Budžet Republike Srbije XI 2016

Према подацима Министарства финансија, у новембру су примања буџета износила 87,9 милијарди динара, издаци су били 84,8 милијарди те је остварен суфицит у износу од 3,1 милијарди динара. У односу на новембар 2015 године примања су повећана за 7,2%, издаци за 3,1%, те је након дефицита од 0,3 милијарде динара остварен поменути износ суфицита.

У периоду јануар – новембар укупна примања буџета износила су 950,9 милијарди динара, издаци су износили 913,5 милијарди динара, а суфицит је износио 37,4 милијарди динара (дефицит од 38,2 милијарде динара у истом периоду 2015 године. Примања буџета повећана су за 10,8%, а издаци за 1,9%.

Примања буџета, у 2016 години, повећана су за 92,6 милијарди динара, издаци су повећани за 14 милијарди, те је буџетски резултат побољшан за 75,6 милијарди динара.

Међу примањима буџета највећи пораст забележен је код ПДВ-а (за 36,3 милијарде динара) и код акциза (30,7), и код пореза на добит предузећа (+16,2 милијарде динара). Примања од донација већа су за 4 милијарде динара, од царина за 3,1 милијарди динара, од пореза на доходак грађана за 2,8 милијарди и остали порески приходи за 0,3 милијарди динара. Непорески приходи смањени су за 0,7 милијарди динара.

При расту издатака за 14 милијарди динара највећи пораст имале су активиране гаранције (за 8,9 милијарди динара) и остали текући расходи (6,1). Расходи по основу отплате камата већи су за 3,1 милијарди динара, капитални издаци 2,8, трансфери осталим нивоима власти за 2 милијарде, расходи за куповину роба и услуга за једну милијарду и дотације међународним организацијама за 436 милиона динара.

Смањени су издаци за социјалну заштиту из буџета за 5,6 милијарди динара, трансфери ООСО за 944 милиона динара, расходи за запослене за 203 милиона и субвенције за 175 милиона динара.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *