RATARA I FARMERA U SRBIJI VLAST SE SETI SAMO KAD PROTESTUJU ILI UOČI IZBORA

Od ružičaste budućnosti do surove realnosti

Strategijom razvoja polјoprivrede, koju je Vlada Srbije usvojila 2014, planirano je da će se do 2024. srpski agrar dinamično razvijati. A od tada nikakvog rasta zapravo nije bilo. Naprotiv. Realna vrednost polјoprivredne proizvodnje sada je manja nego kada je taj dokument usvojen

Branislav Gulan

Uprkos silnim obećanjima vlasti, polјoprivrednim proizvođačima u Srbiji je izgleda dogorelo do nokata. Toliko da je nedavno u selu Viševac kod Rače, u blizini Kragujevca, održana sednica inicijativnog odbora za osnivanje Pokreta polјoprivrednika Srbije, koji bi uskoro mogao da preraste i u političku stranku. Na tom sastanku poručili su da je domaća polјoprivreda devastirana i optužili Vladu Srbije da nije ispunila brojna obećanja.

U maju ove godine, nakon višednevnih protesta, nezadovolјni ratari i stočari potpisali su, naime, sporazum sa Vladom, tačnije sa ministarkom polјoprivrede Jelenom Tanasković, nakon čega su se povukli sa ulica. Vlast im je zauzvrat obećala da će povećati subvencije za bilјnu proizvodnju sa 9.000 na 18.000 dinara po hektaru, premije za mleko sa 15 na 19 dinara po litru, a za mlečne krave sa 30.000 na 40.000 dinara po grlu. Uz to, dogovoreno je da se ove godine prepolove, a naredne potpuno ukinu naknade za odvodnjavanje, da će se kontrolisati uvoz mleka i mlečnih proizvoda, uvesti plavi dizel od 1. januara 2024. i da će odmah početi dijalog o novoj agrarnoj i politici subvencija. Ispunjavanje nekih od ovih uslova verovatno je čekalo da se najpre usvoji rebalans budžeta Srbije za 2023, u kome su predviđena dodatna sredstva za te namene. U međuvremenu, u Aradcu kod Zrenjanina, ponovo su se okupili predstavnici udruženja koja su u maju protestovala, zahtevajući da Vlada ispuni sve što im je obećala, a uz to su od nadležnih zatražili i da odgovore gde su nestale subvencije od 54 milijarde dinara ili oko 460 miliona evra, koje su bile namenjene za stočarstvo (28 milijardi dinara) i ruralni razvoj (26 milijardi dinara) od 2016. do 2020. Deo tog novca nije stigao do stočara i stanovnika sela, a nepravilnosti u upotrebi tih podsticaja utvrdila je i Državna revizorska institucija još krajem 2019. i 2020, analizirajući efektivnost podsticaja za stočarstvo i ruralni razvoj. Da je taj novac došao do onih kojima je bio namenjen, verovatno pravdu ne bi ni tražili na ulici, već bi bili u svojim stajama, oborima za tov, na njivama… Ali i oni su, po svemu sudeći, shvatili su da se sa zemlјe (njive) njihov glas mnogo slabije čuje nego sa asfalta (ulice).

Godinama se niko u vrhu vlasti nije preterano uzbuđivao što je proizvodnja u agraru u poslednje tri i to decenije, do pandemije virusa kovid-19, u proseku rasla po stopi od samo 0,45 odsto godišnje. Da nevolјa bude veća, u 2021, kada je BDP Srbije povećan 7,5 odsto, fizički obim polјoprivredne proizvodnje bio je za pet odsto manji nego u godini pandemije, dok je lane smanjen za dodatnih osam procenata. Iako je prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom i drugom ovogodišnjem kvartalu sektor polјoprivrede, šumarstva i ribarstva ostvario značajan realni rast bruto dodate vrednosti od 10,5 i 9,3 odsto, to nije dovolјno da se nadoknadi pad u prethodne dve godine. Na stranu što je prošle godine dodata vrednost ukupne proizvodnje srpskog agrara realno bila za oko sedam odsto manja nego 2014. godine, koju su obeležile katastrofalne poplave.

A, te 2014. Vlada je obećavala med i mleko. U leto te godine, Vlada na čijem je čelu bio Aleksandar Vučić, usvojila je Strategiju polјoprivrede i ruralnog razvoja Srbije za period od 2014. do 2024, u kojoj se navodi da će se agrar veoma dinamično razvijati, da će čak i u lošijim godinama dodata vrednost u agraru rasti. A, ispostavilo se da nikakvog rasta od te 2014. do prošle godine zapravo nije ni bilo. Naprotiv, lane je vrednost polјoprivredne proizvodnje realna bila za skoro osam odsto manja nego u godini u kojoj je Strategija usvojena, jer je u pet od devet prethodnih godina proizvodnja padala. Ako je za utehu, taj dokument, za čije je pisanje na više od 140 strana bilo angažovano 240 eksperata i koji je sa 8,2 miliona evra finansiralo više evropskih institucija, Vlada nikada nije ni uputila Parlamentu na usvajanje. Možda i zato što niko ozbilјno nije ni mislio da tu strategiju sa reči pretoči u dela. I što se vlast farmera i ratara seti samo kada ih muka natera na blokadu puteva ili u finišu predizborne kampanje, jer u Srbiji ima više od pola miliona registrovanih gazdinstava, a svaki glas je važan za pobedu na izborima. Toga su, izgleda, postali svesni i polјoprivredni proizvođači, koji su na nedavnom skupu ocenili da bi agrar, uz adekvatnu podršku države, mogao da stvara nekoliko puta veću dodatu vrednost od pet milijardi evra, koliko stvara godinama unazad.

„U prethodnih 30 godina svaka stranka obećavala nam je kule i gradove, a po preuzimanju vlasti nas je zaboravila i ostavila“, kaže polјoprivrednik Stevo Mišić iz Ravnog sela u opštini Vrbas, jedan od inicijatora Pokreta polјoprivrednika Srbije, sa želјom da se „život na selu učini bolјim, da se ne dođe u situaciju da vlast rasparčava zemlјu, uvozi mleko, a da mladi napuštaju sela. Da bi se bilo šta promenilo, najpre se mora promeniti vlast, a onda i sistem, smatra njegov kolega Aleksandar Babić iz Desimirovca, dok Ivan Naumović iz Srema upozorava da će još veći problemi nastupiti „ako ostanemo bez sela kao baze“.

Osim velikog broja zaparloženih njiva, zbog čega se u Srbiji, prema podacima RZS obrađuje tek nešto više od 3488.752 miliona hektara, veći problem je što se vrednost proizvodnje po hektaru procenjuje na samo oko 1.200 evra, dok se ona u razvijenim zemlјama kreće u rasponu od 25.000 do 37.000 evra po hektaru. Holandija, na primer, iako raspolaže sa samo 1,8 miliona hektara obradivih površina, upola manje nego što se obrađuje u Srbiji, svake godine izveze polјoprivredne proizvode vredne više od 95 milijardi evra. Ta zemlјa, dakle, izveze 19 puta više prehrambenih proizvoda nego što se u Srbiji ukupno proizvede. Klјuč uspeha onih na koje se ugledamo nalazi se u činjenici da oni kapital obrću 52 puta godišnje, koliko u jednoj godini ima i nedelјa, a kod nas je to oko tri puta!

Pri tome je u poslednjoj deceniji ugašeno oko 62.000 domaćih farmi, pa je Srbija od izvoznika postala uvoznik mesa – prošle godine uvezeno je 300.000 svinja za klanje i 300.000 prasića, jer je u oborima domaćih farmera krajem 2022. bilo jedva 2,6 miliona svinja. Za prvih sedma meseci ove godine uvezeno je 18.000 tona svinjskoj mesa i blizu 180.000 prasića. Inače, odobren je ukupan uvoz prasića do kraja godine od 500.000. U odnosu na desetogodišnji prosek od 2012. do 2021, ukupan broj svinja smanjen je 11,9 odsto, goveda 11, živine 10,7 i koza 6,3 odsto. Otuda nema mesta čuđenju što je iz klanica u junu ove u poređenju sa istim mesecom prošle godine kupcima isporučeno znatno manje goveđeg (10,3 odsto), svinjskog (12,8) i jagnjećeg (28,6 odsto) mesa. I što je meso u poslednje tri godine, prema zvaničnim podacima, poskupelo 54 odsto. Situacija teško da će u dogledno vreme moći da se pobolјša, jer je sada u u oborima manje od 100.000 krmača prasilјa, a pre 10 godina ih je bilo 11 puta više.

Pored mesa, u 2022. iz EU je u Srbiju uvezeno 84.000 tona mleka, više od 10.000 tona mleka u prahu i oko 12.000 tona raznih vrsta sireva. To je samo jedna od posledica dugogodišnjeg smanjenja i uništavanja stočnog fonda.

Inače, stočarstvo u BDP agrara Srbije učestvuje samo sa 28,1 odsto. U svetu sve ispod 60 odsto je kaakteristika nerazvijenih. A, da smo nerazvijeni ukazuje i podatak da je potrošnja svinjskog mesa sad samo 15 – 16 kilograma godiše po stanvoniku. Donedanvo smo trošili po 17 kilograma, ali je sad ona opala. Kao i svi nerazhuvijeni raste potrošnja  potrošnja živinskgo mesa i ona sad iznosi 18 kilograma godišnje po stanovniku. U prvih 10 godina vladavine SNS-a, od kraja 2011. do kraja 2021, prema podacima zvanične statistike, učešće stočarstva u ukupnom BDP-u stvorenom u polјoprivredi smanjeno je sa 29,3 na 22,5 odsto, dok je učešće bilјne proizvodnje, u kojoj se stvara manja dodatna vrednost, povećana sa 68,3 na 75,1 odsto. Pri tome poslednjih godina polјoprivreda stvara između šest i 6,3 odsto srpskog BDP-a, što je jedno od obeležja nedovolјno razvijenih zemalјa. Najgore u svemu što trenutnim stanjem u agraru nisu zadovolјni ni polјoprivredni proizvođači, a ni potrošači. I jedni i drugi plaćaju ceh loše agrarne politike.

BROJKA

1.200  evra

je vrednost polјoprivredne proizvodnje po hektaru u Srbiji, dok se u razvijenim zemlјama ona kreće u rasponu od 25.000 do 37.000 evra po hektaru

Realni rast (pad) polјoprivredne proizvodnje u Srbiji

u procentima

2014. + 2,0

2015. – 7,7

2016. + 8,1

2017. – 11,4%

2018. + 15,1%

2019. – 1,7%

2020. + 2,2%

2021. – 5,7%

2022. – 7,8%

Izvor: Republički zavod za statistiku

Foto- arhiva poljoprivrednika: Sa protesta polјoprivrednih proizvođača u Subotici maja 2023. godine

Gde su pare: Polјoprivrednici od nadležnih traže odgovore i na pitanje gde su nestale subvencije od 54 milijarde dinara ili oko 460 miliona evra, koje su bile namenjene za stočarstvo i ruralni razvoj od 2016. do 2020.godine, pitaju VLADU SRBIJE proizvođači hrane? Do sada odgovora nema!

Ministarka jedno, poljoprivrednici drugo!

Na poslednjem skupu poljoprivrednika i ministarske za ovu privrednu granu Jelene Tanasković, ona je rekla da je do 1. oktobra 2023. godine do sada isplaćeno 95 odsto subvencija za poljoprivrednike. Sve dogovorene mere sporazuma sa poljoprivrednicima u ovoj godini su ispunjene navodi ministarka  u saopšenju za javnost.  Na sastanku sa predstavnicima sedam udruženja poljoprivrednih proizvođača ona je i obrazložila na koji način surealizovane mere dogovorene u maju 2023.godine. Dakle, po njenim rečima Sporazum o međusobnoj saradnji potpisan jew u maju 2023. godine,pa je razamtrano kako je sve to realoizovano do sada. Tanaskovićeva je objasnila da su isplaćeni svi uredni i kompletni zahtevi, a nisu samo oni koji su trenutno na dopuni i da će biti brzo rešeni. Precizirala je da su sve tačke sporazuma koje su bile planirane za ovu godinu do sada ispunjene, a to se odnosi na povećanje osnovnih podsticaja za
biljnu proizvodnju (podsticaji po hektaru) sa 9.000 na 18.000 dinara, premije za mleko sa 15 na 19
dinara po litru, podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave sa 30.000 na 40.000 dinara po grlu.

Kako je dogovoreno, navodi se u saopšenju, od 1. januara 2024. godine, biće podignuta maksimalna granica površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 20 hektara, propisana za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju na 100 hektara, umanjena je 50 odsto naknada za odvodnjavanje za tekuću godinu i biće u potpunosti ukinuta naknada za odvodnjavanje. Među dodatnim merama podrške poljoprivrednicima obezbeđena je i refakcija, to jest povrat za akcize za gorivo u iznosu od 50 dinara po litru koji će važiti od 2024. godine.Takođe, ministarka Tanasković je saslušala sugestije poljoprivrednika i konstruktivne predloge koji će biti razmotreni u narednom periodu. Na sastanku su odmah uvažene neke od inicijativa poljoprivrednika, kao što je ona koja se odnosi na jasno definisanje ko su korisnici davanja po hektaru i dogovoreno je da će to biti samo poljoprivrednici koji obrađuju zemlju, a ne vlasnici zemljišta koji ga ne obrađuju.

Kako je saopšteno iz ministarstva, zaključci sastanka su da će lista malih skladištara koji će biti
odobreni od Republičke direkcije za robne rezerve biti proširena, na način da za obezbeđenje daju menicu, zalogu u robi ili hipoteku. Poljoprivrednici su podneli inicijativu za uvođenje zakona o
robnoj berzi te će biti formirana radna grupa koja će krenuti sa radom od 2. oktobra godine, i dati zaključak na temu tog zakona do kraja ove godine.

Među zaključcima je i to da je podneta inicijativa da se u Zakon o podsticajima uvede član kojim će
biti definisano da vlasnik zemlje koji ne obrađuje zemlju ne može biti korisnik subvencije! Dogovorena je i pomoć oko otkupa kukuruza. Nastavak kontrole uvoza mleka i mlečnih proizvoda takođe je jedan od zaključaka sastanka i nakon ukidanja prelevmana na mleko i mlečne proizvode 31. oktobra ove 2023. godine, sve mlekare i svi trgovci koji trguju mlekom i mlečnim proizvodima podnosiće zahtev za uvoz mlečnih proizvoda i dobijaće dozvole.

Inače u toku 2022. godine u Srbiju je uvezeno oko 84.000 tona konzumnog mleka, zatim 10.000
tona mleka u prahu i 12.000 tona sireva. Sve to je to je plaćeno oko 70 miliona dolara. U prvoj
polovini 2023. godine bio je nastavljen isti intenzitet uvoza.Za ostali deo godine videće se kako se
primenjuje ova poslednja odluka Vlade Srbije, tek krajem 2023. godine. Pošto još uvek nije u
funkciji dugo godina građena laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka u Batajnici, za koju je
rečeno u Pruivrednoj komori I Vladi SRbije rečeno da se ulažu napori da konačno u ovoj godini proradi. Šta je urađenpo ne rešavanju tog progbvlemna, za sada nema informacija.  za sada nema informacija. Većina, od 800 miliona litara mleka koje je u legalnim tokovima u Srbiji iz doamće proizvodnjue, posle muže, na tržištu Srbije, a otkupljuje se od proizvođača. Ali, neutvrđuje se kvalitetza otkup  po klasma, a sve ponuđeno se otkupljuje. Izuzetak je samo ono koje nije za ljudsku upotrebu po kvaltietu.

Poljoprivrednici nezadovoljni razgovorom sa resornom ministarkom, sledi odluka o daljim koracima!

Predstavnici sedam udruženja poljoprirednka, koji su razgovarali sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković, ističu, drugačiej viđeenje tih razgovora. Jer, kako navode, oni su nezadovoljni sa delimičnim ispunjenjem zahteva iz sporazuma koji je potpisan u maju 2023. godine, nakon blokada saobraćajnica i narednih dana doneće zajedničku odluku o daljim koracima, rekao je u izjavi za javnost potpredsednik Udruženja poljoprivrednika Stig, Milan Marković. On je, posle posle sastanka, rekao da zahtev za povećanjem subvencija po hektaru na 300 evra nije ispunjen i da je Tanasković rekla da će minimalna subvencija po hektaru naredne godine biti minimum 18.000 dinara, a da bi uz određene uslove mogla biti povećana, što nije izvesno.

„Jedan od osnovnih zahteva, da se uredi tržište ratarskih proizvoda kako bi cene bile realne, nije ispunjen. Tansković je rekla da će se tek pripremati predlog zakona, a mi treba da živimo do tada. Ona je navela da država ne može da utiče na cene ratarskih proizvoda i odbacila odgovornost za krivicu što je dva meseca bio zabranjen izvoz u 2023. godini, pa su izgubljeni kupci, a niske cene je pravdala stanjem u Evropi“, rekao je Marković. On je još dodao je da je ministarka rekla da je država bila našla kupce za kukuruz, ali da nema barži za izvoz.

Marković je naveo da je stanje u poljoprivredi katastrofalno i da ove godine poljoprivrednici ne mogu da pokriju troškove proizvodnje, skoro ni jednog ratarskog proizvoda.

Skladištari, kako je rekao, uslovljavaju proizvođače kukuruza da ga prodaju po 16 dinara po kilogramu jer, navodno nemaju mesta za lagerovanje kako bi se sačekao rast cene.

Marković je podvukao da je zahtev u maju 2023. godine bio da se za poljoprivrednike obezbedi dizel bez akcize, a da država sada nudi umanjenje tog poreza za 50 dinara tako što bi se na pumpama platio pun iznos cene, a nakon 30 dana vratio taj iznos za akcizu.

To, prema njegovim rečima, nije dogovoreno, već je traženo umanjenje celokupne akcize koja je veća od 50 dinara i to odmah na pumpama jer poljoprivrednici nemaju novac da plate pa da čekaju povraćaj. On je rekao da je ispunjen zahteva za povećanje površina za subvencije sa 20 na 100 hektara i da će biti ukinuta taksa za odvodnjavanje od naredne godine!

Predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata Dragan Kleut dodao je da su predstavnici tog udruženja razočarani odnosom ministarke Tanasković prema poljoprivrednicima.
 „Tražili smo da se reguliše tržište ratarskih proizvoda i to nije ispunjeno. Na primedbu da su pšenica i kukuruz na berzama u Hrvatskoj, Mađarskoj i drugim zemljama skuplji nego u Srbiji ona je rekla da svako može da ode da tamo živi! To je neviđen bezobrazluk. Zbog takvih je milion ljudi u poslednjih deset godina otišlo iz zemlje“, rekao je Kleut. On još dodaje, da ako država ne može da uredi tržište neka dopusti da svaki poljoprivrednik izvozi svoju robu.

Kleut je još istakao  da mu nije jasno kako je Tanasković mogla da tvrdi da je 95 odsto subvencija isplaćeno kada zna mnogo ljudi koji nisu dobili novac ni za suncokret za prošlu godinu.
 Sporazum poljoprivrednika sa Vladom Srbije potpisan je u maju 2023. godine, posle višednevnih blokada saobraćajnica poljoprivrednom mehanizacijom, i predviđa analizu tržišta žitarica, uvođenje „plavog“ dizela bez akcize, povećanje subvencija po hektaru sa 9.000 na 18.000 dinara, iako je traženo povećanje na 300 evra, povećanje površina za dobijanje subvencija sa 20 hektara na 100 hektara, ukidanje naknade za odvodnjavanje u 2024. godini. Neki od zahteva, kao premije za mleko i subvencije po grlu, su odmah ispunjeni, a najveći deo je tek trebalo da se realizuje.

 U saopštenju za javnost se kaže da su Potpisnici sporazuma u maju 2023. godine, sa Vlaom Srbije,  Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženje proizvođača mleka Naše mleko, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice, Udruženje „Stig“ Požarevac, Udruženje Za spas i opstanak stočara zapadne Srbije, Savez Udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja „Adraniˮ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *