjepan) Franjo, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Pod. moslavina (2302042004)

Kovač (Stjepan) Lojza, rođen 1911. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Viljevo (2302042022)

Kovačević (Stanko) Stjepan, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Grubišno Polje (2302043002)

Kraus (Samuel) Emil, rođen 1885. Hrvat, umro od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2335069005)

Kupanovac (Gašo) Mato, rođen 1877. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Pod. slatina (2302042003)

Kupanovac (Ivan) Mato, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Brčko (2302043001)

Lang (Nn) Adolf, rođen 1886. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2302043003)

Lang (Nn) Berta, rođena 1886. Jevrejka, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2302043004)

Mađarić (Ivan) Ivan, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Solmaka (2302042019)

Nikolić (Dragan) Dragica, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302042010)

Nikolić (Đuro) Šandor, rođen 1875. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042007)

Nikolić (Ivan) Stevo, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302044007)

Nikolić (Jozo) Dragica, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009030)

Nikolić (Jozo) Jozo, rođen 1927. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042034)

Nikolić (Jozo) Mara, rođena 1882. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009023)

Nikolić (Liza) Vuko, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001541)

Nikolić (Mara) Antun, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009027)

Nikolić (Mara) Jozo, rođen 1905. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009028)

Nikolić (Mare) Branko, rođen 1925. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298009024)

Nikolić (Mare) Ljubica, rođena 1915. ostalo, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2298009025)

Nikolić (Mata) Ljuba, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009029)

Nikolić (Mato) Branko, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001528)

Nikolić (Mato) Jozo, rođen 1910. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001529)

Nikolić (Mećo) Janko, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001535)

Nikolić (Mećo) Jozo, rođen 1922. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001534)

Nikolić (Mijo) Ljuba, rođena 1933. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001504)

Nikolić (Milan) Branko, rođen 1930. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042032)

Nikolić (Milan) Jozo, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042033)

Nikolić (Miško) Ljubica, rođena 1922. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298009026)

Nikolić (Nn) Adam, rođen 1915. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001536)

Nikolić (Nn) Ana, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042009)

Nikolić (Nn) Anka, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001525)

Nikolić (Nn) Anka, rođena 1917. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001538)

Nikolić (Nn) Janko, rođen 1890. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001542)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1880. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302044005)

Nikolić (Nn) Kata, rođena 1922. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001532)

Nikolić (Nn) Ljuba, rođena 1906. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302044006)

Nikolić (Nn) Ljuba, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302042031)

Nikolić (Nn) Mara, rođena 1881. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001524)

Nikolić (Nn) Mećo, rođen 1897. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001533)

Nikolić (Nn) Milka, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001539)

Nikolić (Nn) Pajo, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001537)

Nikolić (Nn) Šandor, rođen 1891. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001523)

Nikolić (Nn) Tomo, rođen 1882. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001531)

Nikolić (Nn) Zlatko, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001540)

Nikolić (Nn) Zora, rođena 1906. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042013)

Nikolić (Nn) Zora, rođena 1917. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001527)

Nikolić (Šandor) Dragan, rođen 1902. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302042008)

Nikolić (Šandor) Ivan, rođen 1902. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001530)

Nikolić (Šandor) Janko, rođen 1911. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302042030)

Nikolić (Šandor) Jozo, rođen 1920. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042014)

Nikolić (Šandor) Mato, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001526)

Nikolić (Šandor) Milan, rođen 1904. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042012)

Nikolić (Stevo) Mara, rođena 1885. ostalo, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2302042011)

Nikolić (Tomo) Ivan, rođen 1904. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302044004)

Ronta (Mije) Antun, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borb ili bombardovanja, Cabuna (2302044002)

Šain (Jozo) Branko, rođen 1914. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042027)

Šain (Jozo) Dragica, rođena 1912. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042024)

Šain (Jozo) Pajo, rođen 9999. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042029)

Šain (Nn) Ljuba, rođena 1910. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042026)

Šain (Nn) Ljuba, rođena 1918. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042028)

Šain (Nn) Mara, rođena 9999. ostalo, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042025)

Šain (Nn) Tošo, rođen 1883. ostalo, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2302042023)

Šajn (Đuro) Stjepan, rođen 1919. Hrvat, ubijen od ustaša 1942.  U logoru, Jasenovac (2298010052)

Šajn (Janko) Ana, rođena 1927. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010068)

Šajn (Janko) Buke, rođen 1922. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010067)

Šajn (Janko) Jozo, rođen 1913. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010055)

Šajn (Janko) Jozo, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010066)

Šajn (Janko) Mara, rođena 1873. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010060)

Šajn (Janko) Mato, rođen 1916. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010058)

Šajn (Josip) Dragica, rođena 1928. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010051)

Šajn (Joško) Dragica, rođena 1932. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001550)

Šajn (Joško) Jozo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001551)

Šajn (Jozo) Marica, rođena 1936. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010057)

Šajn (Liza) Josip, rođen 1920. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001543)

Šajn (Mato) Draginja, rođena 1917. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010069)

Šajn (Miloš) Ljuba, rođena 1892. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2298010049)

Šajn (Nn) Andrija, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001560)

Šajn (Nn) Antun, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001581)

Šajn (Nn) Bandara, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001567)

Šajn (Nn) Dragica, rođena 1912. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001565)

Šajn (Nn) Dragica, rođena 1913. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001566)

Šajn (Nn) Dragica, rođena 1934. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001574)

Šajn (Nn) Đurđica, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001579)

Šajn (Nn) Đuro, rođen 1872. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001556)

Šajn (Nn) Đuro, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001573)

Šajn (Nn) Evica, rođena 1902. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001549)

Šajn (Nn) Jevrem, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001572)

Šajn (Nn) Josip, rođen 1912. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001563)

Šajn (Nn) Joško, rođen 1897. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001548)

Šajn (Nn) Jozo, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001568)

Šajn (Nn) Lenka, rođena 1875. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001562)

Šajn (Nn) Lijepa, rođena 1910. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001558)

Šajn (Nn) Ljubica, rođena 1909. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001545)

Šajn (Nn) Ljubidrag, rođen 1902. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001561)

Šajn (Nn) Mara, rođena 1877. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001564)

Šajn (Nn) Mara, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001577)

Šajn (Nn) Marija, rođena 1918. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001557)

Šajn (Nn) Milan, rođen 1925. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001559)

Šajn (Nn) Mile, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001578)

Šajn (Nn) Nevenka, rođena 1914. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001554)

Šajn (Nn) Pisa, rođena 1877. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001552)

Šajn (Nn) Pise, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001555)

Šajn (Nn) Reza, rođena 1882. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001569)

Šajn (Nn) Roza, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001576)

Šajn (Nn) Simo, rođen 1927. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001571)

Šajn (Nn) Stevo, rođen 1924. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001553)

Šajn (Nn) Tošo, rođen 1914. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001570)

Šajn (Nn) Zlato, rođen 1907. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (M0001544)

Šajn (Nn) Zlato, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac (M0001575)

Šajn (Nn) Zvonko, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001580)

Šajn (Stevo) Dragica, rođena 1926. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010053)

Šajn (Stevo) Janko, rođen 1902. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010061)

Šajn (Stevo) Marica, rođena 1889. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2298010064)

Šajn (Stevo) Mišo, rođen 1913. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010063)

Šajn (Stevo) Zlata, rođena 1911. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942  u logoru, Jasenovac (2298010062)

Šajn (Stjepan) Milan, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010054)

Šajn (Tomo) Jula, rođena 1905. Hrvatica, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010065)

Šajn (Toša) Milorad, rođen 1927. Hrvat, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2298010050)

Šajn (Zlata) Majo, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001547)

Šajn (Zlata) Zlato, rođen 1935. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (M0001546)

Viljevac (Jozo) Ivan, rođen 1921. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Virovitica (2302042001)

Vincentić (Fbija) Stevo, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (2302044003)

Vincetić (Ivan) Ivan, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bukovica (2302042006)

Opština VRBOVSKO

Blaževci

 

 

 

Medved (Petar) Josip, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Otočac (2289003001)

Muhvić (Andrija) Ivan, rođen 1916. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Škare-lika (2289003002)

Muhvić (Andrija) Petar, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Škare-lika (2289003003)

Muhvić (Nn) Petar, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Blaževci (5015s00783)

 

 

 

Bunjevci Moravički

 

 

 

Bunjevac (Jovo) Nikola, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrbovsko (2291049005)

Bunjevac (Lazo) Nikola, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru Ogulin (2095002012)

Bunjevac (Todo) Đoko, rođen 1899. Srbin, poginuo 1944. u NOBu  Vrbosko (2291049007)

Čiča (Pavao) Stanica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Topusko (2275007008)

Dokmanović (Nestor) Marta, rođena 1901. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Lukovdol (2291049001)

Milošević (Jovo) Veljko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Lokve (2291049003)

Mišljenović (Rade) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Vrbovsko (2291049004)

Nikšić (Đuro) Rade, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Beograd-banjica (2290036009)

Nikšić (Nestor) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291049002)

Trbović (Đoko) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291049009)

Trbović (Savo) Mihajlo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Otočac (2291049006)

Vučunić (Simo) Josip, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291065020)

Vujnović (Jovo) Marko, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291049008)

 

 

 

Carevići

 

 

 

Carević (Aleksa) Rade, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291057003)

Carević (Đuro) Ignjat, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. Prilikom bombardovanja, Ogulin (2291057002)

Carević (Todor) Radovan, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291057001)

Petrović (Rade) Ilija, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vrbovsko (2291057006)

Petrović (Stevan) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gospić (2291057007)

Trbović (Rade) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Mathausen (2289028022)

 

 

 

Damalj

 

 

 

Slivac (Jure) Josip, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Korenica-lika (2289019001)

 

 

 

Dokmanovići

 

 

 

Jakšić (Dimitrije) Milan, rođen 1879. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291044004)

Jakšić (Živko) Milica, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Karlobag (2291044006)

Kosanović (Milanko) Nikola, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Danica Koprivnica (2291044003)

 

 

 

Donji Vučkovići

 

 

 

Matić (Josip) Jovan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kraj ogulina (2291054010)

Matić (Nikola) Đoko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Srp. moravice (2291054005)

Matić (Rade) Mihajlo, rođen 1883. Srbin, ubijen od Italijana 1944. U zatvoru, Italija (2291054009)

Petrović (Đoko) Simeon, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2291054004)

Vučković (Ilija) Simo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291054003)

Vučković (Nikola) Marko, rođen 1913. Srbin, ubijen od četnika 1943. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Mrkopolje (2291054007)

Vučković (Petar) Ilija, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Srp. moravice (2291054008)

Vučković (Rade) Simo, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291054002)

 

 

 

Donji Vukšići

 

 

 

Jakšić (Lazo) Božo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Oko gospića (2291056001)

Vukšić (Đoko) Milenko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Oko gospića (2291056002)

 

 

 

Draga Lukovdolska

 

 

 

Pupić (Franjo) Vladimir, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi, Draga lukovdolska (2289015002)

 

 

 

Gomirje

 

 

 

Brozović (Nn) Mika, rođen 1913. Srbin, ubijen od četnika 1942. nepoznato, Gomirje (5015s00741)

Ćupurdija (Dušan) Nikola, rođen 1941. Srbin, ubijen od Muslima 1944. nepoznato, Kamensko (2254016079)

Hudurović (J.) Mate, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Ogulin (M0001731)

Hudurović (M.) Bruno, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Ogulin (M0001735)

Hudurović (M.) Danica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Ogulin (M0001733)

Hudurović (M.) Mara, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Ogulin (M0001732)

Hudurović (M.) Mile, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Ogulin (M0001734)

Kaštriga (Nn) Ivka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od četnika 1943. nepoznato, Gomirje (5015s00742)

Kosanović (Đuro) Đoko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Ogulin (5007s00511)

Kosanović (Đuro) Sava, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2289028030)

Kosanović (Mane) Kosa, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. nepoznato, Gomirje (2289029034)

Kosanović (Mane) Neđeljko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2289029032)

Kosanović (Mane) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2289029033)

Kosanović (Nikola) Dmitor, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Veljun_lika (2289029021)

Kosanović (Nn) Bosiljka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Gomirje (5015s00745)

Kosanović (Nn) Dmitar, rođen 1881. Srbin, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Udine (5015s00746)

Kosanović (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010775)

Kosanović (Nn) Mića, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010779)

Kosanović (Nn) Teofan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00128)

Kosanović (Rade) Mane, rođen 1896. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2289029031)

Leš (Ivan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Gominje (2290036003)

Leš (Ivan) Ivan, rođen 1919. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Gomirje (5015s00861)

Leš (Ivan) Vjekoslav, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gominje (2290036004)

Leš (Mato) Ivan, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Gominje (2290036002)

Leš (Nn) Ivan, rođen 1895. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Gomirje (5015s00860)

Mamula (Bogdan) Milka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Italijana 1942. nepoznato, Gomirje (2289029007)

Mamula (Božo) Božimir, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Gomirje (2521205010)

Mamula (Božo) Vlado, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2289029009)

Mamula (Dule) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0888117004)

Mamula (Dušan) Marko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Zagreb (0829010070)

Mamula (Dušan) Nikola, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Gomirje (0829010071)

Mamula (Ilija) Božo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gomirje (2521205009)

Mamula (Mile) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0888117003)

Mamula (Nikola) Dušan, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (5024s00550)

Mamula (Nikola) Dušan, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ogulin (0829010069)

Mamula (Nikola) Glišo, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Dachau (2289029005)

Mamula (Nn) Jovan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010789)

Mamula (Nn) Marko, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010790)

Mamula (Nn) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010791)

Mamula (Nn) Natalija, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Gomirje (5007s00058)

Mamula (Rade) Boža, rođen 1874. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2289029010)

Mamula (Rade) Marko, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2289029018)

Mamula (Rade) Marta, rođena 1896. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Ogulin (2289029028)

Mamula (Simo) Bogdan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, 6.lička divizija (2289029013)

Mamula (Simo) Dane, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2289029014)

Mamula (Simo) Pero, rođen 1904. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ravna gora (2289029029)

Mamula (Stevo) Miloš, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ogulin (2289029022)

Mamula (Stevo) Nikola, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gomirje (2289029023)

Mamula (Trivun) Sava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Gomirje (2289029030)

Mrvoš (Mane) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Gomirje (2289029026)

Mrvoš (Nikola) Vladimir, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0857002008)

Mrvoš (Simo) Simo, rođen 1896. ostalo, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srpske moravice (0930039006)

Musulin (Đuro) Mile, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010818)

Musulin (Nn) Petar, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010819)

Pavlić (Nn) Mijo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Gomirje (5015s00792)

Pavlović (Ignjatije) Nikola, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u direktnom teroru, Kamensko (2291057005)

Pavlović (Jandre) Marta, rođena 1898. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kamendo (2289029035)

Pavlović (Miladin) Stana, rođena 1897. Srpkinja, poginula 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Kamendo (2289029036)

Pavlović (Stojan) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Velebit-ogulin (2289029037)

Petrović (Nn) Maca, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od Italijana 1942. nepoznato, Gomirje (5015s00824)

Polovina (Koja) Simo, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0851051019)

Polovina (Ljuban) Simo, rođen 1914. Srbin, nestao 1945. U aprilskom ratu 1941 god., Nepoznato (0919084026)

Polovina (Ljuban) Smilja, rođena 1916. Srpkinja, nestala 1945. nepoznato, Nepoznato (0919084027)

Polovina (Nikola) Simeun, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2289029024)

Polovina (Nn) Rade, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Gomirje (5015s00762)

Polovina (Simeun) Mile, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5007s00514)

Prica (Maniša) Dane, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kamensko (2254016078)

Radošević (Rade) Anđa, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Gomirje (2289029025)

Radulović (Tode) Rade, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2289029002)

Ranić (Nn) Sava, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Gomirje (5015s00763)

Stepanović (Josip) Tode, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Drežnice (0069012006)

Stipanović (Jose) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2289029017)

Stipanović (Mića) Josa, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Vrbovsko (2289029015)

Stipanović (Mile) Dmitar, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2289029016)

Stipanović (Nikola) Josa, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2289029020)

Stojanović (Vaso) Naka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od Italijana 1945. u logoru, Italijanski logor (2333052022)

Sužljević (Marko) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin kula zat (0492073005)

Sužnjević (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010843)

Trbojević (Nikola) Dmitar, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Ogulin (2218123015)

Trbović (Božo) Miloš, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbovsko (2289029012)

Trbović (Miloš) Stevo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Pod.slatina (2289029004)

Trbović (Nn) Ilija, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Nemačka (5015s00774)

Trbović (Nn) Mile, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010850)

Trbović (Rade) Đuro, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291065016)

Trbović (Rade) Mane, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291065015)

Trbović (Stevan) Vladimir, rođen 1882. Srbin, zaklan od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Ogulin (5024s00546)

Trbović (Stevo) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin, kula (2289029003)

Vujinović (Josip) Sava, rođen 1890. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2219128002)

Vujinović (Nikola) Jovan, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0491053014)

Vujnović (Mane) Branko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2289029011)

Vujnović (Mićo) Savo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Vukova gorica (2222002019)

Vujnović (Nikola) Pero, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (5006s00337)

Vujnović (Nn) Čedomir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010724)

Vujnović (Nn) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010716)

Vujnović (Nn) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010717)

Vujnović (Nn) Jeka, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010718)

Vujnović (Nn) Milan, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010719)

Vujnović (Nn) Miloš, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010720)

Vujnović (Nn) Petar, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010721)

Vujnović (Nn) Rade, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010722)

Vujnović (Nn) Simo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010723)

 

 

 

Gorenci

 

 

 

Krizmanić (Franjo) Branko, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Gorenci (2289007005)

Krizmanić (Ivan) Dragica, rođena 1906. Hrvatica, poginula od ustaša 1944. prilikom borbi, Gorenci (2289008007)

Kuretić (Ivan) Ivan, rođen 1901. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Lokve (2289007004)

Mufić (Josip) Matija, rođen 1906. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Crkvenica (2289008001)

Salopek (Jure) Augustin, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ogulin (2774049015)

Štrk (Petar) Tomo, rođen 1924. Hrvat, umro 1944. u NOBu, Gorenci (2289007006)

Vlašić (Ivan) Ivan, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Bozma (2289007002)

Vlašić (Ivan) Karlo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Romanija (2289007003)

Vučić (Petar) Vilko, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Saborsko (2289007001)

 

 

 

Gornji Vučkovići

 

 

 

Jakšić (Lazo) Nikola, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291052001)

Jezdić (Vučena) Rade, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lokve (2291052006)

Kovačević (Bogdan) Nikola, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291052002)

Kovačević (Nikola) Đoko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Brod moravić (2291052005)

Matić (Stevan) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291054006)

Vučković (Đoko) Simeon, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Otočac (2291052008)

Vučković (Gajo) Zorka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2291052003)

 

 

 

Gornji Vukšići

 

 

 

Kovačević (Bogdan) Jovo, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. Na prinudnom radu, Ogulin (0243038032)

 

 

 

Hajdine

 

 

 

Hajdin (Đuro) Nikola, rođen 1926. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290032012)

Hajdin (Đuro) Rade, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Hajdine (2290032013)

Hajdin (Franjo) Božo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Hrašće (2291040024)

Hajdin (Luka) Đuro, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2290032011)

Hajdin (Nikola) Vlado, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (2291040027)

Hudorović (Mile) Marko, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040004)

Hudurović (Marko) Branko, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040013)

Hudurović (Milan) Anton, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040015)

Hudurović (Tone) Milan, rođen 1939. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291040010)

Matić (Đoko) Marinko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Presika (2291040026)

Mrvoš (Simo) Vlado, rođen 1900. Srbin, ubijen 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (2291040002)

Turkalj (Mile) Marijan, rođen 1937. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Hajdine (2291040028)

Udorović (Marko) Marko, rođen 1907. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040011)

Udorović (Marko) Milan, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040014)

Udorović (Marko) Tone, rođen 1904. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040008)

Udorović (Nn) Ana, rođena 1880. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291040018)

Udorović (Nn) Anka, rođena 1915. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291040012)

Udorović (Nn) Dragica, rođena 1905. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040009)

Udorović (Nn) Josipa, rođena 1921. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040016)

Udorović (Nn) Kata, rođena 1886. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291040007)

Udorović (Nn) Ranko, rođen 1880. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291040017)

Udorović (Ranko) Dragan, rođen 1921. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040019)

 

 

 

Hambarište

 

 

 

Frković (August) Ive, rođen 1926. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Duge luke (2290037007)

Mamula (Ilija) Mile, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290037001)

Mamula (Mile) Ljuban, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2290037005)

Mamula (Mile) Nikola, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vukova gorica (2290037004)

Mamula (Niko) Mitar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (2290037003)

Mamula (Stoja) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2290037002)

 

 

 

Jablan

 

 

 

Barbarić (Josip) Vinko, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Plaški (2290031005)

Glad (Ivan) Josip, rođen 1925. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290031006)

Glad (Ivan) Marijan, rođen 1929. Hrvat, ubijen 1942. nepoznato, Vrbovsko (2290031007)

Glad (Ivan) Vjekoslav, rođen 1933. Hrvat, ubijen 1942. nepoznato, Vrbovsko (2290031008)

Hibler (Ivan) Ivan, rođen 1903. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sunj (2290031002)

Hibler (Petar) Josipa, rođena 1902. Hrvatica, ubijena 1944. U direktnom teroru, Germanski stol (2290031003)

Hudorović (Nn) Anton, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290031009)

Hudorović (Nn) Ivan, rođen 1897. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290031014)

Hudorović (Nn) Ivana, rođena 1892. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290031015)

Hudorović (Pavle) Marica, rođena 1907. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290031010)

Hudurović (Anton) Ivan, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290031012)

Hudurović (Anton) Kata, rođena 1937. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290031013)

Hudurović (Anton) Pavao, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290031011)

Petkov (Miloš) Vaso, rođen 1900. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Stražeman Požeg (2340122006)

Šišul (Franjo) Vjekoslav, rođen 1930. Hrvat, ubijen 1943. nepoznato, Vrbovsko (2290031004)

Troha (Franjo) Đuro, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Ivančani (2840013017)

 

 

 

Jakšići

 

 

 

Bunjevac (Ilija) Đoko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2291045003)

Jakšić (Đoko) Mihajlo, rođen 1865. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Srp. moravice (2291045008)

Jakšić (Gajo) Marta, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Škare otočac (2291045007)

Jakšić (Gajo) Simo, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kraljevo (2291045006)

Jakšić (Marko) Kata, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Jakšić (0899057030)

Jakšić (Mihajlo) Dimitrije, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Ogulin (2291045005)

Jakšić (Nn) Dmitrije, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Jakšići (2194006119)

Jakšić (Nn) Draga, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1944. u logoru, Jakšići (2291064020)

Jakšić (Nn) Zoraka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. u logoru, Nepoznato (2291064021)

 

 

 

Klanac

 

 

 

Matijević (Cvijan) Kata, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bijeli klanac (0577102052)

Štefanec (Franjo) Franjo, rođen 1923. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Nemački logor (2289020001)

 

 

 

Komlenići

 

 

 

Kamlenić (Rade) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (2291062002)

Kamlenić (Simo) Radovan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Ogulin (2291062003)

 

 

 

Lesci

 

 

 

Dasović (Mile) Kata, rođena 1900. Hrvatica, ubijena 1942. U direktnom teroru, Nepoznato (0388023005)

Modronić (Petar) Zdravko, rođen 1925. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. u direktnom teroru, St.trg slovenij (2289009001)

 

 

 

Lipje Bosiljevsko

 

 

 

Pavlinić (Nn) Pavle, rođen 1917. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2289024002)

Ribić (Kate) Jakov, rođen 1915. Hrvat, ubijen 1945. u zatvoru, Karlovac (2289024003)

Tkalčić (Josip) Adolf, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Lipje bosiljevsko (2289024001)

 

 

 

Ljubošina

 

 

 

Mamula (Mitar) Noka, rođena 1882. Srpkinja, poginula 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028020)

Maravić (Božo) Boja, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028012)

Maravić (Dmitar) Đoko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Xxa (2289028011)

Maravić (Ilija) Simo, rođen 1930. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Ljubošina (2289028013)

Maravić (Nn) Zdravko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Ljubušina (5015s00754)

Maravić (Pero) Nikola, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gomirje (2289029008)

Marović (Bogdan) Zdravko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Ljubošina (2289029019)

Marović (Jose) Nikola, rođen 1856. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ogulin (2289028014)

Mrroš (Petrar) Đoko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Krivi Put-senj (2289028002)

Mrvoš (Boža) Đoko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drežnice (0779013023)

Mrvoš (Nikola) Rade, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gomirje (2852046037)

Mrvoš (Nn) Mileva, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5015s00758)

Mrvoš (Petar) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lika (2289028003)

Mrvoš (Rade) Božo, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Oteran od str.ustaša (0779013021)

Mrvoš (Rade) Zorka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1945. U NOBu, Ogulin (2852046036)

Mrvoš (Simo) Ljubomir, rođen 1901. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2223025001)

Mudrić (Nn) Anton, rođen 1905. Srbin, ubijen od četnika 1943. Kod kuće, Ljubošina (5015s00760)

Stipanović (Dušan) Mitar, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gomirje (2289029027)

Stipanović (Lazo) Vlado, rođen 1918. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Tounj (0068005023)

Stipanović (Mića) Sava, rođen 1876. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028007)

Stipanović (Mile) Dušan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kurjak-rijeka_ (2289028005)

Stipanović (Mile) Gavro, rođen 1899. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2289028006)

Stipanović (Nn) Cvijeta, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Ljubošina (5015s00766)

Stipanović (Nn) Mićo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Ljubošina (5015s00767)

Stipanović (Petar) Nikola, rođen 1873. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028019)

Tatalović (Nn) Đuro, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1945. Kod kuće, Ljubošina (5015s00770)

Tatalović (Simo) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lovinac-lika (2289028008)

Tatalović (Simo) Đorđe, rođen 1930. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Ljubošina (2289028009)

Trbović (Božo) Đuro, rođen 1886. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2289028029)

Trbović (Dušan) Desanka, rođena 1926. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Veljun-lika (2289028024)

Trbović (Ljubana) Stevo, rođen 1929. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ogulin (2289028026)

Trbović (Mile) Mićo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028018)

Trbović (Mile) Nikola, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Klana-istra (2289028017)

Trbović (Rade) Mare, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2289028021)

Trbović (Rade) Stevo, rođen 1900. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubošina (2289028023)

Trbović (Stevo) Dušanka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Ogulin (2289028016)

Trbović (Stevo) Ljuban, rođen 9999. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Ljubašina (2289028025)

Trbović (Stevo) Vlado, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2289028027)

Trbović (Vlado) Miloš, rođen 1914. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Na Putu zg-bg (2289028028)

Vujnović (Mile) Dragan, rođen 1930. Srbin, poginuo 1942. nepoznato, Ljubošina (2289028031)

 

 

 

Lukovdol

 

 

 

Dodig (Božidar) Milan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Kod kralovca (2289008005)

Hudurović (M.) Mijo, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Lukovdol (M0001736)

Kapš (Ivan) Ivan, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ladešić brdo (2289008002)

Vrbanac (Ivan) Stjepam, rođen 1898. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. u direktnom teroru, Lukovdol (2289008004)

Vrbanac (Jure) Žarko, rođen 1936. Hrvat, poginuo 1944. nepoznato, Lukovdol (2289008008)

Živić (Mijo) Ivo, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Rečicakarlovac (2289008003)

Žuteg (Mijo) Amalija, rođena 1926. Hrvatica, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Zaumol-lukovdol (2289008006)

 

 

 

Lukovdolski Smišljak

 

 

 

Kopčalić (Toša) Triva, rođen 1896. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Mitrovica , (2427098034)

 

 

 

Mali Jadrč

 

 

 

Lemek (Jovan) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, V. kladuša (0176010067)

Mrvoš (Nikola) Simo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2289028001)

Novaković (Vujo) Ružica, rođena 1918. Srpkinja, umrla 1941. nepoznato, Pecka (0176010066)

 

 

 

Matići

 

 

 

Matić (Lazo) Georgije, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Kraljevo (2291055002)

Matić (Lazo) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Oko gospića (2291055003)

Petrović (Josip) Bogdan, rođen 1916. Srbin, streljan 1942. U direktnom teroru, Sušak (2291055001)

Petrović (Josip) Vojislav, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Oko gospića (2291055004)

 

 

 

Mlinari

 

 

 

Stefanec (Jožo) Stanko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Srpske moravice (2291063001)

 

 

Močile

 

 

 

Cvetićanin (Milanko) Milka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1941. U masovnom pokolju, Sirig (0577098042)

Cvetićanin (Rade) Milanko, rođen 1900. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Primišlje (0577098041)

Divić (Stanko) Marko, rođen 1888. Srbin, umro od ustaša 1941. Pri deportaciji, Glina (0174003067)

Gerić (Matija) Josip, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1944. u NOBu, Selo luk.draga (2289016001)

Kosanović (Milovan) Dragan, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1943. u zbegu, Močila (0176010002)

Kosanović (Nikola) Dušan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Nepoznato (0176010049)

Kosanović (Nn) Mika, rođena 1878. Srpkinja, umrla 1943. nepoznato, Močila (0176010001)

Momčilović (Milanko) Radiša, rođen 1865. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Močila (0534027001)

Momčilović (Petar) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Gračac (0577101051)

Momčilović (Stevan) Dušan, rođen 1901. Srbin, umro 1943. nepoznato, Močile (0577101052)

Ralić (Ilija) Branislav, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crevarska stran (0534023008)

Ralić (Ilija) Danica, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Petr. gora (0534023009)

Tončić (Nikola) Tomislav, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Ribnik-karlovac (2289016002)

 

 

 

Musulini

 

 

 

Frković (Tomica) August, rođen 1899. Hrvat, ubijen od Italijana 1942. u logoru, Italijanski logor (2290037006)

Kaštgan (Jože) Jure, rođen 1897. Hrvat, ubijen od četnika 1942. U direktnom teroru, Gomilje (2290030030)

Kosanović (Đuro) Đoko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2290030002)

Kosanović (Đuro) Mane, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2290030005)

Kosanović (Đuro) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Italijana 1943. u logoru, Italijanski logor (2290030001)

Kosanović (Đuro) Todor, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Veljna (2290030008)

Kosanović (Dušan) Savo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Visuć – lika (2290030013)

Kosanović (Ilija) Boja, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Ksoanovići (2290030012)

Kosanović (Jovo) Nikola, rođen 1928. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2290030011)

Kosanović (Koja) Vojo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2290030009)

Kosanović (Savo) Milenko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1944. U zatvoru, Ogulin (2290030004)

Kosanović (Savo) Nikola, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Gomilje (2290030003)

Kosanović (Todor) Bosiljka, rođena 1879. Srpkinja, spaljena 1944. kod kuće, Kosanovići (2290030007)

Kosanović (Todor) Mane, rođen 1876. Srbin, spaljen 1944. Kod kuće, Kosanovići (2290030006)

Kosanovići (Nn) Teofan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2290030027)

Kosanovići (Teofan) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2290030029)

Lončar (Đuro) Miloš, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrbovsko (2290030025)

Milanović (Vasilj) Gojko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Pletenica (2290030015)

Musulin (Đuro) Dmitar, rođen 1922. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Otočac (2290030024)

Musulin (Ilija) Mile, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gomirje (2289029006)

Musulin (Mića) Dušan, rođen 1899. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Gomilje (2290030016)

Musulin (Nikola) Miloš, rođen 1919. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Crni lug (2290030014)

Musulin (Petar) Mile, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2290030018)

Musulin (Tomo) Petar, rođen 1889. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2290030017)

Musulini (Mojsije) Simica, rođen 1895. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Musulini (2290030026)

Polovina (Dušan) Mile, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2290030021)

Polovina (Ilija) Rade, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Ogulin (2290030022)

Polovina (Petar) Mihajlo, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2290030010)

Polovina (Simo) Mile, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Musulini (2290030023)

Ranić (Savo) Cvijeta, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Musulini gominj (2290030020)

Ronić (Simo) Savo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Musulini (2290030019)

Subotin (Nn) Metodije, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2290030028)

Vignjetić (Đuro) Mihajlo, rođen 1894. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2828008003)

 

 

 

Nadvučnik

 

 

 

Mrvoš (Nn) Jovo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Nadvučnik (5015s00848)

Mufić (Ivan) Andrija, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grobnik-primorj (2289012002)

Pavlić (Jurja) Anton, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Gospić-lika (2289012001)

Troha (Ivan) Blaž, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2289012003)

 

 

 

Nikšići

 

 

 

Jakšić (Simo) Mihajlo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Karlovac (2291047001)

 

 

 

Osonjik

 

 

 

Domitrovič (Matija) Jura, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Losinja (2289025002)

Domitrovič (Mika) Nikola, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Kupčina (2289025005)

Krajačić (Nikola) Fanika, rođena 1924. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Lepoglava (2542004020)

Kramarič (Jakov) Petar, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2289025007)

Kramarič (Jura) Jura, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kupčina (2289025006)

Pavić (Mika) Mijo, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2289025004)

Špehar (Anton) Dragutin, rođen 1919. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Statine (2289025003)

Špehar (Stijepan) Dragutin, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. prilikom borbi ili bombardovanja, Jadrč (2289025001)

 

 

 

Petrovići Moravički

 

 

 

Hajdin (Đuro) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291053004)

Hajdin (Simo) Georgije, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291053003)

Petrović (Ilija) Jovan, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291053005)

Petrović (Nn) Mihajilo, rođen 1909. Srbin, ubijen od Italijana 1942. nepoznato, Plase (5015s00828)

Vučković (Đoko) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291053002)

 

 

 

Plemenitaš

 

 

 

Majetić (Martin) Josip, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2289005003)

Mihelić (Ivan) Ivan, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Samobor (2289005002)

Mihelić (Petar) Anton, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kupčina (2289005004)

Štefanac (Antun) Antun, rođen 1897. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Plemenitaš (2289005001)

Štrfanac (Nn) Petar, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Plemenitaš (5015s00784)

Šutej (Josip) Josip, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Babina greda (2289005005)

 

 

 

Plešivica Lukovdolska

 

 

 

Krušac (Ivan) Franjo, rođen 1915. Hrvat, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Nemački logor (2289021001)

 

 

 

Poljana

 

 

 

Dobrić (Ninko) Đuro, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (2620035014)

Lončarević (Marko) Petar, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Suva Perna (0934068035)

Lončarević (Petar) Dragan, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Suva Perna (0934068034)

Lovrić (Nikola) Ljuban, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Kod aranđelovca (2850023016)

Vignjević (Đuro) Mića, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Poljane-gomirje (2844029008)

Vignjević (Mićo) Đuro, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Poljane-gomirje (2844029007)

Vignjević (Mihajlo) Đuro, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2828008004)

 

 

 

Presika Vrbovska

 

 

 

Bižalj (Tone) Josip, rođen 1873. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Srp. moravice (2291040001)

Hajdni (Gajo) Đuro, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291040006)

Hajdni (Gajo) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291040005)

Hudurović (Nn) Kata, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Presika (M0001738)

Hudurović (Nn) Marica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Presika (M0001740)

Hudurović (Nn) Marko, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Presika (M0001737)

Hudurović (Nn) Milan, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Presika (M0001739)

Kadelburg (Ibinko) Tobije, rođen 1880. Jevrej, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2410059013)

Kadelburg (Nn) Jovan, rođen 1882. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2410059014)

Kadelburg (Tobije) Livija, rođena 1923. Jevrejka, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2410059015)

Kordić (Grgo) Mirko, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1942. u zatvoru, Vinkovci (2410059016)

Matić (Đoko) Nikola, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato (2291040025)

Ružić (Franjo) Anton, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Presika vrbovska (2291040021)

Udorović (Nn) Dragica, rođena 1921. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2291040020)

Vučković (Nikola) Đoko, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Lokve (2291040003)

 

 

 

Radigonja

 

 

 

Hudorović (Nn) Bera, rođena 1868. ostalo, ubijena 1942. U direktnom teroru, Radigojna (2291051008)

Hudorović (Nn) Frane, rođen 1865. ostalo, ubijen 1942. u direktnom teroru, Radigojna (2291051007)

Hudorović (Nn) Kata, rođena 1911. ostalo, ubijena 1942. U direktnom teroru, Radigojna (2291051010)

Hudorović (Nn) Milan, rođen 1907. ostalo, ubijen 1942. u direktnom teroru, Radigojna (2291051009)

Hudorović (Nn) Tomo, rođen 1913. ostalo, ubijen 1942. u direktnom teroru, Radigojna (2291051011)

Hudurović (Franjo) Dete1, rođeno 9999. Rom, ubijeno od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001749)

Hudurović (Franjo) Dete2, rođeno 9999. Rom, ubijeno od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001750)

Hudurović (Franjo) Marica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001745)

Hudurović (Franjo) Milan, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001743)

Hudurović (Franjo) Milan1, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001746)

Hudurović (Franjo) Pavo, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001748)

Hudurović (Franjo) Tomo, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001747)

Hudurović (Nn) Bara, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001744)

Hudurović (Nn) Barica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001751)

Hudurović (Nn) Danica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001752)

Hudurović (Nn) Dragica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001742)

Hudurović (Nn) Franjo, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Radigojna (M0001741)

Hudurović (Nn) Kata, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001753)

Hudurović (Nn) Marica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Radigojna (M0001754)

Hudurović (Nn) Pajo, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Radigojna (2291051012)

Hudurović (Nn) Stevo, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Radigojna (2291051013)

Rajnović (Mihajlo) Đoko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Škare (2291051006)

Rajnović (Mihajlo) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrbovsko (2291051005)

Rajnović (Mihajlo) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291051004)

Rajnović (Nikola) Todor, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Škare (2291051001)

Rajnović (Nn) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Radigonja (5015s00832)

Rajnović (Rade) Gajo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lika gospić (2291051002)

Rajnović (Rade) Milan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Belolasra (2291051003)

 

 

 

Radoševići

 

 

 

Dokmanović (Nikola) Đurica, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Brod kupa (2291061007)

Dokmanović (Rade) Mihajlo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Ogulin (2291061006)

Pašmuga (Vojo) Simeun, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291061001)

Petrović (Jovan) Nikola, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ogulin (0252010001)

Radošavić (Nikola) Božo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Jablan (2291061005)

Radošavić (Nikola) Ljubomir, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Jablan (2291061004)

Radošević (Nikola) Mihajlo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Smederevo (2291061010)

Radošević (Savo) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291061011)

Vučinić (Đoko) Nikola, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Jablan (2291061008)

Vučković (Mihajlo) Stojan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Ogulin (2291061003)

Vučković (Nikola) Lazo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Srpske moravice (2291061002)

 

 

 

Razdrto

 

 

 

Šnelea (Ivan) Slavko, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod klane (2289001001)

 

 

 

Rim

 

 

 

Češarek (Nn) Ivan, rođen 1890. Slovenac, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Od mine (2289022002)

Colnar (Nn) Vladimir, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1945. u zatvoru, Rim-vrbovsko (2289022001)

 

 

 

Rtić

 

 

 

Krizmanić (Ivan) Mirko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Korenica (2289010002)

Krizmanić (Ivan) Rudolf, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Veljun (2289010001)

Lesac (Anton) Milutin, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Saborsko (2289010003)

Osojnićki (Josip) Oton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2289010004)

 

 

 

Senjsko

 

 

 

Brajdić (Bartol) Jakica, rođen 1919. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032032)

Brajdić (Dragutin) Kći1, rođena 9999. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032041)

Brajdić (Dragutin) Kći2, rođena 9999. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032042)

Brajdić (Mino) Kći1, rođena 1923. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032036)

Brajdić (Mino) Kći2, rođena 1926. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032035)

Brajdić (Nn) Balo, rođen 1927. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032028)

Brajdić (Nn) Danko, rođen 1910. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032033)

Brajdić (Nn) Drago, rođen 1900. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032038)

Brajdić (Nn) Duco, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032029)

Brajdić (Nn) Mata, rođen 1925. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032040)

Brajdić (Nn) Menčo, rođen 1932. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032030)

Brajdić (Nn) Mina, rođena 1910. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032039)

Brajdić (Nn) Pepa, rođena 1901. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032027)

Brajdić (Nn) Tilda, rođena 1886. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032034)

Brajdić (Nn) Tilda, rođena 1900. ostalo, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032037)

Brajdić (Vilim) Bartolov, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032026)

Brajdić (Vilim) Sin, rođen 1939. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032031)

Heski (David) Anton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Kunić kod Plaš- (2290032002)

Heski (Matija) Matije, rođen 1893. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Brod k. (2290032008)

Holjević (Toma) Ivan, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Garešnica slavo (2290032005)

Hudorović (Mate) Bruna, rođena 1926. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032050)

Hudorović (Mate) Danica, rođena 1923. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032049)

Hudorović (Mate) Mile, rođen 1918. ostalo, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2290032047)

Hudorović (Nn) Mara, rođena 1892. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032046)

Hudorović (Nn) Mate, rođen 9999. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032051)

Hudorović (Nn) Mile, rođena 9999. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032048)

Koretić (Samuel) Robert, rođen 1885. Jevrej, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Danica Koprivnica (2290032009)

Kučan (Anton) Drago, rođen 1926. Hrvat, poginuo od ustaša 1944. u NOBu, Selo dabar (2290032007)

Mance (Franjo) Franjo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Gorica (2290032001)

Nahtigal (Emil) Rudolf, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Meljani Pod. sl (2290032006)

Šajnović (Mika) Inka, rođena 1913. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032044)

Šajnović (Mika) Tomica, rođena 1912. ostalo, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2290032043)

Špringer (Blažo) Marijan, rođen 1942. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi, Zagreb (2290032004)

Ždringer (Matija) Marija, rođena 1922. Hrvatica, poginula 1945. prilikom bombardovanja, Zagreb (2290032003)

 

 

 

Severin na Kupi

 

 

 

Canjar (Nn) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen od četnika 1943. Kod kuće, Severin na kupi (5015s00785)

Severinski (Mate) Marija, rođena 1861. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Severin na kupi (2289018001)

Severinski (Nn) Mara, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od Italijana 1943. kod kuće, Severin na kupi (5015s00793)

 

 

 

Srpske Moravice

 

 

 

Božić (Mihajlo) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291065021)

Bunjevac (Mihajlo) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2291064010)

Čadinić (Nn) Frane, rođen 9999. Srbin, ubijen od četnika 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00797)

Carević (Ilija) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064008)

Carević (Ilija) Ilija, rođen 1884. Srbin, streljan 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0858017006)

Dakić (Nn) Petar, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (2222002002)

Dokmanović (Ilija) Mirko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Srpske moravice (2222008014)

Dokmanović (Ilija) Mirko, rođen 1888. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Brod morović (2291044001)

Dokmanović (Ilija) Nikola, rođen 1920. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (2816083005)

Dokmanović (Radivoj) Mihajlo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5024s00555)

Dokmanović (Simo) Ljubomir, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010745)

Dokmanović (Vajo) Vladimir, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2819005014)

Dujić (Nn) Vladimir, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00799)

Dujić (Petar) Vladimir, rođen 1868. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2771010072)

Hajdin (Milanko) Dragutin, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2511094009)

Hajdin (Nikola) Đorđe, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0860029007)

Hajduković (Nn) Klara, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. kod kuće, Srpske moravice (5015s00802)

Hajduković (Nn) Lucija, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. kod kuće, Srpske moravice (5015s00801)

Hajduković (Nn) Marko, rođen 1881. Srbin, ubijen od četnika 1942. kod kuće, Srpske moravice (5015s00800)

Jakšić (Đoka) Nikola, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (0837002042)

Jakšić (Đoka) Simeon, rođen 1924. Srbin, nestao 1944. nepoznato, Nepoznato (0837002043)

Jakšić (Đoko) Nikola, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291065014)

Jakšić (Đoko) Simo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291044005)

Jakšić (Jovo) Dane, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2204002015)

Jakšić (Lazo) Lazo, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Ogulin (2291045002)

Jakšić (Mihajlo) Đoko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Srp. moravice (2291045001)

Jakšić (Mihajlo) Rade, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srp. moravice (2291045004)

Jakšić (Mile) Đuro, rođen 9999. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2291065029)

Jakšić (Nn) Dimitrije, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00805)

Jakšić (Nn) Đoko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Sršske moravice (5015s00803)

Jakšić (Nn) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, U bosni (2291045009)

Jakšić (Nn) Milan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00804)

Jakšić (Rade) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosiljevo (2289029001)

Jakšić (Simeun) Savo, rođen 1892. Srbin, umro od Italijana 1944. U logoru, Italijanski logor (2291065006)

Jakšić (Simo) Vladimir, rođen 1921. Srbin, nestao 1941. nepoznato, Nepoznato (0534026005)

Jokšić (Đoko) Draginja, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Srp. moravice (2291042001)

Kobec (Nn) Zvonko, rođen 9999. Srbin, ubijen od četnika 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00808)

Komlenić (Nn) Lazo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00811)

Komlenić (Nn) Milica, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017038)

Komlenić (Nn) Rade, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00809)

Komlenić (Nn) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00810)

Komlenić (Rada) Simeon, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010770)

Komlenić (Simeon) Bosiljka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (0907017043)

Komlenić (Simeon) Desanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017039)

Komlenić (Simeon) Draginja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017042)

Komlenić (Simeon) Nikica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017041)

Komlenić (Simeon) Zorka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Jasenovac (0907017040)

Koretić (Nn) Robert, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00813)

Koretić (Robert) Julio, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Grobničko Polje (2290032010)

Kosanović (Bogdan) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2222001011)

Kosanović (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010780)

Kosanović (Rade) Miloš, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Karlovac (0377008004)

Kosijer (Cvijan) Petar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291065031)

Kosijer (Cvijan) Todor, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drežnica-jasena (2291065032)

Kukić (Nikola) Rade, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Lukov dol (2291065004)

Kukić (Simo) Ljubica, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vrbosko (2291065005)

Kvrgić (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00814)

Kvrgić (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00815)

Kvrgić (Petar) Milan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2830026016)

Letica (Mile) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Lepoglava (2291053006)

Letica (Mile) Uroš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Ogulin (2291053007)

Letica (Uroš) Marija, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2222008020)

Lotina (Adam) Milan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2291065022)

Lotina (Nn) Milan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010785)

Lotina (Nn) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00817)

Maksimović (Simo) Mladen, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (5004s00314)

Malnar (Ivan) Franjo, rođen 1898. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srpske moravice (2486074001)

Mamula (Nn) Dušan, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010788)

Mamula (Nn) Vladimir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010786)

Marinić (Anton) Emil, rođen 1909. Hrvat, ubijen od četnika 1943. U direktnom teroru, Srpske moravice (2291064007)

Matić (Nn) Đurica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Srpske moravice (5015s00820)

Matić (Nn) Vladimir, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010800)

Matić (Nn) Vlado, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00819)

Matić (Radivoj) Mihajlo, rođen 1885. Srbin, umro 1944. u zatvoru, Srp.moravice (0865075028)

Mihaljević (A.) Viljem, rođen 1900. Srbin, ubijen 1944. Kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (0780020015)

Mihaljinć (Andrija) Vilim, rođen 1900. Hrvat, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Nemački logor (2770004013)

Miletić (Miloš) Dragoljub, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Križevci (0123006010)

Mrvoš (Nikola) Jovo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064014)

Nedić (Milićko) Milorad, rođen 1913. Crnogorac, ubijen 1943. U logoru, Beograd (2202070009)

Novaković (Samojlo) Petar, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2291064006)

Petrović (Đoko) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0861040013)

Petrović (Nn) Gajo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00823)

Petrović (Nn) Gavrilo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010822)

Petrović (Nn) Raco, rođen 1868. Srbin, ubijen od Italijana 1942. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00827)

Petrović (Nn) Simo, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00825)

Petrović (Nn) Svetozar, rođen 1922. Srbin, ubijen od četnika 1943 nepoznato, Srpske moravice (5015s00829)

Pjevac (Mile) Rade, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Jasenovac (0779011003)

Pjevac (Milorad) Miloš, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291044002)

Pjevac (Nn) Rade, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00831)

Polovina (Rade) Branko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Novi sad (0410340011)

Posinak (Mihajlo) Tugomir, rođen 1903. Srbin, umro 1945. u NOBu, Srpske moravice (2291065030)

Pošmuga (Nn) Simo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00830)

Radošević (Mihajlo) Mihajlo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Ogulin (2291064009)

Radulović (Golub) Branko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Ogulin (5007s00807)

Radulović (Golub) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5024s00448)

Radulović (Nn) Boško, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941 nepoznato, Srpske moravice (5015s00835)

Rajnović (Ilija) Rade, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064013)

Rajnović (Rade) Đuro, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kod ogul.mrelj. (2291065028)

Rajnović (Rade) Gajo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (2291065026)

Rajnović (Rade) Gajo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Debeli breg lik (2388018003)

Rajnović (Rade) Mihajlo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kraj severina (2291064017)

Rajnović (Rade) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mrkopolj (2388018004)

Rajnović (Rade) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Mrkopoljski tuk (2291065025)

Rajnović (Rade) Todor, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kordun (2291065027)

Rajnović (Rade) Todor, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Delnice (2388018002)

Šepac (Franjo) Katarina, rođena 1909. Hrvatica, ubijena 1943. U direktnom teroru, Srpske moravice (2518171015)

Šepac (Franjo) Zvonimir, rođen 1917. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Srpske moravice (2518171014)

Sertić (Jovan) Mirko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sremski front (0124011032)

Sertić (Nn) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0899055009)

Sertić (Stjepan) Jovan, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291064016)

Štiglić (Luka) Vilim, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Sremski front (2754014032)

Štimac (Tomo) Josip, rođen 1907. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. U zatvoru, Italija (2826056012)

Stipanović (Nn) Joco, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010838)

Tomić (Ilija) Marko, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5024s00553)

Tomić (Milanko) Petar, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0935073028)

Tomić (Nikola) Nikola, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Smederevo (2291044007)

Torbić (Pavle) Mihajlo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1941. Na prinudnom radu, Kraljevo (2290036014)

Trkulja (Jovan) Ninko, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Srpske marovice (0180035032)

Višnjić (Simo) Kosta, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0443034013)

Vrlinič (Jovot) Niko, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u NOBu, Slapprimorska (1737137005)

Vučinić (Ilija) Blagoje, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2514115018)

Vučinić (Ilija) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2514115020)

Vučinić (Ilija) Rade, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Nepoznato (2485026008)

Vučinić (Ilija) Radovan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2514115019)

Vučinić (Mile) Nikola, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291059004)

Vučinić (Nikola) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Smederevo (2291060006)

Vučinić (Nikola) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (0859022025)

Vučinić (Nn) Ilija, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Srpske moravice (5015s00839)

Vučinić (Simo) Josif, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010728)

Vučinić (Simo) Joso, rođen 1894. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Oko gospića (2291060009)

Vučković (Gaja) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zatvoru, Lepoglava (1538003013)

Vučković (Gajo) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291065017)

Vučković (Ilija) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Otočac (2291052007)

Vučković (Nn) Marko, rođen 1926. Srbin, ubijen od četnika 1943. nepoznato, Srpske moravice (5015s00863)

Vučković (Todor) Nikola, rođen 1914. Srbin, streljan 1941. U direktnom teroru, Ogulin (0863055020)

Vučunić (Ilija) Rade, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941.  U zatvoru, Ogulin (2291064015)

Vujnović (Milan) Rade, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna vlast (2488141007)

Vujnović (Mile) Radovan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna vlast (0887099017)

Vujnović (Nn) Marko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00865)

Vujnović (Nn) Marko, rođen 1926. Srbin, ubijen od četnika 1943. nepoznato, Srpske moravice (5015s00864)

Vukobratović (Nn) Vukašin, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00866)

Vulić (Dmitar) Mile, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (2226057009)

Žiža (Nn) Mile, rođen 1905. Hrvat, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Srpske moravice (5015s00867)

 

 

 

Štefanci

 

 

 

Augustin (Alojza) Slavko, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Begovo razdolje (2289002001)

Muhvić (Petar) Anton, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Škare-lika (2289002002)

 

 

 

Stubica Vrbovska

 

 

 

Brozović (Mijo) Bartul, rođen 1899. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290039009)

Hajon (Franjo) Antonija, rođena 1928. Jevrejka, poginula 1942. nepoznato, Stubica vrbovska (2289026006)

Hajon (Franjo) Dragica, rođena 1930. Jevrejka, poginula 1942. nepoznato, Stubica vrbovska (2289026007)

Hajon (Franjo) Leonka, rođena 1935. Jevrejka, poginula 1942. nepoznato, Stubica vrbovska (2289026009)

Hajon (Franjo) Vidica, rođena 1932. Jevrejka, poginula 1942. nepoznato, Stubica vrbovska (2289026008)

Hasan (Anton) Franjo, rođen 1890. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2289026003)

Hasan (Franjo) Žmatija, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbov.stubica (2289026005)

Hasan (Ivan) Danica, rođena 1902. Hrvatica, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Stubica vrbovsk (2289026004)

Hudurović (Nn) Dragan, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stubica (M0001756)

Hudurović (Nn) Dragica, rođena 9999. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Stubica (M0001760)

Hudurović (Nn) Josip, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stubica (M0001757)

Hudurović (Nn) Ranko, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stubica (M0001758)

Hudurović (Nn) Tone, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stubica (M0001755)

Hudurović (Nn) Vinko, rođen 9999. Rom, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Stubica (M0001759)

Jardos (Ivan) Ivan, rođen 1892. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovska (2290039002)

Jardos (Mija) Mate, rođen 1908. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Stub. vrbovska (2290039004)

Jardos (Mija) Tone, rođen 1888. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Stub. vrbovska (2290039006)

Jardos (Nikola) Florijan, rođen 1918. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vrbovska stubic (2290039001)

Lukšić (Stjepan) Mijo, rođen 1918. Hrvat, ubijen od Nemaca 1943. U direktnom teroru, Stub. vrbovska (2290039003)

Stipanović (Bogdan) Dragica, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Stub. vrbovska (2290039005)

Stipanović (Jovo) Simo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1944. u zatvoru, Ogulin (2291040022)

Vujnović (Rade) Jovo, rođen 1908. Srbin, umro 1944. pri deportaciji, Smederevo (2290039011)

 

 

 

Tići

 

 

 

Vučinić (Đ) Radojka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, N. gradiška (2291060004)

Vučinić (Ilija) Blagoje, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291060001)

Vučinić (Ilija) Dušan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291060003)

Vučinić (Nikola) Đuro, rođen 1898. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Stubica (2291060007)

Vučinić (Rade) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Plitvička j. (2291060002)

Vučinić (Rade) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291060008)

 

 

 

Tomići

 

 

 

Jakšić (Đuro) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lešće (2291050002)

Tomić (Marko) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Gospić (2291050001)

Tomić (Rade) Marija, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, 2 bat. mikopolj (2291050003)

 

 

 

Topolovica Moravička

 

 

 

 

Jakšić (Đoko) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kapela (2291043001)

Jakšić (Ilija) Simo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (2291043003)

Jakšić (Nikola) Đuro, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Žunberan (2291043005)

Jakšić (Nikola) Ilija, rođen 1892. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Srp. moravice (2291043004)

Jakšić (Todo) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Srp. moravice (2291043002)

 

 

 

 

Tuk Gomirski

 

 

 

Mamula (Panta) Ana, rođena 1889. ostalo, ubijena 1943. U direktnom teroru, Tuk (2290038005)

Mamula (Rade) Rade, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290038004)

Mamula (Stevan) Mica, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Vrbovsko – tuk (2290038006)

Mrvoš (Janko) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen 1945. u direktnom teroru, Vrbovsko – tuk (2290038001)

Mrvoš (Julijan) Nikola, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovsko – tuk (2290038003)

Mrvoš (Nikola) Simo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrbovsko – tuk (2290038002)

Mrvoš (Pero) Jovo, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Ogulin (2290038007)

Stipanović (Mitar) Hikola, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Tuk (2290038008)

Torbić (Mile) Milan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovsko – tuk (2290038010)

Vujnović (Đoko) Jovica, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrboski tuk (2291065007)

Vujnović (Đuro) Evica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vrboski tuk (2291065008)

Vujnović (Josip) Milica, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Tuk-vrbovsko (2514118025)

Vujnović (Jovo) Veljko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovsko – tuk (2290038009)

Vujnović (Tod) Ilija, rođen 9999. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Tuk-vrbovsko (2514118024)

Vukelić (Ilija) Ilija, rođen 1904. Srbin, ubijen 1942. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nepoznato (1508001016)

Vukelić (Ilija) Nevenka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Tuk gomirski (1508001018)

Vukelić (Ilija) Simeon, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Tuk gomirski (1508001017)

 

 

 

Veliki Jadrč

 

 

Halamić (Lenart) Matija, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (2289026002)

Kasun (Franjo) Berica, rođena 1923. Hrvatica, ubijena 1945. U direktnom teroru, Jadrč (2289027001)

Kramarič (Matija) Franjo, rođen 1929. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Vel.jadič (2289026001)

 

 

 

Vrbovsko

 

 

 

Ašenbrener (Mijo) Ivanka, rođena 1903. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbovsko (2290036015)

Belašković (Ivan) Dragan, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vrbovsko (2768088001)

Borić (Nn) Josip, rođen 1863. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Nepoznato (5015s00869)

Brozović (Anton) Josip, rođen 1905. Hrvat, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbovsko (2290035007)

Brozović (Josip) Marijan, rođen 1929. Hrvat, poginuo 1942. nepoznato, Vrbovsko (2290035008)

Brulja (Nikola) Blaž, rođen 1912. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Severin na kupi (2512099014)

Bunjevac (Milan) Dragan, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2226057003)

Čargonja (Adam) Ivan, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Razdrto sloveni (2512099016)

Crnković (Ivan) Lovro, rođen 1882. Hrvat, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Mladenovac (2765058013)

Delost (Nn) Kata, rođena 1873. Hrvatica, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Vrbovsko (5015s00870)

Grguvić (Mato) Franjo, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Vrbosko (2217120001)

Hajdin (Gaj) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrbovsko (5015s00857)

Hajdin (Gaj) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrbovsko (5015s00856)

Hajdin (Linka) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290036005)

Hajdin (Luka) Nikola, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrbovsko (5015s00858)

Hajdin (Nikola) Đuro, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Ogulin (2291064004)

Hajdin (Nikola) Rade, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2290035009)

Hudorović (Matija) Marko, rođen 1881. ostalo, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2218126002)

Hudorović (Nn) Mate, rođen 1890. ostalo, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2290032045)

Janež (Ivan) Zvonimir, rođen 1913. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Vrbovsko (2823036008)

Karas (Milovan) Milutin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, M.potok-ogulin (2183035005)

Kopajtić (Antun) Stjepan, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1942. U direktnom teroru, Gominje (2850021016)

Kratafil (Ivica) Ivan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Buban vel. Pisa (2290036008)

Leš (Franjo) Ivan, rođen 1883. Hrvat, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbovsko (2290036018)

Leš (Rudolf) Anton, rođen 1933. Jevrej, poginuo 1943. nepoznato, Vrbovsko (2290036012)

Lončar (Đuro) Nikola, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Brušani-gračac (0427003025)

Lovnički (Jandro) Mijo, rođen 1890. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Gomirje (2222006009)

Mamula (Ilija) Svetozar, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2290036010)

Mamula (Zora) Gojko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2290036011)

Mamula (Zorka) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Osijek (2835054015)

Mamula (Zorka) Gojko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2835054014)

Mance (Matija) Antun, rođen 1909. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Zagreb (2850019009)

Maravić (Mićo) Marko, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Pula (0068006007)

Mihić (Anton) Vjekoslav, rođen 1909. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Škalić brinje (2512099015)

Milanović (Nikola) Simo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. kod kuće, Vrbovsko (5015s00844)

Milanović (Nn) Simo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010803)

Milković (Stijepan) Mile, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrbasko (2333051024)

Milković (Stipe) Mile, rođen 1901. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrbovsko (2222002006)

Miroš (Luka) Pavle, rođen 1918. Srbin, ubijen 1943. kod kuće, Vrbovsko (0933060002)

Miroš (Luka) Smilja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Vrbovsko (0933060001)

Mirvoš (Šime) Nikola, rođen 1899. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Ogulin (2290039010)

Mrvoš (Simo) Nikola, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (5007s00518)

Mužević (Matija) Antonija, rođena 1875. Hrvatica, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrbovsko (2290036017)

Perković (Luka) Petar, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Zagreb (2764041002)

Pernar (Stjepan) Pero, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, 1 udar. divizij (2290032015)

Pešut (Nn) Mane, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2222002012)

Pocrnić (Anton) Ante, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Klana (2290035006)

Raić (Stevo) Đuro, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2222006008)

Stančić (Nn) Ivica, rođen 1906. Hrvat, poginuo 1943. u NOBu, Ogulin (2218124075)

Tomašić (Zlata) Božidar, rođen 1932. Hrvat, poginuo 1943. nepoznato, Vrbovsko (2290036013)

Vic (Albert) Albert, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Spišić bukovica (2290036016)

Vorkapić (Rade) Petar, rođen 1913. Srbin, poginuo 1945. u NOBu  Plaški,plavča d (2226057034)

Vućinić (Rade) Ana, rođena 1911. Srpkinja, poginula 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Crveni krst-niš (2291064005)

Vujnović (Nn) Mihajilo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrbovsko (5015s00877)

Vujnović (Nn) Rade, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrbovsko (5015s00876)

 

 

 

Vučinići

 

 

 

Antić (Anton) Karlo, rođen 1898. Hrvat, poginuo 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Presiha (2290035005)

Dokmanović (Ljubomir) Simeon, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Srp. moravice (2291041002)

Dokmanović (Simo) Ljuban, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2291041001)

Majetić (Ivan) Stjepan, rođen 1926. Hrvat, ubijen 1942. u direktnom teroru, Srp. moravice (2291041008)

Mrvoš (Nn) Stojan, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291041015)

Mrvoš (Simo) Rade, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291041005)

Vučinić (Ilija) Ilija, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2291041013)

Vučinić (Rade) Nikola, rođen 1888. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291041009)

Vučinić (Simo) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Ogulin (2291041010)

Vučinić (Simo) Radovan, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Jasenovac (2291041011)

Vučinić (Simo) Simo, rođen 1898. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Ogulin (2291041007)

 

 

 

Vučnik

 

 

 

Hudorović (Nn) Mijo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Nepoznato (5015s00781)

Udorović (Mija) Ljudevit, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Begov han-bosna (2289014001)

 

 

Vujnovići

 

 

Vučković (Nikola) Vojislav, rođen 1939. Srbin, umro 1944. Pri deportaciji, Rijeka (2290036006)

Vučković (Nikola) Živko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vojnovići (2290036007)

Vujinović (Mane) Nikica, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vujnovići (2290034015)

Vujinović (Mića) Simo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290034011)

Vujinović (Mile) Bogdan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Vrbovsko (2290034007)

Vujinović (Mile) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lika (2290034008)

Vujinović (Mile) Miloš, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Benkovci (2290034013)

Vujinović (Mile) Nikica, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vujinovići (2290034009)

Vujinović (Nn) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vujnovići (2290034014)

Vujinović (Nn) Smilja, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrbovsko (2290034012)

Vujinović (Rade) Mihajlo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrbovsko (2290034010)

Vujnović (Buda) Simo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vujinovići (2290034005)

Vujnović (Jovo) Simo, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2290034001)

Vujnović (Mihajlo) Dušan, rođen 1885. Srbin, umro 1944. u logoru, Lučal bolnica (2290034016)

Vujnović (Mile) Jovo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vujinovići (2290034006)

Vujnović (Nikola) Vujo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vujinovići (2290034004)

Vujnović (Nn) Anica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od četnika 1942. nepoznato, Vujnovići (5015s00883)

Vujnović (Nn) Bogdan, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Vujnovići (5015s00881)

Vujnović (Nn) Dušan, rođen 1892. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Vujnovići (5015s00885)

Vujnović (Nn) Jovo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Vujnovići (5015s00880)

Vujnović (Nn) Nikica, rođen 1927. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Vujnovići (5015s00882)

Vujnović (Nn) Smilja, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Vujnovići (5015s00884)

Vujnović (Simo) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Danica Koprivnica (2290034002)

Vujnović (Vlado) Rade, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. Na prinudnom radu, Jablan (2290034003)

Vujnovićc (Dušan) Mile, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Trnova Poljana (2290034017)

Vujnovićc (Simo) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Jasenovac (2290034018)

 

 

 

Vukelići Moravički

 

 

 

Dokmanović (Božo) Simo, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Zagub (2291048001)

Dokmanović (Nn) Simo, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1944. kod kuće, Zagreb (5015s00798)

Nikšić (Božo) Spasa, rođen 1921. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Srp. moravice (2291048004)

Nikšić (Đoko) Boža, rođen 1893. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Zagreb (2291048003)

Vukelić (Đoko) Stojan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ravna gora (2291048002)

 

 

 

Žakule Moravičke

 

 

 

Vučinić (Rade) Mirko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (2291059002)

 

 

 

Zaumol

 

 

 

Štefanac (Ivan) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Zlotin (2289006001)

 

 

 

Zdihovo Bosiljevsko

 

 

 

Pečar (Matija) Vide, rođen 1897. Hrvat, ubijen 1944. u zatvoru, Karlovac (2289023002)

Rovan (Janez) Slavo, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Kod ljubljane (2289023003)

 

2 komentara

  1. Pozdrav, mozete li mi rec sta znace brojevi u zagradama, naime, jedan Musulin na ovoj listi je moj cukun-djed pa me zanima vise o tome – a pretpostavljam da su brojevi vezani uz izvor.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *