Lojane (Lipkovo, Makedonija)

Село се налази у планинској подгорини, 3км северно од Ваксинца. Средином села протиче Мала Река, која лети пресушује. У селу су Чешма Гат (Дуга Чесма) и Чешма Шаас. Око кућа, по двориштима, има око 80 бунара. На атару села са јужне стране постоји извор Врело.

Лојане има довољно зиратног земљишта и утрина, а мање је пространство шума…

Насеље је збијеног типа и куће су груписане у махалама. Махале су: Маала Епр (Горња Махала), Маала Поштр (Доња Махала) и Шутска Махала. Лојане има 35р са 128д.

Село Лојане спомиње се 1332г са засеоцима: Кокрино, Кобиља Глава, Заплжане, Добрутовце и Градиште. Помен је очуван у повељи краља Душана у којој су засеоци са селом били приложени Хилендару. Тада је село имало и цркву посвећену св. Богородици. Доцнијих помена о селу нема.

Потомци данашњих најстаријих муслиманских родова казују да су им преци приликом досељавања из Арбаније затекли православно становништво које се доцније постепено и потпуно иселило. Данас се не зна колико је затечених јужнословенских родова било ни куда се сви по расељењу настанили. Ја сам у Куманову сазнао за исељене Лојанчеве. То је изгледа један од првих исељеничких родова, јер су они из Лојана пошли крајем 18в. По Ђ. Петрову из Лојана воде порекло даље Панделови у Куманову и Трајковци у Сушици. Од Панделових из Лојана иселио се дед пре око 100г.

Давна старина и ранији живот у насељу виде се и по остацима двеју цркава: св. Арханђела и св. Богородице. Друго црквиште вероватно је остатак поменуте средњевековне цркве, јер је она давно порушена и трагови од храма данас се не познају. Ђ. Петров је 1896г забележио причање сељака да је у Лојану, на месту где су сеоска гумна, постојао манастир.

У селу живе муслимани пореклом из Арбаније. Њихови родови припадају трима фисовима. Најмногобројнији су становници од фиса Тсач, затим Бериш, па Гаш.

Родови од фиса Тсач су: Бајрамлар (6к), Касамлар (5), Бисламлар (5к), Спајилар (3к), Амет Али (9к), Муарем (2к), Авдиљ (4к), Бећиралар (6к), Рушталар (3к), Азизалар (7к), Зећиралар (5к), Селманалар (2к), Баљолар (3к), Нујиалар (2к), Лазолар (9к), Хаџалар (13к), Шабанлар (18к), Мемет Реџеп (1к), Азир Рамадан (1к) и Зазли Мусли (1к). Сви родови знају порекло у СА. У Лојјане се досељавали преци од којих су остала родовска имена. Досељавање је отпочело од краја 18 и трајало кроз 19 век. Иначе у Лојане су дошли многи етапно и са различитих страна, неки преко Косова, други преко Горње Мораве и трећи преко Гњиланског Карадага. Рушталар се доселио преко Руште код Ђаковице.

Родови од фиса Бериш су: Бералар (6к), Јаји Етем (1к), Ферат (1к) и Ајваз (1к). Сви знају порекло у СА. Први се доселили око средине 19в, други после 50г преко неког карадачког села, трећи пре 10г преко горњеморавског села Бујића, а четврти пре 6г преко села Челика код Гњилана. Становници рода Ферат и Ајваз знају да су им преци били католици и да су живели у Великој Малесији (Malcija Madhe), а затим у Рушти код Ђаковице.

Родови од фиса Гаш су: Страза (4к), у Лојане се доселили пре 15г преко суседног села Страже. Даље им је порекло у Малесији (СА).

Цигани. – Крајем 1940г у Лојану је било 10 циганских породица. Оне немају својих кућа и земљиште. Сем пољских послова на имању богатијих домова,  Цигани се баве и ковачством. Досељени су из Куманова и, ради бољег изједначења са осталим муслиманима, неки се издају да су од фиса Краснић.

П.С. У Лојану је 2002 године живело 2.682 становника у томе 2.668 Албанаца, 3 Бошњака и 11 осталих.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *