Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja IX 2016

Industrijska proizvodnja IX 2016

Према подацима РЗС-а, у септембру је индустријска производња била већа за 5,3% у односу на септембар 2015 године. У томе је производња рударства повећана за 0,4%, прерађивачка индустрија за 3,7%, а снабдевања електричном енергијом за 15,2%.

Кумулативан пораст индустријске производње износио је 5,2%, у томе рударства 5,4%, прерађивачке индустрије 5,5%, а снабдевања електричном енергијом за 4,5%.

У десезонираној серији укупна производња повећана је за 0,4 структурна поена, и налази се на 5% вишем нивоу у односу на просечан обим у 2015 години. Прерађивачка индустрија смањила је обим за 0,4 поена и налазила се на 3,4% већем обиму у односу на просечни у 2015 години.

У односу на септембар 2015 године, највећи пораст производње имале су следеће области прерађивачке индустрије: пр осталих саобраћајних средстава (+145,1%), производња хемикалија и хемијских производа (+26,8%), производња основних метала (+17,8%), производња намештаја (+16,6%), и производња прехрамбених производа (+16,5%). Раст производње прехрамбених производа, услед одличних резултата у пољопривредној производњи, ће имати вишемесечне позитивне ефекте на пораст укупног обима индустријске производње.

5 од 25 области прерађивачке индустрије имале су међугодишње смањење обима производње, а највеће међу њима производња кокса и деривата нафте.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>