Draksenić, Republika Srpska

Драксенић се налази у близини логора Јасеновац и Доње Градине, те је доживело велика страдања током усташког терора у Другом светском рату.

Покољ у Драксенићу десио се 14. јануара 1942. године. Починили су га усташе и припадници Хрватског домобранства у склопу напада на Доњу Градину и Драксенић и том приликом на хладнокрван начин убили 207 житеља српског села Драксенић, махом жена и дјеце.[1] Већина жртава побијена је у некадашњој цркви у овом мјесту.[2]

Данас, на том мјесту се налази гроб мозгова и крви, јединствен споменик такве врсте у свијету.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%9B

 

Музеј жртава геноцида из Београда у овој публикацији објављује податке о жртвама рата 1941–1945. године. Подаци су добијени на основу пописа жртава рата који је спроведен новембра 1964.године, као и делимично извршене ревизије пописа коју је спровео Савезни завод за статистику упериоду 1995–1999. године, као и Музеј жртава геноцида у периоду 2002–2008. године.

 1. Arnaut (Nn) Vajka, rođena 1892. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01313)
 2. Arnaut (Rajko) Milivoj, rođen 1938. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025161)
 3. Arnaut (Tomo) Branko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1944. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01281)
 4. Arnaut (Tomo) Rajko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025160)
 5. Babić (Đuro) Milica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025256)
 6. Babić (Mile) Milinko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026090)
 7. Babić (Petar) Marija, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01315)
 8. Babić (Stojan) Anka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026089)
 9. Babić (Stojan) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026088)
 10. Babić (Vaso) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1147007163)
 11. Bajalica (Simo) Vasilija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1298063031)
 12. Bakić (Miloš) Milica, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01317)
 13. Banjac (Mića) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026018)
 14. Banjac (Nn) Stanko, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01314)
 15. Banjac (Stanko) Nedeljko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1160026020)
 16. Banjac (Stojan) Petra, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Slavonska Požega (1160026019)
 17. Batić (Đuro) Milica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01316)
 18. Batić (Marko) Mijajlo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025248)
 19. Batić (Marko) Milić, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025247)
 20. Batić (Milić) Rade, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025249)
 21. Bijelčić (Miloš) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01321)
 22. Bijelić (Nn) Dragoja, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01320)
 23. Bijelić (Nn) Stevo, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01318)
 24. Bijelić (Nn) Tomo, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01319)
 25. Bjelčić (Đoko) Milovan, rođen 1913. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025106)
 26. Bjelčić (Đoko) Tomo, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025105)
 27. Bjelčić (Dragoje) Branko, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942 u crkvi, Draksenić (1159025094)
 28. Bjelčić (Dragoje) Marica, rođena 1936. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025092)
 29. Bjelčić (Dragoje) Milan, rođen 1931. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025100)
 30. Bjelčić (Dragoje) Milica, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025093)
 31. Bjelčić (Dragoje) Mirko, rođen 1938. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025102)
 32. Bjelčić (Dragoje) Uroš, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025091)
 33. Bjelčić (Marko) Dragoja, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1159025101)
 34. Bjelčić (Marko) Mara, rođena 1860. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025095)
 35. Bjelčić (Marko) Mara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025103)
 36. Bjelčić (Marko) Milja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025104)
 37. Bjelčić (Marko) Stevo, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025099)
 38. Bjelčić (Mile) Ljubica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025108)
 39. Bjelčić (Mile) Soka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01323)
 40. Bjelčić (Miloš) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025109)
 41. Bjelčić (Stevan) Jela, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025098)
 42. Bjelčić (Stevo) Blagoje, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (1159025097)
 43. Bjelčić (Stevo) Jovan, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025001)
 44. Bjelčić (Stevo) Jovanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025096)
 45. Bjelčić (Zdravko) Živko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Bosanska dubica (1159025110)
 46. Bjeličić (Mile) Soka, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, B.dubica (1159025107)
 47. Blagojević (Jovo) Kosa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026322)
 48. Blagojević (Jovo) Živko, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1161026252)
 49. Blagojević (Miloš) Radovan, rođen 1930. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00300)
 50. Blagojević (Miloš) Rosa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01336)
 51. Blagojević (Nikola) Ostoja, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026321)
 52. Blagojević (Nn) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01334)
 53. Blagojević (Ostoja) Kosa, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01335)
 54. Blagojević (Ostoja) Lazo, rođen 1936. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026328)
 55. Blagojević (Ostoja) Mihailo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026327)
 56. Blagojević (Ostoja) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026325)
 57. Blagojević (Ostoja) Rade, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u masovnom pokolju, Draksenić (7003s00301)
 58. Blagojević (Ostoja) Rajko, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026324)
 59. Blagojević (Ostoja) Žarko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026326)
 60. Blagojević (Ostoja) Zdravka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026330)
 61. Blagojević (Ostoja) Živka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026329)
 62. Blagojević (Ostoja) Živko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01333)
 63. Blagojević (Ostoje) Petar, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. U NOBu, Bosanska dubica (1160026197)
 64. Blagojević (Petar) Dragan, rođen 1937. Srbin, umro 1942. u logoru Sisak (1160026196)
 65. Blagojević (Petar) Miloja, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1160026195)
 66. Blagojević (Radovan) Miloš, rođen 1923. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161029999)
 67. Borojević (Nn) Pero, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01340)
 68. Borovnica (Jovo) Pero, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025217)
 69. Borovnica (Pero) Desanka, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bosanska dubica (1159025218)
 70. Borovnica (Pero) Petko, rođeno 1941. Srbin, ubijeno 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01339)
 71. Borovnica (Pero) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bosanska dubica (1159025219)
 72. Borovnica (Vasilije) Stana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025216)
 73. Brekić (Đurđe) Rade, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Beograd (5002s01282)
 74. Brekić (Jovo) Voja, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025187)
 75. Brekić (Marko) Risto, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025186)
 76. Brekić (Nn) Đurađ, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01341)
 77. Brekić (Nn) Gojko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01343)
 78. Brekić (Nn) Marko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00303)
 79. Brekić (Nn) Mika, rođena 1873. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01342)
 80. Brekić (Nn) Milan, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00302)
 81. Brekić (Nn) Nevenka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01344)
 82. Brekić (Risto) Mileva, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025191)
 83. Brekić (Risto) Milica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025190)
 84. Brekić (Risto) Stana, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025192)
 85. Brekić (Risto) Uroš, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025189)
 86. Budimir (Jevta) Ostoja, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026273)
 87. Budimir (Jovo) Persa, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01345)
 88. Budimir (Milovan) Lazo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026280)
 89. Budimir (Nn) Bosiljka, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7004s00303)
 90. Budimir (Ostoja) Bosiljka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026277)
 91. Budimir (Ostoja) Jelisavka, rođena 1930. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00305)
 92. Budimir (Ostoja) Rajko, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026279)
 93. Budimir (Ostoja) Vasilija, rođena 1934. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00306)
 94. Budimir (Rade) Stana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026274)
 95. Čađo (Đorđe) Stevo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jasenovac (2157031060)
 96. Čađo (Đuređ) Tonka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025022)
 97. Čađo (Gavro) Simeun, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025024)
 98. Čađo (Gavro) Stokan, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Draksenić (0830021106)
 99. Čađo (Jovo) Simeun, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01535)

100. Čađo (Mihajlo) Mara, rođena 1941. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (0830021103)

101. Čađo (Milovan) Smilja, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (0830021104)

102. Čađo (Nn) Mara, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. u crkvi, Draksenić (2157031061)

103. Čađo (Nn) Stevo, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01536)

104. Čađo (Nn) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01534)

105. Čađo (Simeun) Lazo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01312)

106. Čađo (Simeun) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025025)

107. Čađo (Simeun) Mileva, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025026)

108. Čađo (Simeun) Ostoja, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025023)

109. Čađo (Simeun) Živka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025021)

110. Čađo (Stevo) Đorđe, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOB u, Cerovljani (2157031062)

111. Čađo (Stevo) Milica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (2157031063)

112. Čađo (Stevo) Rajko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (2157031064)

113. Čađo (Vaso) Mihajlo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (0830021105)

114. Cikota (Dragoje) Stanica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01531)

115. Cikota (Dragutin) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026199)

116. Cikota (Dragutin) Stojan, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026209)

117. Cikota (Đure) Marko, rođen 1910. Srbin, poginuo od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1160026198)

118. Cikota (Jovo) Ana, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01532)

119. Cikota (Marko) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01530)

120. Cikota (Marko) Rajko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Draksenić (7003s00380)

121. Cikota (Milan) Ana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (1184055127)

122. Cikota (Nn) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01528)

123. Cikota (Stojan) Đuro, rođen 1939. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1160026212)

124. Cikota (Stojan) Jovo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026210)

125. Cikota (Stojan) Simo, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Draksenić (7003s00379)

126. Crnogorac (Nn) Dragoja, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01533)

127. Dimić (Miloš) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026158)

128. Dimić (Trivun) Mihajlo, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025111)

129. Dimitrić (Nn) Nikola, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01406)

130. Dimitrić (Nn) Uglješa, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00325)

131. Dodik (Božo) Dušanka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (1160026173)

132. Dodik (Božo) Zorka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01407)

133. Dodik (Savo) Zorka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026172)

134. Dodik (Vasilije) Božo, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026171)

135. Dudaković (Ibrica) Salko, rođen 1894. Srbin, ubijen 1944. U direktnom teroru, Bosanska gradiška (1161026313)

136. Gajić (Nn) Jovo, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01385)

137. Goga (Đoko) Kosa, rođena 1927. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00314)

138. Goga (Jove) Đoko, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026215)

139. Goga (Jove) Tomo, rođen 1899. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026214)

140. Goga (Mile) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1945. U logoru, Nemački logor (2577027033)

141. Goga (Nn) Marija, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01390)

142. Goga (Nn) Miloš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01387)

143. Goga (Nn) Nevenka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00315)

144. Goga (Nn) Radovan, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01386)

145. Goga (Nn) Rajko, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01388)

146. Goga (Nn) Rosa, rođena 1876. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01391)

147. Goga (Nn) Stojan, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01389)

148. Goga (Nn) Živko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00316)

149. Goga (Proko) Stana, rođena 1938. Srpkinja, umrla 1942. u logoru, Sisak (7003s00313)

150. Goga (Radovan) Marijan, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00317)

151. Goga (Radovan) Milorad, rođen 1930. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00318)

152. Goga (Tomo) Mioljka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026213)

153. Grahovac (Nikola) Stoko, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01398)

154. Grbavac (Aleksa) Jovanka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025128)

155. Grbavac (Đoko) Blagoja, rođen 1925. Srbin, spaljen od ustaša  1942. u logoru, Jasenovac (5020s00395)

156. Grbavac (Đuro) Đoko, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5020s00393)

157. Grbavac (Ilija) Slobodanka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Slavonija (1160026161)

158. Grbavac (Jovan) Simo, rođen 1872. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025073)

159. Grbavac (Jovo) Dušanka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025129)

160. Grbavac (Jovo) Marko, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Draksenić (1159025007)

161. Grbavac (Jovo) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025130)

162. Grbavac (Jovo) Pane, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025027)

163. Grbavac (Jovo) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025131)

164. Grbavac (Lazo) Petar, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025004)

165. Grbavac (Ljubomir) Savo, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025082)

166. Grbavac (Ljubomir) Srđan, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025083)

167. Grbavac (Marijan) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (1147007238)

168. Grbavac (Marjan) Rosa, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1159025002)

169. Grbavac (Marko) Momčilo, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1159025070)

170. Grbavac (Marko) Nada, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1159025069)

171. Grbavac (Miajlo) Ljubomir, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025084)

172. Grbavac (Mihail) Rade, rođen 1888. Srbin, ubijen 1942. kod kuće, Draksenić (2835049030)

173. Grbavac (Mihajlo) Zora, rođena 1941. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025075)

174. Grbavac (Miko) Radosava, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Nova gradiška (1159025078)

175. Grbavac (Milan) Mara, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5002s01393)

176. Grbavac (Milan) Marko, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (1159025071)

177. Grbavac (Milan) Milorad, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (1147007107)

178. Grbavac (Miloš) Ana, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025076)

179. Grbavac (Miloš) Milica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1944. Pri deportaciji, Slavonija (1159025074)

180. Grbavac (Miloš) Milovan, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025079)

181. Grbavac (Miloš) Mirko, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025080)

182. Grbavac (Mirko) Kosa, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Nova gradiška (1159025077)

183. Grbavac (Nikola) Borka, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Draksenić (1147007242)

184. Grbavac (Nikola) Borka, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00320)

185. Grbavac (Nikola) Branko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Draksenić (1147007243)

186. Grbavac (Nikola) Branko, rođen 1935. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00321)

187. Grbavac (Nikola) Dane, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Draksenić (1147007241)

188. Grbavac (Nikola) Milinko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Draksenić (1147007239)

189. Grbavac (Nikola) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01392)

190. Grbavac (Nikola) Olga, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (1147007240)

191. Grbavac (Nikola) Pane, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00319)

192. Grbavac (Nikola) Stoko, rođen 1880. Srbin, nestao od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025010)

193. Grbavac (Nn) Rade, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01397)

194. Grbavac (Nn) Stana, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01396)

195. Grbavac (Nn) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01394)

196. Grbavac (Nn) Vojin, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01395)

197. Grbavac (Pavle) Jovo, rođen 1890. Srbin, poginuo od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025127)

198. Grbavac (Pavle) Nikola, rođen 1892. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Draksenić (1147007237)

199. Grbavac (Petar) Marija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Draksenić (2835049031)

200. Grbavac (Rade) Jovan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (2835049032)

201. Grbavac (Rade) Jovanka, rođena 1922. Hrvatica, ubijena 1942. Kod kuće, Draksenić (2835049033)

202. Grbavac (Radovan) Uroš, rođen 1929. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7003s00323)

203. Grbavac (Simo) Marko, rođen 1908. Srbin, umro od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025072)

204. Grbavac (Simo) Milka, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025085)

205. Grbavac (Stevo) Milisav, rođen 1930. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025009)

206. Grbavac (Stojan) Miloš, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025081)

207. Grbavac (Stoko) Rajko, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025008)

208. Grbavac (Tomo) Miloš, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025011)

209. Grbavac (Živan) Milovan, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025064)

210. Grbavac (Živan) Uroš, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025065)

211. Grubić (Milan) Ljupka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00324)

212. Gubić (Božo) Branko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1549097007)

213. Gubić (Đuro) Marija, rođena 1872. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025113)

214. Gubić (Đuro) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026045)

215. Gubić (Lazo) Velinka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Slavonija (5002s01293)

216. Gubić (Maksim) Milja, rođena 1899. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Draksenić (1155019086)

217. Gubić (Marko) Ana, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026047)

218. Gubić (Marko) Božo, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1549097008)

219. Gubić (Mikailo) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s01292)

220. Gubić (Milan) Ljubica, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (1160026050)

221. Gubić (Miloš) Branko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026048)

222. Gubić (Miloš) Milovan, rođeno 1940. Srbin, ubijeno od ustaša 1942.u logoru, Jasenovac (5002s01405)

223. Gubić (Miloš) Mladen, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U  logoru, Jasenovac (1160026049)

224. Gubić (Nikola) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (1160026044)

225. Gubić (Nikola) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01399)

226. Gubić (Nikola) Miloš, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1160026046)

227. Gubić (Nikola) Simeun, rođen 1871. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025114)

228. Gubić (Nn) Grozda, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01404)

229. Gubić (Nn) Lazo, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01401)

230. Gubić (Nn) Marko, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01402)

231. Gubić (Nn) Stevo, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01403)

232. Gubić (Nn) Vaso, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01400)

233. Gubić (Ostoja) Marko, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1155019089)

234. Gubić (Simeun) Živko, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025112)

235. Gubić (Stojan) Tomo, rođen 1895. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Draksenić (1155019088)

236. Gubić (Tomo) Branko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1155019087)

237. Gubić (Tomo) Savan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Sremski front (5002s01291)

238. Ilić (Marjan) Đuro, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01295)

239. Ilić (Nn) Marijan, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01412)

240. Jajčanin (Jove) Mića, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026225)

241. Jajčanin (Mića) Sava, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosanska dubica (0423021016)

242. Jajčanin (Miće) Savo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026227)

243. Jajčanin (Miće) Stojan, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026228)

244. Jajčanin (Mićo) Branko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. U logoru, Jasenovac (1160026226)

245. Jajčanin (Nn) Dobrila, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00329)

246. Jajčanin (Nn) Kristina, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u direktnom teroru, Vojskova kozara (0423021017)

247. Jajčanin (Nn) Marica, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01415)

248. Jajčanin (Nn) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01414)

249. Jajčanin (Nn) Nikola, rođen 1934. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (7003s00330)

250. Jajčanin (Nn) Uroš, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01416)

251. Janković (Mile) Persa, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026111)

252. Jarić (Đoko) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (7003s00328)

253. Jarić (Vujo) Đoko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01413)

254. Jokić (Božo) Stana, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025176)

255. Jokić (Radovan) Rade, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025177)

256. Kecman (Jove) Mara, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026203)

257. Kecman (Vasilije) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00331)

258. Kecman (Vasilije) Danica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026207)

259. Kecman (Vasilije) Milica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026208)

260. Kecman (Vasilije) Milinko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026205)

261. Kecman (Vasilije) Pero, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026206)

262. Klincov (Bogdan) Danica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1161026249)

263. Klincov (Đoko) Lazo, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026178)

264. Klincov (Laze) Božo, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026179)

265. Klincov (Laze) Slavko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026180)

266. Klincov (Luke) Bogdan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1160026248)

267. Klincov (Nn) Draginja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01417)

268. Klincov (Nn) Tomo, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01418)

269. Klincov (Nn) Vaso, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01419)

270. Klincov (Toma) Đuro, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026087)

271. Klincov (Vaso) Marijan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. Nepoznato Bosanska dubica (5002s01296)

272. Kokić (Pane) Lazo, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025038)

273. Kondić (Nn) Milan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Draksenić (2595124003)

274. Kovačević (Đuro) Blagoja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00336)

275. Kovačević (Dušan) Lepa, rođena 1936. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Jastrebarsko (7003s00335)

276. Kovačević (Dušan) Milica, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00333)

277. Kovačević (Dušan) Milovan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00334)

278. Kovačević (Nn) Ana, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01420)

279. Kovačević (Nn) Anka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01426)

280. Kovačević (Nn) Đuro, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01422)

281. Kovačević (Nn) Dušan, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01421)

282. Kovačević (Nn) Marija, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01425)

283. Kovačević (Nn) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01423)

284. Kovačević (Nn) Marko, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01427)

285. Kovačević (Nn) Milan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00332)

286. Kovačević (Nn) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01428)

287. Kovačević (Nn) Vaso, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01424)

288. Kovačević (Nn) Vlado, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (5002s01429)

289. Kovačević (Ostoja) Stanko, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1147007113)

290. Kovačević (Stanko) Nada, rođena 1942. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1147007111)

291. Kovačević (Stanko) Ostoja, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (1147007112)

292. Kovačević (Vaso) Radosava, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01430)

293. Krnjaić (Milan) Desanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Gradina kod jasenovca (1159025163)

294. Krnjaić (Vase) Milorad, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026133)

295. Krnjaić (Vasilije) Vaso, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026134)

296. Krnjaić (Vaso) Stevo, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025162)

297. Krnjajić (Đorđe) Ana, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (0766002003)

298. Krnjajić (Ilija) Mara, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025031)

299. Krnjajić (J.) Lazo, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00052)

300. Krnjajić (Marko) Blagoja, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025030)

301. Krnjajić (Marko) Mika, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025033)

302. Krnjajić (Marko) Stoja, rođena 1932. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025036)

303. Krnjajić (Marko) Stojan, rođen 1935. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025035)

304. Krnjajić (Mićo) Milan, rođen 1900. Srbin, nestao od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025034)

305. Krnjajić (Milisav) Deva, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025037)

306. Krnjajić (Milovan) Desanka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01431)

307. Krnjajić (Milovan) Dragoljub, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (0766002005)

308. Krnjajić (Milovan) Dušanka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (0766002004)

309. Krnjajić (Nn) Deva, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942 u logoru, Jasenovac (7004s00297)

310. Krnjajić (Nn) Jošo, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01435)

311. Krnjajić (Nn) Ljubica, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00337)

312. Krnjajić (Nn) Nada, rođena 1888. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01434)

313. Krnjajić (Nn) Rosa, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00338)

314. Krnjajić (Simeun) Marko, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025032)

315. Krnjajić (Stevo) Ana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1159025164)

316. Krnjajić (Stevo) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1159025167)

317. Krnjajić (Stevo) Ostoja, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1159025166)

318. Krnjajić (Stevo) Stana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1159025165)

319. Krnjajić (Stojan) Marija, rođena 1885. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026135)

320. Krnjajić (Vasilije) Jovan, rođen 1865. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (0766002002)

321. Krnjajić (Vasilije) Vaso, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01436)

322. Krnjajić (Vaso) Milorad, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01433)

323. Krnjajić (Vaso) Stevo, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01432)

324. Krnjajić (Vaso) Živko, rođen 1910. Srbin, poginuo 1942. u direktnom teroru, Kozara (1160026132)

325. Kukić (Pero) Žarko, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026123)

326. Kukić (Žarko) Zorka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026124)

327. Lakobrija (Bogoljub) Ilija, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025214)

328. Lakobrija (Ilija) Nada, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025215)

329. Laloš (Luka) Ana, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01437)

330. Laloš (Miloš) Luka, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026028)

331. Laloš (Trivun) Bosa, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026029)

332. Ljubić (Maksim) Milja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1942.  nepoznato, Draksenić (5002s01452)

333. Ljubić (Marko) Ostoja, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01454)

334. Ljubić (Stojan) Tomo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01453)

335. Ljubić (Tomo) Branko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00342)

336. Lončar (Branko) Rade, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2330011002)

337. Lončar (Đoko) Andrija, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (2330011004)

338. Lončar (Đoko) Branko, rođen 1912. Srbin, umro od Nemaca 1945. U logoru, Zemun Sajmište (0078020022)

339. Lončar (Đoko) Dušanka, rođena 1922. Srpkinja, nestala od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0078020024)

340. Lončar (Đoko) Jandro, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosanska dubica (0078020023)

341. Lončar (Đoko) Rosa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2330011008)

342. Lončar (Đurađ) Đuro, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025046)

343. Lončar (Đuro) Drago, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025044)

344. Lončar (Đuro) Dragoja, rođen 1935. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 . u logoru, Zemun Sajmište (7003s00339)

345. Lončar (Đuro) Miloja, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025045)

346. Lončar (Đuro) Stojan, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Šid (1159025043)

347. Lončar (Jovo) Draginja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Draksenić (1506031026)

348. Lončar (Lazo) Anka, rođena 1894. Srpkinja, ubijena od ustaša 1945. u logoru, Jasenovac (0078020017)

349. Lončar (Nn) Đoko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Draksenić (2330011003)

350. Lončar (Nn) Đoko, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (0078020020)

351. Lončar (Nn) Lazo, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00340)

352. Lončar (Nn) Milica, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01441)

353. Lončar (Nn) Milja, rođena 1890. Srpkinja, nestala od ustaša 1945. U logoru, Jasenovac (0078020021)

354. Lončar (Nn) Ostoja, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01440)

355. Lončar (Nn) Ostoja, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01439)

356. Lončar (Nn) Persa, rođena 9999. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (2330011006)

357. Lončar (Nn) Sava, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01438)

358. Lončar (Petar) Desa, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00300)

359. Lončar (Petar) Jovan, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (1506031027)

360. Lončar (Petar) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7004s00299)

361. Lončar (Petar) Nada, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (1506031028)

362. Lončar (Petar) Ostoja, rođen 1938. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (7004s00298)

363. Lončar (Risto) Vasilije, rođen 1892. Srbin, umro od Nemaca 1945. U logoru, Zemun Sajmište (0078020016)

364. Lončar (Savo) Darinka, rođena 1924. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kozara (1147007103)

365. Lončar (Savo) Ilija, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1147007105)

366. Lončar (Stojan) Savo, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1147007104)

367. Lončar (Vasilije) Milica, rođena 1929. Srpkinja, nestala 1945. Pri deportaciji, Nepoznato (0078020019)

368. Lončar (Vasilije) Rajko, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosanska dubica (0078020018)

369. Lukač (Ilija) Dragoslav, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1160026039)

370. Lukač (Ilija) Ljuba, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Draksenić (1160026040)

371. Lukač (Jandre) Ostoja, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (1160026033)

372. Lukač (Laza) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026038)

373. Lukač (Marko) Marta, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Gradina kod jasenovca (0854065033)

374. Lukač (Mihajla) Stanko, rođen 1872. Srbin, poginuo 1941. U direktnom teroru, Gunjevci (1160026136)

375. Lukač (Mile) Dragoje, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. u zatvoru, Bosanska dubica (0707032014)

376. Lukač (Mile) Rade, rođen 1870. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026282)

377. Lukač (Mile) Uroš, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026296)

378. Lukač (Mirko) Marko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (0854065035)

379. Lukač (Mirko) Nikola, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (0854065034)

380. Lukač (Nasa) Jandre, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026032)

381. Lukač (Ninka) Stoja, rođena 1870. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026283)

382. Lukač (Nn) Ana, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01449)

383. Lukač (Nn) Đoko, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01448)

384. Lukač (Nn) Gojko, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01446)

385. Lukač (Nn) Lazo, rođen 1871. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01447)

386. Lukač (Nn) Mara, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (5002s00113)

387. Lukač (Nn) Marko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.  U logoru, Zemun Sajmište (5002s01445)

388. Lukač (Nn) Mile, rođen 1895. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01444)

389. Lukač (Nn) Milja, rođena 1871. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01450)

390. Lukač (Nn) Stojan, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01443)

391. Lukač (Petar) Mile, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Draksenić (0707032012)

392. Lukač (Stanka) Jela, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (1160026137)

393. Lukač (Stojan) Gojko, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7051s00154)

394. Lukač (Stojan) Jovan, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942.  U logoru, Zemun Sajmište (5002s00114)

395. Lukač (Stojan) Mara, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Draksenić (5002s01451)

396. Lukač (Stojan) Mika, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (7003s00341)

397. Lukač (Stojan) Milan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s00115)

398. Lukač (Stojan) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026138)

399. Lukač (Uroš) Živko, rođen 1941. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1161026297)

400. Lukač (Vaso) Jandro, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01442)

401. Lukić (Lazar) Jovan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1323011024)

402. Lukić (Marko) Jovanka, rođena 1893. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011025)

403. Malešević (Nn) Đuja, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01456)

404. Malešević (Nn) Đuro, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (7003s00343)

405. Malešević (Nn) Milena, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01457)

406. Mandić (Đuro) Savan, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026291)

407. Mandić (Savan) Miloš, rođen 1941. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1161026292)

408. Marić (Milovan) Pero, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025194)

409. Marić (Pero) Marko, rođen 1930. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025195)

410. Marinković (Đuro) Ana, rođena 1917. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025126)

411. Marinković (Đuro) Marica, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (1159025222)

412. Marinković (Lazo) Branko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01297)

413. Marinković (Mićo) Simo, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025221)

414. Marinković (Milan) Stoja, rođena 1899. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025125)

415. Marinković (Nn) Marko, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01455)

416. Marinković (Ostoja) Dušan, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025123)

417. Marinković (Ostoja) Marko, rođen 1939. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025120)

418. Marinković (Ostoja) Rajko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025119)

419. Marinković (Savo) Rosa, rođena 1905. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (1159025118)

420. Marinković (Simo) Marija, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Donji vakuf (1159025223)

421. Marinković (Simo) Mileva, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Donji vakuf (1159025224)

422. Marinković (Simo) Milinko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Donji vakuf (1159025226)

423. Marinković (Simo) Stevo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025225)

424. Marinković (Stojan) Đuro, rođen 1897. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025124)

425. Marinković (Stojan) Ostoja, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025117)

426. Mataruga (Dušan) Slobodanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Bosanska dubica (0610074016)

427. Mataruga (Milan) Ana, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025227)

428. Milošević (Dragoje) Jela, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942.  U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025242)

429. Milošević (Dragoje) Mirko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01458)

430. Milošević (Jovo) Jela, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025240)

431. Milošević (Vučen) Dragoje, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025239)

432. Misirača (Mile) Dušan, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7003s00344)

433. Misirača (Mile) Dušanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1161026254)

434. Misirača (Mile) Gligo, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026257)

435. Misirača (Mile) Mara, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1161026259)

436. Misirača (Mile) Milutin, rođen 1913. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1161026255)

437. Misirača (Mile) Petko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026256)

438. Misirača (Mile) Ratko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01459)

439. Misirača (Mitar) Mirko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1161026251)

440. Misirača (Stevo) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026253)

441. Nedeljković (Danilo) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011016)

442. Nedeljković (Danilo) Dragica, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011020)

443. Nedeljković (Danilo) Đuja, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011018)

444. Nedeljković (Danilo) Marko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011021)

445. Nedeljković (Danilo) Milan, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011017)

446. Nedeljković (Danilo) Stana, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011019)

447. Nedeljković (Đuro) Đuja, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011022)

448. Nedeljković (Marko) Branislav, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011023)

449. Nedeljković (Spasoje) Milja, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011013)

450. Nedeljković (Spasoje) Mira, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011014)

451. Nedeljković (Spasoje) Ostoja, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011012)

452. Nedeljković (Spasoje) Stanoje, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011011)

453. Nedeljković (Stanko) Đuka, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011010)

454. Nedeljković (Stojan) Vukašin, rođen 1875. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011008)

455. Nedeljković (Vukašin) Danilo, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011015)

456. Nedeljković (Vukašin) Spasoje, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1323011009)

457. Petraković (Đoko) Milica, rođena 1939. Srpkinja, umrla 1942. U logoru, Sisak (1159025230)

458. Petraković (Đoko) Pero, rođen 1941. Srbin, umro 1942. u logoru, Sisak (1159025231)

459. Petraković (Đoko) Stanko, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025229)

460. Petraković (Đure) Ana, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026181)

461. Petraković (Ilija) Marko, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026078)

462. Petraković (Ilija) Vida, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01461)

463. Petraković (Jefta) Dušan, rođen 1925. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Draksenić (0412400006)

464. Petraković (Jefto) Nebojša, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Draksenić (0412400005)

465. Petraković (Jove) Marko, rođen 1875. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026190)

466. Petraković (Jovo) Božo, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025159)

467. Petraković (Jovo) Mara, rođena 1875. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01464)

468. Petraković (Jovo) Mirko, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025151)

469. Petraković (Marka) Mika, rođena 1916. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026193)

470. Petraković (Marka) Milka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026194)

471. Petraković (Marka) Simo, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026192)

472. Petraković (Marko) Vojislav, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (1160026079)

473. Petraković (Mihajla) Anđa, rođena 1876. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026191)

474. Petraković (Mihajlo) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025156)

475. Petraković (Mihajlo) Marko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025155)

476. Petraković (Mihajlo) Miloš, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025154)

477. Petraković (Mihajlo) Rajko, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1159025153)

478. Petraković (Milan) Milivoj, rođen 1932. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1160026183)

479. Petraković (Milan) Mirko, rođen 1934. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1160026184)

480. Petraković (Milan) Živko, rođen 1940. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1160026185)

481. Petraković (Mile) Desanka, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026076)

482. Petraković (Mile) Dušanka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00346)

483. Petraković (Nn) Mikajlo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01298)

484. Petraković (Nn) Savan, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01462)

485. Petraković (Nn) Stojanka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1941. U crkvi, Draksenić (0412400004)

486. Petraković (Risto) Mara, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025158)

487. Petraković (Risto) Marko, rođen 1886. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01463)

488. Petraković (Savana) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026075)

489. Petraković (Stanka) Kosa, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026189)

490. Petraković (Stanka) Pero, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026186)

491. Petraković (Stanka) Radosava, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026188)

492. Petraković (Stanko) Miloš, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1160026187)

493. Petraković (Steve) Mileva, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026182)

494. Petraković (Stojan) Jefto, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Draksenić (0412400003)

495. Petraković (Stojan) Mile, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1160026130)

496. Petraković (Stojan) Živko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1160026131)

497. Petraković (Vasilije) Stojan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026129)

498. Petraković (Vid) Đoko, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1159025228)

499. Petraković (Vid) Jovo, rođen 1889. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025157)

500. Petraković (Vid) Mikailo, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01460)

501. Petraković (Vid) Stoja, rođena 1864. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Nova gradiška (1160026077)

502. Petranović (Mihajlo) Rajko, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1147007055)

503. Pilipović (Nn) Ostoja, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01299)

504. Pilipović (Ostoja) Rosa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01465)

505. Pjevac (Jovo) Marko, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026082)

506. Pjevac (Marko) Đuro, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026085)

507. Pjevac (Marko) Mile, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026084)

508. Pjevac (Marko) Zagorka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026086)

509. Pjevac (Simo) Vojo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026083)

510. Poljarac (Jevto) Rosa, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025062)

511. Poljarac (Jovica) Rade, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025061)

512. Poljarac (Marko) Miloš, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025060)

513. Poljarac (Miloš) Ljubomir, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025059)

514. Poljarac (Rade) Ostoja, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025063)

515. Popović (Marko) Steva, rođen 1883. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (0089001061)

516. Popović (Marko) Stevo, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1166032059)

517. Popović (Nn) Milka, rođena 1863. Srpkinja, spaljena 1943. U direktnom teroru, Draksenić (0089001063)

518. Popović (Stevan) Milka, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Daruvar (5002s01467)

519. Popović (Stevo) Gojko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (1166032060)

520. Premasunac (Milan) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1161026260)

521. Premasunac (Mile) Kosa, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1161026263)

522. Premasunac (Mile) Mara, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1161026264)

523. Premasunac (Mile) Milan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1161026265)

524. Premasunac (Mile) Milja, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1161026266)

525. Premasunac (Mile) Ratko, rođen 1941. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1161026267)

526. Premasunac (Mile) Stoja, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026261)

527. Premasunac (Nikola) Radovan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1161026262)

528. Premasunac (Nn) Jovanka, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od  ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (7003s00347)

529. Premasunac (Nn) Stoja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01468)

530. Puća (Nn) Mitar, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1942. nepoznato, Međeđa (5003s01002)

531. Pušibrk (Jove) Mladen, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026127)

532. Pušibrk (Jovo) Mara, rođena 1890. Srpkinja, nestala 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025168)

533. Pušibrk (Jovo) Miloja, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00349)

534. Pušibrk (Miloš) Živko, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1159025170)

535. Pušibrk (Nn) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01469)

536. Pušibrk (Nn) Mikailo, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01470)

537. Pušibrk (Nn) Savka, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01471)

538. Pušibrk (Petra) Rosa, rođena 1883. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026141)

539. Pušibrk (Radovan) Branko, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1159025171)

540. Pušibrk (Radovan) Rajko, rođen 1927. Srbin, poginuo 1945. prilikom borbi, Bosanska dubica (7003s00348)

541. Pušibrk (Stojan) Mileva, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Jasenovac (1159025169)

542. Pušibrk (Vasilije) Jovo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026126)

543. Pušibrk (Vasilije) Stanko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01300)

544. Radak (Đuro) Anđelko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01301)

545. Radak (Đuro) Vladimir, rođen 1916. Srbin, ubijen 1942. nepoznato,Bosanska dubica (5002s01304)

546. Radak (Ilija) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01302)

547. Radak (Ilija) Rajko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01303)

548. Radaković (Ilija) Vladimir, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u NOBu, Bosanska dubica (2112008009)

549. Radek (Nn) Branko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00356)

550. Radek (Nn) Đuro, rođen 1891. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01489)

551. Radek (Nn) Ilija, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01490)

552. Radek (Nn) Mika, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01485)

553. Radek (Nn) Mile, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01487)

554. Radek (Nn) Rajko, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01486)

555. Radek (Nn) Stevo, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01488)

556. Radek (Rade) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01484)

557. Radek (Rajko) Nevena, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Nova gradiška (1160026059)

558. Radek (Rajko) Ranko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Pri deportaciji, Nova gradiška (1160026058)

559. Radmanović (Dragoje) Marko, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1160026160)

560. Radmanović (Dragoje) Stevo, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025210)

561. Radmanović (Đuro) Milka, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025258)

562. Radmanović (Jovan) Savka, rođena 1925. Srpkinja, poginula 1943. u direktnom teroru, Slavonija (1160026011)

563. Radmanović (Miloš) Vukosava, rođena 1886. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (1160026013)

564. Radmanović (Nn) Gojko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01480)

565. Radmanović (Nn) Marija, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01479)

566. Radmanović (Nn) Pero, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00355)

567. Radmanović (Savan) Savka, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Slavonija (5002s01481)

568. Radmanović (Stevo) Kata, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025257)

569. Radmanović (Stevo) Živko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025211)

570. Rajlić (Nikola) Stoja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026247)

571. Rajlić (Vlajko) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026246)

572. Rakić (Glišo) Stojan, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0008335)

573. Raljić (Nikola) Stoja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01482)

574. Raljić (Vlajko) Nikola, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01483)

575. Rašić (Jakov) Savka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026035)

576. Rašić (Jandra) Milan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025236)

577. Rašić (Jandra) Petar, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. Pri deportaciji, Bosanska dubica (1159025237)

578. Rašić (Jandra) Uroš, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025238)

579. Rašić (Mića) Mirko, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026036)

580. Rašić (Mićo) Jandra, rođen 1885. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025235)

581. Rašić (Mile) Simo, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01474)

582. Rašić (Milovan) Mileva, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01476)

583. Rašić (Milovan) Milica, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00351)

584. Rašić (Milovan) Nada, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00354)

585. Rašić (Milovan) Rajko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01477)

586. Rašić (Milovan) Stoja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00352)

587. Rašić (Mirko) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1160026037)

588. Rašić (Mirko) Luka, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026034)

589. Rašić (Nn) Draginja, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01473)

590. Rašić (Nn) Jandro, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00350)

591. Rašić (Nn) Milovan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01472)

592. Rašić (Simo) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00353)

593. Rašić (Simo) Momčilo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01478)

594. Rašić (Stojan) Arsenije, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s01305)

595. Rašić (Stojan) Pava, rođena 1924. Srpkinja, ubijena 1943. nepoznato, Draksenić (5002s01306)

596. Rokić (Dmitar) Dmitra, rođena 1937. Srpkinja, umrla 1943. u logoru, Sisak (1160026242)

597. Rokić (Dragutin) Gojko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025049)

598. Rokić (Đuđe) Jovanka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026289)

599. Rokić (Đurađ) Rade, rođen 1874. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (5020s00375)

600. Rokić (Đuro) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026294)

601. Rokić (Đuro) Marija, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026308)

602. Rokić (Đuro) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026311)

603. Rokić (Đuro) Milka, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026310)

604. Rokić (Đuro) Mioljka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026307)

605. Rokić (Glišo) Stojan, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Gospić (1391058044)

606. Rokić (Ilija) Jovan, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01307)

607. Rokić (Jovan) Milan, rođen 1930. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (7003s00361)

608. Rokić (Jovan) Mirko, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (7003s00360)

609. Rokić (Jovo) Obren, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026293)

610. Rokić (Luka) Milan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026300)

611. Rokić (Luka) Milka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026302)

612. Rokić (Luke) Dmitar, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026241)

613. Rokić (Marko) Mara, rođena 1929. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00366)

614. Rokić (Marko) Mika, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026301)

615. Rokić (Mićo) Miloš, rođen 1909. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01494)

616. Rokić (Mićo) Stojan, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026284)

617. Rokić (Mihajlo) Pane, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025047)

618. Rokić (Milan) Mileva, rođena 1937. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026304)

619. Rokić (Milan) Petra, rođena 1935. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026303)

620. Rokić (Mile) Anka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026306)

621. Rokić (Miloš) Dragoja, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (7003s00362)

622. Rokić (Miloš) Grozda, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00365)

623. Rokić (Miloš) Ljubica, rođena 1935. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026290)

624. Rokić (Miloš) Mirko, rođen 1934. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (7003s00363)

625. Rokić (Miloš) Stevo, rođen 1936. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (7003s00364)

626. Rokić (Miloš) Stoja, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01495)

627. Rokić (Nn) Desa, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00359)

628. Rokić (Nn) Ilija, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01492)

629. Rokić (Nn) Jovo, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01493)

630. Rokić (Nn) Mioljka, rođena 1929. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7004s00304)

631. Rokić (Obren) Milica, rođena 1940. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026295)

632. Rokić (Pane) Dragutin, rođen 1904. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025048)

633. Rokić (Pane) Lazo, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01491)

634. Rokić (Pane) Miloš, rođen 1904. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025042)

635. Rokić (Rade) Milja, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Draksenić (7003s00357)

636. Rokić (Rade) Ratko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026315)

637. Rokić (Stojan) Đuro, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1161026305)

638. Rokić (Stojan) Luka, rođen 1882. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026298)

639. Rokić (Stojan) Marija, rođena 1931. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026288)

640. Rokić (Stojan) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026285)

641. Rokić (Stojan) Mladen, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1161026287)

642. Rokić (Stojan) Ostoja, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026286)

643. Rokić (Todo) Jovana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026299)

644. Rošić (Mile) Simo, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026218)

645. Rošić (Sime) Mile, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026220)

646. Rošić (Sime) Momčilo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026219)

647. Samardžija (Jovo) Nikola, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00372)

648. Samardžija (Jovo) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00371)

649. Samardžija (Lazo) Đuja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1127009029)

650. Samardžija (Luka) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1127009030)

651. Samardžija (Marko) Miko, rođen 1880. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026060)

652. Samardžija (Mika) Jovo, rođen 1903. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026061)

653. Samardžija (Mika) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1127009028)

654. Samardžija (Mika) Stevo, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026074)

655. Samardžija (Nn) Janko, rođen 1892. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01518)

656. Samardžija (Nn) Jelka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01519)

657. Samardžija (Nn) Luka, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01516)

658. Samardžija (Nn) Ostoja, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01515)

659. Samardžija (Stevo) Ljubica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026072)

660. Samardžija (Stevo) Marko, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026069)

661. Samardžija (Stevo) Marko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01517)

662. Samardžija (Stevo) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026071)

663. Samardžija (Stevo) Milovan, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026073)

664. Samardžija (Stevo) Mioljka, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026068)

665. Samardžija (Stevo) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026070)

666. Šaponja (Teodor) Marko, rođen 1873. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026243)

667. Šarkan (Marka) Ostoja, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026159)

668. Šarmar (Đuje) Ostoja, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026145)

669. Šarmar (Laze) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026149)

670. Šarmar (Ostoje) Đuro, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026146)

671. Šarmar (Ostoje) Pero, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026147)

672. Šarmar (Stanka) Milja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026151)

673. Šarmar (Steve) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026150)

674. Šarmar (Stevo) Lazo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026148)

675. Savanović (Božo) Blagoje, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1147007168)

676. Savković (A.) Dušan, rođen 1918. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00054)

677. Savković (B.) Blagoja, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. Nepoznato Kozara (5002s00053)

678. Savković (B.) Jovan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00055)

679. Savković (Đoja) Nikola, rođen 1906. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01511)

680. Savković (Dragoje) Jovo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025196)

681. Savković (Dragoje) Stojan, rođen 1928. Srbin, nestao od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026004)

682. Savković (Đurađ) Ljuban, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026238)

683. Savković (Đurađ) Relja, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026239)

684. Savković (Đure) Nada, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026236)

685. Savković (Đuro) Mile, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01496)

686. Savković (Dušan) Ilija, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026222)

687. Savković (Dušan) Mladen, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026223)

688. Savković (Dušan) Vladoja, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01514)

689. Savković (Ilije) Dušan, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026221)

690. Savković (Joco) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Prijedor (5002s01308)

691. Savković (Jovo) Božo, rođen 1892. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1147007167)

692. Savković (Jovo) Milan, rođen 1940. Srbin, umro 1942. u dečijem prihvatilištu, Zagreb (1159025198)

693. Savković (Marko) Panta, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007172)

694. Savković (Mićo) Darinka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026232)

695. Savković (Mićo) Đurađ, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026231)

696. Savković (Mićo) Miloš, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026230)

697. Savković (Mihajlo) Milutin, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s01309)

698. Savković (Mihajlo) Savo, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01310)

699. Savković (Miloš) Milan, rođen 1929. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0823016019)

700. Savković (Miloš) Milica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026233)

701. Savković (Miloš) Milorad, rođen 1933. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (0823016021)

702. Savković (Miloš) Mirko, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026234)

703. Savković (Miloš) Stanko, rođen 1935. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026235)

704. Savković (Miloš) Živka, rođena 1930. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (0823016020)

705. Savković (Milovan) Ana, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026157)

706. Savković (Nikola) Kata, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01512)

707. Savković (Nikola) Mića, rođen 1863. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026229)

708. Savković (Nikola) Mile, rođen 1926. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7003s00369)

709. Savković (Nn) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01509)

710. Savković (Nn) Đoja, rođen 1881. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01507)

711. Savković (Nn) Marica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01510)

712. Savković (Nn) Marica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00368)

713. Savković (Nn) Marija, rođena 1913. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01498)

714. Savković (Nn) Mihajlo, rođen 1896. Srbin, ubijen od Nemaca 1942 u logoru, Zemun Sajmište (5002s01503)

715. Savković (Nn) Miloš, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7004s00302)

716. Savković (Nn) Ostoja, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01502)

717. Savković (Nn) Pante, rođen 1887. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01513)

718. Savković (Nn) Radovan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01500)

719. Savković (Nn) Rajko, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01508)

720. Savković (Nn) Savo, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01505)

721. Savković (Nn) Simo, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01499)

722. Savković (Nn) Stevo, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01501)

723. Savković (Nn) Stoja, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01504)

724. Savković (Nn) Zora, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01506)

725. Savković (Stanko) Đuređ, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026154)

726. Savković (Stanko) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026155)

727. Savković (Stojan) Stoja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025197)

728. Sekulić (Đuro) Draginja, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Slavonska Požega (5002s01521)

729. Sekulić (Đuro) Milica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (7003s00373)

730. Sekulić (Dušan) Ljiljana, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonska Požega (1160026102)

731. Sekulić (Nn) Jelena, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00374)

732. Sekulić (Pero) Draginja, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Požega (1160026101)

733. Sekulić (Radovan) Bosiljka, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Požega (1160026099)

734. Sekulić (Radovan) Dušan, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026098)

735. Škarić (Mile) Ilija, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026051)

736. Škorić (Nn) Ilija, rođen 1884. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01537)

737. Šormaz (Dušan) Milica, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Dubica (7003s00383)

738. Šormaz (Dušan) Mirko, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00384)

739. Šormaz (Goja) Ostoja, rođen 1888. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01543)

740. Šormaz (Lazo) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01545)

741. Šormaz (Nn) Jovanka, rođena 1900. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01541)

742. Šormaz (Nn) Marko, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01539)

743. Šormaz (Nn) Tomo, rođen 1898. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01538)

744. Šormaz (Ostoja) Đuro, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01546)

745. Šormaz (Ostoja) Pero, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7003s00382)

746. Šormaz (Stanko) Milja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01542)

747. Šormaz (Stevo) Dušan, rođen 1919. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01544)

748. Šormaz (Stevo) Lazo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01547)

749. Šuman (Đoko) Janja, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007217)

750. Šuman (Dušan) Danica, rođena 1920. Srpkinja, umrla od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1159025148)

751. Šuman (Dušan) Jelisavka, rođena 1934. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025150)

752. Šuman (Dušan) Simeun, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1159025149)

753. Šuman (Ilija) Stevo, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1147007206)

754. Šuman (Jove) Bogdan, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026139)

755. Šuman (Jovo) Vidosava, rođena 1908. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. u logoru, Jasenovac (1159025147)

756. Šuman (Manojlo) Branko, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1147007223)

757. Šuman (Manojlo) Kosa, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00388)

758. Šuman (Manojlo) Marija, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007224)

759. Šuman (Manojlo) Milja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00387)

760. Šuman (Manojlo) Rajko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007226)

761. Šuman (Manojlo) Vukosava, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007225)

762. Šuman (Mile) Lepa, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Pakrac (1147007220)

763. Šuman (Mile) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sanski most (1147007218)

764. Šuman (Mile) Mira, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Sijerača (7051s00158)

765. Šuman (Mile) Nevena, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Pakrac (1147007219)

766. Šuman (Milić) Draginja, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1147007210)

767. Šuman (Milovan) Angelina, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1147007212)

768. Šuman (Nn) Lazo, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01556)

769. Šuman (Nn) Marko, rođen 1890. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01554)

770. Šuman (Nn) Mika, rođena 1907. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01557)

771. Šuman (Nn) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01551)

772. Šuman (Nn) Mileva, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00391)

773. Šuman (Nn) Pero, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01550)

774. Šuman (Nn) Persa, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00390)

775. Šuman (Nn) Stoja, rođena 1895. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01555)

776. Šuman (Pero) Slavka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1147007211)

777. Šuman (Pero) Stanko, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (5002s01548)

778. Šuman (Rade) Jovanka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007222)

779. Šuman (Stanko) Pava, rođena 1901. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01553)

780. Šuman (Stevan) Milja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025146)

781. Šuman (Stevo) Milovan, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007207)

782. Šuman (Stevo) Pava, rođena 1879. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01549)

783. Šuman (Stevo) Pava, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007215)

784. Šuman (Teodor) Dmitar, rođen 1886. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025145)

785. Šuman (Teodor) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1147007216)

786. Šuman (Teodor) Stanko, rođen 1897. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1147007214)

787. Šuman (Vojkan) Manojlo, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1147007221)

788. Šumanjin (Todo) Milan, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Donji vakuf (1159025220)

789. Šuvak (Miloš) Marija, rođena 1929. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00385)

790. Šuvak (Miloš) Mirko, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026094)

791. Šuvak (Miloš) Stojan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Draksenić (7003s00386)

792. Šuvak (Simo) Mara, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1943. Pri deportaciji, Nova gradiška (1160026091)

793. Svinjarov (Aleksandar) Jovan, rođen 1926. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01522)

794. Svinjarov (Aleksandar) Mirko, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00376)

795. Toroman (Jovo) Lazo, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026010)

796. Toroman (Jovo) Miloš, rođen 1910. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026005)

797. Toroman (Miloš) Mirko, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026007)

798. Toroman (Nikola) Anka, rođena 1912. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Međeđa (1160026006)

799. Toroman (Vasilije) Milka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1945. nepoznato, Draksenić (5002s01523)

800. Toroman (Vasilije) Milka, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Draksenić (1160026002)

801. Trivić (Ilija) Jovo, rođen 1902. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025272)

802. Trivić (Ilija) Rade, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1161026268)

803. Trivić (Marko) Mile, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. u direktnom  teroru, Bosanska dubica (1161026317)

804. Trivić (Mihajla) Đorđe, rođen 1920. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026177)

805. Trivić (Mile) Draginja, rođena 1930. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1161026320)

806. Trivić (Mile) Dragoje, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1161026319)

807. Trivić (Mile) Rajko, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026318)

808. Trivić (Milovan) Mijajlo, rođen 1879. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1161026250)

809. Trivić (Rade) Ljubomir, rođen 1912. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1161026269)

810. Trivić (Rade) Miloš, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026270)

811. Trivić (Rade) Mirko, rođen 1924. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1161026271)

812. Trubarac (Rade) Dmitrija, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00377)

813. Trubarac (Rade) Milka, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01525)

814. Tubin (Ilija) Boško, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01311)

815. Tubin (Nn) Ilija, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01526)

816. Ugrenović (Božo) Jovo, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025016)

817. Ugrenović (Jefto) Mara, rođena 1904. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025018)

818. Ugrenović (Jovo) Mihajlo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025232)

819. Ugrenović (Jovo) Mirko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025015)

820. Ugrenović (Mihajlo) Stojan, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Donji vakuf (1159025233)

821. Ugrenović (Nn) Mara, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7004s00296)

822. Ugrenović (Savo) Tomo, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025014)

823. Ugrenović (Smeun) Marta, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025017)

824. Ugrenović (Stojan) Živko, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (7003s00378)

825. Ugrenović (Tomo) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025013)

826. Ugrenović (Tomo) Miloš, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01527)

827. Ugrenović (Tomo) Ostoja, rođen 1914. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025012)

828. Velisav (Đoko) Mirko, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025066)

829. Velisav (Mirko) Darinka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025067)

830. Velisav (Pile) Velinka, rođena 1905. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025068)

831. Vidović (Pavle) Mićo, rođen 1923. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Slavonija (5002s01289)

832. Vidović (Pavle) Milovan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025020)

833. Vidović (Pero) Pavle, rođen 1894. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025019)

834. Vlainić (Mićo) Jovanka, rođena 1896. Srpkinja, ubijena 1942. U zatvoru, Lipik (1174044196)

835. Vlainić (Ninko) Marjan, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1147007205)

836. Vlajinić (Jovan) Mika, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (0850042007)

837. Vlajinić (Petar) Mara, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Draksenić (1147007204)

838. Vlajnić (Blagoje) Zdravko, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1160026081)

839. Vlajnić (Dako) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. U logoru, Zemun Sajmište (1159025178)

840. Vlajnić (Đoko) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01347)

841. Vlajnić (Đoko) Rade, rođen 1889. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026142)

842. Vlajnić (Đoko) Savo, rođen 1918. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026105)

843. Vlajnić (Đorđe) Mirko, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026096)

844. Vlajnić (Dragić) Nikola, rođen 1927. Srbin, ubijen 1944. nepoznato, Bosanski novi (5002s01285)

845. Vlajnić (Dragoje) Draginja, rođena 1920. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (1159025212)

846. Vlajnić (Dragoje) Dragoja, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (5002s01381)

847. Vlajnić (Dragoje) Milka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Nova gradiška (1159025213)

848. Vlajnić (Dragutin) Dušan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1944 . u logoru, Jasenovac (0412399006)

849. Vlajnić (Đurađ) Branko, rođen 1933. Srbin, zaklan od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1160026122)

850. Vlajnić (Đurađ) Ilija, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026121)

851. Vlajnić (Đurađ) Kosa, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Slavonska Požega (1160026176)

852. Vlajnić (Đurađ) Ljubomir, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025143)

853. Vlajnić (Đurađ) Milko, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. Pri deportaciji, Slavonska Požega (1160026175)

854. Vlajnić (Đurađ) Momčilo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026120)

855. Vlajnić (Đurađ) Ruža, rođena 1896. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0412399005)

856. Vlajnić (Đuro) Đoko, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026104)

857. Vlajnić (Đuro) Sava, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Cerovljani (5002s01375)

858. Vlajnić (Đuro) Slavka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Cerovljani (1159025050)

859. Vlajnić (Gavro) Đurađ, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026174)

860. Vlajnić (Ilija) Draginja, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025173)

861. Vlajnić (Janko) Jela, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026107)

862. Vlajnić (Joco) Vasilija, rođena 1897. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u logoru, Zemun Sajmište (1159025053)

863. Vlajnić (Jovo) Tomka, rođena 1863. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025183)

864. Vlajnić (Kosto) Milka, rođena 1903. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0433044020)

865. Vlajnić (Lazo) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026095)

866. Vlajnić (Lazo) Mirko, rođen 1880. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026066)

867. Vlajnić (Lazo) Mirko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01284)

868. Vlajnić (Ljubomir) Mile, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1159025144)

869. Vlajnić (Marijan) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Donji vakuf (1159025139)

870. Vlajnić (Marijan) Kosta, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025140)

871. Vlajnić (Marko) Ana, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (0433044019)

872. Vlajnić (Marko) Ana, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025051)

873. Vlajnić (Marko) Draginja, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025184)

874. Vlajnić (Marko) Dragoja, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01346)

875. Vlajnić (Marko) Đura, rođen 1912. Srbin, umro od Nemaca 1945. kao zarobljenik prip. NOV i POJ, Nemački logor (0823014012)

876. Vlajnić (Marko) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Draksenić (7003s00307)

877. Vlajnić (Marko) Nada, rođena 1937. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025255)

878. Vlajnić (Marko) Savo, rođen 1928. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025253)

879. Vlajnić (Marko) Slobodanka, rođena 1938. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1159025254)

880. Vlajnić (Mile) Dušanka, rođena 1928. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (1160026109)

881. Vlajnić (Mile) Mara, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026108)

882. Vlajnić (Miloje) Živko, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Draksenić (1159025132)

883. Vlajnić (Miloš) Marko, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025180)

884. Vlajnić (Miloš) Vasilija, rođena 1925. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025181)

885. Vlajnić (Milovan) Joka, rođena 1904. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025134)

886. Vlajnić (Milovan) Jovan, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025185)

887. Vlajnić (Mirko) Dragutin, rođen 1930. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026067)

888. Vlajnić (Mitar) Đuro, rođen 1925. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026064)

889. Vlajnić (Mitar) Milinko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025137)

890. Vlajnić (Mitar) Radosava, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026065)

891. Vlajnić (Mitar) Rajko, rođen 1922. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026063)

892. Vlajnić (Niko) Marko, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025250)

893. Vlajnić (Nikola) Dragutin, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (0412399004)

894. Vlajnić (Nikola) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1160026062)

895. Vlajnić (Ninko) Marijan, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s01380)

896. Vlajnić (Nn) Branko, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01372)

897. Vlajnić (Nn) Đoko, rođen 1907. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01376)

898. Vlajnić (Nn) Dragić, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01368)

899. Vlajnić (Nn) Gojko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01364)

900. Vlajnić (Nn) Grozda, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01355)

901. Vlajnić (Nn) Ljubica, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01366)

902. Vlajnić (Nn) Mara, rođena 1910. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01363)

903. Vlajnić (Nn) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00309)

904. Vlajnić (Nn) Mika, rođena 1880. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01362)

905. Vlajnić (Nn) Mika, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01358)

906. Vlajnić (Nn) Milja, rođena 1891. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01353)

907. Vlajnić (Nn) Mira, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (7003s00308)

908. Vlajnić (Nn) Ostoja, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01369)

909. Vlajnić (Nn) Ostoja, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01378)

910. Vlajnić (Nn) Pantelija, rođen 1921. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01379)

911. Vlajnić (Nn) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01356)

912. Vlajnić (Nn) Rosa, rođena 1890. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01371)

913. Vlajnić (Nn) Soka, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01374)

914. Vlajnić (Nn) Stanko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01365)

915. Vlajnić (Nn) Stevo, rođen 1923. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01373)

916. Vlajnić (Nn) Stoja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5002s01352)

917. Vlajnić (Nn) Uroš, rođen 1915. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01350)

918. Vlajnić (Nn) Velinka, rođena 1916. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01367)

919. Vlajnić (Ostoja) Božo, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Prijedor (5002s01283)

920. Vlajnić (Ostoja) Dmitar, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025135)

921. Vlajnić (Ostoja) Marko, rođen 1938. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025174)

922. Vlajnić (Ostoja) Milja, rođena 1886. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Draksenić (0823016014)

923. Vlajnić (Ostoja) Mirko, rođen 1940. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U crkvi, Draksenić (1159025175)

924. Vlajnić (Ostoja) Vaso, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01288)

925. Vlajnić (Ostoja) Vlado, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025141)

926. Vlajnić (P.) Dušan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00050)

927. Vlajnić (Pantelija) Sređan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01287)

928. Vlajnić (Pero) Marjan, rođen 1901. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025138)

929. Vlajnić (Proka) Blagoje, rođen 1905. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1160026080)

930. Vlajnić (Rade) Jovanka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Cerovljani (1159025057)

931. Vlajnić (Rade) Marijan, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026144)

932. Vlajnić (Rade) Marko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026143)

933. Vlajnić (Rade) Miloš, rođen 1908. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kozara (2595119039)

934. Vlajnić (Savan) Ljubiša, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Sisak (7003s00311)

935. Vlajnić (Savo) Kosa, rođena 1894. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025179)

936. Vlajnić (Savo) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0823016015)

937. Vlajnić (Savo) Momčilo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0823016016)

938. Vlajnić (Simeun) Lazo, rođen 1911. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (5002s00117)

939. Vlajnić (Simeun) Ostoja, rođen 1909. Srbin, ubijen od Nemaca 1941. nepoznato, Klekovci (5002s00116)

940. Vlajnić (Simo) Đoko, rođen 1864. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1159025182)

941. Vlajnić (Simo) Savo, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0823016013)

942. Vlajnić (Simo) Stana, rođena 1907. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025251)

943. Vlajnić (Stanko) Boško, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0433044024)

944. Vlajnić (Stanko) Grozda, rođena 1926. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0433044021)

945. Vlajnić (Stanko) Koviljka, rođena 1928. Srpkinja, zaklana od ustaša 1942. u crkvi, Draksenić (7003s00310)

946. Vlajnić (Stanko) Nada, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0433044023)

947. Vlajnić (Stanko) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Stara gradiška (0433044022)

948. Vlajnić (Stanko) Sava, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160025186)

949. Vlajnić (Stanko) Zdravko, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru, Stara gradiška (0433044025)

950. Vlajnić (Stevan) Mile, rođen 1890. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1160026106)

951. Vlajnić (Stevan) Tomo, rođen 1902. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025133)

952. Vlajnić (Stojan) Radovan, rođen 1912. Srbin, ubijen 1943. nepoznato, Kozara (5002s01286)

953. Vlajnić (Stojan) Stoja, rođena 1884. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Gunjevci (0823016017)

954. Vlajnić (Stokan) Koviljka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025052)

955. Vlajnić (Tešo) Dragoja, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025122)

956. Vlajnić (Trivun) Marija, rođena 1895. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Nova gradiška (1159025121)

957. Vlajnić (Vasilije) Branko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025054)

958. Vlajnić (Vasilije) Joco, rođeno 1936. Srbin, ubijeno 1942. nepoznato, Cerovljani (5002s01348)

959. Vlajnić (Vasilije) Milja, rođena 1928. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Cerovljani (5002s01349)

960. Vlajnić (Vasilije) Vukosava, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. U logoru, Cerovljani (1159025058)

961. Vlajnić (Vlado) Bosiljka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. kod kuće, Draksenić (1159025142)

962. Vrebac (Ilija) Lepa, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025089)

963. Vrebac (Jovo) Kojo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01290)

964. Vrebac (Mićo) Ilija, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026056)

965. Vrebac (Mićo) Jovo, rođen 1927. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (7003s00312)

966. Vrebac (Mićo) Milan, rođen 1924. Srbin, umro od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1160026054)

967. Vrebac (Mićo) Milutin, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. U direktnom teroru, Novska (1160026053)

968. Vrebac (Mićo) Savo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026057)

969. Vrebac (Miloš) Milica, rođena 1942. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (1159025088)

970. Vrebac (Nn) Milutin, rođen 1917. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01382)

971. Vrebac (Pavla) Mićo, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (1160026052)

972. Vrebac (Stojan) Miloš, rođen 1906. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025087)

973. Vrebac (Stojan) Milovan, rođen 1914. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025090)

974. Vrebac (T.) Dragutin, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Kozara (5002s00051)

975. Vrmić (Pero) Ljubomir, rođen 9999. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1451020043)

976. Vrmić (Pero) Mile, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U logoru, Jasenovac (1451020044)

977. Vrmić (Pero) Miloš, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U zbegu, Kozara (7050s00239)

978. Vrmić (Pero) Tomo, rođen 1924. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5003s00591)

979. Vrmić (Simeun) Ostoja, rođen 1895. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025193)

980. Vrmić (Simo) Marta, rođena 1902. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5003s00590)

981. Vrmić (Simo) Stana, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01383)

982. Vrmić (Tomo) Pero, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u crkvi, Draksenić (1451020040)

983. Vujčić (Nn) Ostoja, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01384)

984. Žabić (Dmitar) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1942 .   nepoznato, Bosanska dubica (5003s01000)

985. Žabić (Dmitar) Stoja, rođena 1922. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (5003s00999)

986. Žabić (Jovo) Anka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. kod kuće, Slavonija (5003s00998)

987. Žabić (Nikola) Mitar, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (5003s00997)

988. Žabić (Nn) Dušanka, rođena 1917. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u logoru, Stara gradiška (5003s01001)

989. Žabić (Trivun) Nikola, rođen 1874. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Draksenić (5003s00996)

990. Zakić (Božo) Stana, rođena 1881. Srpkinja, ubijena 1942. nepoznato, Draksenić (5002s01408)

991. Zakić (Radovan) Rade, rođen 1917. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Draksenić (5002s02002)

992. Zarić (Đoko) Mara, rođena 1927. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025260)

993. Zarić (Vujo) Đoko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (1159025259)

994. Zlojutro (Đuro) Kosa, rođena 1909. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Gunjevci (1159025201)

995. Zlojutro (Milan) Rosa, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Slavonija (1159025202)

996. Zlojutro (Miloš) Marica, rođena 1927. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. pri deportaciji, Slavonija (7003s00327)

997. Zlojutro (Miloš) Mile, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Pri deportaciji, Hrvatska (1159025206)

998. Zlojutro (Miloš) Milica, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1942. Pri deportaciji, Slavonija (1159025203)

999. Zlojutro (Miloš) Živko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Pri deportaciji, Hrvatska (1159025205)
1000. Zlojutro (Nn) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01409)
1001. Zlojutro (Nn) Olga, rođena 1915. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u logoru, Jasenovac (5002s01410)
1002. Zlojutro (Nn) Rajko, rođen 1928. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (7004s00301)
1003. Zlojutro (Slavko) Desa, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. pri deportaciji, Bjelovar (1159025209)
1004. Zlojutro (Slavko) Ljuba, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1944. pri deportaciji, Bjelovar (1159025208)
1005. Zlojutro (Slavko) Rajko, rođen 1925. Srbin, ubijen 1943. Pri deportaciji, Pakrac (1159025207)
1006. Zlojutro (Stojan) Dragoljub, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. nepoznato, Bosanska dubica (5002s01294)
1007. Zlojutro (Stojan) Miloš, rođen 1908. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (1159025199)
1008. Zlojutro (Stojan) Miloš, rođen 1938. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. u logoru, Zemun Sajmište (7003s00326)
1009. Zlojutro (Stojan) Slavko, rođen 1910. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Bosanska dubica (1159025200)
1010. Zorić (Nn) Đoko, rođen 1900. Srbin, ubijen od Nemaca 1942. U logoru, Zemun Sajmište (5002s01411)

 

 1. P.S. Draksenić je 1948g imao 473s a 1991g imao 725s, u tome 685 Srba, 26 Jugoslovena, 7 ostalih, 6 Hrvata I 1 Muslimana, a 2013g imao je 584s.

 

 

Jedan komentar

 1. pod rb.196 Grbavac Vojin vjerovatno se radi o mom djedu čiji otac je bio Nikola.Takođe nigdje se ne spominje moja baba Grbavac Savka zaklana na kućnom pragu 1942 14. januara od strane ustaša.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *