Home » 3 Bruto domaći proizvod » Bruto dodata vrednost po delatnostima, stope rasta i doprinos rastu ukupne, 2001-2011

Bruto dodata vrednost po delatnostima, stope rasta i doprinos rastu ukupne, 2001-2011

U tabelama dodatke saopštenju RZS predstavlja izračunavanje indeksa u odnosu na 2001. godinu, obračun BDP-a po delatnostima u 2001. godini u cenama iz 2011. godine i doprinos promeni BDP-a po delatnostima.

 

Pošto deflacioniranje BDP-a indeksima realnog rasta po delatnostima u 2001. godini ne daje istu vrednost promene za ukupnu bruto dodatu vrednost kao i za njene komponente uzeli smo razliku između zbira promene po delatnostima, za period 2001. do 2011. kako bi smo izračunali pojedinačne doprinose. Deflacioniranjem indeksima realnog rasta udeo svih delatnosti u bruto dodatoj vrednosti (BDV) u 2001. godini se povećava na njenih 104,5%.

 

Primarni sektori su poljoprivreda i rudarstvo. Njihov doprinos rastu BDV (bruto dodate vrednosti) izneo je skromnih 3,8%, a njihov udeo u BDV smanjen je sa 16,2% na 13%.

 

Sekundarni su prerađivačka industrija, elektroprivreda, vodoprivreda i građevinarstvo. Njihov doprinos rastu BDV-a izneo je 11,1%, a udeo je smanjen sa 28,7% na 23,9%.

 

Prerađivačka industrija unutar sekundarnog sektora imala je negativan doprinos ukupnom rastu, a udeo je smanjila sa 19,8% na 14,6%.

 

Sve ostale delatnosti pripadaju tercijalnom, uslužnom sektoru. Njihov doprinos ostvarenom rastu BDV-a izneo je 85,1%, a udeo je povećan sa 59,5% na 63%.

 

Najveći doprinos rastu BDV-a u posmatranom periodu dali su trgovina (26%), informisanje i komunikacije (16,7%), poslovanje nekretninama (11,6%), građevinarstvo (10,6%), finansijske delatnosti (8,8%), saobraćaj i skladištenje (6,7%), i stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (6,3%).

Rast zasnovan na trgovini, nekretninama, finansijama, i saobraćaju ukazuje na zavisnost toga rasta od uvoza i zaduživanja.

Jedan komentar na Bruto dodata vrednost po delatnostima, stope rasta i doprinos rastu ukupne, 2001-2011

  1. [...] stopa SDI u ovom periodu raste, dotle učešće industrije u BDV pada. U periodu od 2001. do 2012. najveći doprinos rastu BDV dao je sektor trgovine (26%), sektor komunikacija i informacija (16,7%), poslovanje sa nekretninama [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>