Home » Demografija » Vitalni događaji u 2013 godini, preliminarno

Vitalni događaji u 2013 godini, preliminarno

Према подацима из Месечног статистичког билтена 12/2013 РЗС-а, у 2013 години је рођено 65.962 лица, а умрло је 100.257 те је број становника Републике Србије, не рачунајући миграције, смањен за 34.295 лица. У односу на 2012 годину број рођених је смањен за 1.622, број умрлих за 2.283 те је и негативни прираштај смањен за 661 лице.

У 2013 години је рођено 33.941 дечака и 32.021 девојчица те је на 100 девојчица рађано 106 дечака. У 2012 години однос је био 104,9 према 100.

Умрло је 50.901 мушкараца и 49.356 жена те је на 100 жена умирало 103,1 мушкараца.

Број рођених је више смањен у „Србија-Север“, за 2,5% него у „Србија-Југ“, за 2,3%, а број умрлих је у Србија-Север смањен за 3,9%, а у Србија-Југ за 0,5%.

На 100 умрлих се у Србија-Север рађало 75,8 беба, а у Србија-Југ 56,5 беба.

У Србија-Север се налазе Београд и Нови Сад те би по њиховом искључивању остатак Србија-Север (Војводина без Новог Сада) имао сличан однос умрлих према рођенима као и Србија-Југ.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>