Krbavica, Kostajnica

Krbavica je 1931g imala 1047s, 1948g imala je 731s, 1991g 152s (Srba 150 i ostalih 2) a 2001g 62s.

Bižić (Mile) Bude, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039027)
Bižić (Mile) Pajo, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039024)
Bižić (Pajo) Smiljana, rođena 1894. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039025)
Bižić (Todor) Mićo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Gospić (7031s01233)
Bižić (Vujo) Vučeta, rođen 1869. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00713)
Borčić (Milan) Manda, rođena 1919. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Krbavica (2256028011)
Borčić (Miloš) Mile, rođen 1890. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039033)
Borčić (Savo) Milan, rođen 1939. Srbin, umro od bolesti 1942. nepoznato, Krbavica (2258039034)
Borčić (Simo) Manda, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Krbavica (2256028013)
Budisavljević (Savo) Kći, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Krbavica (0428005125)
Bunić (Nn) Vučeta, rođen 1869. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00467)
Ćalić (Mile) Jovo, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kraljevo (2258039078)
Hrnjak (Mate) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Krbavica (2830028014)
Hrnjak (Milan) Ilija, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gospić (2258039114)
Hrnjak (Milan) Milkan, rođen 1906. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039113)
Hrnjak (Milan) Radomir, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod lapca (0507050015)
Jelovac (Jovo) Mika, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039038)
Jelovac (Nn) Mika, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jadovno (5015s00468)
Jelovac (Rade) Vajo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039037)
Jelovac (Vajo) Rade, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039039)
Lukić (Aćim) Vujo, rođen 1878. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039056)
Lukić (Bude) Dragan, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039054)
Lukić (Dragan) Milovan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Krbavica-mrsinj (2258039055)
Lukić (Lazo) Anđelija, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Krbavica (2258039047)
Lukić (M.) Draga, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Krbavica (7031s01307)
Lukić (Mališa) Stoja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jadovno (5015s00470)
Lukić (Maniša) Milka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Krbavica (7031s01308)
Lukić (Maniša) Radojka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. kod kuće, Krbavica (7031s01309)
Lukić (Maniša) Stoja, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Mrsinja (5015s00679)
Lukić (Nikola) Soka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u direktnom teroru, Čanak (0427004009)
Lukić (Nn) Milosava, rođena 1865. Srpkinja, ubijena od Italijana 1943. nepoznato, Nepoznato (5015s00471)
Lukić (Nn) Milosava, rođena 1878. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Krbavica (2258039057)
Lukić (Samojlo) Jandra, rođen 1864. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00680)
Lukić (Samojlo) Nikola, rođen 1884. ostalo, ubijen 1944. U direktnom teroru, Krbavica (0427004092)
Marić (Nikola) Savo, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00673)
Micić (Dane) Smilja, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Udbina (0575071008)
Mirić (Berić) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jadovno (5015s00476)
Mirić (Bude) Budelja, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Krbavica (5015s00718)
Mirić (Bude) Milan, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039102)
Mirić (Bude) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. nepoznato, Krbavica (2258039085)
Mirić (Ćiro) Milan, rođen 1913. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U NOBu, Otočac (2258039087)
Mirić (Dane) Bogdan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gračac (0574069050)
Mirić (Dane) Milan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Korenica (0574069054)
Mirić (Dmitar) Branko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Medak (2258039101)
Mirić (Dmitar) Branko, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Medak (0427001045)
Mirić (Đokan) Vlado, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2343153010)
Mirić (Đukan) Anka, rođena 1915. Srpkinja, umrla od ustaša 1943. U NOBu, Homoljac (2258039105)
Mirić (Đukan) Anka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jadovno (5015s00473)
Mirić (Đukan) Anka, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1941. u NOBu, Nepoznato (2343153009)
Mirić (Đukan) Mane, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039104)
Mirić (Đuro) Anka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U direktnom teroru, Baljkuša-uvala (2812012017)
Mirić (Đuro) Đukanda, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00719)
Mirić (Ilija) Boja, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039099)
Mirić (Ilija) Boja, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Krbavica (0579127030)
Mirić (Ilija) Božica, rođena 1898. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Krbavica (2831036023)
Mirić (Ilija) Milka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jadovno (5015s00472)
Mirić (Iso) Mika, rođena 1893. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039065)
Mirić (Jovo) Koka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. U direktnom teroru, Krbavica (2258039088)
Mirić (Jovo) Rade, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039063)
Mirić (Kosta) Mile, rođen 1939. Srbin, umro od bolesti 1943. nepoznato, Krbavica (2258039109)
Mirić (Lazo) Evica, rođena 1863. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039100)
Mirić (Mihajo) Rade, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Lapac (0428005089)
Mirić (Milan) Bude, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Slunj (2258039103)
Mirić (Mile) Jovo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039106)
Mirić (Mile) Milan, rođen 1900. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039107)
Mirić (Mile) Mileva, rođena 1925. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039066)
Mirić (Mile) Novak, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U direktnom teroru, Krbavica (2258039067)
Mirić (Mile) Novak, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Krbavica (7031s01310)
Mirić (Milija) Bukanda, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00475)
Mirić (Milja) Đurađ, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010311)
Mirić (Nikola) Pavao, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010312)
Mirić (Nikola) Sava, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039064)
Mirić (Nn) Boja, rođena 1865. Srpkinja, ubijena 1945. u direktnom teroru, Krbavica (2258039089)
Mirić (Nn) Božica, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, S.krbovica (0908019003)
Mirić (Nn) Božica, rođena 1884. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. kod kuće, Baljkuša (5024s00365)
Mirić (Nn) Mara, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Krbavica (5015s00720)
Mirić (Rade) Bude, rođen 1868. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039062)
Mirić (Rade) Mara, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Krbavica (0949074003)
Mirić (Stevan) Staniša, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Duvno (2258039108)
Mirić (Trogan) Milan, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00477)
Murić (Mile) Đuro, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00675)
Ninković (Jakov) Ilija, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039061)
Oblina (Dmitar) Mijadža, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00724)
Oblina (Đuja) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00725)
Oblina (Nn) Dmitar, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00670)
Obrić (Ilija) Mojsija, rođen 1883. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039050)
Obrić (Mile) Draga, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039048)
Obrić (Mojsije) Stojan, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Željuvača,lapac (2258039049)
Obrić (Nn) Draga, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. U logoru, Jadovno (5015s00478)
Obrić (Nn) Pera, rođena 1883. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039051)
Obrić (Stojan) Anka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Krbavica (2258039052)
Obrić (Stojan) Mara, rođena 1910. Hrvatica, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jadovno (5015s00479)
Obrić (Vlada) Draga, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1944. nepoznato, Krbavica (5015s00721)
Obrić (Vlado) Drago, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. Kod kuće, Krbavica (5015s00672)
Obrić (Vojo) Draga, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Nepoznato (2773038036)
Olbina (Buja) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00481)
Olbina (Daco) Dane, rođen 1930. Srbin, od zaostale bombe 1945. kod kuće, Krbavica (7031s01311)
Olbina (Đuro) Nikola, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NORu, Prijeboj (7031s01234)
Olbina (Đuro) Stevan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ljubovo (2258039125)
Olbina (Luka) Staniša, rođen 1882. Srbin, umro od ustaša 1943. U NOBu, Krbavica (2258039127)
Olbina (Nn) Dmitar, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00480)
Panjković (Gajo) Ilija, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039116)
Panjković (Geco) Ljuba, rođena 1890. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039119)
Panjković (Gligorije) Mile, rođen 1909. Srbin, nestao od Nemaca 1941. kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (0428005113)
Panjković (Ilija) Jovo, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039115)
Panjković (Jakov) Nikola, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2258039120)
Panjković (Jakov) Tode, rođen 1896. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0769022003)
Panjković (Jovan) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00482)
Panjković (Maniša) Milan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Dalmacija (2258039117)
Panjković (Mile) Milija, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Udbina (0428005115)
Panjković (Mile) Momčilo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Krbavica (0428005114)
Panjković (Mile) Momčilo, rođen 1934. Srbin, ubijen 1945. nepoznato, Krbavica (5015s00726)
Panjković (Mojsije) Janja, rođena 1873. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039124)
Panjković (Nikola) Jovo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kistanje,dalm. (2258039121)
Panjković (Nikola) Milan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Lovinjac (2258039118)
Panjković (Todo) Evica, rođena 1937. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01625)
Paripović (Damjan) Dane, rođen 1870. Srbin, spaljen od Italijana 1942. u direktnom teroru, Krbavica (2258039044)
Paripović (Damjan) Rade, rođen 1864. Srbin, umro od bolesti 1944 u direktnom teroru, Krbavica (2258039040)
Paripović (Dane) Jeka, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od Italijana 1943. nepoznato, Kebavica (5015s00727)
Paripović (Nn) Jeka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Krbavica (2258039045)
Pavković (Gajo) Ilija, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2149104027)
Pavković (Ilija) Anica, rođena 1907. Srpkinja, spaljena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Homoljac (2149104028)
Pavković (Jovo) Branko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Udbina (0427004050)
Pavković (Kojo) Dane, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0834061006)
Pavković (Kojo) Ilija, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0834061007)
Pavković (Nn) Stana, rođena 1880. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039007)
Petrović (Isak) Rade, rođen 1888. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039042)
Petrović (Jovo) Pejo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1945. bačen u jamu, Jadovno (9999s99633)
Petrović (Lazo) Dragan, rođen 1870. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2258039060)
Petrović (Mane) Nikola, rođen 1938. Srbin, umro od tifusa 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01626)
Petrović (Mile) Draga, rođena 1902. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039059)
Petrović (Mile) Đujo, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00667)
Petrović (Mile) Đurađ, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0211089007)
Petrović (Petar) Stojan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039046)
Petrović (Rade) Isak, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039041)
Petrović (Rade) Iso, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010323)
Petrović (Rade) Jovo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U direktnom teroru, Krbavica (2258039043)
Petrović (Stojan) Bude, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039058)
Petrović (Stojan) Rade, rođen 1898. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00484)
Pribić (Arsa) Todor, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jadovno (5015s00486)
Pribić (Avram) Mile, rođen 1867. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039026)
Pribić (Bude) Marica, rođena 1897. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039029)
Pribić (Bude) Smilja, rođena 1905. Srpkinja, umrla od bolesti 1942. u NOBu, Krbavica (2258039017)
Pribić (Bude) Stevo, rođen 1887. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039028)
Pribić (Dane) Svetozar, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Srbija (2257038055)
Pribić (Đukan) Jeka, rođena 1870. Srpkinja, umrla od bolesti 1942. u NOBu, Krbavica (2258039016)
Pribić (Đukan) Savka, rođena 1925. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039019)
Pribić (Jovan) Milan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Valjevo (0574068002)
Pribić (Maniša) Bude, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039010)
Pribić (Nikola) Jakov, rođen 1880. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039018)
Pribić (Nn) Mićo, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010322)
Pribić (Nn) Pero, rođen 1879. Srbin, ubijen od ustaša 1945. Kod kuće, Krbavica (5015s00664)
Pribić (Raca) Đoko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00666)
Pribić (Rade) Dane, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kistanje,dalmac (2258039013)
Pribić (Rade) Đoko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00487)
Pribić (Stevan) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Zelengora (2258039011)
Pribić (Stevo) Isa, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Zvornik (2315040002)
Pribić (Tode) Mile, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039015)
Pribić (Todo) Stevan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Krbavica (2258039012)
Pribić (Vasilj) Jovan, rođen 1881. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0574068003)
Pribić (Vujo) Jovo, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00729)
Prica (Mojsije) Anđelija, rođena 1937. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. nepoznato, Krbavica (2258039035)
Prica (Stojan) Savka, rođena 1897. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039036)
Rakić (Dušan) Sin, rođen 1940. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Krbavica (7031s01633)
Rapaić (Ćiro) Pera, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Krbavica (2256028064)
Rapaić (Dane) Petar, rođen 1859. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039122)
Rapaić (Dragan) Jovo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0574069013)
Rapaić (Đukan) Ilija, rođen 1865. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Krbavica (2258039081)
Rapaić (Đurađ) Jovo, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2197019006)
Rapaić (Đurađ) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Pazarište (2258039075)
Rapaić (Ilija) Milan, rođen 1907. Srbin, umro 1944. u NOBu, U bolnici šegan (0427004068)
Rapaić (Ilija) Spase, rođen 1908. Srbin, umro 1943. u NOBu, Krbavica (0058006031)
Rapaić (Jovan) Anđa, rođena 1902. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039069)
Rapaić (Jovan) Mika, rođena 1922. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039071)
Rapaić (Jovan) Milan, rođen 1927. Srbin, poginuo od ustaša 1944. u NORu, Krbavica (7031s01235)
Rapaić (Jovan) Milan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U NOBu, Krbavica (2258039070)
Rapaić (Jovan) Rade, rođen 1909. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Krbavica (0428005110)
Rapaić (Marija) Rade, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Plavno,dalmacij (0575070039)
Rapaić (Mihajlo) Stana, rođena 1870. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039077)
Rapaić (Mile) Jovan, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039068)
Rapaić (Milkan) Vlajko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Ličko Petrovo selo (0019022014)
Rapaić (Miloš) Jandre, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Otočac (2258039084)
Rapaić (Mojsije) Marija, rođena 1882. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039079)
Rapaić (Nikola) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039123)
Rapaić (Petar) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039020)
Rapaić (Rade) Đurađ, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039073)
Rapaić (Rade) Mile, rođen 1868. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039072)
Rapaić (Simo) Bogdan, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kamensko (2258039082)
Rapaić (Simo) Mara, rođena 1919. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Drvar (2258039083)
Rapaić (Stevan) Stevan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Ondić (2258039080)
Rapaić (Tode) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (0574068088)
Rapaić (Tode) Stevo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (0574068087)
Rapaić (Vajo) Dane, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039076)
Rapaić (Vajo) Mara, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Krbavica (2256028008)
Rapaić (Vajo) Pera, rođena 1887. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039074)
Rapajić (Danilo) Jovan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Velebit dalmacija (0217028001)
Rapajić (Dmitar) Ilija, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00491)
Rapajić (Drago) Draga, rođena 1920. Srpkinja, zaklana od ustaša 1945. u direktnom teroru, Čanak-duman (0921094010)
Rapajić (Drago) Jelka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Glave (7031s01312)
Rapajić (Drago) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Glave (7031s01313)
Rapajić (Đuro) Milan, rođen 1932. Srbin, umro od tifusa 1943. Kod kuće, Krbavica (7031s01628)
Rapajić (Jovan) Dragica, rođena 1932. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01627)
Rapajić (Jovan) Jožina, rođena 1874. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00492)
Rapajić (Jovan) Milica, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. kod kuće, Krbavica (0217028002)
Rapajić (Mića) Rade, rođen 1907. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Plitvice (0428005111)
Rapajić (Milan) Pejo, rođen 1944. Srbin, ubijen od ustaša 1945. Kod kuće, Krbavica (0575070038)
Rapajić (Mile) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2770004028)
Rapajić (Mile) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00659)
Rapajić (Nn) Ilica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Glavana (5015s00660)
Rapajić (Nn) Ilija, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jadovno (5015s00490)
Rapajić (Nn) Jovan, rođen 1860. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (5005s00794)
Rapajić (Nn) Jovan, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00662)
Rapajić (Nn) Milkan, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010332)
Rapajić (Nn) Rade, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemačka (5015s00658)
Rapajić (Nn) Stevan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Nepoznato (5015s00657)
Rapajić (Petar) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1944. bačen u jamu, Jadovno (9999s99706)
Rapajić (Rade) Obadov, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. u logoru, Nemačka (5015s00495)
Rapajić (Stevan) Boja, rođena 1890. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (0942016010)
Rapajić (Stevan) Jelka, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1945. nepoznato, Čanak (0921094011)
Rapajić (Stevo) Draga, rođena 1912. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. nepoznato, Dumanu (5015s00731)
Rapajić (Stevo) Jelka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. nepoznato, Dumanu (5015s00732)
Rapajić (Stevo) Milica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. nepoznato, Dumanu (5015s00733)
Rapajić (Todo) Đuro, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1945. nepoznato, Bunić (0574068089)
Rapajić (Vaja) Stevan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Plitvička jezer (0921094009)
Rapajić (Vajo) Milka, rođena 1942. Srpkinja, zaklana od ustaša 1945. nepoznato, Čanak (0921094012)
Rapajić (Vasilija) Đuro, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (5015s00494)
Rašeta (Petar) Vojislav, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (5024s00409)
Smiljanić (Nikola) Boja, rođena 1944. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. kod kuće, Krbavica (7031s01456)
Smiljanić (Nikola) Dragan, rođen 1935. Srbin, poginuo 1943. prilikom bombardovanja, Krbavica (7031s01455)
Smiljanić (Nikola) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Krbavica (7031s01454)
Smiljanić (Nikola) Ilija, rođen 1944. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Krbavica (7031s01451)
Smiljanić (Nikola) Jovo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Krbavica (7031s01452)
Smiljanić (Nikola) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01453)
Vlaisavljević (Božo) Jovan, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2258039021)
Vlaisavljević (Božo) Soka, rođena 1940. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01631)
Vlaisavljević (Dane) Milan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Beograd (2258039009)
Vlaisavljević (Dmitar) Petar, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0427004093)
Vlaisavljević (Jovica) Branko, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. nepoznato, Austrija (5015s00497)
Vlaisavljević (Jovo) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (0574069038)
Vlaisavljević (Milan) Boja, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. nepoznato, Krbavica (2258039005)
Vlaisavljević (Milan) Dane, rođen 1938. Srbin, umro od bolesti 1943. nepoznato, Krbavica (2258039003)
Vlaisavljević (Milan) Ilija, rođen 1941. Srbin, umro od bolesti 1944. nepoznato, Krbavica (2258039004)
Vlaisavljević (Mile) Dmitar, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2258039001)
Vlaisavljević (Nn) Arso, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0010251)
Vlaisavljević (Nn) Mika, rođena 1860. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u direktnom teroru, Trnavac (0428005120)
Vlaisavljević (Petar) Dane, rođen 1873. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (2258039008)
Vlaisavljević (Petar) Dane, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (5015s00656)
Vlaisavljević (Petar) Jelka, rođena 1938. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01629)
Vlaisavljević (Petar) Jovo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Mrsilj (5015s00739)
Vlaisavljević (Petar) Milka, rođena 1936. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. kod kuće, Krbavica (7031s01630)
Vlaisavljević (Rade) Soka, rođena 1885. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039022)
Vukobratović (Nikola) Mile, rođen 1882. Srbin, umro od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039031)
Vukobratović (Pilip) Jeka, rođena 1883. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039032)
Zaklan (Aleksa) Sara, rođena 1904. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039096)
Zaklan (Dušan) Vajo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Gračac (2258039095)
Zaklan (Ilija) Dmitar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U direktnom teroru, Krbavica (2258039098)
Zaklan (Jovan) Maksim, rođen 1880. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039093)
Zaklan (Jovo) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kozjan (2258039094)
Zaklan (Maksim) Bogdan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Zelengora (2258039030)
Zaklan (Mićan) Rade, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (0574068011)
Zaklan (Tode) Dragojla, rođena 1883. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, Krbavica (2258039091)
Zaklan (Tode) Stojan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (2258039090)
Zaklan (Vajo) Dušan, rođen 1905. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, Krbavica (2258039097)

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *