Jasenovac: stradanje njegovih stanovnika u Drugom svetskom ratu

 1. Babić (Milan) Nikodija, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2336081012)
 2. Bačić (Ivan) Stana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2562010100)
 3. Bačić (Ivo) Miloš, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562011097)
 4. Bačić (Janko) Ivo, rođen 1870. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Beograd-banjica (2562011096)
 5. Bačić (Milan) Ljuba, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010095)
 6. Bačić (Momčilo) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010035)
 7. Bačić (Pane) Ana, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2561009046)
 8. Bačić (Sima) Anastasija, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0857005032)
 9. Bačić (Vaso) Ana, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562010034)
 10. Balać (Kosta) Danica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2562010031)
 11. Balać (Kosta) Stevan, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010032)
 12. Balać (Mile) Petra, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010033)
 13. Balać (Stevan) Kosta, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2562010027)
 14. Barović (Gavro) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011030)
 15. Barović (Gavro) Stevo, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011031)
 16. Barović (Gavro) Velinka, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011029)
 17. Barović (Glišo) Mirko, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Jasenovac (2562010021)
 18. Barović (Jovo) Gavro, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011027)
 19. Barović (Milan) Jovo, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562011032)
 20. Barović (Pavle) Glišo, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562010020)
 21. Barović (Simo) Mara, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011028)
 22. Barudžija (Aron) Petar, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1174044216)
 23. Barudžija (Simo) Ana, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Mlaka (1174044217)
 24. Bašić (Nn) Nasta, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5100s00595)
 25. Batak (Jure) Jelena, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2421050005)
 26. Batak (Mile) Petar, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Norveška (2565028033)
 27. Batak (Mile) Stevan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2565028034)
 28. Batak (Pane) Draginja, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Maribor (2565028035)
 29. Batak (Petar) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u logoru, Norveška (2565028032)
 30. Batar (Kosta) Petar, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010096)
 31. Batar (Milan) Đuro, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562010097)
 32. Batar (Petar) Đuro, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Norveška (2421050004)
 33. Batar (Petar) Jovan, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (0831031003)
 34. Batar (Petar) Milan, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (0801091010)
 35. Bižić (Trivun) Mirko, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Prigorje (2338100006)
 36. Bogović (Timotije) Rajko, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0010703)
 37. Boljarević (Adam) Tešo, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011057)
 38. Boljarević (Glišo) Milica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011060)
 39. Boljarević (Luko) Mijo, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2562011059)
 40. Boljarević (Marko) Luko, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011058)
 41. Borović (Ilija) Mladen, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011064)
 42. Borović (Kosta) Ljuba, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011026)
 43. Borović (Maksim) Draginja, rođena 1891. Srpkinja, umrla od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2562010025)
 44. Borović (Nn) Kata, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011037)
 45. Borović (Pane) Ilija, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562011063)
 46. Borović (Stevo) Jovo, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011025)
 47. Borović (Tanasije) Draginja, rođena 1896. Srpkinja, umrla od Nemaca 1942. u logoru, Sachsenhausen (0456001056)
 48. Bosnić (Dušan) Borislav, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0775005012)
 49. Bosnić (Mile) Ljubica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0775005011)
 50. Bosnić (Mile) Ljubica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (5006s00759)
 51. Božičić (Đuja) Jovo, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562011068)
 52. Božičić (Đura) Gojko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0796019011)
 53. Božičić (Nn) Đuja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0796019010)
 54. Čokilić (Ostoja) Milka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011072)
 55. Čokilić (Simo) Anka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011073)
 56. Čokrlić (Simo) Anka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5100s00655)
 57. Čolak (Đuro) Danica, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010078)
 58. Čolak (Đuro) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565026090)
 59. Čolak (Đuro) Jovo, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562010110)
 60. Čolak (Ilija) Dušan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010107)
 61. Čolak (Jovo) Lazo, rođen 1876. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562010109)
 62. Čolak (Lazo) Kata, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010108)
 63. Čolak (Ljuban) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010079)
 64. Čolak (Milan) Jelena, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010077)
 65. Čolak (Nikola) Đorđe, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011077)
 66. Čolak (Nikola) Kata, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010106)
 67. Čolak (Nikola) Živko, rođen 1911. Srbin, umro od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010076)
 68. Čolak (Živko) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010080)
 69. Čukalac (Dragutin) Ruža, rođena 1907. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2562010044)
 70. Čukalac (Đuro) Lazo, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Norveška (2562010005)
 71. Čukalac (Lazo) Stevo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, 5 četa bučkog-kamens (2562010015)
 72. Čukalac (Luko) Pelka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010040)
 73. Čukalac (Miloš) Velimir, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944 u logoru, Jasenovac (2562010045)
 74. Čukalac (Mladen) Sredoje, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. Na prinudnom radu, Maribor (2562011036)
 75. Čukalac (Nikola) Ljubica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010041)
 76. Čukalac (Nikola) Miloš, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010043)
 77. Čukalac (Predrag) Zdravko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010042)
 78. Čukalac (Simo) Đurica, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011033)
 79. Čukalac (Simo) Marta, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011035)
 80. Čukalac (Stevo) Milka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011034)
 81. Ćukalac (Stevo) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2565026089)
 82. Cvijanović (Pajo) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0929033018)
 83. Dekanović (Đuro) Đuro, rođen 1900. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2831033005)
 84. Deri (Franjo) Stevo, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010704)
 85. Đilas (Josip) Antun, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Bilogora (2562010126)
 86. Đilas (Nn) Draginja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2562011090)
 87. Dlaka (Jakop) Stjepan, rođen 1899. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1033032006)
 88. Drača (Jovan) Jelena, rođena 1890. Srpkinja, umrla od Nemaca 1943. u logoru, Sachsenhausen (2562011039)
 89. Drača (Nikola) Petar, rođen 1877. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Jasenovac (0591004020)
 90. Drača (Nikola) Petar, rođen 1877. Srbin, umro od Nemaca 1944. U logoru, Beograd-banjica (2562011069)
 91. Drača (Nn) Ana, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011038)
 92. Drača (Petar) Milan, rođen 1902. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Laktaši (0846006025)
 93. Drača (Vasa) Draginja, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jasenovac (0591004021)
 94. Drača (Vaso) Draginja, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011070)
 95. Dragić (Mija) Jelena, rođena 1927. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2845050015)
 96. Dragić (Nikola) Ljubina, rođena 1919. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2562010127)
 97. Dragić (Nn) Kata, rođena 9999. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2845050014)
 98. Drakulić (Manojlo) Miloš, rođen 1899. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011102)
 99. Drakulić (Miloš) Nada, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011103)
 100. Đuričić (Stojan) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0456001018)
 101. Gačić (Pajo) Jula, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011046)
 102. Grkičić (Nikola) Gavro, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011009)
 103. Gruičić (Isak) Đuro, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Jasenovac (0890132014)
 104. Gruičić (Jovo) Anka, rođena 1904. Srpkinja, poginula od Nemaca 1944. u logoru, Nemački logor (2322015094)
 105. Gruičić (Jovo) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Buchenwald (2562011010)
 106. Gruičić (Nikola) Gavro, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2322015092)
 107. Ilinčić (Avram) Jelena, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011079)
 108. Ilinčić (Ilija) Ana, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562011078)
 109. Ilinčić (Marko) Danica, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2562011080)
 110. Ilinčić (Mihajlo) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. nepoznato, Norveška (5005s00469)
 111. Ilinčić (Mija) Nikola, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562011091)
 112. Ilinčić (Simo) Anđa, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Gradina (5005s00470)
 113. Ivančević (Dane) Dragan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0940003013)
 114. Ivančević (Nn) Ilija, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00376)
 115. Ivičević (Mitar) Desanka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2675030034)
 116. Ivitlić (Mihajlo) Ana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011052)
 117. Ivković (Jovo) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (1423041002)
 118. Jakšić (Milan) Dušan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2412082004)
 119. Jovanović (Petar) Branko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0901074019)
 120. Kelić (Jovo) Maksim, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010094)
 121. Kelić (Maksim) Lazar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (0886107049)
 122. Kelić (Maksim) Maca, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0886107053)
 123. Kelić (Mihajlo) Maca, rođena 1920. Srpkinja, umrla od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0886107054)
 124. Kelić (Mihajlo) Žarko, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010092)
 125. Kelić (Mihajlo) Žarko, rođen 1918. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (0886107052)
 126. Kelić (Niko) Manda, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010093)
 127. Kelić (Nn) Maksim, rođen 1861. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Jasenovac (0886107050)
 128. Kelić (Nn) Manda, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0886107051)
 129. Klincov (Đuro) Mijo, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010051)
 130. Klincov (Jovo) Anđa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2562011062)
 131. Klincov (Nikola) Đuro, rođen 1902. Srbin, umro od Nemaca 1945. U logoru, Gross rosen (2562010053)
 132. Klincov (Nikola) Lazo, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010054)
 133. Klincov (Simo) Milica, rođena 1900. Srpkinja, umrla od Nemaca 1945. u logoru, Gross rosen (2562010052)
 134. Kljajić (Marko) Milutin, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2322016057)
 135. Konjević (Ilija) Ana, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (5006s00753)
 136. Konjević (Stevo) Ana, rođena 1867. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2822024036)
 137. Korica (Marko) Stojan, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (0904102003)
 138. Korica (Stojan) Nedeljko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0904102002)
 139. Kosić (Nikola) Savo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011071)
 140. Kosić (Tomo) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (2562010122)
 141. Kosić (Vaso) Anka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Gradina kod jasenovca (2562011100)
 142. Kostić (Glišo) Dušan, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2562010016)
 143. Kostić (Ivan) Nikola, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Norveška (2561009045)
 144. Kostić (Mile) Mara, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010017)
 145. Kostić (Miško) Milica, rođena 1897. Srpkinja, umrla od Nemaca 1944. u logoru, Buchenwald (2561009044)
 146. Kotur (Gojko) Stevo, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Stara gradiška (2562010091)
 147. Kotur (Jovan) Milka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010114)
 148. Kotur (Lazo) Mladen, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010115)
 149. Kotur (Lazo) Savo, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2562010116)
 150. Kotur (Maksim) Marija, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010113)
 151. Kotur (Pero) Gojko, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010090)
 152. Kotur (Stevo) Milka, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010072)
 153. Kotur (Živko) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2565026047)
 154. Kovačević (Đurica) Mirko, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011005)
 155. Kovačević (Nn) Ana, rođena 1877. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Đakovo (2562011004)
 156. Kovačević (Todor) Draginja, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Đakovo (0275030034)
 157. Krajačić (Nn) Fanika, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (5015s00791)
 158. Krnjajić (Anka) Marija, rođena 1866. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5007s00798)
 159. Kukić (Jovo) Simo, rođen 1883. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562011003)
 160. Kukić (Nikola) Radojka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011002)
 161. Lakićević (Milorad) Dobrinka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (0677003029)
 162. Lang (Mato) Nikola, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2562010010)
 163. Lang (Mato) Nikola, rođen 1898. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2388017011)
 164. Lazić (Stanisav) Miroslav, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. U NOBu, Nepoznato (0654038004)
 165. Linjak (Mitar) Pelka, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010124)
 166. Linjak (Nn) Pelka, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011085)
 167. Linjak (Vaso) Lazo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010123)
 168. Ljubišić (Stevo) Gospava, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2390037014)
 169. Ljutica (Đukan) Spasoje, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (5024s00426)
 170. Ljutica (Đukan) Spasoje, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (0920089005)
 171. Ljutica (Spasoje) Milan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0920089006)
 172. Ljutica (Spasoje) Radojka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0920089007)
 173. Logonić (Grliga) Milan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011089)
 174. Logonić (Nn) Glišo, rođen 1870. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. U logoru, Šabac-zasavica (2562011088)
 175. Logonić (Nn) Milica, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011087)
 176. Lučić (Sredoje) Miljenko, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sandžak (0287017007)
 177. Lužaić (Savo) Nenad, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2598144004)
 178. Mačkić (Glišo) Ana, rođena 1870. Srpkinja, umrla od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010008)
 179. Mačkić (Glišo) Ivan, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010098)
 180. Mačkić (Glišo) Simo, rođen 1868. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562010007)
 181. Mačkić (Jefta) Slavko, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0915058011)
 182. Mačkić (Jefta) Slavko, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0857005033)
 183. Mačkić (Pane) Draginja, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010009)
 184. Mačkić (Stevo) Grozda, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Buchenwald (2562010099)
 185. Majstorčić (Mijo) Jelena, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010111)
 186. Majstorčić (Žarko) Lazo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010112)
 187. Matijašević (Đuro) Mijo, rođen 1896. Hrvat, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Jasenovac (2562011092)
 188. Matijašević (Đuro) Mijo, rođen 1898. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (2828003014)
 189. Metlaš (Jovo) Luko, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2562011099)
 190. Metlaš (Nn) Ana, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5006s00764)
 191. Metlaš (Nn) Proka, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5006s00765)
 192. Metlaš (Stevo) Ana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Jasenovac (2562011098)
 193. Metloš (Proko) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2562011001)
 194. Mikić (Marko) Anastasija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011106)
 195. Mikić (Milan) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011101)
 196. Milešević (Vaso) Milka, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010121)
 197. Milić (Marko) Anastasija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010018)
 198. Milošević (Mile) Stevo, rođen 1878. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562010120)
 199. Mutibarić (Stojan) Vidoje, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (0412403021)
 200. Parać (Savo) Mijo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562011024)
 201. Parać (Vaso) Ljuba, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2562010004)
 202. Poznanović (Nn) Lazo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2319007007)
 203. Puđa (Vaso) Anđa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011008)
 204. Puđa (Vitomir) Milica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011006)
 205. Radovanović (Ćiro) Đuro, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Crna gora (2583048217)
 206. Radulović (Đorđe) Dušan, rođen 1909. Srbin, nestao od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (0251004006)
 207. Radulović (Dušan) Jovan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. Pri deportaciji, Kostajnica (0251004005)
 208. Radulović (Lazo) Glišo, rođen 1873. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2562010065)
 209. Radulović (Lazo) Stevo, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010128)
 210. Radulović (Mijo) Dušanka, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2562010064)
 211. Radulović (Mijo) Mara, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010062)
 212. Radulović (Mijo) Sofija, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2562010063)
 213. Radulović (Mile) Kata, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010066)
 214. Radulović (Simo) Draginja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010061)
 215. Radulović (Simo) Stoja, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5006s00752)
 216. Radulović (Stevo) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011043)
 217. Radulović (Stevo) Svetislav, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2562010006)
 218. Rajčević (Čedomir) Draginja, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7039s00740)
 219. Rajčević (Čedomir) Dragomir, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011095)
 220. Rajčević (Jovo) Jelena, rođena 1864. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011105)
 221. Rajčević (Nikola) Mijo, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011104)
 222. Rajčević (Nn) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2319007006)
 223. Rajčević (Savo) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (0907015042)
 224. Rajčević (Vaso) Milica, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011093)
 225. Rašinac (Sima) Ostoja, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (0887099069)
 226. Rokić (Jakov) Jovan, rođen 1883. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0831029011)
 227. Rokić (Kosta) Jovanka, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011022)
 228. Rokić (Rade) Mara, rođena 1864. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011047)
 229. Rokić (Vaso) Savo, rođen 1916. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (2562011023)
 230. Rokić-božičić (Nn) Sofija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Gradina kod jasenovca (0831029012)
 231. Šalindrija (Jovo) Ljubo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562010048)
 232. Šalindrija (Nn) Dušan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7039s00929)
 233. Šaliudnja (Mile) Jovan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010046)
 234. Šaliudnja (Mitar) Stoja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010047)
 235. Samardžija (Mirko) Ranka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010050)
 236. Sar (Leo) Oto, rođen 1919. Jevrej, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2406029009)
 237. Savaković (Milivoj) Marija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2423061013)
 238. Savković (Milan) Ljubomir, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010105)
 239. Savković (Milan) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010104)
 240. Savković (Nikola) Stevo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Paučje (2423061012)
 241. Sedlarić (Nikola) Ljubica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010089)
 242. Sedlarić (Tane) Ljuba, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010088)
 243. Sedlavić (Nikola) Jela, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010011)
 244. Šestanović (Ivan) Savka, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0775005013)
 245. Šestanović (Vaso) Bosiljka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010014)
 246. Šestanović (Vaso) Jelena, rođena 1878. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010012)
 247. Šestanović (Vaso) Veljko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Norveška (2562010013)
 248. Škara (Josip) Jovo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (5024s00851)
 249. Sogonić (Đuko) Ljuba, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010102)
 250. Sogonić (Dušan) Veljko, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010103)
 251. Sogonić (Mile) Đuro, rođen 1912. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010075)
 252. Sogonić (Mile) Velika, rođena 1917. Srpkinja, umrla od Nemaca 1945. u logoru, Ravensbr$ck (2562010074)
 253. Sogonić (Simo) Dušan, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562010101)
 254. Sogonić (Stevo) Nikola, rođen 1873. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010073)
 255. Sogonić (Vojin) Savo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Stara gradiška (7041s00902)
 256. Španović (Dušan) Stevo, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010087)
 257. Španović (Jovo) Anka, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010086)
 258. Spicmiler (Anton) Ferdinand, rođen 1909. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2837004002)
 259. Spicmiler (Anton) Vera, rođena 1920. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2837004003)
 260. Špicmiler (Antun) Ferda, rođen 1909. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2562010038)
 261. Špicmiler (Antun) Vera, rođena 1920. Hrvatica, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (2562010039)
 262. Srdanović (Ignjatija) Nikola, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Norveška (2565026088)
 263. Srdanović (Tanasije) Ignjatije, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2565026087)
 264. Starčević (Matija) Tešo, rođen 1876. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2562010071)
 265. Šteković (Mile) Jovo, rođen 1922. Srbin, nestao od Nemaca 1945. U logoru, Norveška (0888120030)
 266. Stipanović (Nn) Bogdan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (5015s00853)
 267. Svetić (Pavle) Jovanka, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Đakovo (2846068006)
 268. Svitlić (Lazo) Dragan, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2562011056)
 269. Svitlić (Lazo) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (2562011055)
 270. Svitlić (Makso) Maca, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2562011054)
 271. Svitlić (Nn) Mijo, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011053)
 272. Tomašević (Đuro) Marija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5005s00471)
 273. Trivunčić (Dragutin) Kosta, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010026)
 274. Trivunčić (Dragutin) Vladimir, rođen 1905. Srbin, ubijen 1945. U direktnom teroru, Nepoznato (0928024026)
 275. Trivunčić (Đuro) Dušan, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2411070001)
 276. Trivunčić (Đuro) Milica, rođena 1903. Srpkinja, umrla od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2562010055)
 277. Trivunčić (Đuro) Petar, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.u logoru, Norveška (2562010081)
 278. Trivunčić (Đuro) Rajko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010083)
 279. Trivunčić (Gojko) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011042)
 280. Trivunčić (Gojko) Čedo, rođen 1922. Srbin, umro od Nemaca 1944. u logoru, Mathausen (2562011041)
 281. Trivunčić (Mihajlo) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011044)
 282. Trivunčić (Mile) Gojko, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011040)
 283. Trivunčić (Petar) Danica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010084)
 284. Trivunčić (Petar) Đorđe, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010085)
 285. Trivunčić (Petar) Draginja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010057)
 286. Trivunčić (Rade) Vaso, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562010058)
 287. Trivunčić (Simo) Zorka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562010036)
 288. Trivunčić (Vaso) Živko, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010059)
 289. Trivunčić (Veljko) Anka, rođena 1925. Srpkinja, umrla od Nemaca 1945. u logoru, Buchenwald (2562010056)
 290. Trivunčić (Vladimir) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0801091011)
 291. Trivunčić (Živko) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1944. u logoru, Buhenvald (2562010060)
 292. Trivunčić (Živko) Siniša, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010037)
 293. Trubarac (Radomir) Milenko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1152015033)
 294. Turčić (Emerik) Ivan, rođen 1910. Hrvat, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (2775062010)
 295. Ugrinić (Jadov) Đuja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562010070)
 296. Ugrinić (Jakov) Đuja, rođena 1869. Srpkinja, spaljena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5024s00427)
 297. Ugrinić (Lazo) Milan, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010069)
 298. Ugrinović (Jakov) Đuja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011067)
 299. Unučanin (Sima) Marija, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0869140014)
 300. Vidaković (Djuro) Soka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5005s00463)
 301. Vidaković (Jovan) Ana, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0881070004)
 302. Vidaković (Luka) Jova, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (0492070012)
 303. Vidaković (Luka) Jovan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0881070003)
 304. Vidaković (Mile) Sava, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5005s00464)
 305. Vidaković (Mile) Savka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011020)
 306. Vidaković (Mile) Vaso, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011018)
 307. Vidaković (Nn) Draginja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011017)
 308. Vidaković (Nn) Joka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011021)
 309. Vidaković (Pavle) Ana, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0492070011)
 310. Vidaković (Sima) Anđa, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0773032019)
 311. Vidaković (Tešo) Kosta, rođen 1858. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011065)
 312. Vidaković (Zdravko) Nada, rođena 1941. Srpkinja, umrla 1942. U dečijem prihvatilištu, Zagreb (2562011019)
 313. Vojnović (Ostoja) Danica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002013)
 314. Vojnović (Ostoja) Marica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2303002014)
 315. Vojnović (Ostoja) Stojan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. u logoru, Grmeč (2303002012)
 316. Vojnović (Stojan) Ostoja, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (2303002011)
 317. Vučićević (Luka) Milka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (0797025003)
 318. Vučićević (Mitar) Ankica, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Stara gradiška (0797025002)
 319. Vukajlović (Nn) Nasta, rođena 1870. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011045)
 320. Vukas (Đuro) Milena, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011015)
 321. Vukas (Mihajlo) Ana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (2562011016)
 322. Vukas (Mijo) Marija, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011012)
 323. Vukas (Nikola) Đuro, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562011013)
 324. Vukas (Nikola) Petar, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562011014)
 325. Vukmirović (Nikola) Branislava, rođena 1935. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2846068005)
 326. Vukomančić (Đura) Jula, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0831029013)
 327. Vukomančić (Gojko) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011075)
 328. Vukomančić (Gojko) Ljuban, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011076)
 329. Vukomančić (Kosta) Anđa, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011074)
 330. Vukomančić (Nn) Kata, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2562011048)
 331. Vukomančić (Nn) Mara, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2562011049)
 332. Vukomančić (Nn) Mladen, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (7039s00114)
 333. Vukomančić (Stevo) Vaso, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562011066)
 334. Vukomančić (Živko) Mladen, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2562011050)
 335. Vukomančić (Živko) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2562011051)
 336. Vukota (Stojan) Desanka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1225078066)
 337. Vuković (Jovan) Sreten, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Norveška (2562010019)
 338. Vuletić (Ilija) Latinka, rođena 1933. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Jastrebarsko (2773038039)
 339. Vuletić (Petar) Mijo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2562011061)
 340. Vuletić (Savo) Ilija, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010023)
 341. Vuletić (Savo) Rajko, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Norveška (2562010022)
 342. Žunić (Dušan) Darinka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2565028038)
 343. Žunić (Vaso) Dragan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2565028036)
 344. Žunić (Vaso) Lazo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (2565028037)

 

P.S. Jasenovac je 1931g imao 2.278s, 1948g 1.394s, 1991g 1.154s, u tome 632 Hrvata, 348 Srba, 88 Jugoslovena, 13 Albanaca…, a 2011g 653s.

 

2 komentara

 1. Da li neko može da mi pomogne u otkrivanju sudbine moje rodbine Vidaković koji su bili Hrvati iz sela Jasenovac.Moj predak se zvao Mijo Vidaković.Vidio sam sudbinu Vidakovića koji su bili Srbi.Mom pretku se gubi trag 1945 i povlačenju prema Austriji.Ako neko nešto zna volio bih da objavi.I kakva je bila uloga mog pretka u 2 svjetskom ratu.Unapred hvala.

  • Поштовани
   Усташе, четници, домобрани, љотићевци, балисти, ханџар…, нису пописани као жртве Другог светског рата. Вероватно је погинуо као усташа или домобран.
   Ово је списак свих Хрвата Видаковића на списку жртава:

   Beograd-Novi Beograd Beograd-Novi Beograd Vidaković (Ljudevit) Anton, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Žunovo (0839019032)
   Beograd-Stari Grad Beograd-Stari Grad Vidaković (Ivan) Mijo, rođen 1921. Hrvat, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Beograd (2397014014)
   Beograd-Stari Grad Beograd-Stari Grad Vidaković (Jakob) Mato, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Beograd (2410060012)
   Biograd Biograd Vidaković (Grga) Mile, rođen 1930. Hrvat, ubijen od Italijana 1943. nepoznato, Biograd (2605005015)
   Biograd Biograd Vidaković (Joso) Mijat, rođen 1908. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Medviđe (2605005018)
   Đakovo Punitovci Vidaković (Jozo) Šimo, rođen 1891. Hrvat, ubijen 1943. u direktnom teroru, Tomašanci (2305020012)
   Đakovo Punitovci Vidaković (Stipo) Šimo, rođen 1887. Hrvat, streljan od Nemaca 1943. u direktnom teroru, Tomašanci đakov (2331027024)
   Đakovo Punitovci Vidaković (Šime) Franjo, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Tomašanci đakov (2331027025)
   Đakovo Tomašanci Vidaković (Franjo) Franjo, rođen 1914. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Donja moličina (2305019001)
   Ilijaš Vidotina Vidaković (Mato) Petar, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Vidotina-ilijaš (1508026001)
   Našice Valenovac Vidaković (Marko) Marko, rođen 1912. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Oko korduna (2318085007)
   Našice Valenovac Vidaković (Mijo) Pero, rođen 1920. Hrvat, umro 1945. u NOBu, Valenovac (2318085003)
   Obrovac Medviđa Vidaković (David) Ivan, rođen 1924. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Medviđa (2655011012)
   Omiš Gornji Dolac Vidaković (Jure) Mate, rođen 1907. Hrvat, ubijen 1945. u direktnom teroru, Vrbik-laslovo (2658019020)
   Osijek Čepin Vidaković (Ivan) Florijan, rođen 1911. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Kod virovitice (2346166014)
   Osijek Osijek Vidaković (Jure) Mate, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Osijek (2670003022)
   Otočac Lipice Vidaković (Franjo) Marica, rođena 1907. Hrvatica, poginula 1945. U NOBu, Velika kapela (2780001016)
   Podravska Slatina Čađavica Vidaković (Jozo) Andrija, rođen 1925. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Virovitica (2359009035)
   Sisak Budaševo Vidaković (Ivan) Ivica, rođen 1927. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Drvar (2594103010)
   Slavonska Požega Čaglin Vidaković (Đuro) Pero, rođen 1905. Hrvat, ubijen 1944. u direktnom teroru, Kula (2382116011)
   Slavonski Brod Bukovlje Podvinjsko Vidaković (Mile) Tomo, rođen 1924. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu Nov (2391050001)
   Slavonski Brod Divoševci Vidaković (Ilija) Mijo, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Mlinište (2394121008)
   Slavonski Brod Divoševci Vidaković (Ilija) Mijo, rođen 1928. Hrvat, poginuo 1945. u NORu, Divoševci (7031s00902)
   Slavonski Brod Oprisavci Vidaković (Mate) Đuro, rođen 1894. Hrvat, ubijen 1945. kod kuće, Oprisavci (2395136001)
   Slavonski Brod Sredanci Vidaković (Đuro) Josip, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Pakrac (2394124001)
   Slavonski Brod Šušnjevci Vidaković (Marko) Franjo, rođen 1904. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Niškoševci (2391060007)
   Slavonski Brod Zadubravje Vidaković (Franjo) Antun, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1945. u zatvoru, Slavonski brod (2395139010)
   Slavonski Brod Zadubravje Vidaković (Grgo) Ivan, rođen 1923. Hrvat, ubijen 1943. u zatvoru, Sanski most (2395139011)
   Slavonski Brod Zadubravje Vidaković (Stjepan) Mato, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Virovitica (2395139016)
   Slavonski Brod Završje Vidaković (Mate) Pavo, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Papuk (2392076009)
   Slavonski Brod Završje Vidaković (Nikola) Mato, rođen 1883. Hrvat, ubijen 1943. kod kuće, Završje (2392076008)
   Subotica Đurđin Vidaković (Franja) Martin, rođen 1926. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Baranja (0070019004)
   Subotica Mala Bosna Vidaković (Joso) Vince, rođen 1902. Hrvat, poginuo 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mala bosna (0626183003)
   Subotica Subotica Vidaković (Danilo) Albe, rođen 1909. Hrvat, ubijen od Mađara 1941. u direktnom teroru, Subotica (0622121001)
   Subotica Subotica Vidaković (Nn) Stipan, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Suha mlaka (0622122006)
   Subotica Subotica Vidaković (Stevan) Antun, rođen 1920. Hrvat, ubijen od Mađara 1943. na prinudnom radu, Mađarska (0622121005)
   Subotica Subotica Vidaković (Stevan) Josip, rođen 1910. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Subotica (0622121004)
   Subotica Subotica Vidaković (Vince) Jelisaveta, rođena 1936. Hrvatica, ubijena 1944. prilikom borbi ili bombardovanja, Mala bosna (0626183004)
   Subotica Tavankut Vidaković (Blaško) Antun, rođen 1908. Hrvat, poginuo 1945. U NOBu, Hrvatska (0624153007)
   Subotica Žednik Vidaković (Mijo) Vince, rođen 1923. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Podrav slatina (0629988004)
   Šid Gibarac Vidaković (Mato) Mata, rođen 1922. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Ješevik-sl.brod (0660019002)
   Valpovo Brođanci Vidaković (Josip) Manda, rođena 1912. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (2331019009)
   Valpovo Brođanci Vidaković (Matija) Marin, rođen 1920. Hrvat, ubijen od ustaša 1945. u logoru, Lepoglava (2397015016)
   Valpovo Brođanci Vidaković (Mijo) Ivan, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1942. u NOBu, Podgorač (2397014001)
   Valpovo Brođanci Vidaković (Tomo) Marko, rođen 1913. Hrvat, poginuo 1944. U NOBu, Teodorovac-đurđ (2397015004)
   Valpovo Gat Vidaković (Đuro) Đuro, rođen 1920. Hrvat, poginuo 1944. u NOBu, Lipovac (2399042007)
   Valpovo Gat Vidaković (Stevo) Jozo, rođen 1915. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Našice (2397017004)
   Valpovo Harkanovci Vidaković (Martin) Đuro, rođen 1903. Hrvat, poginuo 1945. u NOBu, Humska varoš (2399048001)
   Zadar Kožino Vidaković (Tomo) Marijan, rođen 1910. Hrvat, poginuo 1943. U NOBu, Kožino (2729047008)
   Županja Strošinci Vidaković (Lovro) Stjepan, rođen 1895. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Strošinci (2336074021)
   Županja Strošinci Vidaković (Pero) Stjepan, rođen 1904. Hrvat, ubijen 1944. U direktnom teroru, Strošinci (2433044002)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *