VREDNOVANJE DNT: CRFS Crvenka fabrika šećera a.d, Crvenka

Za pristup diskontovanja normalizovanih slobodnih novčanih tokova smo se odlučili pored opštih razloga koji nas upućuju da je ovaj pristup uvek potrebno imati u vidu ako zbog ničeg drugog onda zbog toga što privredne aktivnostti po svojoj prirodi imaju ciklični karakter. Period od tri godine pogotovo zbog aktuelne krize i nije dovoljno dug da bi u potpunosti obuhvati ciklična kretanja ali za njega smo se opredelili zbog prirode delatnosti preduzeća predmeta analize. Poseban razlog koji nas upućuje na ovaj pristup je relativno dobra poslovna 2010 godina (za koju su nam dostupni poslednji publikovani finansijski izveštaji kojima imamo pristup  iz pozicije eksternog analitičara) što je u velikoj meri uslovljeno i objektivnim razlozima. Sam rezultat procene koji je za 30% manji nego u slučaju kada se FCFE obračunava na osnovu poslednje godine uz ostale nepromenjene inpute (rast i diskontnu stopu) nam daje za pravo

Procenjena intrinsična vrednost u praksi se veoma retko podudara sa tržišnom vrednošću ali nam omogućava sagledavanje prostora za investiranje uz uvažavanje ostalih faktora koji u konkretnom slučaju deluju na tržipnu vrednost. Naravno da je dobro kada je intrinsična vrednost veća što nam omogućava izvesnu maržu sigurnosti.

U slučaju našeg preduzeća potrebno je imati u vidu sledeće opšte faktore koji imaju i imaće u slučaju preuzimanja uticaj na transakcionu cenu: opšte stanje na tržištu kapitala, pregovaračku poziciju kupca i prodavca i zakonsku zaštitu manjinskih akcionara.

Procena je rađena u evrima srednji kurs evra na dan procene je iznosio 103. 86 RSD za jedan evro. Razlika u stopama inflacije u našoj zemlji i EU svakako iziskuje korekciju procene na dole ali smo mi tu korekciju neutralisali nešto rigoroznijom procenom diskontne stope.

 

Tabela 1: Utvrđivanje troškova kapitala

Utvrđivanje troška kapitala Inicijalna faza Terminalna faza
Bezrizična stopa 7,25% 5,50%
Premija za tržišni rizik 6,51% 4,50%
Beta 0,509 1.,
Premija za rizik države 4,20% 3,00%
Premija za veličinu preduzeća 1,40% 1,20%
Trošak sopstvenog kapitala 16,16% 14,20%

Tabela 2: Obračun normalizovne zarade i kapitalnih izdataka

Obračun normalizovanog neto dobitka 2008 2009 2010 Prosek Normalizovana zarada
Neto dobitak 8,170,075 5,277,864 10,202,821 7,883,587 8,845,948
Normalizovanje kapitalnih izdataka 2008 2009 2010 Prosek Normalizovani kapitalni izdaci
Neto kapitalni izdaci -554,362 -1,066,233 2,043,703 141,036  
Poslovni dobitak 8,866,349 6,916,917 9,851,175 8,544,814
  1.65% 162,598

Tabela 3: Konačni obračun normalizovanih FCFE i stopa rasta

Normalizovanje obrtnog kapitala  
Nenovčani obrtni kapital u tekućoj godini (2010) 35,189,707
Prihodi u tekućoj godini (2010) 69,412,536
Prihodi u prethodnoj godini (2009) 66,160,919
Normalizovane promene obrtnog kapitala 1,648,455
Normalizovanje duga  
Odnos duga i ukupnog kapitala 18,43%
Normalizovani dug u tekućoj godini (2010) 333,728
Normalizovani FCFE 8,725,495
Ekviti stopa reinvestiranja 14,48%
ROE 21,61%
Očekivana stopa rasta g 3,13%
Ekviti stopa reinvestiranja u fazi stabilnog rasta 45,00%
g u fazi stabilnog rasta 5,40%
ROE u fazi stabilnog rasta 12,00%

 

Tabela 4: Obračun vrednosti sopstvenog kapitala u inicijalnoj fazi

Vrednost sopstvenog kapitala        
Godina Očekivana stopa Neto dobitak Ekviti stopa reinvestiranja FCFE Trošak sopstvenog kapitala Sadašnja vrednost
1 3,13% 10,522,137 14,48% 8,998,576 16,16% 7,746,468
2 3,13% 10,851,447 14,48% 9,280,203 16,16% 6,877,291
3 3,13% 11,191,063 14,48% 9,570,644 16,16% 6,105,639
4 3,13% 11,541,309 14,48% 9,870,176 16,16% 5,420,568
5 3,13% 11,902,516 14,48% 10,179,081 16,16% 4,812,364
Suma           30,962,330

 

Tabela 5: Obračun terminalne i ukupne vrednosti

Obračun terminalne i ukupne vrednosti  
Očekivani FCFE u šestoj godini 6,899,888
Trošak sopstvenog kapitala u terminalnom periodu 14,20%
Vrednost u terminalnom periodu 78,407,824
Vrednost sopstvenog kapitala 68,031,194
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 8,239,668
Ukupna vrednost uključujući gotovinu 76,270,863
Crvenka fabrika šećera a,d Crvenka CRFS  
Tekuća cena akcija 39,00
Broj akcija 681,413
Procenjena vrednost dvofazni rast FCFE 111,93

Napomena: Procena je rađena u Januaru 2012

 

 

IZVORI:

www.nbs.rs

www.belex.rs

www.apr.rs

www.bloomberg.com

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *