Home » Budžet » Budžet Srbije, V 2016

Budžet Srbije, V 2016

Према подацима Министарства финансија, у мају су приливи у буџет износили 80,8 милијарди динара, издаци су били 79 милијарди динара, те је суфицит буџета износио 1,8 милијарди динара. Приливи су номинално повећани за 13,2%, а реално за 12,4%, а издаци за 3,1% и за 2,4%, у односу на мај 2015г. У јуну 2015г забележен је дефицит буџета у износу од 1,9 милијарди динара.

У периоду јануар-мај укупна примања буџета износила су 403,5 милијарди динара, издаци су били 414,7 милијарди уз дефицит у износу од 11,3 милијарде динара. Раст примања износио је 8,6%, издатака 3,9%, те је дефицит смањен за 54,2%,

Примања су, у периоду јануар-мај, повећана за 31,9 милијарди динара, издаци су повећани за 15,6 милијарди динара, те је салдо побољшан за 13,3 милијарде динара.

У односу на 2015г, када су примања највећим делом расла услед повећања непореских прихода (опорезивање зарада у јавном сектору), сада је раст последица повећања привредне активности, јер су примања од ПДВ-а повећана за 10,3% (17,3 милијарди динара), а акцизе за 25,3% (за 19,8 милијарди динара).

Скоро половина од укупног повећања издатака последица је раста расхода по основу отплате камата, али је дошло и до поваћања капиталних издатака, што ће посебно бити важно наредних месеци, како би се ублажиле последице евентуалног пада приватних инвестиција.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>