PRERASPODELA EKONOMSKE MOĆI-UTICAJ COVID 19 (četvrti deo)

Dalja analiza se koncentriše na podatke 50 vodećih kompanija u farmaciji

Sasvim izvesno je da ova industrija ima veoma visoku stopu koncentracije poslovanja. Pedeset najvećih kompanija ima 2/3 ukupne prodaje i gotovo ¾ ukupnog neto profita. Ovi podaci su posevno uzeti sa godišnjih izveštaja farmacetuskih kuća za 2020 godinu. Računa se da je ukupan broj proizvođaća lekova u svetu nekoliko hiljada a da je broj fabrika koje uslužno proizvode lekove za druge a da nemaju svoj proizvodni i prodajni portfolio daleko veći. Ono što se može nedvosmisleno zaključiti je i veoma visoka neto profitna stopa u ovoj vrsti industrije. To generiše ogromnu ekonomksu i finansijsku moć i samim tim upliv u sve tokove zemalja pre svega u vitalni sistem zdrastva jer velike kompanije pod maskom ulaganja u istraživanja i razvoj finansriaju razna klinička isptitivanja i utiču na protokole lečenja. Kada se iz spiska iskluče dve kompanije sa gubitkom u poslovanju, neto profit 48 kompanije je preko 150 milijardi dolara u 2020 godini. Prosečna tržišna kapitalizacija je znatno iznad proseka 100 njavećih kompanija sa Forbosove liste (u kojoj se nalazi i nekoliko farmacetskih higanata) je 1,7, dok je u farmaciji 3,88. (odnos prodaje i vrednosti na berzama)

Kao pandan ovoj vrsti industrije koje je lišena cikličnih oscilacija u periodu od 20 godina (beleži neprekidan rast) je druga lukrativna oblast-ekspolatacija nafte i gasa. Bogastvo mnogih zemalja izvoznica nafte je u 2020 godini značajno smanjeno, mnoge zemlje beleže velike deficite budžeta i pad prihoda jer su im izvozne aktivnosti dominatno zavisne od ekspolatacije i cene nafte, pre svega Saudijska Arabija, Rusija, Venecuela, i ostale zemlje OPEC-a. U narednim tabelama su osnovni podaci o kretanju proizvodnje, cena i prohoda od nafte u svetu.

https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/

Zemlje proizvođači i izvoznice nafte su propolovile praktično svoju bruto maržu (bez dodantih troškova prerade, manipulacije i sl.) na samo 778 miliijardi dolara u 2020 godini i pored dnevne proizvodnje koja se neznanto smanjila. Naime, tržište nafte je determisnisnao pre svega realnom ponudom i tražnjom, šptekulativnim transakcija, petro dolarom čija berzanska kolebanja direktono utiču na prihode zemalja, tako da su njihovi planirani budžeti veoma nestabilni.

Direktna proizvodna cena je izvučena na bazi sledećih pokazatelja:

Naravno da ovde u svakom slučaju treba dodati i pozciciju visoko tehnoloških kompanija za koje nemamo još zvanične podatke o njihovom poslovanju. Ali za ilustraciju prezentiraće se preliminarni podaci o poslovanju nekoliko gigantskih  kompanija sa Forbsove liste:

Pravi bum u godini korone su pored farmacije doživele visoko tehnološke i infgomratičke kopmanije. Kod ovih kompanija je ubedljivo najveći P/E racio. Nije teško zaključiti gde se koncentriše dominantna ekonomska moć i uticaj (infomratika i napredne tehologije, farmacija, finansije)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *