Home » 2 Republika Srpska, 3 Turizam » Republika Srpska turistički sve atraktivnija, IV 2018

Republika Srpska turistički sve atraktivnija, IV 2018

У априлу је регистровано 69.624 ноћења туриста у Српској, што је за 26,5% више него у истом месецу 2017. У периоду јануар-април било је 280,1 хиљада ноћења, што је за 23,3% више. Раст броја ноћења у РС за готово четвртину је, без обзира на ниску основицу, изузетно значајан и утицаће како на раст БДП-а у овој години, тако и на раст девизних прихода и јачање имиџа овог ентитета у региону и шире.

Број ноћења домаћих туриста у априлу био је 33.283 (+16,2%), а у периоду јануар-април 117.063 (+22,1%).

Ноћења страних туриста у априлу било је 36.341 (+37,7%), а у периоду јануар-април 163.022 (+24,3%).

Највише ноћења било је из Хрватске (10.683) у априлу (+56,6%), затим из Србије (7.582; +28,8%) и Словеније (5.479; +77,4%). Више од хиљаду ноћења било је из Турске, Црне Горе, Француске, Немачке и Италије.

http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/saopstenja/turizam/mjesecna_saopstenja/2018/Turizam_April_2018.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>