Процена вредности капитала методом FCFE: Црвенка фабрика шећера, а.д, Црвенка CRFS

Профил предузећа:

Фабрика шећера ЦРВЕНКА је водећа међу српским шећеранама. Номинални капацитeт јој је 6500 т шећерне репе и 900 т шећера дневно. Уз то и 350 т сушених брикетираних резанаца и 250 т меласе. До данас је прерадила преко 25 милиона тона шећерне репе и произвела преко 3,3 милиона тона шећера.

Израчунавање стопе раста помоћу фундамената
Нето добитак 1,059,665
Капитални издаци 65,872
Амортизација 197,068
Промене у обртном капиталу 110,702
Нето приливи (одливи) из активности финансирања -266,490
FCFE 813,669
Књиговодствена вредност капитала 4,902,569
Стопа реинвестирања 0.23
Стопа раста 0.05

Извор: Финансијски извештаји на дан 31.12.2010. у 000 РСД

Утврђивање трошка капитала Иницијална фаза Терминална фаза
Безризична стопа 7.25% 4.50%
Премија за тржишни ризик 6.39% 5.00%
Beta 0.671 1.000
Премија за ризик државе 4.20% 1.80%
Премија за величину предузећа 1.80% 1.60%
Трошак сопственог капитала 17.54% 12.90%

 

Црвенка фабрика шећера, а.д, Црвенка CRFS 2008 2009 2010 ttm/mqr prosek
Књиговодствена вредност сопственог капитала 3,908,018 4,251,753 4,902,569
Нето добитак 848,544 548,159 1,059,665
Дивиденда 515,686 205,213 77,459
Рацио исплате дивиденде 0.61 0.37 0.07
ROE 21.71% 12.89% 21.61%
Нормализовани рацио исплате дивиденде 0.35
Нормализована ROE 18.74%
beta 0.671
Очекивана стопа раста 12.15%

Курс евра 100 РСД

Иницијална фаза у еврима

Инпути / Године Текућа 2011 2012 2013 2014 2015
Стопа раста 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
FCFE 8,136,690 8544964 8973725 9423999 9896866 10393461
Трошак сопственог капитала 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Дисконтни фактор 1.18 1.381511 1.623796 1.908572 2.243292
Садашња вредност 7269978 6495588 5803684 5185482 4633130
Сума садашњих вредности 29387861

Обрачун терминалне вредности и укупне вредности Терминална година
Стопа раста 3.90%
FCFE2016 10798806.12
Трошак сопственог капитала 12.90%
Терминална цена 119986734.7
Терминална вредност 53486906.29
Стопа реинвестирања у стабилном периоду 0.30
ROE у стабилном периоду 13.00%
Укупна вредност 82874767.35
Готовина и готовински еквиваленти 3346450
Укупна вредност укључујући и готовину 86,221,217

Црвенка фабрика шећера, а.д, Црвенка CRFS
Текућа цена акција 39.00
Број акција 681,413
Процењена вредност двофазни раст FCFE 126.53

Процењени P/E 8.14

P/E рацио за Творницу шећера Виро у период од 2005 – 2011 (ttm) респективно: 7.47; 5.40; 6.00; 233.59; 510.27; 22.09; 15.85

ROE: за Творницу шећера Виро у период од 2005 – 2011 (ttm) респективно: 35.82% ; 25.12%, 19,67% ; 0,57%; 0,23%; 5,27%; 7,33%

Извор: www.mojedionice.com

Agrana AG                                                      Сектор

Текући P/E 9.41 15.49

Процењени P/E (02/12) 10.14

ROE 13,75%

Извор: www.bloomberg.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *