Horor u Miostrahu (Cazin)

Pоunje u Bosanskoj Krajini, Milan Karanović i Dušan D Miljković „Stradanja u cazinskoj krajini“

 

Свега је у селу 8 мусл п са 57к, 6 прав са 23к и 1 католичка са 1к.

Најпре су доселили Бегићи 29к. По једним су из Цетина, а по другима из Лике. Изашло их је 5 браће. Атар села Мијостре спадао је острожачком граду. Не зна се да ли су најпре били код града или одмах у Мијостри.

Из Лике су пре 200г Ханданагићи 8к.

Пре 130г су из Урјана Јашарагићи 4к.

Пре Омерпаше су: Бегановићи 9к од острожачког града. Предак им је Арнаут и дошао је службом капетану Беширевићу.

Пре окупације су: Пилиповићи 3к из Мале Кладуше; Надаревићи 1к из Глоговца где се звао Џеферовић и Дурџићи 2к из Мале Кладуше где се звао Латић.

После окупације је Первиз 1к из Мутника. Ходао по најму.

Од правосл п су најстарији Мареши 13к. Доселили су пре 80г из Грмуше. У Грмушу су населили из Равних Котара. Ђурђевдан.

Пре Омерпаше су: Ђукићи 7к из Грмуше. Ђурђевдан. Старина им је са Змијања где су се најпре звали Гвоздени, а после Мудринићи.

Пре Омерпаше је Васић 1к, Ђурђевдан, из Грмуше.

Из Лике су пре окупације Петровићи 2к, Ђурђевдан.

Из околних су села пре окупације: Мијатовић 1к, Стефањдан из Грмуше; Узелац 2к, Никољдан из Притоке и Јеличић 1к, Никољдан из Перне као приводак уз матер.

Католичка п Видаковић 1к из Лике пре окупације.

П.С. Миострах је 1991г имао 1199с у томе 1198 Муслимана и 1 Хрвата, а 2013г имао је 1437с.

Српске цивилне жртве у ДСР:

1. Babić Ljuba 1919/41

2. Delić Mile Dušan 1912/41

3. Drljača Srpkinja 1910/41

4. Drljača Đuro Nikola 1905/41

5. Drljača Nikola 1930/41

6. Đukić Anđa 1890/41

7. Đukić Anđa Mile 1920/41

8. Đukić Gojko Milan 1921/44

9. Đukić Jovo Saljo 1895/41

10. Đukić Milan 1931/41

11. Đukić Milan Ilija 1926/41

12. Đukić Milan Mile 1930/41

13. Đukić Milan Srpkinja 1933/41

14. Đukić Milan Srpkinja 1935/41

15. Đukić Milan Srpkinja 1937/41

16. Đukić Mile 1940/41

17. Đukić Milka 1900/41

18. Đukić Milka 1905/41

19. Đukić Nikola Pane 1882/41

20. Đukić Petar Mara 1926/41

21. Đukić Saljo 1938/41

22. Đukić Saljo Srpkinja 1935/41

23. Đukić Saljo Srpkinja 1938/41

24. Đukić Srpkinja 1895/41

25. Đukić Srpkinja 1920/41

26. Đukić Staniša Milan 1900/41

27. Đukić Staniša Milan 1926/41

28. Đukić Trivun Mile 1880/41

29. Đukić Trivun Petar 1885/41

30. Glušica Lazo Stojan 1903/41

31. Glušica Mara 1905/41

32. Glušica Stojana Dete 1926/41

33. Glušica Stojana Dete 1927/41

34. Glušica Stojana Dete 1928/41

35. Glušica Stojana Dete 1929/41

36. Glušica Stojana Dete 1930/41

37. Glušica Stojana Dete 1931/41

38. Glušica Stojana Dete 1932/41

39. Grahovac Đuro Jeka 1926/41

40. Grahovac Đuro Mika 1923/41

41. Grahovac Đuro Staniša 1932/41

42. Grahovac Đuro Vico 1928/41

43. Grahovac Mihajlo Milan 1921/41

44. Grahovac Milka 1895/41

45. Grahovac Staniša Ljupko 1900/41

46. Grahovac Staniša Mihailo 1890/41

47. Ilić Lazo Marinko 1916/41

48. Ilić Mihajlo Nikola 1886/41

49. Ilić Mile Lazo 1881/41

50. Ilić Zekan Nikola 1885/41

51. Jelčić Mile Đurađ 1933/41

52. Jeličić Mile Mara 1928/41

53. Jeličić Mile Milan 1925/41

54. Jeličić Mile Srbin 1921/41

55. Jeličić Sava 1890/41

56. Kukić Ivan Nikola 1930/41

57. Kukić Ivan Petar 1926/41

58. Kukić Ivan Vujka 1921/41

59. Kukić Jagoda 1892/41

60. Kukić Mile Petar 1905/41

61. Kukić Milka 1915/41

62. Kukić Nikola Ivan 1888/41

63. Kukić Petar Mile 1914/41

64. Mandić Jovo Stoja 1908/41

65. Mareš Bika 1902/41

66. Mareš Bogdan Drago 1930/41

67. Mareš Bogdan Golub 1926/41

68. Mareš Bogdan Golub 1932/41

69. Mareš Boška Dete 1938/41

70. Mareš Branko David 1922/41

71. Mareš Branka Dete 1935/41

72. Mareš Branko Ilija 1932/41

73. Mareš Branko Mara 1936/41

74. Mareš Branko Nikola 1927/41

75. Mareš Branko Stana 1934/41

76. Mareš Branko Stoja 1932/41

77. Mareš Branko Vid 1925/41

78. Mareš Danica 1907/41

79. Mareš Davida Dete 1941/41

80. Mareš David Nikola 1885/41

81. Mareš David Pajo 1915/41

82. Mareš David Todor 1890/41

83. Mareš Đurađa Dete 1930/41

84. Mareš Đurađa Dete 1935/41

85. Mareš Đurađa Dete 1937/41

86. Mareš Đuro Bogdan 1890/41

87. Mareš Đuro Bogdan 1895/41

88. Mareš Đuro Milovan 1902/41

89. Mareš Đuro Momčilo 1897/41

90. Mareš Đuro Trivo 1888/41

91. Mareš Ilije Dete 1936/41

92. Mareš Ilije Dete 1938/41

93. Mareš Ilija Vukašin 1900/41

94. Mareš Jelena 1895/41

95. Mareš Joka 1900/41

96. Mareš Jovica Đurađ 1909/41

97. Mareš Jovica Ilija 1916/41

98. Mareš Jovica Vukašin 1913/41

99. Mareš Krsto Đujo 1916/41

100. Mareš Mara 1918/41

101. Mareš Mara 1922/41

102. Mareš Marija 1916/41

103. Mareš Markan Sekula 1900/41

104. Mareš Mika 1917/41

105. Mareš Mile Jovica 1875/41

106. Mareš Milka 1902/41

107. Mareš Milovan Nevenka 1923/41

108. Mareš Milovan Nevenka 1929/41

109. Mareš Milovan Ostoja 1932/41

110. Mareš Milovan Pava 1926/41

111. Mareš Mirko Bosa 1929/41

112. Mareš Mirka Dete 1926/41

113. Mareš Mirka Dete 1930/41

114. Mareš Mirka Dete 1933/41

115. Mareš Mirka Dete 1935/41

116. Mareš Mirka Dete 1937/41

117. Mareš Mirko Mile 1931/41

118. Mareš Mirko Milovan 1936/41

119. Mareš Mirko Sava 1939/41

120. Mareš Mirko Smilja 1934/41

121. Mareš Momčilo Koviljka 1932/41

122. Mareš Momčilo Mihailo 1930/41

123. Mareš Momčilo Miloš 1934/41

124. Mareš Momčilo Slobodan 1931/41

125. Mareš Momčilo Smilja 1936/41

126. Mareš Momčilo Vujko 1926/41

127. Mareš Momčilo Vukica 1922/41

128. Mareš Nikola Branko 1902/41

129. Mareš Nikola David 1920/41

130. Mareš Nikole Dete 1928/41

131. Mareš Nikole Dete 1934/41

132. Mareš Nikola Gojko 1900/41

133. Mareš Pajo David 1938/41

134. Mareš Pero Đurađ 1895/41

135. Mareš Pero Relja 1890/41

136. Mareš Petra 1900/41

137. Mareš Relja Vuka 1926/41

138. Mareš Sekule Dete 1924/41

139. Mareš Sekule Dete 1927/41

140. Mareš Sekule Dete 1932/41

141. Mareš Sekula Golub 1921/41

142. Mareš Sekula Strailo 1927/41

143. Mareš Srpkinja 1900/41

144. Mareš Srpkinja 1905/41

145. Mareš Srpkinja 1921/41

146. Mareš Srpkinja 1921/42

147. Mareš Trivo Pajica 1926/41

148. Mareš Trivo Pavle 1929/41

149. Mareš Trivo Smilja 1927/41

150. Mareš Trivo Stoja 1932/41

151. Mareš Trivun Rosa 1930/41

152. Mareš Trivuna 1890/41

153. Mareš Vuika 1904/41

154. Mareš Vukašin Cvjeta 1930/41

155. Mareš Vukašina Dete 1928/41

156. Mareš Vukašina Dete 1928/41

157. Mareš Vukašina Dete 1930/41

158. Mareš Vukašina Dete 1932/41

159. Mareš Vukašina Dete 1933/41

160. Mareš Vukašina Dete 1935/41

161. Mareš Vukašina Dete 1937/41

162. Mareš Vukašin Sekula 1934/41

163. Mareš Vukašin Stana 1931/41

164. Mareš Zorka 1910/41

165. Minić Cvijeta 1890/41

166. Minić Cvijeta Jelka 1928/41

167. Minić Cvijeta Luja 1921/41

168. Petrović Dido Mile 1910/41

169. Petrović Ilija Ranko 1913/41

170. Petrović Ilija Srpkinja 1885/41

171. Petrović Marija Srpkinja 1928/41

172. Petrović Marija 1895/41

173. Petrović Marija Dušanka 1926/41

174. Petrović Miljo Dido 1875/41

175. Petrović Radojka 1910/41

176. Petrović Ranka Dete 1937/41

177. Petrović Ranka Dete 1937/41

178. Petrović Srpkinja 1915/41

179. Petrović Stanko Branko 1930/41

180. Petrović Stanko Ranko 1925/41

181. Rokvić David Sava 1912/41

182. Uzelac Boška Dete 1925/41

183. Uzelac Boška Dete 1931/41

184. Uzelac Boška Dete 1933/41

185. Uzelac Boška Dete 1935/41

186. Uzelac Boška Dete 1937/41

187. Uzelac Boška Dete 1939/41

188. Uzelac Boška Dete 1941/41

189. Uzelac Boško Dušan 1928/41

190. Uzelac Boško Koviljka 1932/41

191. Uzelac Boško Mara 1935/41

192. Uzelac Boško Ruža 1926/41

193. Uzelac Boško Sava 1929/41

194. Uzelac Đure Dete 1927/41

195. Uzelac Đure Dete 1929/41

196. Uzelac Đure Dete 1931/41

197. Uzelac Đure Dete 1933/41

198. Uzelac Đure Dete 1935/41

199. Uzelac Đuro Vukosava 1906/41

200. Uzelac Dušan Boško 1904/41

201. Uzelac Dušan Đuro 1900/41

202. Uzelac Dušan Mile 1914/41

203. Uzelac Mara 1880/41

204. Uzelac Perica Mara 1875/41

205. Uzelac Srpkinja 1884/41

206. Uzelac Srpkinja 1905/41

207. Uzelac Stevo Boško 1907/41

208. Vasić Joka 1895/41

209. Vasić Milka 1910/41

210. Vasić Pero Srb 1890/41

211. Vasić Rajka Dete 1924/41

212. Vasić Rajka Dete 1924/41

213. Vasić Rajka Dete 1927/41

214. Vasić Rajka Dete 1930/41

215. Vasić Rajka Dete 1937/41

216. Vasić Srbe Dete 1925/41

217. Vasić Srbe Dete 1928/41

218. Vasić Srbe Dete 1931/41

219. Vasić Srbo Mile 1930/41

220. Vasić Trivo Đuro 1890/41

221. Vasić Trivo Rajko 1895/41

222. Vasić Vlade Dete 1927/41

223. Vasić Vlade Dete 1930/41

224. Vasić Vlade Dete 1933/41

225. Vasić Vlade Dete 1936/41

226. Vasić Vlade Dete 1938/41

227. Vidaković Mile Pejo 1917/41

228. Vojvodić Trivo Aleksa 1887/41

229. Vojvodić Trivo Mile 1895/41

230. Zeljković Branko Anđa 1915/41

Погинули у АФ борби:

1. Beganović HazifHusejin 1920/45

2. Begić Huso Husejin 1920/43

3. Begić Mustafa Sulejman 1914/45

4. Đukić Trivo Pavle 1906/44

5. Ilić Nikola Trivo 1924/41

6. Madžar Mile Mile 1924/42

7. Mareš Pavle Vlado 1926/44

8. Vidaković Mile Milenko 1924/44

9. Beganović Mustafa Sulejman 1914/?

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *