1. Neke činjenice u vezi sa stranim direktnim investicijama u 2013 godini

Изашао је World Investment Report 2014, UNCTAD-a, па се могу оцењивати реализовани токови страних директних инвестиција у 2013 години у Србији, а у односу на глобална кретања. Тиме ћемо се бавити када буду табеле слободне за преузимање.

Транснационалне корпорација и њихова међународна производња су најважнија карактеристика глобализованог села, пардон света, у коме живимо. Навешћемо само пар основних података које економисти UNCTAD-a увек изнесу на почетку свог годишњег извештаја о страним директним инвестицијама:

–         Укупан прилив СДИ у 2013 години износио је 1.452 милијарде долара и повећан је 7 пута у односу на вредност у 1990. години. Одлив инвестиција износио је 1.411 милијарди долара;

–         Укупан сток инвестираног капитала у иностранству транснационалних компанија износио је 25.464 милијарде долара у 2013 години и од 1990 године повећан је више од 12 пута. Док је ово укупно регистрована вредност прилива, одлив је износио 26.313 милијарди долара.

–         На овако велику кумулативну стопу улагања приход (профит) је износио 1.748 милијарди долара, што је на суму укупно уложеног капитала стопа прихода од 6,8%. Профит је повећан у односу на 1990 годину (79 милијарди долара)
повећан 22 пута. ТНЦ су више зарадиле у иностранству у 2013 години у односу на суму нових улагања, што значи да је нето репатријација профита у матичне земље износила 296 милијарди долара!

–         Продаје страних филијала су у 2013 години износиле 34.508 милијарди долара, а додата вредност у страним филијалама је била 7.492 милијарде долара. Продаје страних филијала повећане су за 7,3 пута, а додата вредност за 8,5 пута у односу на 1990 годину. Ово су све номинална повећања. Реалне вредности мање су за инфлацију и међувалутне промене.

–         Овде изводимо индиректне показатеље: (1) удео страних филијала у светском БДП-у достигао је тачно 10% (7.492 у 74.284 милијарде долара); и удео добити у новоствореној вредности филијала био је 23,3% (1.748 у 7.492 милијарде
долара);

–         Укупна имовина страних филијала износила је 96.625 милијарди долара и повећана је 24,8 пута према вредности у 1990 години. То даље значи да су ТНЦ управљале осим са 25.464 милијарде долара власничким капиталом, још и са 71.161 милијарди долара позајмљеног капитала, а што је готово једнако годишњем светском БДП-у.

–         Укупна вредност извоза страних филијала износила је 7.721 милијарди долара у 2013 години и учествовала је са 33,3% у светском извозу робе и услуга. Када додамо директан извоз матичних филијала долазимо до две трећине светске трговине под контролом великих мултинационалних компанија.

–         Укупна запосленост у страним компанијама била је 70,7 милиона радника и повећана је 3,4 пута од 1990 године. У овом показатељу ТНК имају најмањи удео у светским подацима, а и најспорији је раст овог показатеља.

–         Укупна вредност инвестиција у основна средства у 2013 години износила је 17.673 милијарде долара. То значи да су стране директне инвестиције учествовале са 8,2%, или са једним дванаестим делом у укупним светским инвестицијама. Када би овим подацима додали домаћа инвестициона улагања матичних компанија дошли би смо до знатно већег удела, али до једне петине укупних инвестиционих улагања.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *