Procena vrednosti kapitala P/B racio: Galenika-Fitofarmacija ad Zemun

(Public, BEL:FITO)

 

Galenika-Fitofarmacija ad Zemun is a Serbia-based company that is engaged in the manufacture of plant protection products and fertilizers under approximately 80 different brands. The range of products includes formulations to eliminate weeds, such as Lontrel, Monosan, Plamen, Prometin and Relay; substances against insects such as Fenitrotion, Fobos and Furadan; preparations to inhibit fungi and fungal spores, such as Akord, Alto, Anvil, as well as articles for rodents’ extermination, such as Cinkfosfid or Galibron. The Company sells its products in Serbia, Hungary, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia. The Company cooperates with such foreign companies as Syngenta, FMC, United Phosphorus, Chemtura, Jining and Dow AgroSciences mainly in distribution of its products abroad. It has a 32.16% stake in Galenika Broker ad Beograd-Zemun.

Процена вредности капитала P/B рацио
Име упоредивог предузећа ROE – X P/B Рацио – Y
Neochim A.D 3NB -0.125701 1.04
Amonil S.A AMO 0.0050 0.18
Chromos – agro CHAG 0.0089 0.22
Hektas Ticaret T.A.S HEKTS 0.1537 1.10
Petrokemija, d.d. PTKM -0.1910 0.80
Syngenta AG – ADR SYT 0.1875 3.22
FMC Corporation FMC 0.1451 4.10
Nufarm Limited NUF -0.0129 0.63
Devgen NV DEVG -0.1761 2.24
b0 1.5044954
b1 4.2394527
y=b0+bixi 2.3737897
Корелација 0.438987
Коефицијент детерминације 0.1927096
Индикативна вредност сопственог капитала 7127306
Цена по акцији 16,198
Текућа цена акција 6,220

Индикативна вредност капитала је изражена у 000 РСД. До вредности капитала се досло на тај начин што се ROE за Фитофарамацију уврстио у оцењену регресиону једначину као независна варијабла и на тај начин смо дошли до процењеног P/B рациа од 2.37 (текући P/B рацио је 0.91), потом се тај процењени рацио множио са књиговодствено вредношћу сопственог капитала. Проблем који је код релативног вредновања снажно изражен је проблем компарабилности. Ми имамо један заиста разнолик узорак од светских лидера до предузећа из окружења која се бави сличним делатностима као предузеће предмет наше анализе. Предмет компарабилност се додатно усложљава различитим степеном ликвидности на тржиштима на којима се хартијама упоредивих предузећа тргује као и различитим структурама власништва. Због тога би требало размислити и о коришћењу корективног фактора.

 

Извори: У анализи су се користили подаци из финансијских извештаја упоредивих предузећа и предузећа процене на дан 31.12.2010. Цене акција су преузете са www.bloomberg.com и односе се на месец Октобар 2011. године.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *