KOMATOZNO STANJE PRIVREDE

BROJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA I BROJ ZAPOSLENIH

U 2014. godini aktivna su bila 120.852 privredna društva. Podatke APR-u podnela su 96.352 društva. Indikativno je da 24.500 društava nije ni dostavilo izvrštaje. Podaci o njihovom poslovanju dodatno su  intezivirali negativne podatke o ukupnom poslovanju privrede. Ovaj broj privrednih društava zapošljavao je ukupno, u 2014.god., 976.061 radnika što predstavlja smanjenje u ukupnom broju zaposlenih za 18.839 radnika. Interesantno je da je u sektoru G-trgovina na veliko i malo finkcionisalo 32.911 ili 35,1% dtuštava, a u sektoru C-preradjivačkoj industriji svega 16.783 ili 17,9% .

U Srbiji posluje mikroprivrednih društava 83.386 ili 88,9% i zapošljavaju 1/5 ukupnog broja radnika. Mala privredna društva učestvuju u ukupnoj broju sa 9,4% a zapošljavaju 266.411 radnika ili 27,3%. U pola procenta velikih privrednih društava zaposleno je 304.608 radnika. Broj privrednih društava, srpski fenomen, bez zaposlenih u 2014. godini je uvečan sa 27.055 u 2013.godini na 27.617 u 2014.godini. interesantno je i da je 9.519 ovih društava delatnost obavljalo u sektoru trgovine na veliko i malo.

 

FINANSIJSKE PERFORMANSE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Na pogoršanje finansijskih performansi u 2014.godini uticali su opadanje agregatne tražnje, slabljenje investicione i kreditne aktivnosti, kao i smanjivanje izvoza zbog čega je privreda u 2014.god. obnovila recesiona kretanja sa osetnim padom BDP-a od 1,8%.

Srpska privreda je u 2014.god. imala ukupne prihode 8.942.808 miliona dinara a rashode 9.025.863 miliona dinara.

„Visoka zaduženost domaće privrede i kretanje deviznog kursa doprineli su značajnom rastu kamata i negativnih efekata valutne klauzule, tako da su inače visoki finansijski rashodi dodatno uvečani za 51,1% pa je gubitak po osnovu finansiranja povećan 2,3 puta u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 273.881 milion dinara.„ Gubici srpske privrede na kraju 2014.god. dostigli su iznos 3.282.375 miliona dinara što je 13,8% više nego prethodne godine. Od toga 1.438.962 miliona dinara čine gubici iznad visine kapitala a uvečani su za 25% u odnosu na prošlogodišnje.

Ukupne gubitke iskazalo je 42.098 društava dok je sa gubicima koji su nadmašili vrednost kapitala poslovalo 24.979 društava.

Poslovni dobitak privrede iznosio je  369.953 miliona dinara ili rast od  4.6 % ali su ga anulirali gubici po osnovu finansijskih i ostalih aktivnosti. Finansijski rashodi uvečani su za 51,1% i iznose 508.595 miliona dinara dok su finansijski prihodi porasli za 7,6% i iznose 234.713 miliona dinara. Dakle, povečanje negativnog rezultata iz finansiranje je 2,3 puta veće nego u prethodnoj godini i iznosi 273.881 milion dinara.

 

KURSNE RAZLIKE U UKUPNIM GUBICIMA PRIVREDE

Valutna nestabilnost uticala je da su privredna društva iskazala negativne kursne razlike u iznosu od 246.336 miliona dinara. Ona čine polovinu finansijskih srashoda. Medjutim, u finansijske prihode knjiži se i 87.287 miliona dinara pozitivnih kursnih razlika. Samo iznos od 38.194 miliona dinara rezultat je preknjižavanja preostalog iznosa razgraničenog neto efekta kursnih razlika i ugovorene valutne klauzule iz prethodnih godina. Zbog visoke zaduženosti privrede rashodi za kamate porasli su za 14% a iskazani su u iznosu od 145.080 miliona dinara. Dakle, negativan finansijski rezultat nije rezultat negativnih kursnih razlika nego i ostalih negativnih trendova. A kakvi god da su razlozi,  gubici su 4 puta uvećani u poslednjoj godini.

Kao posledica pojačanog finansiranja iz eksternih izvora stepen ukupne zaduženosti privrede sa prošlogodišnjih 1,75 povećan na 1,94 u 2014.god.  Privredna društva su poslovala sa negativnim obrtnim kapitalom koji je za 55% veći nego prethodne godine i iznosi 959.781 milion dinara.

Broj privrednih društava koji su iskazali gubitke u 2014.god. je 42.098, a broj društava sa gubicima iznad visine kapitala je 24.979.

Privrednu agoniju potvrdjuju i sledeće činjenice da su u 2014.god. čak 20.424 privredna društva bila u blokadi duže od 90 dana, a ona nose skoro 1/4 neto gubitka a zapošljavaju 146.893 radnika čija sudbina je u velikoj neizvesnosti

Ni javnim preduzećima nisu cvetale ruže. Njihov gubitak iznosi 42.355 miliona dinara i manji je za 13,4%.

 

Privrednici očekuju hitnu sednicu Vlade na kojoj  će  se raspravljati o izuzetno teškom stanju u  privredi. Ukoliko se hitno ne reaguje na poražavajuće podatke koji će se sve više dramatizovati može doći do potpunog kolapsa privrede i niza neželjenih socijalnih previranja. Privrednici pozivaju „stručnu“ javnost da barem pročita jedino meritoran, a za privredu i gradjane, najvažniji finansijski privredni izveštaj, analizira ga i da stručne smernice za urgentne mere koje su potrebne kako bi se spaslo što se spasiti može. Vremena skoro da i nema.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *