Home » 3 Industrija » Industrijska proizvodnja XI 2016

Industrijska proizvodnja XI 2016

Према подацима РЗС-а, у новембру је укупна индустријска производња повећана за 1,3%, а кумулативни пораст од јануара износио је 4,6%.

У новембру је прерађивачка индустрија имала раст од 4,9% (5,2% у кумулативу), рударство је имало раст за 0,5% (+4,8%), док је снабдевање електричном енергијом смањено за 10% (у кумулативу раст за 3%).

Нарочито повољан податак из новембра представља раст производње прехрамбених производа (+7,1%), што све више утиче на годишњи пораст ове делатности (+5% у кумулативу), и укупну индустријску производњу. То значи да ће индустријска производња наставити да расте под утицајем прехрамбене индустрије и у првој половини 2017. године.

Посматрано у десезонираној серији, укупна индустријска производња смањена је, у односу на октобар, за 1,4 процентна поена, и била је за 2,6% изнад просечног нивоа у 2015. години.

Прерађивачка индустрија је десезонирано повећана за 0,5пп и била је за 4,7% изнад просечног нивоа у 2015. години.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>