Posts Tagged by Tekući bilans plaćanja

Platni bilans Srbije I-IV 2014

Салдо платног биланса је, у периоду јануар-април 2014 према истом периоду 2013 године, погоршан за 1.079 милиона евра, јер је 2013 године био позитиван у износу од 317 милиона евра, а сада је био негативан у износу од 762 милиона евра. Ову промену у салду у потпуности може да објасни само једна позиција: обавезе по…

ODRŽIVOST NEKAMATONOSNOG TEKUĆEG RAČUNA PLATNOG BILANSA SRBIJE

Tokom poslednjih nekoliko decenija važnost održivosti deficita tekućeg platnog bilansa sve više dobija na značaju u očima nosioca ekonomske politike. U načelu se deficit tekućeg računa bilansa plaćanja može finansirati sve dok se zaduživanjem mogu prikupiti potrebna sredstva. Takva strategija zaduživanja može biti izvodljiva u kratkom roku, međutim mogućnosti države da servisira dug u dugom…

Platni bilans 2001-2011

Pošto su izašli konačni platno-bilansni podaci za prošlu godinu, može da se sabere ukupan neto priliv i odliv para u prethodnih 11 godina. Kumulativan deficit tekućeg računa izneo je 27,7 milijardi evra, suficit kapitalnih i finansijskih transakcija 38,8 milijardi evra, te su devizne rezerve povećane za za 10,9 milijardi evra (uz deficit na računima „greške…