Budžeti gradova i opština, Q4 2011

U poslednjem tromesečju prošle godine ukupna budžetska primanja lokalnih budžeta iznela su 73,1 milijardi dinara, i povećana su za 8,8 milijardi dinara, ili za 13,7% u odnosu na poslednje tromesečje 2010. godine. Kada se isključe primanja od zaduživanja, koja su povećana za 61%, sa 6,4 na 10,4 milijardi dinara, rast primanja budžeta bio je skromniji: sa 57,9 na 62,7 milijardi dinara, što je rast od 4,9 milijardi ili za 8,4%.

Primanja od poreza na dohodak su povećana za 12,8 milijardi dinara (rast za 77,9%), porezi na imovinu za 159 miliona dinara, dok su smanjeni ostali prihodi za 5.049 miliona, donacije i transferi za 2.784 miliona i drugi porezi za 235 miliona.

Ukupni izdaci izneli su 73,2 milijarde dinara, u poslednjem tromesečju prošle godine, i povećani su za 5,9 milijardi dinara (+8,8%).

Razlika (deficit) između primanja i izdataka smanjena je sa 3.010 na 161 miliona dinara, u uporedivim tromesečjima. Međutim, u primanja ulaze i primanja od zaduživanja tako da je, po njihovom isključivanju, deficit lokalnih budžeta zapravo povećan sa 9,4 milijardi dinara (Q4 2010), na 10,5 milijardi dinara.

U rastu ukupnih izdataka za 8,8% tekući izdaci su povećani za 4,7%, kapitalni izdaci za 18,4%, a otplata glavnice za 40,1%.

U tekućim izdacima najveći relativan rast imala je otplata kamata, za 57%, dok su izdaci za subvencije smanjeni tačno za trećinu.

Servisiranje dugova (kamata i glavnica) povećano je sa 1.458 miliona dinara u Q4 2010 na 2.114 miliona u poslednjem tromesečju prošle godine. Udeo servisiranja dugova u primanjima bez zaduživanja povećan je sa 2,52%, u Q4 2010, na 3,37% u Q4 2011. godine.

S obzirom da je deficit lokalnih budžeta povećan, a ne smanjen, rast primanja od poreza na dohodak od čak 12,8 milijardi dinara ni na koji način nije pozitivno uticao na budžetsku potrošnju i finansijsku poziciju gradova i opština. U proseku, naravno, jer je kod nekih doneo značajna poboljšanja a kod nekih je došlo do pogoršanja finansija.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *