Poreklo stanovništva u Levču

Они који важе као староседеоци само су се раније доселили него остали, те су заборавили одакле су старином. Ти „староседеоци“ у Левчу обично заузимају средину села. Највише је досељеника из Топлице, односно Копаоника, затим са Косова и Жупе и, од даљих крајева, из Црне Горе.

Досељавање је било нај јаче у два маха: после Кочине Крајине, када је остало пусто земљиште због бекства ранијег становништва у Срем и други пут у време Карађорђева устанка.

Порекло становништва по селима

1. Опариће.

У Опарићу има 257 кућа. Породице су: Радовановићи (2 – Број у загради означује број кућа дотичне породице. Породице о чијем се пореклу није могло ништа сазнати, нису помињате), староседеоци, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Велика Госпођа. – Миленковићи (4), такође староседеоци, славе Св. Јована по Божићу, а преслава им је Ивањ-дан. – Брашићи (11), досељени са Копаоника, а зову их таровлашанима, славе Ђурђиц, а преслављају Ђурђев-дан. – Ивановићи (7), досељеници са Косова, славе Аранђелов-дан, а преслављају Велику Госпођу. – Радовановићи (9), доселили се такође са Косова, славе Св. Јована по Божићу, а преслављају Св. Илију. – Вукићевићи (19), доселили се из Црне Горе у Косово, а одатле су дошли овде, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Велика Госпођа. – Дацићи (2) не зна се одакле су. Славе Петковицу. – Поповићи (9), досељеници са Копаоника, Аранђелов дан, а преслављају недељу што пада пред исти Аранђеловдан. – Јеремићи (7), досељеници са Горлака из „Арнаутско“, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Велика Госпођа. – Жаревци (4), досељеници из села Жарева у округу крушевачком, славе Никољ-дан, а преслављају Св. Николу. – Дробњаци (4) досељеници из Црне Горе, најпре су се населили у Косову, па су одатле дошли овде, славе Ђурђев-дан, а преслављају Св. Илију. – Крстићи (3), не памте одаскле су, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео. – Цветковићи (9), не зна се одакле су, славе Св. Јована Милостивог, преславе немају. Једна су породица са Поповићима у Риљцу и Рековцу.

П.С. Опарић је 1948 године имао 1.760 становника, а 2011 године 843 становника. Млађих од пет година имао је 27, а просечна старост у селу била је 46,8 година.

2. Мала Дренова.

У Малој Дренови има 130 кућа. У њој су Алексићи (6), староседеоци, славе Св. Николу, а преслављају Св. Николу. – Ерци (14), доселили су се из Херцеговине у село Раинац. Кад су некад Турци исекли све живо у Раинцу, остало је од Ераца двоје мушке деце, од којих је једно отишло у село Кнић у Гружи, а друго се доселило у Малу Дренову,  славе Св.
Николу, а преслављају Св. Николу. – Јевремовићи (6), досељеници из Топлице, славе Св. Николу, а преслављају Св. Николу- Промицаћи (8), досељеници из Промицила у Старој Србији, славе Петров-дан а преслављају Св. Саву. – Луковци (4), доселили се из села Лукова у Топлици, славе Илин-дан, преславе немају. – Бранковичи (8), досељеници из Срема. Називају их Кулизе и сматрају за издајнике, славе Краља (11. 11 по с.к.), а преслављају Преображење. – Томићи
(5), досељеници из Топлице, славе Св. Тому, а преслављају Томину недељу по Ускрсу. – Раичевићи (6) не зна се одакле су, славе Св. Ћирика а преслављају Св. Ћирика.- Проштаревићи (7), не зна се одакле су досељени. Славе Св. Краља, а
прекаде немају. -???ићи, пореклом Власи, славе Св. Луку, а преслављају Св. Марка . – Стојаковићи (7), не зна се одакле су дошли, славе Св. Николу зимњег, а преслављају Св. Николу летњег. – Бабићи (8), не зна се одакле су, славе Св.
Јована по Божићу а преслављају Ивањ-дан. – Савковићи (6), Бугари, славе Петковицу, а преслава им је Петковица. – Вратарци (?), доселили се из Вратара у Жупи, славе Ђурђиц а преслављају Ђурђев-дан. Тувегџићи (3), не зна се одакле
су, славе Ђурђиц а преслављају Ђурђев-дан. Глишићи (4) из Мораче у Црној Гори, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Велика Госпођа. – Спасићи.

П.С. Мала Дренова је 1948 године имала 899 становника, а 2011 године становника 616. Млађих од пет година имала је 25, а просечна старост у селу била је 45,2 година.

3. Риљац

У селу имају 162 куће. Породице су: Јабланци (?) су староседеоци, по некима досељеници из Топлице, славе Св. Стевана а преслављају Св. Стевана. – Ћосићи (18) досељеници из Топице, славе Св. Јована по Божићу, а преслављају Св. Јован.
– Гочани (14) досељеници из Гоча, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео. – Опо??? (13), досељени са Копаоника, славе Св. Тому, а преслављају Преображење. – Ничићи (6), досељеници из Топлице, Св. Јована по Божићу, а преслављају Св. Јован. ???овићи (3), досељеници из Копарића у Старој Србији, славе Св. Јована, преславе немају. – Штављани (16) досељеници из Штаве у Горњој Топлици, славе Св. Краља а преслављају Преображење.

П.С. Риљац је 1948 године имао 1.069 становника, а 2011 године 577 становника. Млађих од пет година имао је 14, а просечна старост у селу била је 51 година.

4. Лепојевиће

– У селу имају 74 куће. Породице су ове: Златанци (21), староседеоци, прозвани овако по Злати, која се доселила из неког Ораховца, славе Ђурђев-дан, а преслављају Ђурђицу. – Кнежевци (10), досељеници из Кнежева у Старој Србији,
славе Ђурђев-дан, а преслављају Ђурђицу. – Борчанци (5), досељеници из Борчана, Славе Св. Андрију, а преслава им је Петров-дан. – Брђанци (7), досељеници из Брђана код Бруса, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Велика Госпођа. –
Поповићи (6), досељеници из Топлице, славе Никољ-дан, а преслављају Ђурђев-дан.

П.С. Лепојевић је 1948 године имао 505 становника, а 2011 године 302 становника. Млађих од пет година имао је 9, а просечна старост у селу била је 49,1 година.

5. Божуревац

– У Божуревцу има 55 кућа. Породице су овде: Дробњаци, доселили су се из Црне Горе. Најпре су дошли у Кованлук, а затим пређу у Божуревац, славе Ђурђев-дан, а преслављају Св. Илију. – Шљерићи (6), досељеници из Топлице, Славе Св. Врачеве а преслављају Св. Врачеве. – Промицаћи (8) из Топлице. Слава им је Петров-дан, а преслава Верижиге. – Троишићи (19). – Живкићи (8). – Рачићи (3).

П.С. Божуревац је 1948 године имао 507 становника, а 2011 године 252 становника. Млађих од пет година имао је 13, а просечна старост у селу била је 48,9 година.

6. Раинац (Рајинац)

У Раинцу има 120 кућа. Породице су ове: Лажићи (5), дошли су из Лажана „од Високо Дечане“, славе Св. Јована по Божићу, а преслава је Св. Јован. – Судими (4), досељеници из Судимља, славе Св. Николу зимњег, а преслављају Св. Николу. Једна су породица с онима из Шљивице. – Колашинци (12), досељеници из Колашина, славе Петковицу, а преслава им је Петковица. – Божановићи (2), досељеници из Божановца, Славе Митров-дан, преслављају Св. Андрију. – Масићи (2), не зна се одакле су се доселили, славе Ђурђиц, преслава немају. – Борчанци (3), досељени из Борчана на Копаонику, славе Св. Андрију, а преслава им је Петров-дан.

П.С. Рајинац је 1948 године имао 607 становника, а 2011 године 136 становника. Млађих од пет година имао је 2 (ни једно дете у узрасту од 5 до 15 година), а просечна старост у селу била је 59,4 година.

7. Мала Сугубина

У Малој Сугубини има 60 кућа. Породице су ове: Мачужићи (9), досељеници из Матаруге код манастира Жиче, славе Ђурђев-дан а преслављају Ђурђиц. Драшковићи (11), за њих се прича да су овде од вајкада, славе Св. Стевана а преслављају Св. Стевана.

П.С. Мала Сугубина  је 1948 године имала 529 становника, а 2011 године 266 становника. Млађих од пет година имала је 10, а просечна старост у селу била је 49,2 година.

8. Рујишник

У Рујишнику имају 72 куће.

Породице су: Михаиловићи (Спасојевићи), досељеници из Драгачева, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео. – Срњанци (14), досељеници из Срњана код Крушевца, славе Св. Стевана а преслављају Св. Стевана. – Шипићи, дошли из Шипа, славе Св. Ћирила и Методија, преслава им је Св. Ћирик.

П.С. Рујишник је 1948 године имао 717 становника, а 2011 године 501 становника. Млађих од пет година имао је 10, а просечна старост у селу била је 47,8 година.

9. Медвеђа

У Медвеђи има 511 кућа. Породице су ове: ??зићи (5), досељеници из Жупе, славе Св. Јована, преслављају Ивањ-дан. – Брадићи (13), досељеници из Брада у Жупи, славе Св. Лазара (у очи Цвети). – Сремци (8), дошли из Срема, слава им Ђурђиц, преслава Ђурђев-дан. – Ђуукићи (3), досељени из Жупе, слава им Ђурђиц, преслава Ђурђев-дан. – Јаћићи (3) досељени из Жупе, слава им Ђурђиц, преслава Ђурђев-дан. – Здравићи, досељеници из Здравиња у Топлици, слава им је Аранђелов-дан, а прекада Ивањ-дан. – Стојадиновићи (Стојићи) (4) Бугари, славе Никољ-дан, а преслављају Никољ-дан. – Поповићи, досељеници из Попова у Топлици, преслављају Св. Николу летњег. – Ђаволовићи 4, не зна се одакле су, славе Св. Јована по Божићу, а прекада им је Ивањ-дан. – ?’?кићи (4), Ере, славе Никољ-дан, а преслављају Св. Николу.

П.С. Медвеђа  је 1948 године имала 3.347 становника, а 2011 године 2.270 становника. Млађих од пет година имала је 79, а просечна старост у селу била је 46,6 година.

10. Богдање

У Богдању има 170 кућа. Породице су ове: Апостоловићи (6), досељени са Копаоника, славе Никољ-дан, а преслављају Св. Николу. – Пуношевци (4), славе Св. Тому, а преслављају Томину недељу. -??лићи (6), досељеници са Копаоника, славе Св. Николу, преслава им је Св. Никола. – Катићи (6), не зна се одале су досељени, славе Св. Јована, прекаде немају. – Стаменковићи, досељеници са Копаоника, славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео.

П.С. Богдање  је 1948 године имало 1.163 становника, а 2011 године 972 становника. Млађих од пет година имала је 43, а просечна старост у селу била је 44,6 година.

11. Планиница.

У Планиници има 30 кућа. Породице су ове: ??карићи (2), досељеници из Топлице, славе Никољ-дан, преслава им је Св. Никола. – Илићи (4), досељеници из Топлице, славе Никољ-дан, преслава им је Св. Никола. – Блажевци (3) досељени из Блажева у Горњој Топлици, славе Велики Спасов-дан, прекада им је Аранђелов дан. – Арнаути (1), досељеници из Топлице, славе Томин-дан, преслављају Томину недељу по Ускрсу.

П.С. Планиница  је 1948 године имала 404 становника, а 2011 године 166 становника. Млађих од пет година имала је 11, а просечна старост у селу била је 46,8 година

12. Шљивица

У селу Шљивици имају 34 куће. Породице су: Судимци (31), досељеници из Судимља у Горњој Топлици, славе Никољ-дан, а преслава им је Св. Агатоник. Рођаци са онима из Раинца. – Давидовићи (2), досељеници са Косова, славе Св. Саву, преславе немају.

П.С. Шљивица  је 1948 године имала 362 становника, а 2011 године 136 становника. Млађих од пет година имала је 4, а просечна старост у селу била је 53,4 година.

13. Горњи Дубич

У Горњем Дубичу имају 44 куће. Породице су Ристићи (12), досељеници са Копаоника, слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. –Арсићи (9), досељеници са Косова, слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. – Пешићи (14), досељеници са Косова. Славе Св. Тому, а преслављају Томину недељу по Ускрсу.  – Давидовићи (5), досељеници са Косова. Славе Томин-дан, а преслављају Томину недељу по Ускрсу. – Ивановићи (5), досељеници са Косова. Слава им је Св. Параскева, а преслава Св. Параскева.

П.С. Горњи Дубич је 1948 године имао 313 становника, а 2011 године 79 становника. Млађих од пет година имао је 1, а просечна старост у селу била је 54,6 година.

14. Превеш.

У превешти имају 94 куће. Породице су: Мирковићи (9), доселили се одавно из Скадра. Славе Св. Јована, а преслављају Ивањ-дан. – Јанковићи (9), досељени из Пећи. Слава им је Св. Јован, а преслава недеља по Петрову-дне. – Кандићи (14), досељеници из Колашина. Славе Свету Петковицу, а преслава им је Петковица. – Ковачевићи (8), досељеници из Доњег Тенкова. Славе Петров-дан, преславе немају. – Милићевићи (10), славе Св. Николу, а преслављају летњег. – Видаковићи (11), досељеници са Косова, славе Св. Јована, а преслава им је Ивањ-дан. – Угриновићи (5), староседеоци. Славе Св. Јована. – Белојевићи (4), славе Св. Краља, а преслава им је Преображење. – Вучетићи (8), славе Аранђелов-дан, преслава им је Велика Госпођа.

П.С. Превешт је 1948 године имао 815 становника, а 2011 године 252 становника. Млађих од пет година имао је 4, а просечна старост у селу била је 57,8 година.

15. Прњавор

У Прњавору има 40 кућа. Породице су: Рашковићи (7), досељеници из Црне Горе, славе Св. Јована, а преслава им је Св. Илија. – Лукићи (1), досељеници из Црне Горе. Славе Срђев-дан, а преслава им је Св. Агатоник. – Максићи, досељеници из Црне Горе. Слава им је Св. Јован, а преслава Ивањ-дан. – Милисављевићи (3), досељеници из Црне Горе. Славе зимњег Св. Николу, а преслављају летњег.

П.С. Каленићки Прњавор је 1948 године имао 307 становника, а 2011 године 150 становника. Млађих од пет година имао је 7, а просечна старост у селу била је 49,8 година.

16. Жупањевац

У Жупањевцу има 113 кућа. Породице су: Вучићевци (14), досељеници из Пећи. Славе Св. Николу зимњег, а преслављају летњег. – Морачани (42), досељеници из Црне Горе. Славе Св. Аранђела, а преслава им је Св. Аранђел. – Блажевци (14),
досељеници из Блажева у Горњој Топлици. Славе Ђурђиц, а преславњају Ђурђев-дан. – Бркићи (кулизе) (1), славе Св. Краља, преславе немају.

П.С. Жупањевац је 1948 године имао 883 становника, а 2011 године 421 становника. Млађих од пет година имао је 12, а просечна старост у селу била је 44,5 година.

17. Надрље

У Надрљу имају 62 куће. Сељаци су сви досељени са Малог Косова и из Параде. Сви славе Петковицу, а преслављају Петковицу.

П.С. Надрље је 1948 године имало 633 становника, а 2011 године 153 становника. Није мало млађих од дсетег година, а просечна старост у селу била је 61,7 година.

18. Малешево

У Малешеву имају 32 куће. Породице су: Јеротијевићи (8), досељеници са Косова. Славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео. – Куштрићи (4), досељеници из Новога Села у срезу трстеничком. Прво су били насељени у Надрљу. Славе Св. Николу зимњег, а преслављају летњег. – Томићи (8), досељеници из Тимока. Славе Св. Тому а преслављају Томину Неделју по Ускрсу. – Радошевићи (6), досељеници са Копаоника. славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео.

П.С. Малешево је 1948 године имало 260 становника, а 2011 године 115 становника. Млађих од пет година имао је 5, а просечна старост у селу била је 47,4 година.

19. Доброселица

У Доброселици има 68 кућа. Породице су: Радошевићи (12) десељеници из Мораче. Славе Аранђелов-дан, а преслава им је Велика Госпођа. – Гољићи (16), досељеници из Пећи. Славе Св. Јована, преслављају Ивањ-дан. – Синђићи (10), досељеници из Колашина. Славе Св. Параскеву, а преслава им је Св. Параскева.

П.С. Доброселица је 1948 године имала 344 становника, а 2011 године 16 становника. Најмлађи становник у време пописа имао је више од 50 година, а просечна старост у селу била је 71,6 година.

20. Дулене

У овом селу има 78 кућа. Породице су: Марковићи (9), славе Св. Луку, а преславњају Св. Марка. – Бачевићи (2), славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. – Анђелковићи (4), слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. Сви су се
доселили из Топлице.

П.С. Дулене је 1948 године имало 1.155 становника, а 2011 године 153 становника. Млађих од пет година имао је 3, а просечна старост у селу била је 62,8 година.

21. Велика Сугубина

У селу има 130 кућа. Породице су: Радовановићи (13), старинци. Славе Св. Николу зимњег, а преслављују летњег. – Шапоњићи (25), не зна се одакле су досељени. Славе Св. Саву, преславе немају. Остали су се доцније доселили из рудничког и крагујевачког округа.

П.С. Велика Сугубина је 1948 године имала 706 становника, а 2011 године 226 становника. Млађих од пет година имао је 10, а просечна старост у селу била је 53,7 година.

22. Слатина

У Слатини има 50 кућа. Породице су: Милићевци (6), они су од три брата, који су се доселили са Рудника. Славе Ђурђиц, а преслављују Св. Пантелију.

П.С. Велика Сугубина је 1948 године имала 4851 становника, а 2011 године 167 становника. Млађих од пет година имао је 1, а просечна старост у селу била је 51,6 године.

23. Ратковиће

Радосавчевићи, досељеници из Копарића. Они су сродници са Тувегџићима у Вукмановцу, Челиковићима, у Урсулу и Поповићима у Рековцу и Риљцу.Славе Св. Јована, преславе немају. – Спасићи (2), славе Ђурђев-дан, преслава им је Ђурђиц.4

П.С. Ратковић је 1948 године имао 1.335 становника, а 2011 године 352 становника. Млађих од пет година имао је 9, а просечна старост у селу била је 52,8 година.

24. Кавадар

У кавадару има 109 кућа. Породице су: Љуптенци (11), досељеници из Љуптена под Јастрeбом (округ крушевачки). Славе Ђурђиц, преславе немају. – Типсари (5), досељеници са Копаоника. Слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. – Добрићи (25), досељеници са Копаоника. Славе Св. Јована, а преслављују Ивањ-дан. – Радицићи (14) стари се њихов призетио у Љуптенце, а не зна се одакле је био. Славе Св. Јована, а преслављују Ивањ-дан.

П.С. Кавадар је 1948 године имао 1.069 становника, а 2011 године 364 становника. Млађих од пет година имао је 5, а просечна старост у селу била је 48,8 година.

25. Цикоте

У овом селу имају 62 куће. Породице су Симоновићи (5), досељеници из Топлице. Славе Св. Алимпија, преславе немају. Остали су из Старе Србије.

П.С. Цикота је 1948 године имала 798 становника, а 2011 године 198 становника. Млађих од пет година имао је 4, а просечна старост у селу била је 59,3 година.

26. Ломница.

Сви су досељени из Топлице.

П.С. Ломница је 1948 године имала 465 становника, а 2011 године 143 становника. Млађих од пет година имала је 3, а просечна старост у селу била је 51,4 година.

27. Рековац

У Варошици Рековцу има 255 кућа. Породице су: Шишмановићи (3), староседеоци. Славе Св. Аксентија, а преслава им је Св. Ћирик. – Перићи (5), досељеници из Топлице. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. Рођаци су са Ђешићима у Пољни. – Спасићи (14) су досељеници из Шантаровца у округу беличком. Слава им је Ђурђев-дан, а преслава Ђурђиц. Рођаци су са Спасићима у Великој Крушевици, Ратковићу и Малој Дренови. Има их још у Великој Медвеђи (Ресава), Београду и Паланци. – Анђелићи (10), досељеници из Топлице, Славе Св. Аранђела, а преслава
им је Св. Аранђел. – Ћупићи (5), досељеници из Топлице, Слава им је Св. Јован, а преслава Ивањ-дан. – Остојићи (13), старинци, Славе Св. Николу зимњег, а преслављају летњег. Има их једна кућа у Београду. – Жуњићи (4), досељеници из
Жуња у округу крушевачком. Славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео. – Бушетићи (14), досељеници из Беласице. Славе Св. Тому, а преслављају Томину недељу по Ускрсу. То су име добили због тога, што им је неки стари пробушио уши. Има их још у Милутовцу и Падежу (срез темнићки) и Мијајловцу. – Дробњаци (7), досељеници из Црне Горе, Славе Св. Ђорђа, а преслављају Св. Илију. – Томићи (20), досељеници из Топлице. Славе Св. Луку, а преслављају Параскеву. – Поповићи (3), досељеници из Топлице. Славе Св. Јована, преславе немају. Прво су се били доселили у Риљац. Једна су породица са Поповићима у Риљцу и Цветковићима у Опарићи.

П.С. Рековац је 1948 године имао 1.510 становника, а 2011 године 1.587 становника. Млађих од пет година имао је 48, а просечна старост у варошици била је 43,8 година.

28. Урсуле

У овом селу има 90 кућа. Породице су: Кајићи (2), досељеници из Топлице. Славе Св. Лазара. – Милосавчићеви (25), досељеници из Топлице. Слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. – Шошићи (7), досељеници из Топлице. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. Бркићи (5), досељеници из Топлице. Слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. – Челиковићи (15), досељеници из Копарића. Славе Св. Јована, преслава немају.

П.С. Урсуле је 1948 године имало 903 становника, а 2011 године 293 становника. Млађих од пет година имао је 11, а просечна старост у селу била је 49,1 година.

29. Вукмановац

У Вукмановцу имају 123 куће. Породице су: Кoлићи (3), старинци. Славе Св. Николу, а преслављају Ђурђев-дан. Никшићи-Црнатовци (3), досељеници из Црнатова у Доњој Топлици. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. – Тувегџићи (5), Досељеници из Топлице. Славе Св. Јован, преславе немају. – Грашевчани (6), не зна се одакле су. Славе Св. Аранђела, а преслава им је Св. Аранђел. – Бакашуновићи (3), не зна се одакле су се доселили. Славе Св. Параскеву, а
преслава им је Св. Параскева. – Џопићи (5), не зна се одакле су досељени. Славе Св. Јована, преслављају Ивањ-дан. – Смиљковићи (10), не зна се одакле су се населили. Славе Ђурђиц, преслава им је Ђурђев-дан.

П.С. Вукмановац је 1948 године имао 968 становника, а 2011 године 358 становника. Млађих од пет година имао је 8, а просечна старост у селу била је 52,6 година.

30. Рабеновац У Рабеновцу има 25 кућа. Породице су: ??кићи (6), досељеници из Топлице. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. – Ђокићи (2), досељеници из Скопља. Славе Ђурђиц, преслављају Ђурђев-дан. – Тукићи (1), досељеници из Скопља. Славе Ђурђиц, преслављају Ђурђев-дан.- Вукањци (7), досељеници из Вукање. Славе
Ђурђиц, преслављају Ђурђев-дан.

П.С. Рабеновац је 1948 године имао 248 становника, а 2011 године 92 становника. Млађих од пет година имао је 2, а просечна старост у селу била је 46,4 година.

31. Течиће

У Течићу има 108 кућа. Породице су: Ристићи, досељеници из Топлице. Славе Никољ-дан зимњи, а прекада им је Никољ-дан летњи. – Домишевци (30), десељеници из Старе Србије. Славе Ђурђев-дан, а прекада им је Ђурђиц.

П.С. Течић је 1948 године имао 1.217 становника, а 2011 године 553 становника. Млађих од пет година имао је 12, а просечна старост у селу била је 49 година.

32. Велика Пчелица

У Великој Пчелици има 259 кућа. Породице су: Пипери (3), досељеници из Црне Горе из Пипера. Прича се да су некад згрешили турском цару. Овај онда затражи од црногорског кнеза да му изда све Пипере, обећавајући да неће више никад ударати на Црну Гору. Кнез им одмах нареди да оду, те се они разбегну које куда. Још промене и славе да би се што боље сакрили. Тако су Пипери славили Видов-дан, а данас славе Св. Аранђела, сад преслављују Св. Аранђела, а стара им је преслава Св. Ћирик. – Сталевићи (4), досељеници из Црне Горе. Славе Св. Аранђела, а прекађују Св. Аранђела. – Ћуковићи, досељеници са Косова. Славе Св.Николу зимњег, а преслављају летњег. – Топличани (3), досељеници из Топлице. Славе Св. Јована, а преслављују Св. Николу летњег. – Косовци, досељеници са Косова, славе
Св. Јована. – Милићи (3), досељеници из Мораче у Црној Гори. Славе Св. Аранђела, а преслава им је Св. Аранђел. – Бугари (3), славе Св. Кузмана и Дамјана. – Милашиновићи-Бугари (5), славе Св. Аранђела, а прекада им је Св. Аранђел. – Арсићи (2), досељеници из Рудника. Славе Св. Стевана, а преслава им је Св. Стеван. – Весовићи (5).

П.С. Велике Пчелице су  1948 године имале 2.145 становника, а 2011 године 498 становника. Млађих од пет година имао је 10, а просечна старост у селу била је 56,9 година.

33. Белушиће

У Белушићу има 175 кућа. Породице су: Јаковљевићи (5), досељеници из Црне Горе. Славе Ђурђев-дан, а преслављају Ђурђиц. – Саратлићи (25), досељеници од Врање. Славе Аранђелов-дан, а преслављају Бели Петак (по Светој Тројици). – Катравељци (20), досељеници од Врање. Славе и преслављају Св. Аранђела. – Крајиновићи (8), досељеници из Крајине. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. Петровићи (10), досељеници из Топлице. Славе Св. Николу зимњег, а преслављују летњег. – Моравкићи (5), досељеници из Топлице. Славе Св. Алампија, прекаде немају. –
Зољићи (6), досељеници из Копаоника. Славе Лазареву Суботу, прекаде немају. – Павловићи (3), досељеници из Јабукова код Врање. Славе зимњег, а преслављују летњег Св. Николу. – Милетићи (4), досељеници из Сушице, срез крушевачки. Славе Св. Стевана, а преслава им је Св. Аранђел. – Ужаревићи (3), досељеници од Врање. Славе и преслављују Св. Аранђела.

П.С. Белушић је 1948 године имао 1.317 становника, а 2011 године 809 становника. Млађих од пет година имао је 25, а просечна старост у селу била је 49,2 година.

34. Секурич

У селу Секуричу има 240 кућа. Породице су: Милићевци (50), досељеници из Секирича у Ситници. Славе и преслављују Св. Аранђела. Дуленци (20), досељеници из Дулена. Славе Ђурђиц, а преслављују Ђурђев-дан. – Радојичићи (10), досељеници из Секирича у Ситници. Славе зимњег, а преслављују летњег Св. Николу. – Исавци (2), досељеници из Исова. Славе и преслављују Св. Стевана. – Рамљани (20), досељеници из села Рамња од Јанкове Клисуре.

П.С. Секурич је 1948 године имао 2.389 становника, а 2011 године 618 становника. Млађих од пет година имао је 20, а просечна старост у селу била је 53,2 година.

35. Мотриће

У Мотрићу има 56 кућа. Породице су: Шљивари  (3), досељеници из Судимља. Славе Параскеву. – Вуловићи (12), досељеници из Копаоника, Славе Св. Николу, а преслава им је Св. Агатоник. С Буловићима су иста породица и Аџићи у Милутовцу (ср.трстенички), Миливојевићи у Великој Дренови и Јолушићи у Трстенику. – Бајчетинци (3) досељеници из Бајчетине, Славе Св. Параскеву, а преклада им је Св. Параскева. – Топличани (8), досељеници из Топлице.

П.С. Мотрић је 1948 године имао 444 становника, а 2011 године 141 становника. Млађих од пет година имао је 8, а просечна старост у селу била је 52,3 година.

36. Комаране

Причају да се некад из Судимља доселила шест брата, од којих је први остао у Медвеђи, срезу трстеничком, други у Великој Дренови, трећи у Раинцу, четврти у Шљивицу, пети у Мотрићима, а шести у овом селу.

П.С. Комаране је 1948 године имало 595 становника, а 2011 године 184 становника. Млађих од пет година имао је 5, а просечна старост у селу била је 56,2 година.

37. Горња Сабанта

У Горњој Сабанти има 140 кућа. Породице су: Равништанци (15), досељеници из Равништа у Топлици. Славе Св. Аранђела, а преслава им је Аћим и Ана. – Требињци (12), досељеници из Требиња. Слава им је Св. Лука, а преслава Св. Марко. – Тарани (5), досељеници из Црне Горе. Славе Аранђелов-дан, а преслава им је Св. Аранђео. – Вуковићи (4),
старинци. Славе Ђурђиц, а преслављају Ђурђев-дан. – Кулизе (3), досељеници из Колашина. Славе Св. Краља, а преславе немају.

П.С. Горња Сабанта је 1948 године имала 1203 становника, а 2011 године 748 становника. Млађих од пет година имао је 30, а просечна старост у селу била је 46,1 година.

38 Доња Сабанта

И становништво Доње Сабанте састављено је од истих породица, из којих и оно Горње Сабанте, јер су обе чиније једно село.

П.С. Доња Сабанта је 1948 године имала 1.210 становника, а 2011 године 540 становника. Млађих од пет година имао је 11, а просечна старост у селу била је 50,2 година.

39. Калудра

У Калудри има 96 кућа. Породице су: Шутићи, постали од неког Шује, који је ту од вајкада. Слава им је Св. Јован, а прекада Ивањ-дан. – Пантићи (16), досељеници из Топлице. Славе Св. Илију, преславе немају. – Требињци (15), досељеници из Требиња. Славе Св. Луку, а преслављују Св. Марка. – Ранковићи (5), досељеници из Ораовца. Славе Св. Николу Зимњег, а преслављују летњег. – Ђошићи (23), досељеници из Срема. Славе Св. Јована по Божићу, а преслава је Св. Јован. – Марковићи – Ђурићи (16). Неки Алија дошао је са сестром Златом у Лепојевиће из Ораовца. Ту се Алија покрстио и удао сестру Злату, те су од ње Златанци у Лепојевићу. А Алија по крштењу добио име Ђура, али су га због првог имена звали Али-Ђура. Он пређе у Калудру и ожени се Павом од Ранковића и ту се настани. Од
њега је настала ова породица. Слава им је Ђурђиц, а преслава Ђурђев-дан. – Ђурићи (6), славе Св. Тому, а преслављају Томину Недељу, по Ускрсу.

П.С. Калудра је 1948 године имала 842 становника, а 2011 године 282 становника. Млађих од пет година имао је 6, а просечна старост у селу била је 56,9 година.

40. Драгово

У Драгову има 270 кућа. Породице су: Алексићи, славе Ђурђиц, а прелава им је Ђурђев-дан.- Мирићи (4), славе Митров-дан, а преслављају Пророка Јеремију. – Ковијанићи (9), славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. Цветићи (5),
слава им је Св. Лука, а преславе немају. Све су ове породице старинци и обично су у средини села и око извора Јелава. Још су у селу били Чуљшићи који су се утрли. Славили су зимњег, а преслављали летњег Св. Николу. – Влашковићи (13), тако прозвани по деди Влаши. Досељеници из Параде. Славе Св. Луку, а преслављају Св. Пантелију. – Перићи (6), досељеници из Топлице. Славе Св. Пантелију, прекаде немају. – Срећковићи (3), досељеници из Топлице. Славе
ђурђиц, а преслављају Ђурђев-дан. – Бучани (1). Прича се да је Никола Новаковић из Опарића, ађутант Кара-Ђорђев, у збегу код Алексинца, узео једно дете, које је носила нека девојка, сестра детиња. Дете је однео кући и дао Миленку Бучићу, јер овај није имао деце. Славе и преслављају Св. Аранђела. – Мојсиловићи (6), досељеници са Косова. Њих је било шест брата, и од њих двојица погинула бранећи манастир Јошаницу, у срезу беличком. Бежали су и у Срем, и то у Сланкамен. Тамо и сад има једна кућа од њихове породице. Рођаци су са Николићима у Слатини. – Гајићи (38), доселили се из Колашина. Славе Св. Николу зимњег, а преслављују летњег. Стара им је преслава била Св. Аготоник, те и данас носе у цркву тога дана свећу и колач. Бежали су и у Срем. Од ове породице има једна кућа у Барама. – Младеновићи (9), досељеници из Врање. Славе Св. Аранђела и преслављују Св. Аранђела. – Нешковићи (12), досељеници из Врање. Славе Св. Аранђела и преслављују Св. Аранђела.

П.С. Драгово је 1948 године имало 2.333 становника, а 2011 године 904 становника. Млађих од пет година имао је 28, а просечна старост у селу била је 48,3 година.

41. Сибница.

Давидовићи, најстарија породица у селу, не зна се одакле су досељени. Славе Св. Јована. – Курандићи, досељени из Лесковца. Славе и преслављују Св. Стевана. – Промицаћи, досељеници из Брезовице у срезу трстеничком. Славе Св. Параскеву и Св. Јована. – Живадиновићи, досељени из Брезовице у ср.трстеничком. Славе Параскеву и Св. Јована. – Инковићи, досељеници из Сјенице. Славе Св. Игњата, преславе немају. – Антићи, досељеници из Мораче у Црној Гори. Славе Св. Аранђела. – Степановићи, Радичевићи и Весићи, славе Св. Јована.

П.С. Сибница је 1948 године имала 735 становника, а 2011 године 212 становника. Млађих од пет година имао је 10, а просечна старост у селу била је 49,9 година.

42. Пољна

У Пољни има 266 кућа. Породице су: Црешњичани (25), досељеници из Црешњице. – Прокићи (3). – Коларевићи. – Милићи (7), досељеници из нишке околине. – Мађарци, досељени из Мађара. – Стошићи (2), старинци. – Таврићи (10), досељеници из Штаве у Топлици. Славе Св. Мину. – Плањани (4). – Мићићи (4). – Љутовци (7), досељеници из Љутове. Славе зимњег, а преслављују летњег Св. Николу. –Парађани (8). – Николићи (1). – Јовановићи (80), старинци. –Џекићи (8), старинци. – Ђешићи (11), досељеници из „Арнаутско“. – Станојевићи (10), старинци. – Радошевићи (4), Ђорићи (10), старинци. – Старчевићи (9), досељеници из Копаоника. – Бобоћани (3), досељеници из Бобота. – Миловановићи из Жупе. – Шошићи (3). – Брадићи (8). – Миленковићи, славе Св. Аранђела, преслава им је Ивањ-дан. Јевтићи, са Копаоника. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. – Шкорићи (5), досељеници из Копаоника. – Вучковићи (5), Бркићи (9), досељеници из Топлице. – Васићи (7), Трњачани, Брадићи, Дачићи, Мађарци, досељеници из Топлице. – Минићи (5), Томићи, досељеници од Ниша.

П.С. Пољна је 1948 године имала 1.579 становника, а 2011 године 1.063 становника. Млађих од пет година имао је 46, а просечна старост у селу била је 46,8 година.

43. Мијајловац

У Мијајловцу има 89 кућа. Породице су: ?рушинци (12), досељеници из Жупе. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. – Милићи (12), досељеници из Жупе. Славе Св. Илију, прекаде немају. – Шолићи (4), такође из Жупе. Славе зимњег, а преслављају летњег Св. Николу. – Петковићи, досељеници из Жупе, Славе Св. Тому, а преслављују Томину Недељу по Ускрсу. – Благојевићи (1) из Жуња. Славе Св. Андреју. – Алесендрићи (3), досељеници из Жуња, славе 13.2. (по с.к), а прекада им је Михољ-дан. – Симићи (2), из Жупе. Славе Св. Агатоника, преславе немају. – Оро?ћи (3), досељеници из Жупе. Славе св. Луку. – Бушетићи (1), досељеници из Беласице. Славе Св. Тому, а преслављују Томину Недељу по Ускрсу.

П.С. Мијајловац је 1948 године имао 699 становника, а 2011 године 491 становника. Млађих од пет година имао је 15, а просечна старост у селу била је 48,3 година.

44. Велика Крушевица

У овом селу имају 94 куће. Лебашићи (5), Мулићи (50), Анџаковићи (7), Ћирићи (8), Лулићи (3), Тасићи (1), славе Ђурђев-дан, преслављају Ђурђиц.

П.С. Велика Крушевица је 1948 године имала 744 становника, а 2011 године 252 становника. Млађих од пет година имала је 9, а просечна старост у селу била је 49,2 година.

Српски етнографски зборник, књига пета. Насеља српских земаља, књига друга (1903). Тодор М. Бушетић, Левач, стр. 430-512. Овде цитирано: Стр. 482-493

У овом раду Тодора М. Бушетића, осим што нису систематски и свеобухватно наведене све породице по селима нема ни података о селима Богалинац, Брајновац и Сиљевица, у општини Рековац, а које припадају подручју Левча. Али, како неће још дуго постојати становништво у овим насељима, није много ни испустио.

–         Богалинац је имао 679 становника 1948 године, а 118 становника 2011 године, једно дете млађе од пет година и просечну старост од 59,6 година.

–         Брајновац је имао 471 становника и 219, по изабраним пописним годинама. Деце до 5 година било је 9, а просечна старост у селу била је 47,7 година.

–          Сиљевица је смањила број становника са 757 на 121, имала је 2 детета млађа од 5 година, уз просечну старост од 62,5 година.

18 komentara

 1. Da li imate podatke za porodicu Todorovic i Marisavljevic iz Lukara.

 2. Interesuje me za nadrlje kako moze da pise da su svi sa istog mesta jel imate za svaku porodicu odakle su?

 3. Interesuje me za selo nadrlje pise da su svi sa istog mesta jel imate zvaku familiju odakle je?

 4. Pa kako ima spis radjanje od 1837 do 1952 nadrlje

  • Већ сам вам одговорио да је материјал јако лош.
   Кад одем у Јагодину, погледаћу у телефонски именик има ли у Надрљама и Рековцу чланова ваше фамилије Спасовић.

 5. Izvini vido sam da si mi odg nego kad sam ja slao poslo sam ti dvaput istu por.

 6. Rekli su mi da u jagodini u arhivi ina poreklo nadrlja neki covek je vadio

 7. Mi smo Simici iz Sibnice. Tamo vise niko ne zivi, ali pre 1980, tamo je bilo Simica. Ne spominjete nas. Nasla slava je Sv. Jovan.

 8. Interesuju me Kustrici za selo Bogalinac i Malesevo. Ili Pavlovici za Bogalinac, ne znam koje je prezime upotrebljeno. Gde mogu to da pronadjem?

 9. Poštovani,ja sam iz familije Ćatić iz Gornje Sabante, opština Kragujevac. Počeo sam da sakupljam građu o poreklu moje porodice. S tim u vezi, imamo rođake u selu Poljna koji su se doselili iz Crešnjeve. Zamolio bih vas za e-mail adresu ili broj telefona bilo koga ko bi mogao da mi da polazne informacije vezane za predmet mog istraživanja.

 10. Прве три породице у Прњавору(Каленићком прњавору)су Антонијевићи(Мијушковић),пореклом из Црне Горе,Теофиловићи,пореклом из Цре горе,Максимовићи,такође пореклом из Црне горе

 11. Интересују ме подаци за породицу Јечменић – из Доброселице – период 1700-1730 – слава Свети Никола , преслава Свети Никола Летњи – зна ли ико нешто ? Пишите ми на мејл sremcevicnikola@yandex.ru

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *