Hrvatići: nezakoniti potomci nepoznatih roditelja (Stoliv, Gornji i Donji, Kotor)

То су брјегови окићени костањима у осоју. Налази се с противне стране полуотока Врмца, а према Ластви, између Лепетана, односно Верига и Прчња, у висини над морем 1-204м. Село се протеже при мору и у страни, између дубрава од костања. При мору је Доње Столиво, а у страни Горње Столиво…

Положај је такав у Горњем Столиву, да, услијед велике стрмени, страшно земље рони, тако, да знају старци, да је било времена, кад на звонику цијели дан о Бадњем дану није било нимало сунца, а данас га има по 1 сат. Положај је Столива такав, да будућ заклоњен косом од Врмца, не грије га зими скоро нимало сунце. Снијег врло ријетко пада, у селу је студено, страда од буре, коју, јер долази од Рисна, зову „Рисанка“. Дувају и југ и западњак, а кишу доноси југ.

Земља за обрађивање је слабе врсте – добра једино за костање… Село у простору има 332х, а порезу подложно 319. – од тога оранице (14ха), вртови 85, виногради 27, пашњаци 39 и дубраве 154. Хране и живог, и то: говеди 30, оваца 178, коза 17 и свиња 12.

Село се дијели на, Горње и Доње Столиво, који су један од другога у растојању ¼ сата, а спаја их калдрма. У Горњем Столиву све су куће скупа код црвке св. Илије. До ње су најближи Мариновићи (2к), пак за њима Лунић (1), Тошутовићи (2), Миховићи (6), Вујовићи (5), Каштелановићи (2), Зловечера (1), Бошковић (1), Ивановић (2), Дабчевић (1), Жига (1) и Марковић (1). Кроз овај скуп иду два пута, то чине један шиљасти пут, ког је врх код св. Илије, и такав дају распоред овом скупу, кроз који су тракови кута (пута) истодобно улице. Овај распоред чини још да овај скуп изгледа као сто (столови). Још овдје имају капеле св. Ане и св. Петра. Доње Столиво је покрај мора. Куће се протежу једно 2км уздуж државног пута и то од Маркова Врта до Верига. Куће су 2-3 у скупу, а гдје је пристаниште лађама, има их више; ту је поштански и брзојавни уред, војска, сијело опћине, неколико крчама и неколико породица; ту су куће све с горње стране пута, само Мариновића ковачница с доње стране пута до мора. Куће иду овим редом од Прчања: Филиповић (1к), Кјепалићи (2), Мариновићи (4), Брајевићи (1), Франовић (1), Батистић (1), Бозић (1), Марковић (1), Радуловић (1), Ивановић (2), Милатовић (4), Шевеља (1), Мирковић (1), Марабут (1), Мустур (1), Хрватић (1), Цико (1), Јакобовић (1) и Бордаш. Имају парохијалну цркву Госпу, а филијалне св. Павла и св. Василију. Државни је пут улица. Свега је у Горњем и Доњем Столиву 166 домова, а становника 347 (православних 48, католика 299).

Столиво је Доње назвато за разлику од Горњега, а Столиво јер сличи столовима положај у Горњем Столиву, гдје су куће…

Вујовићи дошли из Бањана (Херцеговина) има 300г;

Миховићи из Арбаније у 16в;

Мариновићи из Грбља у 16в.

Тошутовићи из Херцеговине око 1710;

Зловечера из Конавала има 60г;

Каштелановићи са Превлаке има 200г;

Бошковић из Ћеклића има 100г;

Ивановић из Црне Горе, има 200г;

Дабчевићи из Арбаније у 16в;

Жига, не зна се;

Лунић, незаконити потомци непознатих родитеља;

Марковићи из Ластве Горње има 60г;

Хрватићи, незаконити потомци незнаних родитеља;

Бардаш из Крањске има 20г;

Цико из Котора има 70г;

Кјепалић из Пераста има 200г;

Филиповић и Бовић не зна се;

Бучић из Мориња има 80г;

Милатовићи из Црне Горе има 120г;

Мостур из Костанице има 100г;

Јакобовић и Марабут не зна се;

Ђуришић из Пераста има 120г;

Брајевић из Херцеговине, има 200г;

Батистић из Корчуле (Далмација) има 30г;

Миљевић из Залаза (Црна Гора) има 160г;

Радуловићи и Мирковићи из Херцеговине има 200г.

Сви осим два задња, славе св. Илију или Госпу, док Радуловићи и Мирковићи св. Арх. Михаила.

Као што се из горњег види, најстарији данашњи насељеници не досижу преко 300г.

Boka (Antropogeografska studija) od popa Save Nakićenovića, Srpski etnografski zbornik, knjiga 20, 1913

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *