Majkić Japre (Sanski Most)

Majkić Japra Donja (Sanski Most)

 

 

 

 1. Adamović (Boriša) Mirko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00354)
 2. Adamović (Boriša) Žarko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011049)
 3. Adamović (Damjan) Mara, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Nemački logor (0406274006)
 4. Adamović (Danilo) Nikola, rođen 1874. Srbin, ubijen 1944. Pri deportaciji, Ostrožac-bihać (0232021007)
 5. Adamović (Ilija) Milan, rođen 1893. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zemun Sajmište (0406274008)
 6. Adamović (Jošan) Deva, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011051)
 7. Adamović (Jovan) Đuro, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Rovina-vitorogo (1306011030)
 8. Adamović (Mića) Bora, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1945. kod kuće, Majkić japra (1306011053)
 9. Adamović (Milan) Deva, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (0406274005)
 10. Adamović (Milan) Jovanka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (0406274007)
 11. Adamović (Milan) Marica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (0406274009)
 12. Adamović (Mile) Trivo, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1306011052)
 13. Adamović (Nikola) Boriša, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Miljakovci (1306011048)
 14. Adamović (Nikola) Danica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011039)
 15. Adamović (Nikola) Drago, rođen 1922. Srbin, poginuo od ustaša 1941. u NOBu, Sanica (0232021009)
 16. Adamović (Nikola) Petar, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Sanski most (0232021008)
 17. Adamović (Nikola) Savka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011040)
 18. Adamović (Nikola) Smilja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011038)
 19. Adamović (Nn) Risto, rođena 1875. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Prijedor (0232021006)
 20. Adamović (Petar) Vid, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1306011031)
 21. Adamović (Simo) Mićo, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1306011054)
 22. Adamović (Simo) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011050)
 23. Adamović (Vaso) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00353)
 24. Adamović (Vejinović) Đuja, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011044)
 25. Adamović (Vid) Anka, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Cazin (7010s00355)
 26. Adamović (Vid) Dušanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011033)
 27. Adamović (Vid) Svetozar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011035)
 28. Adamović (Vid) Veljko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011034)
 29. Adamović (Vidon) Anka, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011032)
 30. Antonić (Milan) Mićo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Cazin (7010s00358)
 31. Antonić (Milan) Mirko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Cazin (7010s00357)
 32. Arnautović (Sava) Milan, rođen 1909. Srbin, poginuo od ustaša  1943. u NOBu, Majkić japra (1306011074)
 33. Arnautović (Sava) Petar, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1306011075)
 34. Baljašin (Mile) Ilija, rođen 1915. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1307014038)
 35. Banjanin (Mihajlo) Đuja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00374)
 36. Banjanin (Mihajlo) Jela, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00372)
 37. Banjanin (Mihajlo) Lazo, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00373)
 38. Bundalo (Blagoje) Anđelka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Grmeč (0373024014)
 39. Bundalo (Blagoje) Cvijeta, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u zbegu, Grmeč (0373024015)
 40. Bundalo (Blagoje) Duško, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Grmeč (0373024016)
 41. Bundalo (Blagoje) Svetko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zbegu, Grmeč (0373024013)
 42. Bundalo (Ilija) Jeka, rođena 1874. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Grmeč (0815033017)
 43. Bundalo (Janko) Nikica, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00371)
 44. Bundalo (Jovan) Dušan, rođen 1912. Srbin, umro 1943. u NOBu, Bugojno (1306011028)
 45. Bundalo (Jovo) Milovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (1306011089)
 46. Bundalo (Lazo) Đurđija, rođena 1907. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Grmeč (0815033016)
 47. Bundalo (Marko) Jeka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011086)
 48. Bundalo (Marko) Milka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Grmeč (0373024011)
 49. Bundalo (Milan) Trivo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1306011064)
 50. Bundalo (Milan) Trivo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00366)
 51. Bundalo (Mile) Dmitar, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00363)
 52. Bundalo (Mile) Đuja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00365)
 53. Bundalo (Mile) Nikola, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00367)
 54. Bundalo (Mile) Smiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00364)
 55. Bundalo (Mile) Vlado, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0815033035)
 56. Bundalo (Petar) Dosta, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (0815033034)
 57. Bundalo (Simo) Vid, rođen 1903. Srbin, umro 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1306011065)
 58. Bundalo (Vajka) Petar, rođen 1877. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Jelašnovac (1306011088)
 59. Bundalo (Vasa) Ilija, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Grmeč (0533022047)
 60. Bundalo (Vaso) Dušan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011085)
 61. Bundalo (Vaso) Jela, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00369)
 62. Bundalo (Vaso) Mile, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (0815033033)
 63. Bundalo (Vaso) Milovan, rođen 1934. Srbin, spaljen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (7010s00370)
 64. Bundalo (Vaso) Petar, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00368)
 65. Bundalo (Vaso) Savo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011087)
 66. Bundalo (Vaso) Zora, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (1306011084)
 67. Bundalo (Vid) Mićo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00362)
 68. Bundalo (Vid) Petar, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011066)
 69. Damjanović (Luka) Drago, rođen 1914. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Tuzla (1306011001)
 70. Davidović (Dane) Jovo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1306011079)
 71. Davidović (Stojan) Trivo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011080)
 72. Dedić (Đulaga) Osme, rođen 1891. Musliman, ubijen 1942. Kod kuće, Japra-s.most (1310041072)
 73. Dedić (Osme) Đulaga, rođen 1921. Musliman, poginuo 1943. U NOBu, Bos.novi (1310041073)
 74. Dražić (Nn) Milica, rođena 1859. Srpkinja, ubijena 1943. kod kuće, Majkić japra donja (5007s00811)
 75. Dražić (Nn) Staniša, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Sajmište beograd (5007s00812)
 76. Džakula (Đuro) Dušanka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Travnik (1306011027)
 77. Gundalo (Savo) Bora, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Travnik (0850036010)
 78. Kantar (Gavro) Mika, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011026)
 79. Kantar (Jovo) Mile, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011025)
 80. Kantar (Laza) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011024)
 81. Kantar (Nikola) Milka, rođena 1914. Srpkinja, poginula 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Baraći (0815033031)
 82. Karić (Mihajlo) Milan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grmeč (0444058046)
 83. Kljajić (Marko) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato, Majkić japra (0430016007)
 84. Knežević (Đurađ) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Majkić japra (1306011043)
 85. Knežević (Đurađ) Gojko, rođen 1931. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (1306011045)
 86. Knežević (Đurađ) Marko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011047)
 87. Knežević (Đurađ) Momčilo, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (1306011046)
 88. Knežević (Đuro) Gojko, rođen 1931. Srbin, ubijen od Muslima 1943 u direktnom teroru, Jelašinovci (7010s00407)
 89. Knežević (Jovan) Mitar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Travnik (0387021046)
 90. Knežević (Mihajlo) Đurađ, rođen 1906. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Veliki dubovik (1306011041)
 91. Knežević (Simo) Tomka, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u direktnom teroru, Majkić japra d. (1306011042)
 92. Kondić (Ilija) Anđa, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00397)
 93. Kondić (Ilija) Blagoja, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00400)
 94. Kondić (Ilija) Jela, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00399)
 95. Kondić (Ilija) Jovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00398)
 96. Kondić (Ilija) Lazo, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (7010s00396)
 97. Kondić (Ilija) Mara, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (7010s00394)
 98. Kondić (Ilija) Milja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (7010s00395)
 99. Kondić (Ilija) Nada, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (7010s00393)
 100. Kondić (Ilija) Nenad, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (7010s00392)
 101. Kondić (Jovan) Simo, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Nemački logor (0825034041)
 102. Kondić (Lazo) Đuja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00401)
 103. Kondić (Luka) Dejan, rođen 1905. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bijeljina (0825034045)
 104. Kondić (Simo) Dušanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00402)
 105. Krneta (Mile) Đurađ, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011076)
 106. Krneta (Mile) Duška, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (7010s00405)
 107. Krneta (Mile) Jovo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011078)
 108. Krneta (Pane) Sava, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1306011083)
 109. Krneta (Pero) Đurđija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011077)
 110. Krneta (Stojan) Slavko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011081)
 111. Krneta (Stojan) Trivo, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00406)
 112. Krneta (Stojan) Vojo, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011082)
 113. Majkić (Bogdan) Božana, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00413)
 114. Majkić (Bogdan) Gordana, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00414)
 115. Majkić (Boja) Mićo, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Banija (7010s00437)
 116. Majkić (Boško) Mile, rođen 1933. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Banija (7010s00436)
 117. Majkić (David) Jovan, rođen 1900. Srbin, poginuo od ustaša 1942. U NOBu, Majkić japra (0825033052)
 118. Majkić (Đorđe) Dušan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč Planina (0210084024)
 119. Majkić (Đura) Mile, rođen 1886. Srbin, poginuo 1943. u NOBu,  Podgrmečki odred (0825033037)
 120. Majkić (Đura) Milica, rođena 1902. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Sanski most (0443034061)
 121. Majkić (Đurađ) Anka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zatvoru, Osredak (0200031013)
 122. Majkić (Đurađ) Jovan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Sremska mitrov. (1306011062)
 123. Majkić (Đurađ) Milka, rođena 1938. Srpkinja, spaljena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (7010s00415)
 124. Majkić (Đurađ) Smilja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zatvoru, Osredak (0200031010)
 125. Majkić (Đurađ) Svetko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zatvoru, Osredak (0200031012)
 126. Majkić (Đurađ) Živko, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zatvoru, Osredak (0200031011)
 127. Majkić (Đuro) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00411)
 128. Majkić (Đuro) Stjepan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00412)
 129. Majkić (Janja) Dušan, rođen 1930. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Banija (7010s00434)
 130. Majkić (Janja) Pero, rođen 1937. Srbin, umro od tifusa 1943. U zbegu, Banija (7010s00433)
 131. Majkić (Jovan) Bogdan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Majkić japra (0825033050)
 132. Majkić (Jovan) Milka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Majkić japra (0825033051)
 133. Majkić (Jovo) Mioljka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011022)
 134. Majkić (Jovo) Mira, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u direktnom teroru, Jelašinovci (1306011021)
 135. Majkić (Jovo) Rosa, rođena 1939. Srpkinja, nestala 1943. u zbegu, Banija (7010s00432)
 136. Majkić (Kosta) Mitar, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0443034005)
 137. Majkić (Marko) Milinko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Sanski most (0443034060)
 138. Majkić (Milan) Dragan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kiseljak (0207061017)
 139. Majkić (Mile) Dušan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Gaiđik (0859023038)
 140. Majkić (Mile) Dušan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (0825033036)
 141. Majkić (Mile) Jovanka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Staro selo (0859023039)
 142. Majkić (Mile) Lazo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Glamoč (0825033024)
 143. Majkić (Nikica) Ljubica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011008)
 144. Majkić (Nikica) Milka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011009)
 145. Majkić (Nikola) Anka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. nepoznato, Majkić japra (0386011018)
 146. Majkić (Nikola) Nikica, rođen 1914. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Banja luka (1306011007)
 147. Majkić (Pero) Bogdan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00419)
 148. Majkić (Pero) Đuja, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00420)
 149. Majkić (Pero) Smiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00421)
 150. Majkić (Petar) Đoko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bugojno (1306011061)
 151. Majkić (Petar) Miroslav, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Travnik (1306011067)
 152. Majkić (Petar) Smiljka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena 1945. U NOBu, Srbija (1311043072)
 153. Majkić (Petar) Zajka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (0443034006)
 154. Majkić (Rista) Sava, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Majkić japra (0859023041)
 155. Majkić (Stevo) Drago, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00410)
 156. Majkić (Stevo) Đuro, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00408)
 157. Majkić (Stevo) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00409)
 158. Majkić (Stojan) Mile, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Smoljana (0859023040)
 159. Majkić (Svetozar) Drago, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011069)
 160. Majkić (Svetozar) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1306011068)
 161. Majkić (Vaso) Božo, rođen 1931. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (0177016063)
 162. Majkić (Vaso) Dušan, rođen 1935. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (0177016064)
 163. Majkić (Vaso) Miloš, rođen 1933. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (0177016065)
 164. Majkić (Vaso) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U direktnom teroru, Majkić japra (0177016066)
 165. Majkić (Vladimir) Jovanko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011063)
 166. Marjanović (Laza) Nikola, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Sitnica (1306011073)
 167. Marjanović (Mile) Dušan, rođen 1937. Srbin, poginuo 1943. U zbegu, Grmeč (0386011031)
 168. Marjanović (Mile) Milena, rođena 1936. Srpkinja, poginula 1943. U zbegu, Grmeč (0386011030)
 169. Marjanović (Mile) Stojanka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Jasenica (0386011032)
 170. Medić (Ilija) Đurđija, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011029)
 171. Medić (Mile) Trivo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Bos.krupa (1306011036)
 172. Milinović (Joša) Milan, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bos.novi (1306011002)
 173. Milojević (Lazo) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Bosanska krupa (1315068079)
 174. Milojević (Rade) Sava, rođen 1863. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, G. majkić japra (1315068078)
 175. Modić (Ilija) Đurđija, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00423)
 176. Modić (Ilija) Milan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00422)
 177. Mojkić (Jovan) Vaso, rođen 1903. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Majkić japor (0177016062)
 178. Mudrinć (Nikola) Marija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Majkić japra (0373024012)
 179. Mutić (Todor) Bogdan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, M. uvala-grmeč (1306011005)
 180. Mutić (Todor) Dane, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Budimlić japra (1306011006)
 181. Mutić (Todor) Dragan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Nepoznato (0387017032)
 182. Novaković (Jovo) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Mojkić jopra ko (1297059057)
 183. Novaković (Jovo) Milan, rođen 1923. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Majkić japra (2767072010)
 184. Novaković (Nn) Staka, rođena 1883. Srpkinja, umrla 1944. Pri deportaciji, Rakinac-žabari (2767072062)
 185. Novaković (Stevan) Staka, rođena 1891. Srpkinja, umrla od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (1297059058)
 186. Radaković (Mile) Milena, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00427)
 187. Radaković (Mile) Sava, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Benakovac (1306011072)
 188. Radaković (Savo) Nikola, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00426)
 189. Radaković (Savo) Petra, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00425)
 190. Radenović (Bogdan) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011060)
 191. Radenović (Ilija) Bogdan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Zelengora (1306011059)
 192. Radošević (Đuro) Đurađ, rođen 1905. Srbin, umro od ustaša 1943. u NOBu, Majkić japra (0815034059)
 193. Radošević (Đuro) Milica, rođena 1903. Srpkinja, poginula 1943. prilikom borbi ili bombardovanja, planina grmeč (0815034058)
 194. Radošević (Milan) Gojko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00428)
 195. Radošević (Milan) Simo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00429)
 196. Radošević (Nn) Milan, rođen 1903. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Majkić japra (0815034057)
 197. Smiljanić (Danilo) Boja, rođena 1883. Srpkinja, spaljena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Majkić japra (0543062067)
 198. Topalić (Sava) Petar, rođen 1915. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (0531001069)
 199. Topalić (Sava) Triva, rođen 1920. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Sanica (0531001068)
 200. Topolić (Đuro) Anka, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1943. u zbegu, Grmeč (0531001067)
 201. Topolić (Gavro) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00430)
 202. Topolić (Gavro) Nevenka, rođena 1937. Srpkinja, nestala 1943. U zbegu, Grmeč (0815033020)
 203. Topolić (Gavro) Simo, rođen 1935. Srbin, nestao 1943. u zbegu, Grmeč (0815033019)
 204. Topolić (Mihajlo) Ilija, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U direktnom teroru, Majkić japra (0813025056)
 205. Topolić (Mile) Marija, rođena 1898. Srpkinja, nestala 1943. nepoznato, Nepoznato (0815033021)
 206. Topolić (Nikola) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00431)
 207. Topolić (Sava) Petar, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Zelengora (1306011010)
 208. Vukojević (Boje) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Banja luka (1306011017)
 209. Vukojević (David) Nikola, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Banja luka (1306011019)
 210. Vukojević (David) Stojan, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011037)
 211. Vukojević (Milan) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011018)
 212. Vukojević (Petar) Mićo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00376)
 213. Vukojević (Petar) Vojo, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00375)
 214. Zorić (Budo) Milka, rođena 1900. Srpkinja, umrla od ustaša 1943. U logoru, Majkić japra (0840022026)
 215. Zorić (Dragutin) Milena, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00386)
 216. Zorić (Đure) Dušan, rođen 1910. Srbin, umro 1945. u NOBu, Zagreb (1306011013)
 217. Zorić (Đure) Lazo, rođen 1927. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Travnik (1306011012)
 218. Zorić (Đuro) Lazo, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Travnik (7034s00310)
 219. Zorić (Dušan) Dušanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011015)
 220. Zorić (Dušan) Milena, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1306011016)
 221. Zorić (Dušan) Zora, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00385)
 222. Zorić (Ilija) Bogoljub, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Majkić japra (2172068012)
 223. Zorić (Ilija) Dane, rođen 1930. Srbin, umro od zime 1943. u zbegu, Grmeč (7010s00377)
 224. Zorić (Ilija) Jela, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Majkić japra (2172068011)
 225. Zorić (Ilija) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (7010s00381)
 226. Zorić (Ilija) Milka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00382)
 227. Zorić (Ilija) Pavle, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Majkić japra (2172068014)
 228. Zorić (Ilija) Zorka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Majkić japra (2172068013)
 229. Zorić (Janko) Borka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00389)
 230. Zorić (Janko) Danica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00378)
 231. Zorić (Janko) Drago, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00391)
 232. Zorić (Janko) Mara, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943 u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00380)
 233. Zorić (Janko) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00390)
 234. Zorić (Janko) Nevenka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1306011014)
 235. Zorić (Janko) Zorka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00379)
 236. Zorić (Josip) Đuja, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1306011071)
 237. Zorić (Josip) Jovo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (1306011070)
 238. Zorić (Jovan) Marko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00383)
 239. Zorić (Jovan) Milka, rođena 1933. Srpkinja, umrla od zime 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00387)
 240. Zorić (Jovan) Savo, rođen 1935. Srbin, umro od zime 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00388)
 241. Zorić (Milan) Bosa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00384)
 242. Zorić (Nikola) Ilija, rođen 1882. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (2172068010)
 243. Zorić (Nikola) Jelena, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Majkić japra (2172068009)
 244. Zorić (Nikola) Mile, rođen 1889. Srbin, umro od ustaša 1943. U zatvoru, Majkić japra (0840022025)
 245. Zorić (Petar) Mara, rođena 1911. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Grmeč (1306011011)
 246. Zorić (Stevan) Đuja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, U Pl.podgrmeč (0866091015)
 247. Zorica (Gajo) Soka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, D.majkić japra (1306011003)
 248. Zorica (Nikola) Ilija, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Majkić japra d. (1306011004)

 

P.S. Majkić Japra Donja imala je 1991g 237s, u tome 233 Srba, 3 ostala i 1 Hrvata, a 2013g imala je manje od 10s.

 

Majkić Japra Gornja

 

 1. Adamović (Jovan) Dušan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Banja luka (1129023049)
 2. Adamović (Trivo) Jelka, rođena 1910. Srpkinja, umrla 1943. Pri deportaciji, Cazin (1129023048)
 3. Bilbija (Simo) Jovo, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Marini (1239040004)
 4. Bundala (Jovan) Stoja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1307012062)
 5. Bundalo (Blažo) Svetko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00308)
 6. Bundalo (Božo) Pero, rođen 1864. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, M.japra gornja (1307012075)
 7. Bundalo (Branko) Đurađ, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012127)
 8. Bundalo (Đuro) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0388022017)
 9. Bundalo (Đuro) Rosa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0388022016)
 10. Bundalo (Đuro) Stanka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (0388022018)
 11. Bundalo (Dušan) Draga, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012063)
 12. Bundalo (Dušan) Jelka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012064)
 13. Bundalo (Janko) Jovo, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00313)
 14. Bundalo (Janko) Nikola, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00314)
 15. Bundalo (Jošo) Stojan, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1307012080)
 16. Bundalo (Jovo) Milanko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sremski front (1307012085)
 17. Bundalo (Lazo) Simka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00311)
 18. Bundalo (Luka) Joja, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00315)
 19. Bundalo (Mile) Mara, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1307012073)
 20. Bundalo (Nikola) Dušan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1307012078)
 21. Bundalo (Nikola) Marija, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeć (1307012077)
 22. Bundalo (Nikola) Mile, rođen 1895. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1307012065)
 23. Bundalo (Nikola) Stana, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012079)
 24. Bundalo (Pero) Sava, rođen 1878. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1307012074)
 25. Bundalo (Savo) Bogdan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Bihać (1307012071)
 26. Bundalo (Savo) Mara, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012069)
 27. Bundalo (Savo) Milanko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu Drvar (1307012072)
 28. Bundalo (Savo) Soka, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012070)
 29. Bundalo (Savo) Stoja, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00310)
 30. Bundalo (Simo) Nikola, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu Bos.krupa (1307012083)
 31. Bundalo (Stojan) Mile, rođen 1902. Srbin, umro 1943. u NOBu, M.japra gornja (1307012081)
 32. Bundalo (Todor) Milka, rođena 1909. Srpkinja, umrla 1943. U zatvoru, Cazin (1307012084)
 33. Bundulo (Pero) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (0388022014)
 34. Bundulo (Petar) Đuja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (0388022015)
 35. Dražić (Buda) Milica, rođena 1873. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, M.japra gornja (1307012128)
 36. Dražić (Jovan) Anđa, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00321)
 37. Dražić (Jovan) Milan, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943.  nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012131)
 38. Dražić (Luka) Anđa, rođena 1914. Srpkinja, umrla od bolesti 1942. U NOBu, M-japra gornja (1307012132)
 39. Dražić (Miloš) Staniša, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1307012129)
 40. Jakšić (Lazo) Milka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00324)
 41. Jakšić (Lazo) Milovan, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00323)
 42. Jakšić (Pajo) Vaso, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šatas (1307012134)
 43. Karić (Trivo) Mara, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u NOB U borbi sa okupatoro (0445060020)
 44. Karić (Trivo) Mara, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00325)
 45. Karić (Trivo) Stevo, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, U borbi sa okupatoro (0445060019)
 46. Karić (Vlado) Drago, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00326)
 47. Karić (Vlado) Slobodan, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012137)
 48. Knežević (Mikailo) Jovo, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00328)
 49. Kovačević (Mihajlo) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U zbegu, Centr.bol.grmeč (1307012055)
 50. Kovačević (Mile) Dmitar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Grmeč (1307012057)
 51. Kovačević (Mile) Trivun, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (1307012054)
 52. Kovačević (Trivun) Sava, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012056)
 53. Majkić (Bogdan) Božanka, rođena 1934. Srpkinja, poginula 1943. U zbegu, Grmeč (0387012003)
 54. Majkić (Damjan) Boško, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Međugorje grmeč (1307012046)
 55. Majkić (Damjan) Dane, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bugojno (1307012045)
 56. Majkić (Damjan) Mile, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šataš (1307012047)
 57. Majkić (Deva) Milka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Benkovac (1316071026)
 58. Majkić (Đukan) Milica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Potkraj (1307012104)
 59. Majkić (Đukan) Stoja, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Patkraj (1307012103)
 60. Majkić (Đuko) Mile, rođen 1881. Srbin, ubijen 1943. u direktnom’teroru, Garovine (1307012152)
 61. Majkić (Đurađ) Milka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Osredak (7010s00342)
 62. Majkić (Đurđe) Anđa, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, B.petrovac (1307012002)
 63. Majkić (Đure) Stojan, rođen 1891. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Cen.bol.grmeč (1307012027)
 64. Majkić (Đuro) Mile, rođen 1922. Srbin, umro od bolesti 1943. U NOBu, M.japra gornja (1307012099)
 65. Majkić (Dušan) Đurađ, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Galovine (1307012151)
 66. Majkić (Dušan) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00337)
 67. Majkić (Dušan) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U nemačkoj ofanzivi, Nepoznato (1307012016)
 68. Majkić (Gajo) Triva, rođen 1902. Srbin, umro od bolesti 1944. U NOBu, Sanski most (1307012031)
 69. Majkić (Gavro) Mićo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00331)
 70. Majkić (Gavro) Mićo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Zemun Sajmište (1307012094)
 71. Majkić (Gavro) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Grmeč (1307012090)
 72. Majkić (Ilija) Branko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012034)
 73. Majkić (Ilija) Mića, rođen 1923. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1307012033)
 74. Majkić (Ilija) Rosa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Sanski most (7010s00344)
 75. Majkić (Jošo) Đuro, rođen 1904. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Toravine grmeč (1307012100)
 76. Majkić (Jovan) Bogdan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00329)
 77. Majkić (Jovan) Boja, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00334)
 78. Majkić (Jovan) Drago, rođen 1926. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Karlovac (1307012153)
 79. Majkić (Jovan) Đuja, rođena 1876. Srpkinja, umrla od bolesti 1944. u NOBu, Grmeč (0878054007)
 80. Majkić (Jovan) Milica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00335)
 81. Majkić (Jovan) Milija, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00336)
 82. Majkić (Jovan) Milka, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (7010s00330)
 83. Majkić (Jovana) Petar, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Benkovac (1307012053)
 84. Majkić (Jovo) Dušan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1307012029)
 85. Majkić (Jovo) Sava, rođen 1889. Srbin, umro 1943. u NOBu, Grmeč (1307012030)
 86. Majkić (Jovo) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, M.japra gornja (1307012001)
 87. Majkić (Lazo) Dušan, rođen 1923. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vareš tuzla (1307012101)
 88. Majkić (Lazo) Milka, rođena 1919. Srpkinja, poginula 1942. u NOBu M.japra gornja (1307012048)
 89. Majkić (Luka) Marija, rođena 1881. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Tarovina (1307012143)
 90. Majkić (Luka) Petar, rođen 1880. Srbin, poginuo 1942. Prilikom borbi ili bombardovanja, M.japra gornja (1307012035)
 91. Majkić (Luka) Sava, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Grmeč (1307012091)
 92. Majkić (Marko) Anđa, rođena 1913. Srpkinja, poginula 1943. U direktnom teroru, Torovine (1307012012)
 93. Majkić (Marko) Stjepan, rođen 1873. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Tarovine (1307012147)
 94. Majkić (Mićo) Jakov, rođen 1898. Srbin, umro 1943. u NOBu M.japra gornja (1307012044)
 95. Majkić (Milan) Angelina, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (1307012049)
 96. Majkić (Milan) Dejan, rođen 1941. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (1307012051)
 97. Majkić (Milan) Desa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00332)
 98. Majkić (Milan) Tomislav, rođen 1939. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (1307012050)
 99. Majkić (Milanko) Drago, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00345)
 100. Majkić (Mile) Dragan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Sarajevo (1307012093)
 101. Majkić (Mile) Dušan, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Rijeka (1307012107)
 102. Majkić (Mile) Dušan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00343)
 103. Majkić (Mile) Jovanka, rođena 1923. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Petrinja (1307012108)
 104. Majkić (Mile) Mićo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Grmeč (7010s00333)
 105. Majkić (Mile) Mićo, rođen 1928. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Torovine grmeč (1307012097)
 106. Majkić (Mile) Milan, rođen 1903. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1307012092)
 107. Majkić (Mile) Milica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Osredak (7010s00339)
 108. Majkić (Mile) Sava, rođen 1901. Srbin, zaklan 1943. kod kuće, M.japra gornja (1307012106)
 109. Majkić (Mile) Stana, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Osredak (7010s00341)
 110. Majkić (Mile) Todora, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Torovine grmeč (1307012096)
 111. Majkić (Milošević) Boja, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Grmeč (1307012003)
 112. Majkić (Nikola) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u zbegu, Grmeč, torovine (1307012010)
 113. Majkić (Nikola) Jela, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u zbegu, Grmeč, torovine (1307012011)
 114. Majkić (Nikola) Milena, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u zbegu, Grmeč, torovine (1307012009)
 115. Majkić (Nikola) Nikola, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1307012008)
 116. Majkić (Novak) Anđa, rođena 1882. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Galovine (1307012150)
 117. Majkić (Pero) Đuka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Torovine grmeč (1307012098)
 118. Majkić (Pero) Jovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Bosanska krupa (1307012052)
 119. Majkić (Petar) Branko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Tarovine (1307012148)
 120. Majkić (Petar) Drago, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00340)
 121. Majkić (Petar) Đuro, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1307012036)
 122. Majkić (Petar) Vlado, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Galovine (1307012149)
 123. Majkić (Petko) Bogdan, rođen 1907. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Grmeč (0387012002)
 124. Majkić (Risto) Mile, rođen 1909. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sanski most (1307012015)
 125. Majkić (Sima) Đura, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Grmeč (0828002047)
 126. Majkić (Simo) Boja, rođena 1905. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. U NOBu, M.japra gornja (1307012038)
 127. Majkić (Simo) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Popovici (1307012037)
 128. Majkić (Simo) Đuro, rođen 1920. Srbin, umro 1943. u NOBu, Grmeč (1307012040)
 129. Majkić (Simo) Milica, rođena 1900. Srpkinja, poginula 1944. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mojkić japra (1130032014)
 130. Majkić (Stevo) Milica, rođena 1896. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, M.japra gornja (1307012042)
 131. Majkić (Stjepan) Ružica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u zbegu, Grmeč, torovine (1307012146)
 132. Majkić (Stojan) Mile, rođen 1901. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Petrovac (1307012105)
 133. Majkić (Stojan) Savka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00338)
 134. Majkić (Stojan) Simo, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Neretva (1307012109)
 135. Majkić (Tode) Marta, rođena 1876. Srpkinja, umrla od bolesti 1943. u NOBu, M.japra gornja (1307012039)
 136. Majkić (Tomo) Milka, rođena 1896. Srpkinja, nestala od Nemaca 1943. u logoru, Natzweiler (1307012102)
 137. Majkić (Trivun) Anka, rođena 1943. Srpkinja, ubijena od Muslima 1943. u zbegu, Grmeč, torovine (1307012014)
 138. Majkić (Trivun) Triva, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1307012013)
 139. Majkić (Vaselije) Gavro, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u zbegu, Grmeč (1307012095)
 140. Majkić (Vaso) Božo, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012004)
 141. Majkić (Vaso) Dušan, rođen 1936. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (1307012006)
 142. Majkić (Vaso) Miloš, rođen 1932. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U zbegu, Grmeč, torovine (1307012005)
 143. Majkić (Vaso) Nenad, rođen 1938. Srbin, ubijen od Muslima 1943. U nemačkoj ofanzivi, Majkić japra (1307012007)
 144. Majkić (Vaso) Simo, rođen 1879. Srbin, umro 1943. u NOBu, M.japra gornja (1307012041)
 145. Majkić (Vladimir) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. u zbegu,  Grmeč (1307012089)
 146. Marin (Kojo) Marija, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Sanski most (1293042016)
 147. Marin (Niko) Trivun, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Sanski most (1293042015)
 148. Marjanović (Dragutin) Anđa, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč, torovine (7010s00327)
 149. Marjanović (Dragutin) Jovanka, rođena 1912. Hrvatica, umrla od ustaša 1943. u direktnom teroru, Tarovina (1307012140)
 150. Marjanović (Dragutin) Milica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč, torovine (1307012141)
 151. Marjanović (Đuro) Bogdan, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, M.japra gornja (1307012020)
 152. Marjanović (Đuro) Pero, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja luka (1307012019)
 153. Marjanović (Mile) Smiljka, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Nepoznato (1307012026)
 154. Marjanović (Simo) Marija, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1943. U zatvoru, Cazin (1307012023)
 155. Marjanović (Spasoje) Ratko, rođen 1942. Srbin, ubijen od Muslima 1943. u zbegu, Grmeč, torovine (1307012133)
 156. Marjanović (Vajko) Petar, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, M.japra gornja (1307012025)
 157. Milinović (Milan) Dmitar, rođen 1914. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Crno jezero (1306007090)
 158. Mudrinić (David) Todor, rođen 1883. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Grmeč (1307012068)
 159. Smiljanić (Nikola) Ratko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (1307012067)
 160. Smiljanić (Todor) Boja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, M.japra gornja (1307012066)
 161. Stupar (Laza) Trivun, rođen 1910. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, M.japra gornja (1307012121)
 162. Stupar (Savo) Joka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Grmeč torovina (1307012122)
 163. Stupar (Trivun) Danica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč, torovine (1307012124)
 164. Stupar (Trivun) Milorad, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč, torovine (1307012125)
 165. Stupar (Trivun) Petra, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč, torovine (1307012123)
 166. Topolić (Mihajlo) Milan, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Galija m.japra (1307012154)
 167. Vejnović (Miloš) Ratka, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00316)
 168. Vukmanović (Đurđe) Luka, rođen 1875. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Grmeć (1307012076)
 169. Vukojević (Đuro) Milan, rođen 1918. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sarajevo (1307012138)
 170. Vukojević (Milan) Branko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u nemačkoj ofanzivi, Grmeč, torovine (1307012139)
 171. Zorić (Gavro) Jelka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Majkić japra (1306007085)
 172. Zorić (Janko) Borka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Majkić japra (1306007087)
 173. Zorić (Janko) Dete, rođeno 1942. Srbin, ubijeno od ustaša 1943. U nemačkoj ofanzivi, Grmeč (7010s00352)
 174. Zorić (Janko) Drago, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U masovnom pokolju, Majkić japra (1306007089)

P.S. Majkić Japra Gornja imala je 1991g 241s, u tome 240 Srba I 1 ostali, a 2013g imala je 22s.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *