Home » Trgovina Kine, SAD, Nemačke i Japana » Trgovina SAD sa BJR, IV 2017

Trgovina SAD sa BJR, IV 2017

Према америчким трговинским подацима, узете заједно БЈР су смањиле извоз у САД, у периоду јануар-април за 6% (са 605 на 569 милиона долара), док су повећале увоз из САД за 39,2% (са 222 на 309 милиона долара), те су смањиле суфицит у размени са овом политичком, економском, технолошком и војном суперсилом са 383 на 260 милиона долара.

Словенија има највећи обим размене са САД, па је највише и утицала на овакав резултат. Извоз Словеније смањен је за 8,2% (са 246 на 226 милиона долара), а увоз је повећан за 36,2% (са 61,1 на 83,2 милиона долара).

Хрватска је смањила увоз из САД за 17,4% (са 178 на 147), а увоз је повећала за 77,4% (са 88 на 156).

Србија је повећала извоз у САД за 9,1% (са 88 на 96), а увоз за 9,3% (са 37,8 на 41,3).

Македонија БЈР је повећала извоз за 1,1% (са 70,9 на 71,7), а увоз за 2,3% (са 13,2 на 13,5 милиона долара).

УНМИК Косово је повећао извоз за 116,7% (са 0,6 на 1,3), а увоз је смањио за 56,2% (са 7,3 на 3,2).

Црна Гора је смањила извоз са 0,6 на 0,5 милиона долара, а увоз је смањила чак за 69,3%, са 7,5 на 2,3 милиона долара. Тако је и најновија чланица одбрамбеног савеза НАТО дала свој допринос овој редукцији извоза у САД, а чак је и успорила укупну експанзију америчких компанија на овом простору.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>