APR: Sto na… privrednih društava u RS u 2011: prema poslovnim prihodima

http://www.apr.gov.rs/Portals/0/GFI/Makrosaopstenja/2011/SAOPSTENJE%20STO%20NAJ.pdf

СТО НАЈПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ

Уводне напомене

Подаци о СТО НАЈ… привредних друштава у Републици Србији у 2011. години дати су за привредна друштва која су исказала највеће вредности основних финансијских позиција и самим тим остварила опредељујући утицај на укупне перформансе привреде. При томе, анализом су обухваћени подаци из редовних годишњих финансијских извештаја за 2011. годину за 91.901 привредно друштво.

Висока сегментираност српске привреде, као једно од њених главних обележја, већ дужи период, последица је изражене концентрације финансијских перформанси у оквиру малог броја привредних друштава. У том смислу, концентрација је изражена како са аспекта успешности пословања и финансијских капацитета, тако и са аспекта исказаних губитака. С обзиром на то, поменутих СТО НАЈ… привредних друштава снажно детерминишу основна привредна кретања у земљи и представљају главне носиоце целокупне привреде Републике Србије.

 

СТО НАЈПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА СА АСПЕКТА УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

 

Успешност пословања привредних друштава у Републици Србији у 2011. години одсликава се кроз призму пословања привредних друштава која су остварила највеће пословне приходе односно оних која су исказала највеће вредности нето добитка. Полазећи од тога, ова привредна друштва представљају потенцијалне генераторе раста српске привреде.

 

СТО НАЈпривредних друштава по пословним приходима

Доминантно тржишно учешће у српској привреди током 2011. године имало је сто привредних друштава са највећим пословним приходима, која су исказала те приходе у износу од 2.430.916 милиона динара. Ова привредна друштва бележе повећање пословних прихода од 13,0% у односу на претходну годину, што је нешто више од раста тих прихода на нивоу свих привредних друштава (9,9%). Њихова повећана активност одразила се и на благо повећање броја радника које су запошљавали (са 161.289 на 163.678 радника).

Велику изложеност српске привреде овом сегменту привредних друштава показује, пре свега, то што су управо она остварила скоро трећину пословних прихода на нивоу целе привреде, а уз то просечно учествују са 32,2% у основним финансијским позицијама привреде и запошљавају 16,2% од укупног броја запослених у привредним друштвима.

Међу сто привредних друштава са највећим пословним приходима чак 36 их је из сектора G-Трговина на велико и мало…, а на њих се односи 735.049 милиона динара (30,2%) пословних прихода. Истовремено, ова друштва су остварила 9,9% пословних прихода које су исказала сва привредна друштва у Републици Србији у 2011. години.

С обзиром да су пословни приходи један од индикатора величине, потпуно је оправдано што се у овој групи налазе углавном велика привредна друштва (97). Међутим, занимљиво је да се њима придружују и три мала привредна друштва, од којих су два основана у децембру 2010. године и једно које је основано у току 2011. године.

Такође, треба истаћи да се у групи сто привредних друштава са највећим пословним приходима налази 71 бонитетно способно привредно друштво, као и то да чак 97 њих није имало евидентирану неликвидност током 2011. године.

Листу сто привредних друштава са највећим пословним приходима, као и у претходној години, предводи НИС ад Нови Сад са пословним приходима у износу од 192.428 милиона динара, који су повећани за 13,5% у односу на прошлогодишње.

Табела 1: Пет привредних друштава са највећим пословним приходима

у 2011. Години

Назив привредног друштва   Пословни приходи

(у мил. динара)

1 НИС ад Нови Сад 192.428

2 ЈП ЕПС Београд 126.123

3 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад Београд 87.319

4 ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад 74.184

5 U.S. STEEL SERBIA доо Смедерево 72.978

Посебно треба напоменути да су на овој листи привредна друштва која имају континуитет у исказивању високих пословних прихода, пре свега, имајући у виду да се 88 друштава налази на листи СТО НАЈ… привредних друштава по пословним приходима у претходној години.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *