Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja X 2016

Industrijska proizvodnja X 2016

У октобру је индустријска производња у Србији била за 3,2% већа него у истом месецу 2015 године, док је кумулативни пораст производње износио 5,2%.

Рударство је имало повећање производње од 4,1% у октобру и 5,3% у кумулативу, док је снабдевање електричном енергијом повећано за 4,1% и за 4,5%.

Прерађивачка индустрија имала је пораст од 2,9% у октобру и 5,2% у кумулативу. Највећи међугодишњи пораст у октобру имали су: производња осталих саобраћајних средстава (+121,4%), штампање и умножавање аудио и видео записа (+33%) и производња текстила (+31,6%). Највећи пад у октобру имали су: производња рачунара, електронских и оптичких производа (-22%), прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја (-13,7%) и производња одевних предмета (-10,3%).

Посматрано у десезонираној серији, укупна индустрија је имала пад за 0,9пп, у односу на септембар, док је прерађивачка индустрија имала раст за 0,3пп. У односу на просек 2015 године, укупна индустрија у октобру била је већа за 3,9%, а прерађивачка индустрија за 3,6%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>