Home » Budžet » Budžet Republike Srbije IX 2015

Budžet Republike Srbije IX 2015

Према подацима Министарства финансија приливи у буџет РС износили су у септембру 80,6 милијарди динара, издаци су били 84 милијарди динара, те је дефицит остварен у износу од 3,4 милијарди динара. У односу на септембар 2014 године приливи су повећани номинално за 3,9%, а реално за 2,5%. Издаци су смањени номинално за 6%, а реално за 7,3%. Као последица већих прилива и мањих издатака дефицит је смањен за 8,4 милијарде динара (11,8 у септембру 2014 године), у односу на исти месец 2014 године.

Укупна примања, у периоду јануар-септембар износила су 697,9 милијарди динара, издаци 732,2 милијарде динара, а дефицит је био 34,4 милијарди динара. У односу на исти период 2014 године, приливи су повећани за 10,8%, издаци су смањени за 4,9%, а дефицит је смањен за три четвртине (са 140,1 милијарди динара).

У периоду јануар-септембар, у односу на исти период 2014 године, примања буџета су повећана за 67,9 милијарди динара, издаци су смањени за 34,8 милијарди динара, па је буџетски резултат поправљен (смањен дефицит) за 105,7 милијарди динара.

Највећи раст прилива имали су непорески приходи (за 49,7 милијарди динара), ПДВ (12,2) и акцизе (10,9), док су приливи од пореза на добит предузећа смањени за 6,5 милијарди динара.

Највећи пад издатака имали су трансфери ООСО (за 36,7), и расходи за запослене (21,5 милијарди), док су расходи по основу отплате камата повећани за 15,4 милијарде динара.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>