DU PONT СИСТЕМ АНАЛИЗЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ: НИС, а.д. Нови Сад

Након преузимања НИС-а од стране Гаспром Њефта дошло је до објективирања скривених губитака у износу од преко 50 млрд РСД, што свакако компликује ову нашу анализу пре свега што долази до наглог топљења капитала а скривени губици су пре свега последица пропуштања књижења дугорочних резервисања што има за последицу новчане одливе у будућим периодима. Друга последица је отварање простора за одложена пореска средства по основу пореских кредита за пренешене губитке и пореских олакшица које настају испуњавањем уговорених обавеза о инвестирању које је већ извршено у обиму од око 220 мил $. По овом основу у 2010 предузеће предмет наше анализе исказује пореске приходе од 5,278,385,000 РСД што значајно увећава нето добит у том периоду и нараушава нам принцип упоредивости мада овај тренд пословања и испуњавања уговорених обавеза нам говори да у релативно средњорочном периоду све ове пореске олакшице могу бити и искоришћене. Проблем је што је реално њихово прематање између обрачунских периода. Због тога смо радили и двокомпоненту анализу и у бројника при обрачуну ROA укључили пословни добитак.

Предузеће Петрол је приказано као упоредиво из географских критеријума и валуације релативно сродног тржишта по ефикасности, и ако му је структура делатности различита од предузећа предмета наше анализе. Што можемо видети и на основу ниских стопа нето добитка и већих коефицијената обрта што је карактеристика трговаца из сектора нафте и гаса.

Трокомпонентна Du Pont формула

Име, период, компонента 2009 2010 2011 ttm
Нис 

Стопа нето добитка

Коефицијент обрта

Еквити мултипликатор

ROE

 

-31.90%

0.77

3.00

-73.69%

 

10.38%

1.10

4.08

46.58%

 

22.64%

0.98

3.40

75.44%

Ina 

Стопа нето добитка

Коефицијент обрта

Еквити мултипликатор

ROE

 

-1.76%

0.79

2.38

-3.31%

 

3.69%

0.84

2.49

7.73%

 

12.38%

0.81

2.45

24.57%

Petrol 

Стопа нето добитка

Коефицијент обрта

Еквити мултипликатор

ROE

 

0.34%

2.00

3.03

2.05%

 

1.27%

2.33

3.05

9.03%

 

n/a

n/a

n/a

n/a

Exxon Mobile 

Стопа нето добитка

Коефицијент обрта

Еквити мултипликатор

ROE

 

6.21%

1.35

2.06

17.25%

 

7.95%

1.43

2.08

23.67%

 

8.94%

1.51

2.01

27.19%

 

Трокомпонентна Du Pont формула нам показује како наше предузеће управља трошковим, његову ефикасност и како користи левериџ. Наше предузеће у последња два анализирана периода има респектабилну стопу добити која је делимично последица и пореских прихода. Али увидом у двокомпонентну формулу видимо да имамо и изразито високу стопу пословног добитка. Оно где наше предузеће заостаје је обрт и свакако да би приближавање бенчмарку Exxon Mobil допринело додатном увећању вредности нашег предузећа. Шпекулације о евентуалном преузимању малопродајних објеката од других компанија нас само учвршћу у уверењу да је и менеџмент свеста простора за увећањем прихода и на тај начин побољшањем обрта.

Што се тиче финансијског левериџа наше предузеће има сличну финансијску структуру као и предузеће бенчмарк, чак и незнатно већи нето обртни фонд у релативном смислу са сличним односом сопственог и дугорочног капитала у њему па би свакако уз овај износ профитабилности могло да предузима и нова задуживања и увећањем левериџа повећа  принос на соптвени капитал. Наравно овде је потребно имати у виду ризик курса који је код нас у великој мери присутан. Предузеће је у последњем период смањивало своју задуженост што је и логично јер нема намеру а ни законску могућност да исплаћује дивиденду али верујемо да ће то створити још бољи потенцијал за додатно задуживање у повољном тренутку и слободније коришћење левериџа.

 

.           Двокомпонентна Du Pont формула

Име, период, компонента 2009 2010 2011 ttm
Нис 

Стопа пословног добитка

Коефицијент обрта

ROA

 

-1.95%

0.77

-1.50%

 

16.13%

1.10

17.74%

 

21.82%

0.98

21.38%

Ina 

Стопа пословног добитка

Коефицијент обрта

ROA

 

-2.94%

0.79%

-2.32%

 

11.39%

0.84

9.57%

 

12.19%

0.81

9.87%

Petrol 

Стопа пословног добитка

Коефицијент обрта

ROA

 

2.17%

2.00

4.35%

 

2.20%

2.33

5.12%

 

n/a

n/a

n/a

Exxon Mobil 

Стопа пословног добитка

Коефицијент обрта

ROA

 

11.2%

1.35

15.12%

 

13.8%

1.43

 

15.2%

1.51

22.95%

 

 

 

 

 

 

.

Име предузећа P/E рацио  

 

P/B рацио P/S рацио
Нис 2.54 1.92 0.58
Ina 16.98 2.96 1.40
Petrol 10.29 0.86 0.11
Exxon Mobil 9.5 2.4 0.8

 

Рациа су на текућој ttm основи

Извори: финансијски извештаји и www.belex.rs; www.mojedionice.com;

www.reuters.com; www.morningstar.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *