Suicide Blonde

Dok nam se ovih dana Miša Zdravkivić lomata po autobusima da bi došao do Beča i Springsteen-ovog koncerta moram da kažem da se muzički ukusi nas dvojice zaista u dobroj mjeri podudaraju. Osim što obojica volimo npr muziku Azre i Springsteen-a,  na slične načine doživljavamo socijalni i društveni komentar koji su Štuliću i Springsteen-u često osnovni motiv zbog kojih su mnoge njihove pjesme nastale.

Tako danas, htio ne htio, a inspirisan Miroslavovim odlaskom u Beč na koncert, čitajući danačnji  i članak u Blic-u potpredsednice Delte Jelene Krstović, pade mi na pamet pjesma od INXS-a Suicide Blonde.

Mnoge stvari u životu su stvar perspektive, odakle se stvari posmatraju, što je slučaj i sa ovim idejama potpredsednice Delta Holding-a.  Treba reći da sa  korporacijskih  pozicija, kojih Krstovićka zauzima, njeni predlozi su logični i racionalni ali sa pozicija stanja srpske privrede, stanja i imanja prosječnog stanovnika Srbije predlozi gospođe Krstović su pomalo sa elementima potencijalnog  samoubilačkog po privredu zemlje i pomalo kao da su izašli iz viceva o blondinkama.

Međutim moram da ponovim i naglasim, da iz perspektive potpredsednice Delte,  predlozi su logični, validni i racionalni. U čitavoj priči a u cilju zadržavanja objektivne perspektive ne treba zaboraviti da kompanija kojom gospođa Jelena Krstović podpresedava, dakle Delta, je uz javni sektor jedan od najvećih izvora nelikvidnosti u srpskoj privredi sa svojim poslovičnim kašnjenima isplata za usluge, robu i servise koje primi. Također ne treba zaboraviti još bitniju stvar da je Delta jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji i da ne plećima Deltinog menadžmenta su sudbine mnogih porodica u Srbija. Sudbina Delte se prema tome daleko više određuje sudbine velikog broja običnih srpkih porodica nego li samog menadžmenta ili vlasnika korporacije, zbog čega je bitno imati sluha i razumjevanja za Deltu i druge velike korporacije.

Što se tiče prijedloga podpredesednice Delte, Jelene Krstović, tačka po tačka, moji komentari su  sledeći:

 

 1. Devizni kurs je jedno od ogledala stanja države i njene privrede i nasumična pomjeranje deviznog kursa su

jedan od načina kako ekonomija dolazi u stanje ekvilibrijuma kao i jedan od mehanizama kojim se vrši devaluacija i revaluacija troškova u ekonomiji. Činjenica je da se privreda Srbije daleko od onih funkcionalnih privreda gdje osnovni principi ekonomske teorije se mogu uzeti kao validni u mnogim situacijama,  pa se tako ni ovaj o deviznom kursu kao regulatoru ekvilibrijuma u slučaju Srbije ne može uzeti kao totalni  „apostolski“ postulat ekonomske teorije. Međutim  sama stopa nezaposlenosti, koja je bila visoka i prije globalne recesije,  ukazuje da u srpkoj ekonomiji sve ne funkcioniše kako bi baš trebalo ili moglo,  te da je srpska privreda daleko od svoga prirodnog potencijala i ekvilibrijuma.    Ako privreda zemlje ne stvara dovoljno poslova dovoljno brzo onda se treba zapitati o strukturi troškova i nametima kojim je privreda opterećena kao i drugim potencijalnim razlozima zbog kojih stopa nezaposlenosti ostaje visoka. Nivo stranih investicija neće riješiti sve naše problem i sve dok ne shvatimo ovu prostu činjenicu strukturne problem privrede nećemo riješiti.

 

Ako se već predlaže da se određena “linija” deviznog kursa brani treba da postoji svijest iz kojih razloga i po koju cijenu se ona brani?  Deltini motivi i zalaganje za stabilnost kursa su validni i važni rezlozi koje svakako treba uzeti u obzir, ali Deltini razlozi, u zemlji Srbiji niti su jedini niti bi trebali biti najbitniji a pogrešno je staviti znak jednakosti između interesa Delte, države i interesa populacije Srbije,  i pored nesumnjive velike korelacije  ova tri.  Država svakako mora imati sluha za probleme i realnost  korporacija veličine Delte i težiti da olakša poslovanje ovih korporacija koliko god je to moguće poštujući zakone i interese države, međutim izbjegavajući stavljanja znaka jednakosti. Obzirom da Delta ima mnoštvo stranih partnera uz koje idu devizne obaveze, Delte vjerovatno ima devizno denomirane kredite što znači da svako slabljenje dinara poskupljuje Deltino servisiranje ovih obaveza, te je zbog toga Deltin stav o poterbi zaštite kursa razumljiv i očekivan.  Međutim, fluktuacije kursa su nešto što Deltin menadžment bi trebali i morali uzeti u obzir u svojoj poslovnoj politici.

 

Funkcija kursa dinara ne bi trebalo biti zaštita profita izražena u stranim valutama a ostvarena u Srbiji već primarna funkcija kursa je da oslikava stanje i imanje srpske privrede a svako forsiranje dinara na bilo koju stranu ima svoje gubitnike i dobitnike.  Deltini razlozi za odbranu dinara su po mome mišljenju  u ovom momentu  u suprotnosti sa sveopštijim interesom srpske privrede što svakako ne znači da treba dopustiti potpuni slobodni pad valute ili ne imati sluha za Deltu.

 

 1. Banke nisu socijalne ustanove tako da zaista ne vidim način ili razloge zbog kojih bi banke dale dobrovoljan  „grace period“  od dvije godine pravnim i fizičkim licima,  pogotovo uzimajući u obzir trenutni  globalni porast averzije naspram rizika.  I pored toga što bazne stope Centralnih Banaka su historijski niske, “spread” između libora i baznih rati je historijski visok što ukazuje na to da su banke još uvijek u fazi rekapitalizacije, što znači još uvijek nespremne i nevoljne za ubrzavanje dinamike izdavanja kredita klijentima što umanjuje dostupnost  i podiže trošak posuđivanje čak i kreditno zdravim klijentima. U ovakvoj klimi ne postoji logika  ili poslovno opravdanje za banke za dodjelu bilo kakvog “grace period-a”.  Bilo koja vrsta političkog pritiska na banke u smislu prihvatanja ovog dvogodišnjeg „Grace perioda“  je  kontraproduktivna sa potencijalnim dugoročnim troškovima po Srbiju mnogo većim, nego što je potencijalna iznuđenja kratkoročna korist. U istom kontekstu poprilično je nespretna izjava Ivice Dačića o finansijskom sektoru kao najvećem neprijatelju naroda.  Finasijski sektor je ništa više nego dio opšteg privrednog sistema u kojem u našim uslovima politički sistem ima najbitniju ključnu ulogu. A ako imamo sistemskih problema  sa finansijskim ili bilo kojim drugim djelom sistema  – riba smrdi od glave – te sve počinje od problema političkog sistema. Treba li podsjetiti da su Dačić i Dinkić bili važni dijelovi infrastrukture prethodne vlade, te upiranje prsta u finansijski sektor je praktično upiranje prsta na vlastiti minuli rad. Srbiji sada trebaju političari koji će manje upirati prste (kao npr neprekidno upiranje u Miloševića za sve nedaće), manje se baviti populizmom  te se prije svega  prihvatiti odgovornosti za naredni period.  Također naši političari ne bi trebali da imaju iluzije da banke i finansijki sektor također ne mogu pokrenuti svoje poluge uticaja  na političke centre koji su relevantniji nego naši lokalni.  Ugovori sa bankama trebalo bi da su neprikosnoveni, takvi trebaju da ostanu osim ako se ne radi o obostranoj dobroj volji banke i njihovih klijenata ka pragmatičnim rješenjima, ako za njih ima potrebe i poslovne logike. Pravna i fizička lica koja sada imaju problem sa servisiranjem svojih obaveza trebali bi da su svjesna da ako  imaju  ozbiljnijih  probleme sada, u klimi izuzetno relaksirane monetarne politike, da je vjerovatno da će se njihovi problemi još više produbiti kada dođe do globalnog monetarnog stezanja  koje je neminovno. „Grace period“ bi prema tome samo bio odlaganje suočavanja sa vlastitom finansijkom situacijom do vremena kad će suočavanje biti još bolnije,  od čega suštinske koristi nema. Ako korporacije značaja i veličine Delte imaju problema sa finsiranjem vlastitih kreditnih obaveza,  te je ovaj predlog motivisan takvom realnošću,  bolje je da Delta udje u direktni aranžman sa državom  nego da očekuju da država ispolji pritisak na banke da mijenaju poslovnu politiku.

 

 1. Krstovićev stav o stimulisanju potrošnje je posmatranje stvari izrazito iz pozicija korisnosti po korporaciju za koju radi,  koje neophodno nema mnogo veze sa srpkom realnošću. Ovdje je sada moguće biti i ciničan jer naprimer jedan moj stari drugar bi rado, sa čitavom porodicom, izrazitije podigao potrošnju da firma čije je vlasnik već preko godinu dana ne čeka da mu Delta isplati značajnu sumu novaca za poslove davno urađene. Ali i bez cinizma, rast potrošnje naravno da je bitan i poželjan ali su sada još bitniji razlozi i generator rasta potrošnje. Srbija je u ovim momentima iscrpila kreditnu ekspanziju i potrošnju javnog sektora kao moguće  izvore rasta potrošnje što znači da bi bilo poželjno da sljedeći  ciklus rasta potrošnje uslijedi  kao rezultat privrednog rasta, rasta produktivnosti kao i  izrazitijeg definisanja srpske privrede kao izvozne. Ovo bi doprinjelo eventualnom rastu potrošnje na poželjan i potreban način. U međuvremenuu štednja je najoptimalniji put kako za državu tako po populaciju Srbije.

 

 1. Što se tiše podizanja prosječne plate Srbije obzirom da je Delta jedna od najvećih korporacija u Srbiji, podpredsednica Krstović je u direktnoj poziciji da ovaj prijedlog  praktično ostvari i sprovede. Podizanje plata plata u Delti bi imalo znatniji impakt na podizanje nacionalnog prosjeka plata i generisalo ubrzanju sveukupnog ekonomskog dinamizma. Ako sama Delta nije u poziciji da ovo ostvari onda vjerovatno nisu ni druge korporacije a od javnog sektora ovo ne treba ni očekivati, što znači da je prijedlog u domeni hipotetiškog razmišljana ali suštinsko gubljenje vremena.

 

 

 1. Država ne treba da čeka na oporavak privrede da bi eliminisala višak zaposlenih u javnom sektoru već se treba momentalno prihvatiti rekonstrukcije i smanjenja javnog sektora ako za to ima potrebe. Kao upozorenje Srbiji treba da posluži primjer Grčke  čiji problemi su u dobroj meri izazvani decenijskim preduvanim javnim sektorom.

 

13 komentara

 1. Mnogo mnogo gresaka i pogresnih informacija…Sasa svasta se promenilo u medjuvremenu. Delta nije najveca ,Delta nije najveci uvoznik ect…Glavni deo kompanije prodat je Delezu,dugovi namireni…presaltali su se na gradjevinarstvo ,rentijerstvo i poljoprivredu..Broj radnika srednji ..
  Sa stanovista ekonomske teorije ti si u pravu ali kako je Srbija drzava paradoksa onda je ,verovao ili ne, to sto predlaze „spiker“ Delte jedino ispravno..

  Uglavnom sustina je u tome da li treba stedeti ili potrosnjom pokrenuti privredni ciklus. Sa stanovista poverioca ili recimo MMF Srbija bi morala od sada dozivotno da stedi ,sve dok ne lipse i poslednji stanovnik od gladi…Zasto tako ?? Zato sto Srbija nema sta da stedi osim bukvalno na i od standarda gradjana koji se i onako dominantno svodi na hranu i sve vrste energije.( benzin,struja,drva) Sa ovim spoljnjim dugom i ovakvom privrednom strukturom to znaci smrt. Analogno tome potrosnja je jedini izbor..E sad ima raznih opcija podizanja privrede kroz potrosnju..infrastruktura ..ovako onako …znas vec. Problem je kako i odakle nekome ideja da to moze sprovesti Dinkic covek koji je bukvalno ekonomskim modelom urnisao Srbiju. On ne zna nista, on je priuceni ekonomista sa ogromnom neutemeljenom samouverenoscu i bezobraznom politickom ambicijom. Njegov karakter je autistican..
  Sa te strane povika na finasijsski sistem i bankare je logicno tacan i fakat je da su oni protocni bojler i egzekutor ali i to se da srihtati ali samo zauzimanjem drugod politickog kursa.Ne mozete decidno tvrditi da zelite i samo zelite da budete deo Evrope da se kod iste zaduzejete a da postavljate svoj unutrasnje politicki i finansijski model. Evropa je interesna zajednica nastala na ekonomskim a ne politickim potrebama i sa te strane ona je pocela da propada tacno onog trenutka kada je politika tu pronasla prazan prostor..
  Ne verujem u novu vladu i ne verujem da ce uspeti ista da uradi pa cak ne verujem ni da ce uspeti da se formira..Ako pak nekako i naberu neku interesnu vecinu ne vidim ni jednu logiku kojm bi postigli uspeh.Ako nastave istim politickim putem -propadaju,ako promene politicki kurs-propadaju i izazivaju nestabilnost,ako pokusaju da sede na dve stolice -propadaju kao i svi koji sede na dve stolice…ect..
  Ako samo tihuju i ne mrdaju prstom propadaju na sledecim izborima.. Oni su skup koji ima nemogucu misiju po svim osnovama.Pri tom ocekuje ih zestoka politicka ofanziva od septembra kad SAD aktiviraju kampanju pravljenja novog koraka u ovom regionu..
  Inace banke ce morati da daju „dobrovoljni grace“ u prisustvu vlasti jer u suprotnom suocice se sa otvoronem mogucnoscu da zakucaju dve daske unakrst na svojim filijalama i expoziturama…
  Iznosioc tog predloa samo koristi insaid za skupljanje politickih poena ali fakat da je to cinjenica…Izborna kampanja je spremala,prikrivala i pomerala vreme suocenja i sada se samo neinformisani cude i pitaju odkuda sad taj problem a on postoji jos od kraja 2008…
  I na kraju ,citav javni sektor da se raspusti to bi u krajnjem skoru samo dovelo do cinjenice da u Srbiji ne radi 80% populacije. To nije usteda to je kopanje sopstvene rake…

 2. Darko, jasna mi je logika ali je to greska put u rasulo. Katarza i zajeban period mora da uslijedi ili sljeduje tiho zivotarenje i propast. Problem kod nas na Balkanu jje sto svi misle da gore ne moze biti, a pri tomi ne primjecuju da se decenijama nalaze u fazi infinitivnog pada. Dno nikad ne mozes dokuciti i zato pad nikad ne prestaje. Dok se ovo ne shvati nece se stvoriti preduslovi za boljitak. U srbiji ko moze da pokrene privredu povecavajuci potrosnju? Privatna potrosnja? Javna? Ko je u stanju da poveca pitrosnju. Kad smo Misa i ja radili gravitacioni model sokiralo me je koliko jemali dio izvoza u srpskom gdp. Sto se tica finansijskog sektora jedino mi nije jasno da li dacic je to rekao u smislu pripreme platforme da smjeni Soskica. Seskic mozda za Dacica jeste relativno sitna riba, medjutim neki drugi Bankari imaju politicki ulaz gdje Dacic moze samo da sanja. Sta god Dacic htio da poruci nezgrapno i nespretno izvedeno.

 3. To sto kazete Darko da povika na bankarski sektor je nesto sto sam u clanku “ pokrio“ kada sam rekao da su Dacic i Dinkic bili dio infrastrukture prethodne vlade. Jesmo i mi na ekonomija.org ukazivali na greske u ekonomskoj politici-jesmo! Je su ignorisali sve- jesu! Ne mogu dacic i dinkic kriviti finansijski sektor gdje su oni sami bili kreatori sistema u kojem je in funkcionisao. I ovo Darko sto se vamacini kao logican spas- potrosnja ja samo pitam kako? Ko da trosi i kako. Mi smo posudjivali i trosili ali nam kinezi rade jedan most, austrijanci drugi yradili. Treba nam stednja i da drzava nauci da stedi da bi jednog dana postala ekonomija sa manjim nametima privredu. Sve dok nas izvoz ne dodirne barem prosjek naseg bliznjeg susjedstva prica o potrosnju je apsurdna. Dacic i dinkic nose ogromno breme bez obzira sto su ze zajapurili.

 4. Inace znam ja Darko za Maxi, medjutim moj drug nije radio za Maxi vec za Deltu gradjevinske poslove. Zbog cega mislite da Delta samo u malopridaji ispoljava tendencije kasnjenja isPlata? Kasne u svemu. Generator nelikvidnosti ali sa vaznom drustvenom funkcijom

 5. Inace Darko i pored ocitog neslaganja o ekonomskoj politici slazem se da ce vlada tesko i mucno funkcionisati. Uvezi toga evo i jedna zgodna mini-anegdota. Neki dan sam bio u Doboju, bilo pakleno vruce i morao sam skoknuti do suda nekim poslom. Poranim ujutro obucem pristojan sorc makicu, mamlaz na vratima suda me vrati jer sam u sorcu. Pocne on meni folove, nepostovanje institucije, osoblja a ja posto takve prilike ne propustam nisam odolio da mu ne kazem da imam svo postovanje za instituciju, ali ne i za njegovu licnost. To je naravno zapecatilo sudbinu da sam se morao vratiti i obuci farmerke. Tako je sada sa Dinkicem i Dacicem. Postujem njihove pozicije i titule ali me u slucaju Dinkica minulu rad ne samo da ostavlja skepticnim vec u strahu . Dacicev minulu rad je konkretniji i bolji ali je ipak oportunista koji prihvata da kao relativno minorna stranka kroji svima kapu. U slucaju Dacica vise smjernosti i skromnosti bi dobrodoslo ali ga drzim kao sposobnog i inteligentnig covjeka

 6. darko sa malim bio na plivanju pa sve prethodno sa iphona sto mi je tesko kucati. kako ne vidite da istovremeni prijedlog o grace periodu i porastu potrosnje je kontradiktorno. to je takva nebuloza da nije normalno. da li je kod na sto moguce da se desi?naravno da jeste ali niko da nema zabluda da bi to tek tako mogli „liso“ sprovesti be posljedica. Ovo liso je termin iz tresete i briskule za neupucene

 7. Otvoreno pitanje je sta je model koji nazivamo „potrosnja“ ??
  To zapravo i nije potrosnja vec pokretanje privrede kroz investicioni ciklus ali bez stednju u vidu ,zamrzavanje plata,penzija, ect… Ovde se medijski iskristisalile te dve opcije vise prateci Grcki slucaj ali zapravo to ima malo veze sa onim sto politicari i novinati misle da jeste..
  Grace period je vec postojao u Srbiji i to koliko se secam talasom refinansirajucih kredita 2009-2010 godine ali to je sada isteklo tj vreme je potroseno a nista se „ocekivano“ nije desilo ,cak naprotiv dno se produbilo.
  Inace model „potrosnja“ je za banke dobitna opcija iako verujem da ti nemas sveobuhvatan uvid u nacin poslovanja bankarskog sektoru u Srbiji…To je prica za sebe ??
  Da dno moze biti dublje to na Balkanu svi znaju i zato Balkan uvek cuti…Ovde mmaterijalno nista ne znaci ovde se sve placa krvlju i zato svako malo pukne ustanicka puska..

  Inace ne brini se za Soskica on nece biti smenjen jer najveca spoznaja koalicione vlade u najavi je apsolutni nedostatak kadrova.Oni zapravo i ne mogu da popune vladu svi zajedno i da prepolove broj ministarstava. Ne treba govoriti o cinjenici da neki stranacki pojedinci tek sada pocinju da shvataju sta je pravi posao vlade i vlasti uopste. NBS je jedini bastion ekonomskog znanja u Srbiji i za to sam spreman da polozim glavu. Kada bi ponudili takav posao nekom iz FREN-a ili Fis. saveta svi bi tuc-muc ,tamo ovamo…svi junaci nikom ponikose i u crnu zemlju pogledase..

  E sad najvaznije ???

  Odakle ti ideja da odes ,da mozes ,da smes ,da je pristojno uci u sud ili bilo kakvu instituciju sistema u mudantama??
  Pa cak i u privatne kucne posete ??
  Mudante su za plazu i samo za to…

  Ja se i dan danas stidim ako me neko sretne u sorcu na putu od plaze do kuce i zapocne nekakav razgovor..
  To je krucijalno vazno ne zato sto sam ja konzervativan vec zato sto je to osnov za eticki nacim razmisljanja po vertikali.
  To je kao legalizacija lakih droga u drustvu koje tvrdi da zapravo marihuana i nije droga…A onda kad uzivalac marihuane predje na teze droge to drustvo kaze da je to licna pojedinacna odluka i demokratsko pravo koje nema nikakve veze sa dozvoljenom mogucnosti upotrebe marihuane..

 8. Da dodam nesto oko NBS jer sada vidim da se na nekoj konferenciji za stampu neko iz SNS obratio javno Soskicu za odgovore.
  Nacin na koji je postavljeno pitanje implicira da SNS zeli da kompromituje guvenrea i da se igra njegovim nervima…

  Ovako : U slucaju da Jorgovanka Tabakovic uredbom nekakvog marsovca iz Vasingtona postane guverner kurs ce u jednoj nedelji biti 135 dinara sa tendencijom ostrog i stalnog pada a da ona jos nece ni sesti u tu fotelju..
  Treba biti malouman i verovati da nisam u pravu..
  Ne salite se sa NBS i dviznim rezervama i ne verujte u obecanje nekog iz Vasingtona ili Moskve da ce sanirati stetu jer njih u sustini samo interesuje nestabilnost.Cim ima vise nestabilnosti oni jos za 10% ucvrste svoj primat i povecaju ucenjivacki kapacitet.Ne igrajte se jer necete znati sta vas je snaslo u vrtlogu dogadjaja…

  Ako nista drugo jedina razlika izmedju pametnog i glupog je sto pametan zna koliko ne zna..

 9. Da se i ja kao i uvek nepozvan ukljucim malo u polemiku. Jednostavnmo vama izmice osnovna nit, neverovatno ali istinito. Gospodja Krstovic ne iznosi ni svoje teze ni svoje zelje a ni vidjenje stvari, a ponajmanje ne pokusava da „resi krizu“. Stvari su jednostavne. Nista nije sporno da neko ima svoje zaduzenje u kompaniji i da maksimalno odgovorno pokusava da odradi svoj posao. Pitanje na koje treba odgovoriti je kome se ta kompanija obraca (ko je ciljna grupa) i sta pokusava da im poruci. Ne vidim zasto to nekoga cudi. Ovde se sve „uznese“ na „svemirski nivo“ i na neku „teoriju zavere“ a analiticari uvek, ali bas uvek, smetnu sa uma da iza svake odluke u biti stoji jedan covek (ili mali broj njih) sa svim svojim ljudskim osobinama. To je situacija i na strani „vlasti“ i „tajkuna“ i “ poreskih obveznika“ ali i raznih „svetskih sila“. Na pocetku i na kraju price, svako zastupa neke svoje interese. Apsolutno podrzavam stav Delte. Ljudi razmisljaju ovako: Ako bezobraznici uzimaju kredite bez ikakve mere i dele basnoslovne plate po agencijama, i to ljudima koji neznaju ni gde im je „radno mesto“ zasto da mi to placamo kroz poreske dazbina? Ne, pardon, zasto da i mi ne uzmemo deo tog kolaca? Cime se je to ta privilegovana gospoda domogla takvog polozaja? Ok ako nas terate da postujemo zakon , placamo socijalno i doprinose, basnoslovne kamate, peljesite nas profit kroz klizanje kursa, sta vam je cudno da kazemo NE tako dalje ne moze. Otpusticemo sve radnike, ugasicemo svu aktivnost, osim one kojom cemo vas saplitati da uspete u svojim namerama. To je potpuno logicno i legitimno ponasanje svuda na svetu a kome to nije jasno taj i ne treba da se bavi makroekonomskim „skladanjem“ drzave. Prosto je neverovatna kolicina sebicnosti i osionosti administracije. Pametni su ljudi odavno izveli izreku : „Oni koji broje pasulj, toliko su se otudjili, da smatraju da citav svet postoji samo za to da bi njima obezbedio pasulj za brojanje.“ Postoje i razradjeni nacini borbe koji ukljucuju sva sredstva „legalna i nelegalna“ ( ali uvek moralna a ne nemoralna i uvek eticki ispravna dok je stvar „legalnosti“ obicna glupost napisana rukom zakonodavca), i ti nacini su opisani i u literaturi a cesto se mogu naci i po raznim radovima, forumima i razmenama misljenja, uvijenim u ekonomske ili politicke teze i teorije. Dakle gospodji Krstovic svaka cast jer posteno i istrajno radi svoj posao a svima ostalima mogu samo da porucim da ukoliko upola budu principijelni i istrajni mozda i imaju neke sanse.

 10. Darko, pazite institucija suda uopte ne propisuje niti zahtjeva nikakav specifican nacin oblacenja pogotovo banalnog psola zbog kojeg sam ja isao. medjutim desilo se da je na salteru bio „Pera“ koji je taj dan bio nadrdan pa je zauzen nadrndan stav. Da je bio Steva na ulazu nikakvih problema ne bi bilo. Boki jasno je ovo sto kazete. U nas se uglavnom poruke upucuju nekoj ciljnoj grupi tako da Krstovicka niej poseban slucaj tu medjutim za analizu je to nebitno. Krstovicka kao potpredsednica veliek korporaciej je dala prijedlog, ciljna grupa je sporedna.

 11. Sasa,pisalo i na bukvi …pa jeadan …..

  Nadam se da je dovoljno plasticno i zelim da se vratimo sa porodicnog vaspitanja na temu ekonomije…u svakom slucajuju mudante,kosulja sa kratkim rukavima i sl.ostaje kao tema za razmisljanje…Da nisi u Londonu ne bi se cudio ali..

  Inace izjave celnika Delte sada treba razumeti u sasvim drugom PR svetlu. Oni su sada mali ali zele da ostanu veliki
  i da bi odrzali ravnotezu povremeno pustaju nekakve „krupne“ glasove..Nista bitno…

  Iskreno mislim da ova „buduca“ vlada ima plan da u pocetku proba da muze Zapad a da se sustinski obeca Istoku…To je danas i sutra potpuno budalasta politika …Politika nedoraslih…
  No svaka dusa ima pravo na svojih pet minuta pa tako treba biti strpljiv……mada iskreno mislm da ce neiskustvo i preterana zelja debelo skratiti tu mintazu.

 12. Ma gospodine Darko dugo zivim ovdje. Engleska gospoda ne samo da ne komentarise sta drugi nose nego smatraju z avulgarno d atakve stvari komentarisu a kamoli da dovedu u konekciju odjevanje sa postovanjem institucije.nego to su nasi kompleksi i zlovolja vratara Steve.

 13. Da ,prevrnu ocima i pocnu o vremenu ???

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *