Глиница, Велика Кладуша, страдали у НДХ

Velika KladušaGlinicaAjduković (Nn) Miloš, rođen 1926. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Vrnogroč (1373005201)
Velika KladušaGlinicaAjduković (Stojan) Đuro, rođen 1901. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005200)
Velika KladušaGlinicaAnušić (Stevan) Pero, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kapela (0550021163)
Velika KladušaGlinicaArgorac (Dušan) Dušan, rođen 1933. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (2823036029)
Velika KladušaGlinicaArgorac (Nn) Danica, rođena 1930. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (2823036028)
Velika KladušaGlinicaArgorac (Nn) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Glinica (2823036027)
Velika KladušaGlinicaBabić (Božo) Petar, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005005)
Velika KladušaGlinicaBabić (Đuro) Mile, rođen 1910. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (0133009002)
Velika KladušaGlinicaBabić (Ilija) Stojan, rođen 1915. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Vlasenica (0669021034)
Velika KladušaGlinicaBabić (Miloš) Dušan, rođen 1909. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (2167047012)
Velika KladušaGlinicaBabić (Petar) Mirko, rođen 1912. Srbin, poginuo od ustaša 1941. U NOBu, Vrnogroć (1373005003)
Velika KladušaGlinicaBabić (Petar) Rada, rođen 9999. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Nepoznato (0631007012)
Velika KladušaGlinicaBabić (Petar) Rade, rođen 1906. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1373005004)
Velika KladušaGlinicaBajadžija (Savo) Miloš, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograča (0133010026)
Velika KladušaGlinicaBajić (Ilija) Nikola, rođen 1876. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (0133011056)
Velika KladušaGlinicaBajić (Nn) Boja, rođena 1887. Srpkinja, ubijena 1942. u direktnom teroru, Glinica (0133011059)
Velika KladušaGlinicaBajić (Svetozar) Mara, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (0133011058)
Velika KladušaGlinicaBajić (Svetozar) Mirko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (0133011060)
Velika KladušaGlinicaBajić (Svetozar) Staka, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Petrova gora (0133011057)
Velika KladušaGlinicaBeranja (Rade) Mile, rođen 1893. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Vrnograč (0275031008)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Božo) Marko, rođen 1899. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč – (1373005035)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Božo) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005030)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Đukan) Milan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V.kladuša (1373005025)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Đukan) Stojan, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005026)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Đura) Rade, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Kod jajca (0543062045)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Ilija) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005103)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Marko) Kosta, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005034)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Marko) Mihajlo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Petrinja (1373005033)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Mića) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005114)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Mićo) Pero, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005117)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Nikola) Danica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005115)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Nikola) Mirko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005032)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Nikola) Pero, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005029)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Pero) Bogdan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005192)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Pero) Marko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005104)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Petar) Đura, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Bihać (0543062044)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Petar) Gaja, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005194)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Petar) Nikola, rođen 1916. Srbin, streljan 1941. u zatvoru, Vrnograč (0543062046)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Petar) Slavko, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005193)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Petar) Stevo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bukovlje (1373005195)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Rade) Mirko, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005105)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Spase) Stoja, rođena 1888. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (1373005124)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Stanko) Mile, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005118)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Stanko) Sava, rođena 1884. Srpkinja, umrla 1943. U NOBu, Bukovlje (1373005191)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Stojan) Stanko, rođen 1871. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Kod mosta glini (0543062052)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Vid) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005106)
Velika KladušaGlinicaBeronja (Vid) Rade, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005125)
Velika KladušaGlinicaBjelić (Stanko) Milan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005142)
Velika KladušaGlinicaBlanuša (Miloš) Rade, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Glinica (0532014043)
Velika KladušaGlinicaBlanuša (Stanko) Miloš, rođen 1891. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vel.kladuša (0433039024)
Velika KladušaGlinicaBlanuša (Stanko) Miloš, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. kod kuće, Glinica (0532014042)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Đuro) Dragica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bosansko grahovo-550021211
Velika KladušaGlinicaBogunović (Đuro) Dušan, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Kobiljak (0550021212)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Pere) Đuro, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrgorac (1327014034)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Pere) Rade, rođen 1926. Musliman, ubijen 1941. U direktnom teroru, Petrinja (1327014036)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Pere) Sava, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrgorac (1327014035)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Pero) Đuro, rođen 1911. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Dalmacija (0550021210)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Trivun) Pero, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941 u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005054)
Velika KladušaGlinicaBogunović (Trivun) Spase, rođen 1897. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005053)
Velika KladušaGlinicaBojadzija (Marko) Pero, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005213)
Velika KladušaGlinicaBojadzija (Rade) Stoja, rođena 1878. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Nepoznato (1373005214)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Đukan) Stevo, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005131)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Ilija) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vrnograč (1373005049)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Iljia) Stoja, rođena 1896. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Glinica (1373005036)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Janko) Bosiljka, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005152)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Ljubica) Mile, rođen 1942. Srbin, ubijen od ustaša 1942. kod kuće, Glinica, velika kladuša (0039004014)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Marko) Đuro, rođen 1884. Srbin, ubijen 1943. U direktnom teroru, Bihać (1373005047)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Marko) Đuro, rođen 1920. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Bihač (1373005128)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Mićan) Miloš, rođen 1888. Srbin, streljan 1941. u zatvoru, Vrnograč (0913045029)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Mićan) Spase, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005045)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Miloš) Pajo, rođen 1937. Srbin, ubijen od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Glamoč (0913045030)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Nikola) Simo, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005048)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Ninka) Rade, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vel.kladuša (1373005129)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Nino) Stanko, rođen 1893. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005052)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Nn) Ljubica, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1942. Kod kuće, Glinica (0039004015)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Nn) Mika, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Velika kladuša (0039004016)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Pero) Ilija, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005050)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Pero) Stevo, rođen 1918. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Glinica (1373005130)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Savo) Miloš, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005153)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Stanko) Domjen, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005046)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Stanko) Dušan, rođen 1908. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005051)
Velika KladušaGlinicaBojadžija (Stevo) Dragica, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005132)
Velika KladušaGlinicaBojađžija (Mile) Spasoje, rođen 1888. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Glinica (0543062069)
Velika KladušaGlinicaBrkić (Đuro) Petra, rođena 1913. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Petrova gora (2771012027)
Velika KladušaGlinicaBrkić (Pero) Mile, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Karlovac (2771012026)
Velika KladušaGlinicaBunčić (Ilija) Stevo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1373005108)
Velika KladušaGlinicaBunčić (Pero) Ljuban, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Majur – novi (0432033040)
Velika KladušaGlinicaBunčić (Pero) Stana, rođena 1920. Srpkinja, poginula 1944. U NOBu, Vinkovci (0432033041)
Velika KladušaGlinicaBunčić (Rade) Ljuban, rođen 1923. Srbin, poginuo 1941. U aprilskom ratu 1941 god., Bosanska bojna (0134012007)
Velika KladušaGlinicaBunčić (Stevo) Mika, rođena 1941. Srpkinja, umrla od tifusa 1943. U zbegu, Bosanski Petrovac (1373005107)
Velika KladušaGlinicaBunčić (Zido) Rada, rođen 1893. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Nepoznato (0134012006)
Velika KladušaGlinicaBursać (Matija) Kata, rođena 1908. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Glinica (0550020130)
Velika KladušaGlinicaBursać (Stevan) Pero, rođen 1880. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogrč (0550020129)
Velika KladušaGlinicaCvetičanin (Ilija) Stevo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Velika kladuša (0432033042)
Velika KladušaGlinicaCvetičanin (Nikola) Gajo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005227)
Velika KladušaGlinicaCvetičanin (Nn) Miloš, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005228)
Velika KladušaGlinicaCvetićanin (Mile) Stevo, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Kamenski most (0275032007)
Velika KladušaGlinicaCvetićanin (Obrad) Pera, rođen 1898. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Vrnogrč (0133011068)
Velika KladušaGlinicaCvetićanin (Petar) Obrad, rođen 1891. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Vrnogrč (0133011069)
Velika KladušaGlinicaCvetićanin (Toda) Rade, rođen 1908. Srbin, ubijen 1941. u NOBu, Cornograč (0275032008)
Velika KladušaGlinicaCvjetičanin (Pero) Dušan, rođen 1940. Srbin, nestao 1943. Pri deportaciji, Drvar (0133011070)
Velika KladušaGlinicaCvjetičanin (Rade) Ljubica, rođena 1932. Srpkinja, ubijena od Nemaca 1943. u nemačkoj ofanzivi, Drvar (0275032009)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Ilija) Dušan, rođen 1904. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrnograč (0133011152)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Ilija) Mile, rođen 1880. Srbin, poginuo 1941. prilikom borbi ili bombardovanja, Vrnograč (0133011151)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Mile) Dušan, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. nepoznato, Poljice (5002s00642)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Mile) Đuro, rođen 1900. Srbin, nestao od Nemaca 1942. Kao zarobljeni pripadnik VKJ, Nemački logor (0133011153)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Mile) Pero, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (0856090013)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Steva) Marija, rođena 1911. Srpkinja, ubijena 1943. Kod kuće, Glinica (0856090014)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Stojan) Jovo, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005127)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Stojan) Miloš, rođen 1913. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Glinica (0133009013)
Velika KladušaGlinicaĆeran (Stojan) Miloš, rođen 1917. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005126)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Ilija) Miloš, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (0386006016)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Jovan) Rade, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (1373005217)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Miloš) Nikola, rođen 1926. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Vrnograč (0386006017)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Miloš) Pero, rođen 1930. Srbin, poginuo 1943. nepoznato, Majske Poljane (0386006018)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Nn) Milka, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Glinica (1373005021)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Nn) Vasilija, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (1373005216)
Velika KladušaGlinicaĆosić (Vido) Soka, rođena 1915. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Glinica (1373005218)
Velika KladušaGlinicaĆoso (Boćun) Đuro, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V.kladuša (1373005020)
Velika KladušaGlinicaĆulibrk (Ilija) Pero, rođen 1929. Srbin, ubijen od ustaša 1943. Kod kuće, Bosanska bojna (1373005006)
Velika KladušaGlinicaDević (Mile) Dragica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Vorkapić (0825033039)
Velika KladušaGlinicaDević (Mile) Lazo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vorkapić (0825033041)
Velika KladušaGlinicaDević (Mile) Mara, rođena 1931. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vorkapić (0825033040)
Velika KladušaGlinicaDević (Stoja) Gajo, rođen 1919. Hrvat, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (2445087021)
Velika KladušaGlinicaDošen (Jovo) Mile, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kotor boka (0550021066)
Velika KladušaGlinicaDošen (Jovo) Mirko, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kladuša (0550021067)
Velika KladušaGlinicaDošen (Jovo) Stojan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Bihać (0550021068)
Velika KladušaGlinicaDošen (Tode) Jovo, rođen 1885. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vel.kladuša (0550021065)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Dmitar) Ilija, rođen 1894. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Glinica (1373005041)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Iljija) Milan, rođen 1914. Srbin, umro 1943. u NOBu, Glinica (1373005042)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Iljija) Milica, rođena 1915. Srpkinja, umrla 1942. U NOBu, Glinica (1373005043)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Jovo) Stana, rođena 1893. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005015)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Mile) Đuro, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Glinica (1373005199)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Mile) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Glinica (1373005044)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Petar) Adam, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Babino brdo-sis (0574066015)
Velika KladušaGlinicaDrašković (Petar) Adam, rođen 1912. Srbin, poginuo od ustaša 1942. u NOBu, Šušnjar (2284031085)
Velika KladušaGlinicaDukić (Ilija) Petar, rođen 1909. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bojna (0433039015)
Velika KladušaGlinicaDukić (Ilija) Rade, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Jajce (0433039016)
Velika KladušaGlinicaĐenić (Ninko) Stanko, rođen 1901. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (0533020011)
Velika KladušaGlinicaĐilas (Nn) Milan, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005219)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Đuro) Ljubica, rođena 1928. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (0063013030)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Đuro) Marija, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (0063013031)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Lazo) Deva, rođena 1901. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (1373005063)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Lazo) Mile, rođen 1905. Srbin, umro 1943. u NOBu, Glinica (1373005066)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Mile) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Glina (1373005067)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Nikola) Mara, rođena 1912. Srpkinja, poginula 1942. U NOBu, Glinica (1373005065)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Petar) Miloš, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Poljice (0433041045)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Stanko) Janja, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Glinica (1373005064)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Stevo) Stana, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (0063013029)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Stojan) Rade, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005062)
Velika KladušaGlinicaĐukić (Stojan) Stanko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005061)
Velika KladušaGlinicaErgarac (Đuro) Stevo, rođen 1886. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrnograč (5020s00169)
Velika KladušaGlinicaErgarac (Ninka) Spase, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005141)
Velika KladušaGlinicaErgarac (Stevo) Savo, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Vrnograč (5020s00170)
Velika KladušaGlinicaErgarac (Vido) Dragica, rođena 1939. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005183)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Jovo) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V kladuša (1373005188)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Jovo) Lazo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V kladuša (1373005189)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Mile) Đuro, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005182)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Mile) Nikola, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Foča (1373005229)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Milev) Vido, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005185)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Nikola) Mile, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005184)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Nn) Marija, rođena 1891. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Glinica (1373005186)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Nn) Ninko, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005190)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Stojan) Joka, rođen 1900. Srbin, umro 1943. u NOBu, Glinica (1373005230)
Velika KladušaGlinicaErgavac (Vido) Stana, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. nepoznato, Glinica, slunj (1373005187)
Velika KladušaGlinicaGlišić (Rade) Sava, rođen 1909. Srbin, poginuo od ustaša 1944. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005151)
Velika KladušaGlinicaGlišić (Stanko) Ilija, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005150)
Velika KladušaGlinicaGrelj (Jovan) Lazo, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kladuša (2596126017)
Velika KladušaGlinicaGrelj (Lazo) Jovo, rođen 1884. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Kladuša (2596126015)
Velika KladušaGlinicaGrelj (Ljuban) Sava, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Topusko-vr.most (2596126016)
Velika KladušaGlinicaGrmuša (Marko) Stojan, rođen 1883. Srbin, poginuo od ustaša 1941. u NOBu, Glina (0133010013)
Velika KladušaGlinicaGrmuša (Stojan) Milan, rođen 1917. Srbin, poginuo od ustaša 1943. u NOBu, Glina (0133010014)
Velika KladušaGlinicaHajduković (Stevan) Marko, rođen 9999. Hrvat, ubijen 1941. U direktnom teroru, Glinica (2774046002)
Velika KladušaGlinicaIlić (Milan) Milan, rođen 1940. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005068)
Velika KladušaGlinicaIlić (Rade) Mara, rođena 1890. Srpkinja, umrla 1942. u NOBu, Bos.krupa (1373005007)
Velika KladušaGlinicaIlić (Rade) Milan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Glinica (1373005008)
Velika KladušaGlinicaIlić (Stevan) Rade, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnograč (1373005009)
Velika KladušaGlinicaKesić (Đura) Staka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Crni Potok (0784049003)
Velika KladušaGlinicaKesić (Marko) Borka, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Crni Potok (0784049009)
Velika KladušaGlinicaKesić (Marko) Danica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Crni Potok (0784049005)
Velika KladušaGlinicaKesić (Marko) Dragan, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U zbegu, Crni Potok (0784049006)
Velika KladušaGlinicaKesić (Marko) Zorka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u zbegu, Crni Potok (0784049008)
Velika KladušaGlinicaKesić (Mile) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Velika kladuša (1373005123)
Velika KladušaGlinicaKesić (Miloš) Jandre, rođen 1915. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Sarajevo (1373005120)
Velika KladušaGlinicaKesić (Miloš) Marija, rođena 1900. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Bos.krupa (1373005119)
Velika KladušaGlinicaKesić (Miloš) Rade, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005121)
Velika KladušaGlinicaKesić (Mitar) Marko, rođen 1906. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Maljevac-v.klad (0784049010)
Velika KladušaGlinicaKesić (Mitar) Nikola, rođen 1902. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vajagića šuma (0784049001)
Velika KladušaGlinicaKesić (Nikola) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0784049002)
Velika KladušaGlinicaKesić (Nn) Mile, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005122)
Velika KladušaGlinicaKesić (Stanoje) Milan, rođen 1927. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Staro selo-topu (0784049004)
Velika KladušaGlinicaKesić (Stojan) Vida, rođena 1874. Srpkinja, ubijena 1945. U direktnom teroru, Maljevac-v.klad (0784049007)
Velika KladušaGlinicaKesić (Vid) Bogdan, rođen 1922. Srbin, poginuo od ustaša 1941. U NOBu, Poljice (0543062016)
Velika KladušaGlinicaKesić (Vid) Ninko, rođen 1929. Srbin, zaklan od ustaša 1942. U masovnom pokolju, Bosanska bojna (0543062015)
Velika KladušaGlinicaKomadina (Ilija) Jovo, rođen 1916. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Velika kladuša (0276038020)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Boža) Nikola, rođen 1896. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrnograč (0669015001)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Božo) Pero, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Poljice (0550021184)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Božo) Pero, rođen 1894. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005136)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Đuro) Miloš, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glinica (1373005137)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Miloš) Đuro, rođen 1880. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005139)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Miloš) Ladomir, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005138)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Nikola) Boško, rođen 1920. ostalo, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrnograč (0669015003)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Nn) Staka, rođena 1898. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Bosanska bojna (0669015002)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Pero) Stevo, rođen 1915. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005140)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Pero) Stojan, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005215)
Velika KladušaGlinicaKosanović (Pero) Stojan, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005134)
Velika KladušaGlinicaKovačevic (Nikola) Sava, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Glinica (1373005154)
Velika KladušaGlinicaKovačević (Đure) Pero, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005157)
Velika KladušaGlinicaKovačević (Marka) Jovo, rođen 1897. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005159)
Velika KladušaGlinicaKovačević (Nikola) Milan, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005155)
Velika KladušaGlinicaKovačević (Nikole) Đuro, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005156)
Velika KladušaGlinicaKovačević (Nn) Dušan, rođen 1872. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (1373005158)
Velika KladušaGlinicaLavrnja (Marko) Mihajlo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (1373005055)
Velika KladušaGlinicaLavrnja (Mihajlo) Draga, rođena 1933. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Glinica, velika kladuša (1373005059)
Velika KladušaGlinicaLavrnja (Mihajlo) Mileva, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1941. U direktnom teroru, Stabanđa (1373005057)
Velika KladušaGlinicaLavrnja (Mihajlo) Mirko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005056)
Velika KladušaGlinicaLavrnja (Nn) Marko, rođen 1885. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Staro selo (1373005058)
Velika KladušaGlinicaMalboša (Janka) Miloš, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005161)
Velika KladušaGlinicaMalboša (Miloša) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V kladuša (1373005160)
Velika KladušaGlinicaMandić (Marko) Dragica, rođena 1903. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Drenovac (2284031217)
Velika KladušaGlinicaMareš (Jove) Đuro, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005088)
Velika KladušaGlinicaMedić (Đuro) Pero, rođen 1927. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bosanska krupa (1373005001)
Velika KladušaGlinicaMedić (Ilija) Milan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Glinica, velika kladuša (1373005074)
Velika KladušaGlinicaMedić (Ilija) Sava, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glinica, velika kladuša (1373005073)
Velika KladušaGlinicaMedić (Ilija) Stane, rođen 1932. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005072)
Velika KladušaGlinicaMedić (Janko) Stoja, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Bosanski Petrovac (1373005071)
Velika KladušaGlinicaMedić (Jovica) Jeka, rođena 1892. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Glinica (1373005085)
Velika KladušaGlinicaMedić (Mićo) Trivo, rođen 1907. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005069)
Velika KladušaGlinicaMedić (Miladin) Mileva, rođena 1938. Srpkinja, nestala 1943. nepoznato, Nepoznato (0571014025)
Velika KladušaGlinicaMedić (Nn) Janja, rođena 1910. Srpkinja, nestala 1943. nepoznato, Nepoznato (0571014023)
Velika KladušaGlinicaMedić (Nn) Mika, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Glinica (1373005079)
Velika KladušaGlinicaMedić (Pero) Rade, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1373005081)
Velika KladušaGlinicaMedić (Pero) Stoja, rođena 1921. Srpkinja, poginula 1943. u NOBu, Sutjeska (1373005080)
Velika KladušaGlinicaMedić (Rade) Đuro, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glinica (1373005002)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stanka) Đuro, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Pavice (0394062005)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stanko) Miladin, rođen 1908. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato (0571014024)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stanko) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen 1943. u NOBu, Glinica (1373005078)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stojan) Miloš, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1373005082)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stojana) Janka, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1373005087)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stojana) Mara, rođena 1925. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005083)
Velika KladušaGlinicaMedić (Stojana) Milka, rođena 1920. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005084)
Velika KladušaGlinicaMedić (Todor) Stojan, rođen 1889. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glinica (0133011134)
Velika KladušaGlinicaMedić (Todora) Stojan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Glinica (1373005086)
Velika KladušaGlinicaMedić (Trivo) Janko, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska (1373005070)
Velika KladušaGlinicaMedić (Trivun) Đuro, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005075)
Velika KladušaGlinicaMedić (Trivun) Mića, rođen 1887. Srbin, umro 1943. u NOBu, Glinica (1373005077)
Velika KladušaGlinicaMedić (Trivun) Stoja, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005076)
Velika KladušaGlinicaMijajlović (Nn) Milka, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Glinica (0433043028)
Velika KladušaGlinicaMilošević (Savo) Milan, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Bihać (0133011010)
Velika KladušaGlinicaMilošević (Savo) Stojan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Petrinja (0133011011)
Velika KladušaGlinicaNikolić (Mile) Todor, rođen 1902. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Nepoznato (0134012005)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Đorđe) Todor, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Kladuša (0549012022)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Mile) Stanko, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005196)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Spaso) Stojan, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005177)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Stanko) Đuro, rođen 1922. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Glinica (1373005198)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Stanko) Stevo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005197)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Stanko) Stevo, rođen 1924. Srbin, poginuo 1941. U NOBu, Glinica-v.kladu (0802094019)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Stojan) Milorad, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005176)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Stojan) Pero, rođen 1916. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Zrenjanin (1373005178)
Velika KladušaGlinicaNovaković (Todor) Dragan, rođen 1924. Srbin, ubijen 1941. U zatvoru, Kladuša (0549012023)
Velika KladušaGlinicaNovković (Marko) Ilija, rođen 1868. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Petrova gora (2288039134)
Velika KladušaGlinicaNovković (Rade) Božo, rođen 1919. Srbin, ubijen 1943. Pri deportaciji, Sutjeska (0668007005)
Velika KladušaGlinicaOpačić (Janko) Slavko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U logoru, Jasenovac (0951092003)
Velika KladušaGlinicaOpačić (Luka) Janko, rođen 1903. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Poljice vrnogre (0951092001)
Velika KladušaGlinicaOpačić (Mile) Milja, rođena 1906. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Poljice vrnogre (0951092002)
Velika KladušaGlinicaOpačić (Milivoj) Jovo, rođen 1890. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (0652016016)
Velika KladušaGlinicaOpačić (Milivoje) Jovo, rođen 1883. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (2167047011)
Velika KladušaGlinicaOpačić (Vid) Milivoj, rođen 1864. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnograč (2167047010)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Božo) Ljuban, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (0433044010)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Božo) Radovan, rođen 1934. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Velika kladuša (0433044009)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Đukan) Nikola, rođen 1890. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glinica (1373005170)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Đukan) Petar, rođen 1880. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glinica (1373005172)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Jovan) Petar, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. Kod kuće, Glinica (5004s00107)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Jovan) Stoja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1941. nepoznato, Glinica (5004s00106)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Marko) Stojan, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Vrnograč,bosna. (2316043040)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Marko) Stojan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, V kladuša (1373005208)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Mihajlo) Ljubica, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (0133011005)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Mile) Stevo, rođen 1918. Srbin, ubijen 1944. u direktnom teroru, Zrenjanin (1373001165)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Mile) Stojan, rođen 1909. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Beograd (1373005166)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Nikola) Đuro, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005232)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Nikola) Janko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005167)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Nikola) Luka, rođen 1904. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Velika kladuša (2595119068)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Pero) Dušan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Bosanska krupa (5004s00103)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Pero) Mile, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Glinica (5004s00104)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Pero) Vasilija, rođena 1892. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (0433044008)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Petar) Boško, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. Kod kuće, Glinica (5004s00105)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Petar) Ladomir, rođen 1911. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, V kladuša (1373005171)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Petar) Sava, rođen 1889. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Vrnogrč (0133011046)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Rade) Anka, rođena 1929. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. nepoznato, Glinica (1373005211)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Rade) Miloš, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005212)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Sava) Nikola, rođen 1911. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Vrnogrč (0133011047)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Stojan) Rade, rođen 1890. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005209)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Tode) Jovo, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005133)
Velika KladušaGlinicaOrelj (Vid) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Mala kladuša (0710065006)
Velika KladušaGlinicaOstoić (Stojan) Adam, rođen 1917. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Bihać (1373005039)
Velika KladušaGlinicaOstoić (Stojan) Dušan, rođen 1911. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Drvar (1373005038)
Velika KladušaGlinicaOstoić (Todor) Stojan, rođen 1889. Srbin, umro 1943. u NOBu, Glinica (1373005037)
Velika KladušaGlinicaOstojić (Stojan) Ljubica, rođena 1938. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u zbegu, Livno (1373005040)
Velika KladušaGlinicaPađen (Stojan) Nikola, rođen 1896. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Glinica (0408300009)
Velika KladušaGlinicaPetković (Jovo) Dušan, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Glinica-vaganci (0431030001)
Velika KladušaGlinicaPetrović (Ilija) Mile, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, V.kladuša (1373005019)
Velika KladušaGlinicaPetrović (Janko) Miloš, rođen 1923. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (0393058008)
Velika KladušaGlinicaPetrović (Lazo) Milica, rođena 1906. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005018)
Velika KladušaGlinicaPetrović (Spaso) Anka, rođena 1936. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Glinica, velika kladuša (1373005164)
Velika KladušaGlinicaPetrović (Trivun) Nikola, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, V kladuša (1373005168)
Velika KladušaGlinicaPetrović (Trivun) Spase, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u direktnom teroru, V kladduša (1373005163)
Velika KladušaGlinicaPilić (Mile) Stole, rođen 1882. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Cazin (1373005013)
Velika KladušaGlinicaPilić (Sima) Dušan, rođen 1913. ostalo, poginuo 1943. u NOBu, Višegrad (0133011150)
Velika KladušaGlinicaPilić (Stojan) Dmitar, rođen 1903. Srbin, poginuo od ustaša 1943. U NOBu, Glina (1373005014)
Velika KladušaGlinicaPilić (Stojan) Stojan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1943. u zatvoru, Bihać (0133011162)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Dane) Dušan, rođen 1910. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Okolina glinice (0433041040)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Dane) Dušan, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005028)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Dane) Nikola, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005027)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Dane) Rajko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005022)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Ilija) Miloš, rođen 1922. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, B. novi (1373005206)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Mile) Đuro, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1373005203)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Nikola) Rade, rođen 1943. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Staro selo (1373005204)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Nikola) Stojan, rođen 1897. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (1373005202)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Rade) Lazo, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005205)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Trivun) Stana, rođena 1898. Srpkinja, umrla 1943. u NOBu, Glinica (1373005023)
Velika KladušaGlinicaPuzić (Vido) Ilija, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005207)
Velika KladušaGlinicaRašeta (Luka) Dmitar, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005011)
Velika KladušaGlinicaRašeta (Luka) Ilija, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U direktnom teroru, Glina (1373005010)
Velika KladušaGlinicaRašeta (Mile) Luka, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005012)
Velika KladušaGlinicaRepac (Rade) Stevo, rođen 1903. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Glinica (1373005060)
Velika KladušaGlinicaRodić (Rade) Milan, rođen 1921. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Nepoznato (0133011007)
Velika KladušaGlinicaRodić (Tode) Vido, rođen 1891. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005181)
Velika KladušaGlinicaRodić (Todor) Rade, rođen 1900. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogrč (0133011006)
Velika KladušaGlinicaRodić (Vido) Pero, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005180)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Đuro) Ljubica, rođena 1936. Srpkinja, streljana od ustaša 1941. u masovnom pokolju, Glinica, velika kladuša (0272009028)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Đuro) Stoja, rođen 1938. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glinica, velika kladuša (0272009033)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Đuro) Stojan, rođen 1939. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U masovnom pokolju, Glinica, velika kladuša (0272009032)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Milan) Milka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena 1941. Kod kuće, Glinica (0272009034)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Sava) Đuro, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Glina (0273018009)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Sava) Jovo, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Crni Potok (0273018008)
Velika KladušaGlinicaRomanić (Stojan) Savo, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Drenovac (0273018010)
Velika KladušaGlinicaRomić (Milan) Mika, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1943. u direktnom teroru, Mrkonjić grad (0133011067)
Velika KladušaGlinicaRomić (Stevo) Pera, rođen 1902. Srbin, poginuo 1943. u direktnom teroru, Glamoč (0133011066)
Velika KladušaGlinicaSerdar (Pero) Đuro, rođen 1928. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Markovci (0133010009)
Velika KladušaGlinicaSerdar (Pero) Savka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Gradina kod jasenovca (0133010008)
Velika KladušaGlinicaSević (Miloš) Ilija, rođen 1898. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glinica (1373005223)
Velika KladušaGlinicaStanković (Sava) Mika, rođena 1909. Srpkinja, poginula 1942. prilikom borbi ili bombardovanja, Vorkapići (0825033042)
Velika KladušaGlinicaStijelja (Nikola) Miloš, rođen 1906. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Glinica (0543062068)
Velika KladušaGlinicaStjelja (Mile) Miljko, rođen 1886. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Foča (1373005231)
Velika KladušaGlinicaStjelja (Miloš) Nikola, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005109)
Velika KladušaGlinicaStjelja (Miloš) Rade, rođen 1887. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005113)
Velika KladušaGlinicaStjelja (Nikola) Miloš, rođen 1905. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Poljice (1373005111)
Velika KladušaGlinicaStjelja (Pero) Stanko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Vrnogroč (1373005112)
Velika KladušaGlinicaStjelja (Stojan) Stana, rođena 1885. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Glinica (1373005110)
Velika KladušaGlinicaŠaša (Mića) Ilija, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Slavonija (1373005016)
Velika KladušaGlinicaŠaša (Mića) Stevo, rođen 1916. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Foča (1373005017)
Velika KladušaGlinicaŠević (Janko) Dušan, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005098)
Velika KladušaGlinicaŠević (Janko) Đuro, rođen 1885. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005095)
Velika KladušaGlinicaŠević (Janko) Jovo, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005096)
Velika KladušaGlinicaŠević (Janko) Simo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005097)
Velika KladušaGlinicaŠević (Janko) Stevo, rođen 1917. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005100)
Velika KladušaGlinicaŠević (Jovan) Marica, rođena 1885. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005093)
Velika KladušaGlinicaŠević (Jovo) Ilija, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005101)
Velika KladušaGlinicaŠević (Jovo) Ljuban, rođena 1910. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005099)
Velika KladušaGlinicaŠević (Jovo) Mirko, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kapinovac (0133010012)
Velika KladušaGlinicaŠević (Jovo) Mirko, rođen 1919. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Glinica (1373005224)
Velika KladušaGlinicaŠević (Lazo) Milan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005092)
Velika KladušaGlinicaŠević (Mile) Blaže, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005094)
Velika KladušaGlinicaŠević (Rade) Stoja, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Drenovac (1373005090)
Velika KladušaGlinicaŠević (Stanko) Petar, rođen 1896. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Topusko (0534027036)
Velika KladušaGlinicaŠević (Stojan) Lazo, rođen 1905. Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005091)
Velika KladušaGlinicaŠević (Stojan) Rade, rođen 1888. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vruogroč (1373005089)
Velika KladušaGlinicaŠević (Vid) Stana, rođena 1897. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Glinica (1373005102)
Velika KladušaGlinicaŠkorić (Milan) Milka, rođena 1922. Srpkinja, poginula 1943. U NOBu, Kod selišta (0133010025)
Velika KladušaGlinicaŠkorić (Stanko) Ilija, rođen 1920. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Velika kladuša (1661020018)
Velika KladušaGlinicaŠkorić (Stanko) Mirko, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U zatvoru, Velika kladuša (1661020019)
Velika KladušaGlinicaŠkorić (Stevo) Anka, rođena 1926. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Kod selišta (0133010024)
Velika KladušaGlinicaŠkorić (Tado) Stanko, rođen 1895. Srbin, ubijen 1941. u zatvoru, Velika kladuša (1661020016)
Velika KladušaGlinicaŠtrbac (Ilija) Stoja, rođena 9999. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (0533020012)
Velika KladušaGlinicaŠtrbac (Nidza) Miloš, rođen 1924. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Glinica (1373005220)
Velika KladušaGlinicaŠtrbac (Nn) Nidza, rođen 1888. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Bukovlje (1373005222)
Velika KladušaGlinicaŠtrbac (Nn) Stana, rođena 1889. Srpkinja, ubijena 1944. U direktnom teroru, Glinica (1373005221)
Velika KladušaGlinicaŠvić (Nn) Pero, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno (M0011510)
Velika KladušaGlinicaTepavac (Nn) Vid, rođen 1908. Srbin, ubijen 1942. u direktnom teroru, Velika kladuša (0039004017)
Velika KladušaGlinicaVidnjević (Stojan) Jovo, rođen 1886. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Glinica (0176011011)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Dmitar) Dušan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005175)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Dmitar) Janko, rođen 1915. Srbin, ubijen 1942. U direktnom teroru, Vrginmost (1373005174)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Janko) Lazo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005146)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Janko) Lazo, rođen 1913. Srbin, poginuo 1941. Prilikom borbi ili bombardovanja, Vrnograč (0133011113)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Jovo) Gojo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005143)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Koja) Dmitar, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005225)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Mile) Obrad, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005148)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Mile) Pero, rođen 1900. Srbin, ubijen 1943. u direktnom teroru, Glinica (0133010010)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Nn) Milka, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1943. U direktnom teroru, Glinica (1373005149)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Nn) Simo, rođen 1912. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005147)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Nn) Stoja, rođena 1890. Srpkinja, ubijena 1942. U direktnom teroru, Glinica (1373005173)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Stanko) Adam, rođen 1900. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005179)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Stanko) Stevo, rođen 1906. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glina (2595124002)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Stanko) Stevo, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005145)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Stanko) Tode, rođen 1904. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Vrnogroč (1373005226)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Stojan) Jovo, rođen 1884. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U direktnom teroru, Vrnogroč (1373005144)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Stojan) Milan, rođen 1925. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Glinica-v.kladu (0802094020)
Velika KladušaGlinicaVignjević (Toda) Jeka, rođena 1911. Srpkinja, umrla 1941. u NOBu, Glinica (1373005031)
Velika KladušaGlinicaVojinović (Rade) Mile, rođen 1903. Srbin, poginuo 1941. u NOBu, Novi most (0133010005)
Velika KladušaGlinicaZmijanac (Jovan) Stojan, rođen 1887. Srbin, ubijen 1941. U direktnom teroru, Glinica (0133003006)
Velika KladušaGlinicaZmijanac (Jovan) Stojan, rođen 1895. Srbin, ubijen od ustaša 1941. bačen u jamu, Jadovno (0133011140)
Velika KladušaGlinicaZonić (Jovan) Mirko, rođen 1912. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Crna gora (0669016004)
Velika KladušaGlinicaZonić (Miloš) Jovo, rođen 1881. Srbin, umro 1941. u NOBu, Žirovac (0433039007)
Velika KladušaGlinicaZorić (Nn) Nikola, rođen 9999. Srbin, ubijen od ustaša 1941. U logoru, Jadovno (M0011500)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *