Home » 3 Zdravstvo, Evropska unija » Nismo pali, jer padu nismo skloni

Nismo pali, jer padu nismo skloni

Након Бугарске Србија има најмањи удео умрлих услед пада са висине. Да ли је то последица мањка високих зграда, па услед тога и недостатка перача прозора, није нам познато. Словенија нема високоспратнице у већем броју од Србије, али има за 38% већи број умрлих услед пада. Релативно посматрано, Словенци 7,1 пута чешће умиру на овај начин од Срба. У врху листе је и Хрватска у којој је три пута више људи на овај начин окончало живот, што је шест пута чешће него у Србији.

У ЕУ мушкарци и жене готово једнако бирају овај начин смрти – падом, јер је на 100 мушкараца на овај начин умрло 99,1 жена. Хрватице су рекордерке јер за 48,6% више умиру на овај начин од мушкараца, па следе Холанђанке и Швајцаркиње пре Словенкиња. Наше жене немају склоности да на овај начин буду равноправне са мушкарцима па је 40% мање жена од мушкараца који за смрт бирају пад. Већу неравноправност од наших жена имају у Румунији, Бугарској, Кипру, Чешкој и Литванији. Апсолутну равноправност имају у Белгији и на Малти где је идентичан број умрлих мушкараца и жена падом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>