Home » Zaposlenost, nezaposlenost, zarade, fond zarada » Rad na crno, gde je Srbija u međunarodnim poređenjima?

Rad na crno, gde je Srbija u međunarodnim poređenjima?

У бази података МОР-а могуће је пронаћи податке о неформалној запослености само за 45 земаља, а на основу анкете о радној снази или неког другог извора. Ради се о проценама, јер уколико би било могуће прецизно утврдити број запослених ван формалних радних места то би значило и да држава директно подржава сиву и црну економију. Из тог разлога не постоје подаци ни за једну развијену земљу. И тамо постоји неформална запосленост али то није појава која се дозвољава и толерише.

Међу излистаних 45 земаља Србија има најмањи удео запослених ван формалне запослености, само 11,2% а већи удео имају БЈР Македонија, Молдавија, Русија, Украјина и остале излистане земље.

Највећи удео неформалне запослености имају Уганда, Мадагаскар и Индија. За Индију је ово изузетно повољан показатељ јер значи да ће у веома дугом периоду времена моћи да проширује пореску основицу полако смањујући број од 207 милиона лица која су ван опсега пореза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>