Текући рачун и инвестициона позиција Словеније, 2009-2019.

Словенија је у претходних 10 година побољшала све међународне економске показатеље и они је сада представљају као једну од најразвијенијих земаља у свету.

У 2009, Словенија је имала нето одлив новца (салдо текућег рачуна) у размени са другим чланицама ЕУ, у износу од 1.244 милиона евра, и овај минус је надокнађивала приливом новца из Русије, Србије, Босне и Хрватске. Сада има прилив из ЕУ вредан 1.726 милиона евра, и поправила је салдо са свим најважнијим економским партнерима у ЕУ: Немачком (раст суфицита), Аустријом и Италијом (смањење дефицита).

Највеће погоршање односа (дефицита текућег рачуна) имала је са Турском (-586 милиона евра) и Кином (-567 милиона).

Србија је шеста по вредности прилива на текућем рачуну, али разлика у односу на суфицит у 2009. није битно увећана. При томе је смањила нето потраживања од Србије за 1,4 милијарди евра. Већу негативну промену, али кроз раст обавеза, имала је само са Луксембургом и Белгијом.

Словенија је побољшала међународну инвестициону позицију (МИП) за 7,3 милијарде евра, бржим растом потраживања од обавеза, и постоји позитивна, али не и јака веза између промене МИП-а и салда текућег рачуна.

Словенија је од нето дужника постала нето кредитор Немачке, а смањила је и нето дужничку позицију према Аустрији и Италији, уз тенденцију да постане и нето кредитор Италије.

Statistični urad RS

Мада је Србија и даље веома значајна за салдо текућег рачуна Словеније, ипак са овом земљом имамо фер економске односе, што није случај са Хрватском са којом постоје асиметрични односи, где је Србија потпуно отворена, а Хрватска на видљиве и невидљиве начине спречава прилив капитала из Србије.

Из инвестиционе позиције Словеније са Србијом може се видети да су њене компаније смањиле инвестиције у Србији са 1,6 на 1 милијарди евра, банке су смањиле кредитирање са 884 на 137 милиона евра, а и нето трговински кредити су смањени са 223 на 198 милиона евра. Са друге стране, повећане су директне инвестиције из Србије са 120 на 314 милиона евра, и повећани су трговински кредити са 64 на 125 милиона евра.

Статистички урад Словеније

Суфицит текућег рачуна Словеније са Србијом кретао се у распону од 200 до 500 милиона евра, а кумулативни прилив новца из Србије износио је 4.052 милиона евра, од 2007. до 2019.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *