Potrošnja domaćinstava u 2012. godini

Prema podacima iz saopštenja RZS-a u 2012. godini prosečno domaćinstvo (sa 2,88 člana) raspolagalo je sa 51.504 dinara mesečno. U odnosu na 2011 godinu raspoloživa sredstva su nominalno smanjena za 0,3%, a realno za 7,5%. Lična potrošnja domaćinstva iznosila je 49.700 dinara, u proseku mesečno, i povećana je nominalno za 4,5%, u odnosu na vrednost u 2011, dok je realno smanjena za 3,1%.

U odnosu na 2003 godinu, od kada imamo formiranu bazu podataka, raspoloživa sredstva domaćinstva povećana su za 118,3% nominalno, ali su realno smanjena za 8,1% (deflacionirano cenama na malo do 2006. i potrošačkim cenama od 2007.), lična
potrošnja je povećana za 129% nominalno, dok je realno smanjena za 3,6%.

Među izvorima za potrošnju, u odnosu na 2003. godinu, samo su realno povećane penzije za 63,6%, dok su svi ostali izvori realno smanjeni.  Relativan značaj penzija, meren udelom u ukupnim raspoloživim sredstvima domaćinstava, povećan je sa 20% u 2003 godini na 35,7% u 2012. godini.

Prihodi iz redovnog radnog odnosa su najmanje smanjeni realno: za 11,5%, a njihov udeo u ukupnim sredstvima domaćinstava malo je smanjen, sa 42,8% u 2003, na 41,2% u 2012. godini. Ovi podaci o platama i penzijama ukazaju da su „stradali“ svi ostali izvori za finansiranje potrošnje domaćinstava, jer je njihov udeo u potrošnji smanjen sa 37,1%, u 2003, na 23,1% u 2012. godini. Prihodi iz redovnog radnog odnosa iznosili su u 2012 godini 21.237 dinara, a od penzija 18.378 dinara, te je iz svih ostalih izvora za potrošnju bilo raspoloživo 11.889 dinara. Prihodi domaćinstva u naturi bili su 2.941 dinara i realno su smanjeni za 27,9% u odnosu na 2003. godinu, prihodi po poljoprivrede bili su 1.776 dinara (-65,7%), van redovnog radnog odnosa 1.452 (-38,9%), ostala primanja od socijalnog osiguranja bila su 1.138 dinara (-16,5%), iz inostranstva 835 dinara (-57,1%), potrošački i investicioni krediti vredeli su 600 dinara (bez podataka za 2003. godinu), pokloni i dobici vredeli su 540 dinara (-66,1%), a prihodi od imovine bili su 213 dinara (-62,2%).

Kod izdataka za ličnu potrošnju realno su povećani izdaci za restorane i hotele za 65,6%, za komunikacije za 38,8% i za zdravlje za 28,9%. U 2012 godini najviše je trošeno na hranu i bezalkoholna pića (21.339 dinara), za stanovanje (7.789 dinara) i za
transport (3.941 dinar).

Izraženo u evrima u 2012. godini bilo je raspoloživo 455,7 evra po domaćinstvu mesečno i u odnosu na 2003. godinu povećanje je iznosilo 32%. Lična potrošnja vredela je 439,8 evra i povećana je za 38,4%. Pošto su dinarski pokazatelji o raspoloživim sredstvima i ličnoj potrošnji realno smanjeni, ovaj rast u evrima pokazuje meru u kojoj su cene u Srbiji konvergirale ka prosečnom nivou cena u EU. Sadašnji nivo raspoloživih sredstava i lične potrošnje uporediv sa 2006. godinom. Podaci o ličnoj potrošnji u evrima sami po sebi malo govore, ali dobijaju na značaju kada se uporede sa strukturom i vrednošću potrošnje u zemljama u okruženju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *