Miočinovići

Cvetanović (Timo) Petar, rođen 1874. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020039)

Horvat (Đuro) Ljuba, rođena 1922.Rom, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042013)

Horvat (Grga) Radojka, rođena 1921. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042010)

Horvat (Ilija) Ivo, rođen 1940. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042015)

Horvat (Ilija) Manda, rođena 1939. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042014)

Horvat (Ilija) Stevo, rođen 1938. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042016)

Horvat (Ive) Mato, rođen 1895. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042007)

Horvat (Ivo) Đuro, rođen 1936. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042011)

Horvat (Jure) Milka, rođena 1920. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042022)

Horvat (Ljuban) Darinka, rođena 1935. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042024)

Horvat (Ljuban) Dule, rođen 1937. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042025)

Horvat (Ljuban) Đuro, rođen 1934. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042023)

Horvat (Mate) Anka, rođena 1921. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042018)

Horvat (Mate) Ilija, rođen 1920. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042012)

Horvat (Mate) Ivo, rođen 1929. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042009)

Horvat (Mate) Jana, rođena 1926. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042020)

Horvat (Mate) Lale, rođen 1921. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042017)

Horvat (Mate) Ljuban, rođen 1918. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042021)

Horvat (Mate) Mate, rođen 1925. Rom, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2559042019)

Horvat (Tomo) Bara, rođena 1900. Romkinja, ubijena od ustaša 1941. u logoru, Jasenovac (2559042008)

Mijočinović (Jandrija) Ružica, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Mijočinović-jab (2337089018)

Mijočinović (Ješa) Stanko, rođen 1904. Srbin, umro 1944. u NOBu, Mijočinovići (0020036010)

Mijočinović (Mijo) Draginja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0020036011)

Mijočinović (Stanko) Ješa, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Gnjilovac – bihać (0020036009)

Mijočinović (Uroš) Jovan, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2337089024)

Miočinović (Đuro) Ana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020045)

Miočinović (Đuro) Đuka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Miočinovići (2573020004)

Miočinović (Đuro) Ilija, rođen 1897. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Šamarica (2573020052)

Miočinović (Đuro) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2389024035)

Miočinović (Đuro) Janko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Miočinovići (2573020005)

Miočinović (Đuro) Marko, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2326038040)

Miočinović (Đuro) Marko, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2573020013)

Miočinović (Gliga) Milan, rođen 1901. Srbin, ubijen 1945. kod kuće, Miočinovići (2573020012)

Miočinović (Gligo) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020024)

Miočinović (Gligo) Pavao, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Slavonija (2573020007)

Miočinović (Ilija) Anđelija, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Mačkovo selo (2573020030)

Miočinović (Ilija) Darinka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Vel. gradec (2573020027)

Miočinović (Ilija) Kata, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2389024036)

Miočinović (Jandrija) Ružica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1941. kod kuće, Miočinovići (2573020019)

Miočinović (Janko) Milan, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2573020037)

Miočinović (Janko) Pavao, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Miočinovići (2573020036)

Miočinović (Jovan) Draginja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0020036012)

Miočinović (Jovan) Jandrija, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2337089026)

Miočinović (Jovan) Marko, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Joševica (2573020028)

Miočinović (Jovan) Pero, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2337089020)

Miočinović (Jovan) Simo, rođen 1871. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020040)

Miočinović (Jovo) Milan, rođen 1928. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sl.požega (2421053011)

Miočinović (Lazo) Anika, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020050)

Miočinović (Marko) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (2326038041)

Miočinović (Marko) Stevo, rođen 1921. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Jabukovac (2573020015)

Miočinović (Marko) Stevo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Petrinja (2326038043)

Miočinović (Mihailo) Gligo, rođen 1876. Srbin, ubijen 1944. Kod kuće, Miočinovići (2573020008)

Miočinović (Mihailo) Kosta, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Komogovina (2573020053)

Miočinović (Mihailo) Petar, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020043)

Miočinović (Mihailo) Stevo, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020049)

Miočinović (Mihajlo) Miloš, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0843047010)

Miočinović (Mijo) Draginja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Šamarica (2573020010)

Miočinović (Mijo) Kata, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Šamarica (2573020011)

Miočinović (Miloš) Pero, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020046)

Miočinović (Mojsije) Đuro, rođen 1874. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020035)

Miočinović (Mojsije) Stojan, rođen 1877. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020034)

Miočinović (Petar) Ana, rođena 1879. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Miočinovići (2573020029)

Miočinović (Petar) Marica, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Miočinovići (2573020026)

Miočinović (Petar) Milica, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Miočinovići (2573020038)

Miočinović (Petar) Miloš, rođen 1882. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020047)

Miočinović (Savo) Stana, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1944. Kod kuće, Miočinovći (2573020016)

Miočinović (Savo) Stana, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Miočinovići (2326038039)

Miočinović (Simo) Anika, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020042)

Miočinović (Stanko) Kata, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Šamarica (2573020051)

Miočinović (Stanko) Mijan, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Lovča (2573020009)

Miočinović (Stevan) Gligo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. Kod kuće, Miočinovići (2573020025)

Miočinović (Stevan) Mara, rođena 1872. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Miočinovići (2573020018)

Miočinović (Stevan) Nikola, rođen 1874. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020044)

Miočinović (Stevo) Milan, rođen 1926. ostalo, ubijen 1942. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020048)

Miočinović (Stojan) Branko, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Generalni stol (2573020032)

Miočinović (Stojan) Rade, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora , (2573020033)

Miočinović (Tanasija) Đuka, rođena 1877. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Miočinovići (2573020041)

Miočinović (Tanasije) Stojan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Mačkovo selo (2573020031)

Miočinović (Uroš) Jovan, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020020)

Miočinović (Uroš) Ružica, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Šamarica (2573020023)

Miočnović (Đuro) Ilija, rođen 1900. Srbin, poginuo 1943. Prilikom borbi ili bombardovanja, Nepoznato (0924111003)

Novković (Adam) Simo, rođen 1919. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kladuša (2573020003)

Novković (Ilija) Pavao, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Miočinovići (2573020054)

Novković (Jovan) Mojsija, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Grabovac (2573020006)

Novković (Simo) Ilija, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Šamarica (2573020002)

Smiljanić (Jandrija) Budimir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna gora (2573020001)

Štefičić (Mato) Mato, rođen 1896. Hrvat, poginuo 1945. Prilikom borbi ili bombardovanja, Mošćenica (2577027007)

 

P.S. Miočinovići su 1931g sadržani u naselju Mačkovo Selo, 1948g imali su 182s, 1991g 153s, u tome 147 Srba, 4 Jugoslovena…, a 2011g 43s.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *