Home » 3 Bruto domaći proizvod » Rast BDP-a u trećem tromesečju 2016

Rast BDP-a u trećem tromesečju 2016

Према подацима РЗС-а, у трећем тромесечју 2016 године дошло је до раста БДП-а од 2,6%, према истом периоду 2015 године. У првом тромесечју раст је био 3,8%, а у другом 1,9%.

У трећем тромесечју пољопривреда и прехрамбена индустрија, захваљујући рекордној биљној производњи ове године, почињу да значајно утичу на укупну стопу раста БДП-а. Међугодишњи раст пољопривреде, шумарства и рибарства у трећем тромесечју (тт) износио је 10,9%, а збирни рударства, прерађивачке индустрије, електро и водопривреде био је само 1,2%. Грађевинарство је имало високу стопу раста од 8,5%. Под претпоставком да је пољопривредна производња била иста као и у трећем тр. 2015 године укупна стопа раста БДП-а била би знатно нижа и износила би 1,75%.

У тт пољопривреда је имала највећи релативан значај укупној стопи раста (31%), али је у збиру, за сва три тромесечја (18,4%) мањи у односу на трговину, саобраћај и услуге смештаја и исхране (23,5%).

Посматрано према употреби БДП-а охрабрује чињеница да су водећи покретачи његовог раста нето извоз и бруто инвестиције у основне фондове, што указује на штедњу и инвестиције, а не на потрошњу и задуживање, што је до 2008 године био случај.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>