Bugar (Bihać)

На делу карсне заравни где је пробија уска клисураста долина Коране и постаје међа између Хрватске и Босне лежи скорашње насеље Бугар. Од Рујнице је раставља село  долина поточића Гатице.

Свега је у селу 35п са 79к.

Простор села је био пре окупације „стећа тимор планина“. Пред окупацију су се населили најпре Гатале 3к из Бјелајског Поља, где су се звали Матијевићи. Ђурђевдан; Паравиње 2к, Јовањдан, из Черкезовца и Борићи 2к, Јовањдан из Буковице.

Са Кордуна су после окупације а из стариначких п: Иванчевићи 9к, Михољдан, из Кршље, где их има око 20к, Беук 2к, Михољдан, из Машвине; Пјевци 3к, Ђурђевдан из Љесковца;; Вукелићи 5к, Ђурђевдан из Јасенице; Грба 1к, Ђурђевдан из Плашког и Грковићи 3к, Ђурђевдан из Машвине.

Дмитровићи 3к, Никољдан, су из Кршље. Са Југа су „потекли“ па „пали“ у Равне Котаре. Из њиховог је племена веле, јлегендарни јунак са Котара, Стојан Јанковић. Из Далмације населе под Гомилу, а одатле за ЛР пређу на Кордун.

С Југа су изгледа по првобитном пореклу, а прошли кроз Далмацију и Лику и преко Босанске Крајине за ЛР на Кордун, а одатле после Окупације: Студени 4к, Никољдан, из Жељаве; Пањак 1к, Никољдан из Садиловца; Цвјетићанин 2к, Јовањдан из Садиловца; Марковић 1к, Никољдан „испод“ Машвине; Радаковић 2к, Никољдан из Машвине; Гравара 1к, Јовањдан, из Љесковца; Миљковић 1к, Арханђеловдан, из Машвине; Лалићи 2к, Арханђеловдан, испод Липоваче; Познан 1к, Јовањдан, из Машвине; Зубовић 1к, Арханђеловдан из Корјенице; Котури 4к, Никољдан из Кршље; Веселице 2к, Арханђеловдан из Садиловца, где су звали Секулићи, и ради бабе „веселичасте“ прозвали их Турци Веселице; Гргићи 2к, Стефањдан из Садиловца и Кесићи 2к, Никољдан из Садиловца.

Са Кордуна, али не знају даље порекло: Зобенице 5к, Св. Василија из Садиловца; Батинић 1к, Јовањдан из Грабовца; Радмановић 1к, Јовањдан из Садиловца; Кукићи 4к, Никољдан из Љесковца; Малбаша 1к, Арханђеловдан, из Плашког; Девићи 2к, Јовањдан; Вранић 1к; Никољдан, обамро; Затезало 2к; Смиљанић 1к, Јовањдан из Љесковца и Чавић 1к, Јовањдан из Грабовца.

Пре 15г населио се Штрбац 1к, из Суваје. Био код ујака Јове Божића, па купио посед у Бугару и населио.

П.С. Бугар је 1991г имао 186с, у томе 104 Срба, 71 Муслимана, 10 Хрвата и 1 осталих, а 2013г имао је 46с.

Српске цивилне жртве у ДСР:

1. Balaban Milan Draga 1939/43

2. Balaban Milan Ilija 1934/43

3. Balaban Petar Milan 1911/41

4. Baljak Maleta Sava 1870/42

(Da Nije Ime Oca Mileta, Sava ili Savo)

5. Baljak Vasilj Pero 1872/42

6. Batinić Đuro Mile 1900/41

7. Batinić Mara 1900/42

8. Batinić Petar Maleta 1897/41

9. Batinić Petar Mile 1890/41

10. Beuk Dragić Branko ?/43

11. Beuk Dušan Rade 1939/42

12. Beuk Iso Mika 1903/43

13. Beuk Petar Dragić 1898/43

14. Beuk Petar Lata 1881/42

15. Borić Milovan Ilija 1941/41

16. Borić Pejo Milan 1904/41

17. Borić Rade Milan 1931/42 Sd

18. Borić Rade Zora 1926/44

19. Botić Rade Zora 1925/44

20. Brujić Dane Nada 1925/42

21. Bubalo Danilo Strale 1867/41

22. Bubalo Đurađ Dušan 1900/42

23. Bubalo Đurađ Mile 1884/41

24. Bubalo Dušan Mileva 1939/42

25. Bubalo Dušan Rade 1927/42

26. Bubalo Dušan Stevo 1929/42

27. Bubalo Mile Velemir 1904/43

28. Bubalo Pane Soka 1904/42

29. Čavić Lazo Mara 1880/43

30. Čavić Marko Branko 1920/41

31. Čavić Marko Dušan 1917/41

32. Čubrilo Ilija Stoja 1904/43

33. Čubrilo Lazo Bogdan 1909/41

34. Čubrilo Nikola Janko 1902/41

35. Čubrilo Relja Anđa 1927/42

36. Čujić Stevan Gojko 1936/44

37. Čujić Stevan Milka 1933/44

38. Čujić Stevan Soka 1939/44

39. Cvijanović Dragić Sata 1878/44

40. Cvijanović Milivoj Ana 1930/42

41. Cvijanović Milivoj Branko 1933/42

42. Cvijanović Milivoj Danica 1929/42

43. Cvijanović Milivoj Jovo 1931/42

44. Cvijanović Milivoj Petar 1932/42

45. Cvijanović Miloš Ljuba 1903/42

46. Cvjetićanin Ilija Mićo 1912/42

47. Cvjetićanin Mićo Dragan 1939/43

48. Cvjetićanin Mićo Milan 1942/43

49. Cvjetićanin Mile Kata 1907/43

50. Davidović Ilija Jeka 1900/42

51. Davidović Rade Jagoda 1893/43

52. Dević Bogdan Milan 1938/42

53. Dević Bogdan Mile 1925/?

54. Dević Bogdan Nikola 1936/42

55. Dević Božidar Dado 1935/42

56. Dević Božidar Milanko 1933/41

57. Dević Miladin Božidar 1904/41

58. Dmitrović Milan Draga 1937/43

59. Dmitrović Milan Mileva 1940/43

60. Dmitrović Milan Rade 1943/43

61. Dmitrović Milan Radojka 1943/43

62. Dmitrović Stojan Milan 1918/44

63. Dražić Drago Lazo 1889/43

64. Dražić Mane Mile 1942/42

65. Dubajić Ivan Mile 1891/41

66. Dubajić Mile Dane 1931/43

67. Dubajić Rade Danica 1923/42

68. Dubajić Milka 1900/41

69. Dubajić Dragić Jelka 1939/43

309

70. Dubajić Jovan Đorđe 1904/41

71. Dubajić Milan Luka 1897/41

72. Dubajić Pilip Mika 1890/41

73. Dubajić Rade Đurađ 1889/41

74. Dubajić Sava 1900/41

75. Dubajić Simo Anka 1902/43

76. Dubajić Stojan Dragić 1891/41

77. Dubajić Stojan Nikola 1900/41

78. Đujić Mane Desanka 1933/42

79. Đujić Mane Slavko 1932/42

80. Đujić Mane Smilja 1935/42

81. Đujić Miloš Danica 1914/42

82. Gatalo Blažo Ruža 1917/42

83. Gatalo Mane Dušan 1936/42

84. Gatalo Mane Ljubica 1935/42

85. Gatalo Mane Milanko 1938/42

86. Gatalo Mane Mile 1937/42

87. Gatalo Mane Nada 1939/42

88. Gatalo Mile Mane 1915/42

89. Gatalo Miloš Mane 1888/41

90. Graora Dane Draga 1940/43

91. Graora Ivančević Dragica 1906/43

92. Graora Ivančević Sara 1885/43

93. Graora Mane Rade 1908/41

94. Graora Milan Nada 1941/43

95. Graora Mile Jovo 1939/43

96. Graora Mile Milovan 1932/43

97. Graora Mile Zorka 1937/43

98. Graora Rade Mane 1942/43

99. Grgić Dragić Dane 1911/42

100. Grabić Đuro Danica 1940/43

101. Grabić Đuro Nikola 1928/43

102. Grabić Ilija Draga 1941/43

103. Grabić Lazar Petar 1863/42

104. Grabić Lazo Đuro 1900/41

105. Grabić Lazo Milan 1940/42

106. Grabić Lazo Milka 1938/42

107. Inđić Dane Đuro 1899/41

108. Ivančević Dane Dragan 1932/43

109. Ivančević Dane Mileva 1938/43

110. Ivančević Dane Milka 1935/43

111. Ivančević Dane Milutin 1941/42

112. Ivančević Đuro Melija 1890/42

113. Ivančević Dušan Zorka 1930/43

114. Ivančević Graora Mileva 1922/43

115. Ivančević Jeka 1880/41

116. Ivančević Mane Dragan 1925/41

117. Ivančević Mićo Rade 1889/41

310

118. Ivančević Mika 1875/?

119. Ivančević Milan Danica 1942/43

120. Ivančević Milan Petar 1942/43

121. Ivančević Milan Rade 1939/43

122. Ivančević Milan Stevan 1938/42

123. Ivančević Milutin Danica 1938/41

124. Ivančević Milutin Dušanka 1939/41

125. Ivančević Milutin Mile 1937/41

126. Ivančević Milutin Milica 1935/41

127. Ivančević Petar Stojan 1903/41

128. Ivančević Rade 1880/41

129. Ivančević Rastovac Milka 1901/43

130. Ivančević Sava Stojan 1887/41

131. Ivančević Stojan Dušan 1937/43

132. Ivančević Zobenica Miloja 1900/43

133. Jakšić Košta Bosiljka 1918/43

134. Jerković Mile Milka 1902/42

135. Jović Rade Danica 1914/42

136. Kesić Dane Ljubica 1925/42

137. Kesić Dane Mara 1929/42

138. Kesić Dane Milan 1922/42

139. Kesić Dane Milka 1923/42

140. Kesić Dane Petar 1887/41

141. Kesić Dane Petar 1927/42

142. Kesić Đorđe Stojan 1898/41

143. Kesić Ilija Mile 1910/41

144. Kesić Mile Danica 1923/42

145. Kesić Mile Đuro 1920/42

146. Kesić Mile Ilija 1921/42

147. Kesić Mile Jeka 1928/42

148. Kesić Mile Luka 1901/41

149. Kesić Mile Mara 1919/42

150. Kesić Mile Milka 1922/42

151. Kesić Nikola Dragica 1909/42

152. Kesić Petar Mika 1925/43

153. Kesić Stevo Milka 1924/42

154. Klarić Miloš Sofija 1896/41

155. Komadina Dušan Svetozar 1940/42

156. Komadina Petar Draga 1931/43

157. Kosanović Graora Stoja 1880/43

158. Kosanović Ilija Milovan 1936/44

159. Kosanović Ilija Nada 1935/44

160. Kosanović Ilija Stevo 1927/42

161. Kosanović Radovan Mane 1910/41

162. Kotur Đuro 1900/41

163. Kotur Đuro Draga 1925/43

164. Kotur Grgić Bika 1900/43

165. Kotur Ilije Rade 1903/41

166. Kotur Mile 1888/41

167. Kotur Petar 1900/41

168. Kukić Mile Milka 1898/42

169. Kukić Nikola Rade 1895/41

170. Kukić Simo Dušan 1934/42

171. Kukić Zobenica Marija 1880/43

172. Lalić Dane Anđa 1941/41

173. Lalić Dane Pane 1937/43

174. Lalić Đuro Rade 1873/41

175. Lalić Ilić Draga 1905/44

176. Lalić Mićo Mile 1885/41

177. Lalić Mićo Pane 1881/41

178. Lalić Pane Dane 1915/41

179. Lalić Pane Petar 1924/41

180. Lužajić Dane Mićo 1924/41

181. Lužajić Dane Nikola 1920/41

182. Lužajić Dane Pepo 1905/41

183. Marković Bubalo Desa 1915/42

184. Marković Dane Ljubica 1936/43

185. Marković Dane Mile 1927/42

186. Marković Mika 1895/42

187. Marković Milutin Dušan 1931/42

188. Marković Milutin Milka 1919/41

189. Marković Momčilo Bogdan 1939/42

190. Marković Momčilo Branko 1932/42

191. Marković Momčilo Danica 1937/42

192. Marković Momčilo Mića 1941/42

193. Marković Momčilo Soka 1934/42

194. Marković Rade Mane 1937/42

195. Marković Rade Milutin 1890/41

196. Matijević Mile Kojo 1880/42

197. Matijević Nikola Mane 1926/41

198. Matijević Nikola Štaka 1928/43

199. Mijatović Marija 1870/42

200. Miljković Jovo Ana 1914/43

201. Panjak Đuro Milka 1908/44

202. Panjak Rade Ljubomir 1942/43

203. Panjak Rade Mara 1929/42

204. Panjak Rade Mileva 1932/43

205. Panjak Rade Milica 1931/43

206. Panjak Rade Milka 1930/42

207. Panjak Rade Soka 1933/43

208. Panjević Mile Mara 1915/42

209. Paravina Dragić Mane 1932/42

210. Paravina Dragić Milka 1940/42

211. Paravina Đurađ Stojan 1890/42

212. Paravina Koja Anđa 1890/43

213. Paravina Maleta Sara 1897/42

214. Paravina Mane Danica 1924/42

215. Paravina Mane Dragić 1907/42

216. Paravina Mane Mihailo 1903/42

217. Paravina Milanko Dušan 1932/42

218. Paravina Milanko Gojko 1940/42

219. Paravina Milanko Jovan 1927/42

220. Paravina Milanko Mileva 1925/42

221. Paravina Milanko Milijan 1923/42

222. Paravina Mile Dušan 1911/41

223. Paravina Petar Mane 1885/41

224. Paravina Sara Danica 1916/41

225. Paravina Stoja Boja 1927/42

226. Pjevač Ilija Luka 1895/43

227. Pjevač Luka Branko 1937/43

228. Pjevač Ostoja Danica 1938/42

229. Pjevač Ostoja Dragica 1939/44

230. Pjevač Ostoja Drago 1939/44

231. Pjevač Stjevan Rade 1898/?

232. Pozdan Laze Vojkan 1921/43

233. Pozdan Rade Lazo 1890/43

234. Poznen Đuran Janja 1867/42

235. Poznen Đuro 1902/43

236. Poznen Mara 1892/43

237. Prokupović Đuja 1875/41

238. Prokupović Vučen 1870/41

239. Radaković Dušan Dragan 1926/42

240. Radaković Milovan Bika 1935/42

241. Radaković Milovan Draga 1940/42

242. Radaković Milovan Jeka 1938/42

243. Radaković Milovan Mara 1938/42

244. Radaković Milovan Mileva 1940/42

245. Radaković Nikola 1870/43

246. Radaković Nikola Marija 1880/43

247. Radaković Stojan Sara 1902/43

248. Radaković Uroš Milka 1910/42

249. Radić Vlade Milka 1920/41

250. Radmanović Bogdan 1910/?

251. Radmanović Đurova 1900/42

252. Radmanović Kata 1870/?

253. Rajak Pero Dara 1927/43

254. Rajak Pero Mane 1921/?

255. Rajak Studen Mika 1880/?

256. Rapaić Ilija Mile 1900/41

257. Šaša Marko Milka 1901/42

258. Šević Jovo Petar 1897/41

259. Smiljanić Dragan Milanko 1927/42

260. Smiljanić Nikola Dragan 1909/41

261. Smiljanić Pejo Anka 1936/43

311

262. Smiljanić Pejo Jelka 1939/43

263. Smiljanić Pejo Rade 1942/42

264. Smiljanić Petar Jela 1927/42

265. Smiljanić Rade Nikola 1880/43

266. Smiljanić Rajak Soka 1909/42

267. Stanić Dane Mane 1923/41

268. Stanić Dane Mile 1914/41

269. Stanić Mile Mića 1941/43

270. Stanić Mile Nikola 1940/42

271. Štrbac Kojo Mikailo 1890/42

272. Studen Dragić Draga 1932/43

273. Studen Dušan Mile 1942/42

274. Studen Kojo Mihajilo 1890/42

275. Studen Mićo Sata 1888/42

276. Studen Simo Mane 1889/41

277. Studen Simo Rade 1886/41

278. Trbojević Nikola Mile 1919/41

279. Veselica Bogdan Mica 1937/42

280. Veselica Bogdan Milenko 1938/42

281. Veselica Bogdan Milorad 1940/42

282. Veselica Branko Danica 1941/42

283. Veselica Branko Dragan 1938/43

284. Veselica Dragić Mane 1891/41

285. Veselica Mane Lata 1928/41

286. Veselica Mane Milka 1909/4 2

287. Veselica Mićo Sata 1907/42

288. Veselica Svetozar Branko 1939/43

289. Veselica Svetozar Ljubica 1942/43

290. Veselica Svetozar Milan 1935/41

291. Vukelić Kolundžija Mara 1900/43

292. Vukelić Kolundžija Milka 1918/44

293. Vukelić Luka Mane 1907/41

294. Zatezalo Paravina Anđa 1895/44

295. Zobenica Jovo Mirko 1922/45

296. Zobenica Mane 1890/41

297. Zobenica Mane Sara 1911/43

298. Zobenica Mika 1895/?

299. Zobenica Mile Petar 1884/41

300. Zobenica Mitar Kata 1905/42

301. Zobenica Petar Božo 1920/44

302. Zobenica Relja Mara 1939/42

303. Zobenica Studen Lata 1916/?

304. Zubović Mile 1916/?

305. Zubović Save Stojan 1921/?

Погинули у АФ борби

1. Balaban Pero Pero 1912/44

2. Batinić Mile Dragan 1925/44

3. Beuk Petar Dušan 1915/45

4. Borić Milan Mane 1919/45

5. Borić Rade Mara 1921/43

6. Borić Rade Nada 1919/43

7. Bubalo Dušan Mane 1925/43

8. Čavić Marko Mićo 1924/43

9. Čubrilo Janko Pero 1922/43

10. Čubrilo Relja Smilja 1924/44

11. Cvijanović Milivoj Lazo 1928/44

12. Dević Božidar Mile 1929/43

13. Dević Bogdan Mile 1925/?

14. Dmitrović Stojan Mito 1922/44

15. Dražić Lazo Vasilj 1921/43

16. Dražić Milijan Marica 1924/43

17. Dubajić Mile Milan 1928/43

18. Dubajić Nikola Milan 1925/45

19. Graora Mane Mile 1906/42

20. Gravara Mane Dane 1896/43

21. Grgić Dušan Miloš 1922/44

22. Grković Mile Dane 1906/43

23. Grubić Uroš Mara 1920/43

24. Ivančević Mane Dušan 1922/43

25. Ivančević Mane Milivoj 1927/45

26. Ivanišević Jovo Milka 1887/42

27. Kesić Nikola Dragica 1909/42

28. Kesić Petar Branko 1927/45

29. Kesić Petar Mika 1927/43

30. Kesić Stojan Ljuba 1926/45

31. Kesić Stojan Sara 1923/42

32. Kesić Mile Steva 1908/41

33. Komadina Đuro Nikola 1924/42

34. Komadina Petar Mane 1925/44

35. Kotur Mile Dušan 1925/42

36. Kotur Petar Ilija 1907/43

37. Kovačević Mile Mileva 1926/43

38. Kukić Mile Sirna 1910/42

39. Kukić Simo Mane 1927/42

40. Lužajić Stanko Milan 1898/42

41. Mandić Dane Mane 1915/42

42. Marković Dane Mićo 1925/43

43. Marković Milutin Momčilo 1915/44

44. Mitrović Stojan Mita 1924/44

45. Paravina Jovo Dobro 1909/45

46. Paravina Stojan Mićo 1928/44

47. Pjevač Miladin 1909/41

48. Pjevač Mile Ostoja 1908/44

49. Pjevač Rade Mara 1926/44

50. Pjevač Rade Milka 1923/43

51. Pozdan Milijan Marica 1924/44

52. Poznene Dušan Branko 1926/42

53. Radaković Nikola Dušan 1907/42

54. Radaković Pane Dmitar 1915/42

55. Radaković Pane Mićo 1918/43

56. Radaković Pane Milovan 1911/42

57. Radmanović Nikola Luka 1909/45

58. Rajak Pero Mane 1918/42

59. Stanić Dane Stanka 1921/43

60. Studen Ilija Miloš 1924/41

61. Studen Rade Milan 1925/42

62. Studen Rade Milan 1925/43

63. Veselica Janko Mirko 1922/44

64. Veselica Mane Branko 1921/44

65. Veselica Stojan Bogdan 1913/42

66. Vukelić Janko Milan 1923/43

67. Vukelić Milovan Pero 1914/43

68. Zobenica Đuro Dušan 1913/42

69. Zobenica Đuro Dušan 1914/41

70. Zobenica Joso Đuro 1895/41

71. Zobenica Nikola Rade 1904/43

72. Zobenica Petar Đura 1918/44

73. Zobenica Petar Đura 1925/43

74. Zobenica Rade Milan 1919/43

75. Zubović Mile 1916/?

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *