Crna Gora: Bruto domaći proizvod i fond isplaćenih zarada u 2011. godini

http://monstat.org/cg/page.php?id=20&pageid=20

Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore u 2011. godini BDP je iznosio 3.234 miliona evra.  Realno je povećan za 3,2% u odnosu na 2010. godinu.

Crna Gora je, uz Bosnu i Hercegovinu jedna od retkih zemalja u svetu koje imaju veći fond plata zaposlenih u državnoj upravi u odnosu na zaposlene u prerađivačkoj industriji (171 prema 127 miliona evra), što je posledica izuzetno niskog udela prerađivačke industrije u BDP-u (5%).

Struktura i dinamika BDP-a Crne Gore nisu predmet istraživanja već poređenje fonda isplaćenih zarada i dodate vrednosti po delatnostima.

Bruto dodata vrednost u 2011. godini iznosila je 2.705 miliona evra, dok je fond bruto zarada iznosio 1.328 miliona evra te je učestvovao sa 49,1% u dodatoj vrednosti. Poljoprivreda i nekretnine su specifične i imaju mali udeo zarada u BDV-u (9,7% i 6,2%, respektivno). Poljoprivreda zato što je najvećim delom čine individualna domaćinstva a ne pravna lica, a nekretnine zbog imputiranih renti pri obračunu BDV-a.

Kada se isključe ove dve delatnosti dolazimo do udela zarada od 58% u bruto dodatoj vrednosti. Najmanji udeo imali su građevinarstvo (37%), informisanje i komunikacije (37,1%) i proizvodnja električne energije (44,5%), a najveći ostale uslužne delatnosti (169,1%), administrativne i pomoćne delatnosti (86%) i prerađivačka industrija (78,1%).  Odstupanja udela zarada u BDV-u posledica su dejstva više faktora poput kapitalne intenzivnosti, sektorske profitabilnosti i slično.

BDP Bruto zarade Udeo zarada u BDP-u
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 256,726 24,921 9.7
Vađenje ruda i kamena 35,725 22,625 63.3
Prerađivačka industrija 162,535 126,897 78.1
Snabdijevanje električnom energijom 103,148 45,859 44.5
Snabdijevanje vodom 67,230 35,720 53.1
Građevinarstvo 158,080 58,533 37.0
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla 391,686 211,949 54.1
Saobraćaj i skladištenje 150,880 89,793 59.5
Usluge pružanja smještaja i ishrane 161,170 86,457 53.6
Informisanje i komunikacije 164,957 61,185 37.1
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 131,839 62,560 47.5
Poslovanje nekretninama 219,875 13,638 6.2
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 88,175 47,932 54.4
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 26,755 23,016 86.0
Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje 255,517 170,649 66.8
Obrazovanje 139,271 97,338 69.9
Zdravstvo i socijalna zaštita 131,653 88,108 66.9
Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti 39,809 27,362 68.7
Ostale uslužne djelatnosti 19,637 33,208 169.1
Bruto dodata vrijednost 2,704,668 1,327,751 49.1
Porezi minus subvencje 529,393
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) 3,234,061

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *