Budžet Srbije 8 2015

Према подацима Министарства финансија у августу су примања буџета износила 75,7 милијарди динара. Она су била номинално већа за 29,6%, а реално за 26,9% у односу на август 2014 године.

Издаци буџета износили су 82,5 милијарди динара и номинално су повећани за 7,2%, док су реално повећани за 5%. Након међугодишњег смањивања расхода у првих шест месеци у јулу и августу је опет дошло до њиховог раста, а упркос смањивању пензија и плата у јавном сектору.

Услед бржег пораста примања од издатака, дефицит буџета био је скоро 3 пута мањи него у истом месецу 2014 године. Дефицит је смањен за 63,4%, са 18,5 на 6,8 милијарди динара.

У периоду јануар-август примања буџета повећана су за 11,7%, на износ од 617,2 милијарде, издаци су смањени за 4,8%, на износ од 648,2 милијарде динара, а дефицит је смањен за три четвртине, са 128,3 на 31 милијарди динара.

Буџетски резултат је побољшан за 97,3 милијарде динара, што је последица повећања примања за 64,9 милијарди динара, и смањења издатака за 29,5 милијарди динара.

Највише су повећани непорески приходи (за 44,9 милијарди динара), док су највише смањени трансфери ООСО (за 35,4), и расходи за запослене (за 19,5 милијарди динара), те само по основу промена на овим позицијама дефицит је смањен за 99,8 милијарди динара.

Акцизе су наплаћене у износу већем за 13,4 милијарди динара, ПДВ више за 8,8 милијарди динара, док је смањена наплата пореза на добит предузећа за 5,9 милијарди динара.

Највећи пораст издатака (не рачунајући активиране гаранције) имали су расходи за камате, који су повећани за 14,4 милијарди динара. Смањени су још издаци за субвенције (за 5,1 милијарди динара), расходи за куповину роба и услуга (2,3), остали текући расходи (2,1), капитални издаци (1,7) и трансфери осталим нивоима власти за 1,6 милијарди динара.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *