Home » Spoljni dug » Spoljni dug u 2013 godini

Spoljni dug u 2013 godini

Србија је 2013. годину завршила са спољним дугом у износу од 25.842 милиона евра. Он је повећан за 317 милиона евра у децембру, у односу на новембар, те је у односу на крај 2012. године укупан спољни дуг повећан за 121 милион евра (иначе би, без промене у децембру, био смањен за 196 милиона евра).

Девизне резерве на крају 2013. године износиле су 11.189 милиона евра и повећане су за 827 милиона, у односу на новембар, а за 275 милиона евра у односу на крај 2012. године. Нето спољни дуг, као разлика између дуга и девизних резерви НБС, износио је 14.653 милиона евра и смањен је за 510 милиона евра, у односу на новембар 2013, и за 154 милиона евра, у односу на крај 2012. године.

Дугорочни спољни дуг износио је 25.630 милиона евра, а краткорочни 212 милиона евра, на крају 2013 године. Дугорочни дуг је током 2013. године повећан за 402 милиона евра, а краткорочни је смањен за 281 милион евра.

Јавни спољни дуг је износио 13.173 милиона евра, а приватни 12.669 милиона евра. Током 2013. године јавни спољни дуг је повећан за 986 милиона евра, а приватни дуг је смањен за 865 милиона евра.

Унутар јавног дуга обавезе према ММФ-у су током 2013. године смањене за 692 милиона евра, са 1.389 на 697 милиона евра.

Спољни дуг банака износио је 3.400 милиона евра на крају 2013. године и смањен је за 700 милиона евра, а спољни дуг предузећа износио је 9.267 милиона евра и смањен је за 167 милиона.

На основу динамике дуга, који је од 2000 године (11.659 милиона евра) до 2008. године (21.801) скоро удвостручен, а затим повећан за 5 година повећан за 4.042 милиона евра, у чему је у 2013. години повећан само за 0,5%, и то због издавања међународних обвезница у децембру, можемо констатовати да је дошло до завршетка процеса задуживања. Предузећа и банке се годинама уназад раздужују, а видећемо током 2014. године да ли је могућ даљи раст јавног спољног дуга.

Jedan komentar na Spoljni dug u 2013 godini

  1. [...] Srbija je 2013. godinu završila sa spoljnim dugom u iznosu od 25.842 miliona evra. On je povećan za 317 miliona evra u decembru, u odnosu na novembar, te je u odnosu na kraj 2012. godine ukupan spoljni dug povećan za 121 milion evra (inače bi, bez promene u decembru, bio smanjen za 196 miliona evra), prenosi makroekonomija.org. [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>