Posts Tagged by Popisi stanovništva

Koliko bi bilo Srba u Hrvatskoj da nije bilo Jugoslavije?

Obračuni koji su priloženi polaze od pretpostavke da nikada nije formirana Jugoslavija a da su Hrvati i Srbi u Hrvatskoj ostali pod vlašću Austrije ili Mađarske nakon Prvog svetskog rata. Zamislimo, dakle, da je kralj Aleksandar Karađorđević bio manji megaloman i da je pobedu u Prvom svetskom ratu iskoristio za širenje Srbije pripajanjem Vojvodine i…

U Albaniji između dva popisa smanjen broj stanovnika za 7,7%

http://www.instat.gov.al/default.aspx?lang=en Based on the preliminary results, the total population of Albania is 2,831,741. According to the 2001 Population and Housing Census, the population of Albania was in 2001 equal to 3,069,275. The comparison of the figures shows that the population of Albania has decreased by 7.7% in about ten years. Large scale emigration and fertility…

Etničke promene između popisa u Srbiji 2002-2011: Nisu se izjasnili

  U odnosu na popis stanovnika 2002 godine jedino veći relativan porast broja od Roma u Srbiji je evidentiran u kategoriji „nisu se izjasnili“, koji je povećan za 48,8%. Broj neizjašnjenih povećan je sa 107.732 na 160.346 lica, a njihov udeo u ukupnom broju stanovnika povećan je sa 1,44% na 2,25%. Sasvim očekivano, gde je…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 14. Bunjevci i Rusini

Bunjevci i Rusini su male etničke grupe visoko koncentrisane u malom broju opština u Vojvodini. U odnosu na popis iz 2002 broj Bunjevaca smanjen je za 16,5%, a Rusina za 10,4%. Bunjevci su smanjili populaciju sa 20.012 na 16.706 lica, a Rusini sa 15.905 na 14.246 lica, a zbirni udeo u ukupnom broju stanovnika Srbije…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 13. Bugari

Broj Bugara između dva popisa smanjen je za 1.954, sa 20.497 u 2002 na 18.543 u 2011 godini. Udeo u ukupnom broju stanovnika smanjen je sa 0,273% na 0,258%. U Centralnoj Srbiji broj je smanjen za 1.701, sa 17.567 na 15.866, u Vojvodini za 169, sa 1.658 na 1.489, a u Beogradu za 84, sa…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 12. Goranci

Broj Goranaca je između dva popisa u Srbiji povećan za 3.186, sa 4.581 na 7.767 pripadnika ove etničke skupine. Najveći broj Goranaca živi u Beogradu, gde je i broj izjašnjenih ovoj etničkoj grupi najviše povećan za 1.988 lica, sa 3.340 na 5.328. U Centralnoj Srbiji povećan je broj za 625, sa 635 na 1.260, a…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 11. Vlasi i Rumuni

Vlasi i Rumuni su predstavljeni u istom postu usled relativno sličnog broja i visoke geografske koncentracije na mali broj opština u kojima se nalaze. Između dva popisa broj Vlaha u Srbiji smanjen je za 11,8%, sa 40.054 na 35.330, a Rumuna za 15,2%, sa 34.576 na 29.332. Vlaha je manje za 4.724 a Rumuna za…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 10. Makedonci

U odnosu na popis iz 2002 godine broj Makedonaca u Srbiji smanjen je za 12% ili za 3.092 lica, sa 25.847 na 22.755. U odnosu na popis iz 2002, kada je u Makedoniji bilo 35.939 Srba, verovatno je sličnom dinamikom smanjen broj Srba u Makedoniji na oko 32 hiljade. Bez obzira na relativno mali udeo…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 6. Slovaci

Broj Slovaka u Srbiji smanjen je za 10,6% između dva popisa, a njihov udeo u ukupnom broju stanovnika Srbije sa 0,787% na 0,734%. Broj je smanjen za 6.271, sa 59.021 na 52.750 stanovnika. Najveći broj Slovaka (95,4%) živi u Vojvodini, njih 50.321, zatim u Beogradu 2.104 i u Centralnoj Srbiji 325. Između dva popisa njihov…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 9. Albanci

Bojkot popisa od strane Albanaca u Bujanovcu, Medveđi i Preševu čini rezultate popisa nepotpunim i iskrivljuje sliku demografskih kretanja. Da je oko 60 hiljada Albanaca popisano imali bi smo manji pad ukubnog broja stanovnika u Srbiji, uz rast udela Albanaca u ukupnom broju stanovnika sa 0,82% u 2002 na oko 1% u 2011 godini. Ovako…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 8. Crnogorci

Promene u broju Crnogoraca u Srbiji, kao i Srba u Crnoj Gori, posledica su stava svakog pojedinca rođenog ili poreklom iz Crne Gore da li su Crnogorci isti narod, deo Srpskog naroda, ili su zaseban narod sa karakteristikama bitno drugačijim od brojnijeg brata. Pošto je zvanična državna politika u Crno Gori ova diferencijacija i udaljavanje od…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 7. Jugosloveni

Jugosloveni su kao “etnička” grupa prošli relativno najgore između dva popisa: njihov broj je smanjen za 71,1% ili za 57.418 lica, sa 80.721 na 23.303. Da li je ovo posledica umiranja partizana, etničke homogenizacije, promene iskaza nacionalnosti u “magarac” ili “marsovac”, na primer, pitanje je za demografe i statističare demografije. Broj Jugoslovena iznosio je 23.303 lica…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 5. Hrvati

Hrvati su u Srbiji po brojnosti šesta etnička grupa nakon Srba, Mađara, Roma, Bošnjaka i Albanaca. Broj Hrvata je između dva popisa smanjen za 18%, te je njihov udeo u ukupnom broju stanovnika smanjen sa 0,94% na 0,81%. Od 57.900 Hrvata u Vojvodini je bilo 47.033, u Beogradu 7.752, a u Centralnoj Srbiji 3.115. Udeo Hrvata…

Broj Bošnjaka i Muslimana u BJR van Bosne i Hercegovine

Priloženi su podaci iz popisa stanovništva u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori iz 2011 i popisa u Makedoniji i Sloveniji 2002. godine. Broj Bošnjaka je veći u odnosu na navedene podatke za povećanja njihovog broja u Sloveniji i Makedoniji usled pozitivnog nataliteta i doseljavanja iz Bosne i Hercegovine (u Sloveniju). Interesantno bi bilo znati za broj…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 2. Mađari

U Srbiji je broj Mađara između popisa iz 2002. i 2011. godine smanjen za 13,4% ili za 39.400 lica. Ovoliko smanjenje je uporedivo sa brojem Mađara u Senti  (18.441) i Kanjiži (21.576) u 2011. godini. Mađari su smanjili udeo sa 3,91% u 2002 na 3,57% u 2011 godini u ukupnom stanovništvu Srbije. U Vojvodini je…

Etničke promene u Srbiji između popisa 2002-2011, 1. Srbi

U periodu između dva popisa stanovništva broj popisanih stanovnika smanjen je za 311.139 lica. Ostali su najvećim delom nepopisani Albanci u tri opštine, što utiče na ukupne podatke, kao i na podatke u tri opštine gde su bojkotovali popis. Promene koje su se dogodile u 9 godina su relativno velike pa ćemo se pozabaviti većinom…

Makedonija: popisi 1921 i 2002

  Kada je formirana Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca radilo se o teritoriji i stanovništvu koje je bilo heterogeno prema mnoštvu parametara: maternjem jeziku, veroispovesti, materijalnom stanju, istoriji države i borbe za slobodu… Prilikom osvajanja Makedonije u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine Srbi nisu priznavali Makedonce kao narod, već su ih smatrali sebi istim.…

Popisi stanovništva u Crnoj Gori: Promena broja stanovnika po veroispovesti po opštinama

U odnosu na popis između dva svetska rata u bivšim jugoslovenskim republikama, izuzev Slovenije, dogodile su se velike etničke promene. Slovenija neće biti predmet analize jer je i tada imala gotovo 99% etnički i verski homogeno stanovništvo. Od ostatka BJR krećemo prvo od Crne Gore, zato što je najmanja, ali i zato što uprkos ratovima…