Home » 2 Crna Gora, Demografija » Popisi stanovništva u Crnoj Gori: Promena broja stanovnika po veroispovesti po opštinama

Popisi stanovništva u Crnoj Gori: Promena broja stanovnika po veroispovesti po opštinama

U odnosu na popis između dva svetska rata u bivšim jugoslovenskim republikama, izuzev Slovenije, dogodile su se velike etničke promene. Slovenija neće biti predmet analize jer je i tada imala gotovo 99% etnički i verski homogeno stanovništvo.

Od ostatka BJR krećemo prvo od Crne Gore, zato što je najmanja, ali i zato što uprkos ratovima i ekonomskim i drugim faktorima u njoj gotovo da nije bilo ikakvih promena.

Popis iz 1931. godine stanovništvo identifikuje po veroispovesti i maternjem jeziku. Ovde se zadržavamo samo na veroispovesti.

U odnosu na pre 80 godina u Crnoj Gori je smanjen udeo pripadnika Rimokatoličke veroispovesti, sa 7,2% na 3,4%. Islamsko-muslimanska je imala neznatan porast udela, sa 17% na 18,5%, dok se pad udela Pravoslavne veroispovesti može dovesti u vezu sa rastom procenta ateista i pripadnika drugih veroispovesti.

Posmatrano po opštinama pripadnici pravoslavne veroispovesti su povećali udeo u ukupnom stanovništvu u Baru, Ulcinju, Pljevljama, i opštinama u Bokakotorskom zalivu, dok su pripadnici islamske veroispovesti povećali udeo u Andrijevici, Plavu, Beranama i Rožaju.

S obzirom na drugačiji površinski obuhvat opština podaci o apsolutnim promenama broja nisu upotrebljivi, dok su ovi relativni pokazatelji o udelu samo indikacija tendencija, ne i tačne cifre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>